Πινακίδες Σήμανσης Κ.Ο.Κ.

Οι Πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) χωρίζονται σε 4 (κύριες) κατηγορίες:

 1. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)
 2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ)
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π)
 4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΠΡ)


Οι Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ-1 έως Κ-42) δηλώνουν:

 • Επικίνδυνες θέσεις.
 • Προσβάσεις οδικών κόμβων.
 • Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Κ-40

Σήραγγα.

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης


Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ-1 έως Ρ-77) επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ.

 • απαγόρευση στροφής
 • υποχρεωτική πορεία
 • όριο ταχύτητας
κλπ.).
Πληροφορούν δηλαδή, αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές και εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.

Ρυθμιστικές Πινακίδες

P-1

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

P-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας.

P-3

Οδός προτεραιότητας.

P-4

Τέλος οδού προτεραιότητας.

P-5

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

P-6

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

P-7

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.

P-8

Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

P-9

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

P-10

Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.

P-11

Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.

P-12

Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.

P-13

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.

P-14

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.

P-15

Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.

P-16

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.

P-17

Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.

P-18

Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.

P-19

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

P-20

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).

P-21

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα.

P-22

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 3.5) μέτρα.

P-23

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 5) τόνους.

P-24

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους.

P-25

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 10) μέτρα.

P-26

Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ. 70) μέτρων.

P-27

Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

P-28

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

P-29

Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).

P-30

Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι.

P-31

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.

P-32

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα.

P-33

Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).

P-34

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείο με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.

P-35

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.

P-36

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.

P-37

Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.

P-38

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.

P-39

Απαγορεύεται η στάθμευση.

P-40

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

P-41

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.

P-42

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.

P-43

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).

P-44

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.

P-45

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.

P-46

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.

P-47

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.

P-48

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.

P-49

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

P-50

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

P-50α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

P-50δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

P-51α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.

P-51δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.

P-52

Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.

P-52α

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

P-52δ

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

P-53

Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.

P-54

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).

P-55

Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρoμoς, απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, oχημάτων άμεσης ανάγκης και oχημάτων για την είσoδo-έξoδo σε παρόδιες ιδιoκτησίες).

P-56

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).

P-57

Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα.

P-58

Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

P-59

Yπoχρεωτικές αντιoλισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυς κινητήριoυς τρoχoύς τoυ αυτoκινήτoυ.

P-60

Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.

P-61

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.

P-62

Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.

P-63

Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.

P-64

Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.

P-65

H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.

P-66

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

P-67

Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

P-68

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

P-69

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.

P-70

Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (π.χ. ΤΑΧΙ).

P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

P-72

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)", ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας

P-73α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς αριστερά.

P-73δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

P-74α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.

P-74δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

P-75

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτω.

P-76

Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.

P-77

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.


Οι Πληροφοριακές Πινακίδες (Π-1 έως Π-95) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για την διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ.).

Πληροφοριακές Πινακίδες

Π-1

Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων με αναγραφές κατευ θύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.

Π-2

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ των διακλαδώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

Π-3

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

Π-3α

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Π-3β

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Π-4

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

Π-5

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

Π-6

Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση.

Π-7

Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Π-8α

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Π-8β

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Π-8γ

Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.

Π-8δ

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με μορφή βέλους.

Π-9

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).

Π-10

Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.

Π-11

Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.

Π-12

Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.

Π-13

Αρίθμηση εθνικών οδών.

Π-14

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.

Π-15

Χιλιομέτρηση οδών.

Π-16

Χιλιομέτρηση οδών.

Π-17

Αρχή κατοικημένης περιοχής.

Π-18

Τέλος κατοικημένης περιοχής.

Π-19

Τοπωνυμία.

Π-20

Επιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).

Π-21

Διάβαση πεζών.

Π-22

Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).

Π-23

Μονόδρομος.

Π-24

Μονόδρομος.

Π-25

Οδός αδιέξοδος.

Π-26

Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Π-26α

Τέλος oδού ταχείας κυκλοφορίας.

Π-27

Αυτοκινητόδρομος.

Π-27α

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

Π-28

Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.

Π-29

Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.

Π-30

Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π–29).

Π-31

Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.

Π-31α

Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.

