Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας καλύτερη απόδοση:
1. Έχουν πάντα την ίδια απόδοση.
2. Όταν ζεσταθούν.
3. Όταν είναι κρύα.

Ερώτηση 2

Ξαφνικά, ενώ οδηγείτε το δίκυκλό σας, συναντάτε στο δρόμο σας μία μεγάλη κηλίδα λαδιού. Τι θα κάνετε:
1. Αναπτύσσετε ταχύτητα και περνάτε γρήγορα την κηλίδα.
2. Περνάτε με κλειστό γκάζι και σταθερό τιμόνι σε ευθεία πορεία.
3. Προσπαθείτε να την αποφύγετε με κάθε τρόπο.

Ερώτηση 3

Όταν αυξάνοντας τις στροφές του κινητήρα του δικύκλου σας περνάτε στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου, τότε τι συμβαίνει στην ιπποδύναμη του δικύκλου:
1. Παραμένει σταθερή.
2. Αυξάνεται.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 4

Το φως διασταυρώσεως του δικύκλου σας πρέπει να φωτίζει επαρκώς την οδό κατά την νύκτα με συνθήκες αίθριες:
1. Τουλάχιστον 40 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.
2. Τουλάχιστον 20 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.
3. Τουλάχιστον 10 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.

Ερώτηση 5

Η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση:
1. Όχι, γιατί έτσι μπορεί να βγει από τα γρανάζια και να ακινητοποιήσει τον πίσω τρόχο.
2. Όχι, γιατί φροντίζει ο κινητήρας για τη λίπανσή της.
3. Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως.

Ερώτηση 6

Οι αποσβεστήρες κραδασμών της μοτοσυκλέτας σας παρουσιάζουν διαρροή λαδιού. Τι κάνετε:
1. Δεν ανησυχείτε άμεσα, γιατί περιέχουν αρκετό λάδι και απαιτείται αρκετός χρόνος για να φθαρούν από έλλειψη λαδιού.
2. Αφενός μεν προσέχετε να μην φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς και αφετέρου επισκευάζετε αμέσως τη διαρροή γιατί αλλάζει η συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
3. Προσέχετε να μη φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς.

Ερώτηση 7

Αν αντιθέτως ερχόμενο όχημα ανάβει τα μεγάλα του φώτα με αποτέλεσμα να μη βλέπετε τι κάνετε:
1. Τροχοπεδείτε.
2. Κλείνετε το γκάζι, ανάβετε τη μεσαία σκάλα των φώτων σας και ακολουθείτε τις γραμμές της οριζόντιας σημάνσεως, κινούμενοι όσο δεξιότερα είναι δυνατόν.
3. Ανάβετε και εσείς τα μεγάλα φώτα της μοτοσυκλέτας σας.

Ερώτηση 8

Πρόκειται αμέσως τώρα να στρίψετε δεξιά. Ποια είναι η τελευταία ενέργειά σας πριν στρίψετε:
1. Παίρνετε τη σωστή θέση για τη στροφή.
2. Επιλέγετε τη σωστή σχέση ταχυτήτων.
3. Ρίχνετε ένα γρήγορο βλέμμα πάνω από τον ώμο σας στα δεξιά σας.
4. Δείχνετε το σωστό σήμα.

Ερώτηση 9

Σε πολύ ζεστό καιρό η πίσσα στην επιφάνεια του δρόμου μπορεί να μαλακώνει. Ποια τμήματα της μοτοσυκλέτας σας επηρεάζονται περισσότερο:
1. Η εξάτμιση.
2. Η τροχοπέδηση.
3. Η ανάρτηση.

Ερώτηση 10

Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:
1. Κρατάτε καλά τα πράγματα στα χέρια σας.
2. Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πλησιέστερα στο κέντρο βάρους της.
3. Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.