Π-31β

Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.

Π-31γ

Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.

Π-32

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

Π-33

Συνεργείο επισκευής βλαβών.

Π-34

Τηλέφωνο.

Π-35

Πρατήριο καυσίμων.

Π-36

Ξενοδοχείο ή Motel.

Π-37

Εστιατόριο.

Π-38

Αναψυκτήριο ή Καφενείο.

Π-39

Θέση για παραμονή εκδρομέων.

Π-40

Σημείο έναρξης περιπάτου.

Π-41

Θέσεις για κατασκηνώσεις.

Π-42

Θέση για τροχόσπιτα.

Π-43

Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

Π-44

Ξενώνας Νεότητας.

Π-45

Τουριστικές Πληροφορίες.

Π-46

Περιοχή κολύμβησης.

Π-47

Εγκαταστάσεις υγιεινής.

Π-48

Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

Π-49

Σήραγγα.

Π-50

Αεροδρόμιο.

Π-51

Ελικοδρόμιο.

Π-52

Εναέρια μεταφορά.

Π-53

Λιμάνι.

Π-54

Τουριστικό λιμάνι.

Π-55

Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.

Π-56

Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.

Π-57

Αστυνομία.

Π-58

Αρχή περιοχής κατοικίας.

Π-59

Τέλος περιοχής κατοικίας.

Π-60

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

Π-61

Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Π-62

Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.

Π-63

Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Π-64

Συνιστώμενη ταχύτητα.

Π-65

Γενικά όρια ταχύτητας.

Π-66

Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Π-67

Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Π-68

Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Π-69

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

Π-69α

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

Π-70

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

Π-70α

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

Π-71

Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

Π-72

Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).

Π-73

Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.

Π-74

Κατεύθυνση-επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.

Π-75

Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.

Π-76

Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.

Π-77

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ).

Π-78

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52α).

Π-79

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52).

Π-80

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Π-81

Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Π-82

Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.

Π-83

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Π-84

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Π-85

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).

Π-86

Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.

Π-87

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.

Π-88

Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Π-89

Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Π-90α - Π-90β - Π-90γ

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 100, 200, 300 μέτρα, αντίστοιχα

Π-91

Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Π-92

Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

Π-92α

Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

Π-93

Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.

Π-94

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.

Π-95

Τροχιόδρομος επί του οδοστρώματος.


Οι Πρόσθετες Πινακίδες (Πρ-1 έως Πρ-18β) συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

 • Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα.
 • Να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα.
Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).

Πρόσθετες Πινακίδες

Πρ-1

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 100 μ.).

Πρ-2

Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χιλιόμετρο).

Πρ-3α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί...(π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Πρ-3β

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5 μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.

Πρ-3γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Πρ-4α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Πρ-4β

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Πρ-4γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Πρ-4δ

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Πρ-4ε

Εξαιρούνται μόνο οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Πρ-5

Πάγος.

Πρ-6

Βροχή.

Πρ-7

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση (π.χ. α-δ).

Πρ-8

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Πρ-9

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Πρ-10

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Πρ-11

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Πρ-12

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Πρ-13

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Πρ-14α

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.

Πρ-14δ

Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.

Πρ-15α

Ανακάπτων ελιγμός αριστερά.

Πρ-15δ

Ανακάπτων ελιγμός δεξιά.

Πρ-16α

Ζωήλατο όχημα (επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο).

Πρ-16β

Χειράμαξα.

Πρ-16γ

Ποδήλατο.

Πρ-16δ

Μοτοποδήλατο.

Πρ-16ε

Μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.

Πρ-16στ

Επιβατικό όχημα.

Πρ-16ζ

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Πρ-16η

Αγροτικό μηχάνημα.

Πρ-16θ

Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.

Πρ-16ι

Φορτηγό αυτοκίνητο.

Πρ-16ια

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).

Πρ-16ιβ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

Πρ-16ιγ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Πρ-16ιδ

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Πρ-16ιε

Τροχιοδρόμος

Πρ-17

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

Πρ-18α

Επιτρέπεται μόνο για τα "ΤΑΧΙ".

Πρ-18β

Εξαιρούνται μόνο τα "ΤΑΧΙ".