ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πλησιάζετε οδηγώντας το δίκυκλό σας σε διασταύρωση, όπου ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο φως. Στο οδόστρωμα μπροστά υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πού θα σταματήσετε περιμένοντας ο σηματοδότης να δείξει πράσινο φως:

Επάνω στη σημασμένη διάβαση των πεζών.
Μόλις περάσετε τη σημασμένη διάβαση των πεζών.
Πριν ακριβώς από τη σημασμένη διάβαση των πεζών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας υποχρεούται όταν οδηγεί:

Να κρατά το τιμόνι με τα δύο χέρια, εκτός αν δίνει σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Να κρατά το τιμόνι με το δεξί χέρι.
Να κρατά το τιμόνι με το αριστερό χέρι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Αν σε μια ανάβαση με το δίκυκλό σας αντιληφθείτε ότι η σχέση που έχετε στο κιβώτιο ταχυτήτων δεν «τραβάει», τι κάνετε:

Πατινάρετε το συμπλέκτη, ώστε να ανέβουν οι στροφές του κινητήρα.
Ανοίγετε τέρμα το γκάζι.
Κατεβάζετε μία σχέση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας με σταθερή ταχύτητα και το σύστημα πεδήσεως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Από τι εξαρτάται η απόσταση ακινητοποιήσεως της μοτοσυκλέτας:

Από τις καιρικές συνθήκες.
Από τον τύπο των φρένων.
Από την κατάσταση του οδοστρώματος, των ελαστικών σας και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε μία κατάβαση με σημαντική κλίση ποια σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων της μοτοσυκλέτας χρησιμοποιείτε:

Την πρώτη.
Τη δεύτερη.
Εκείνη με την οποία ανεβαίνετε το ίδιο τμήμα του δρόμου ή τμήμα άλλου δρόμου με παρόμοιες κλίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Αν αντιθέτως ερχόμενο όχημα ανάβει τα μεγάλα του φώτα με αποτέλεσμα να μη βλέπετε τι κάνετε:

Ανάβετε και εσείς τα μεγάλα φώτα της μοτοσυκλέτας σας.
Κλείνετε το γκάζι, ανάβετε τη μεσαία σκάλα των φώτων σας και ακολουθείτε τις γραμμές της οριζόντιας σημάνσεως, κινούμενοι όσο δεξιότερα είναι δυνατόν.
Τροχοπεδείτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας κάτω από πολύ καλές συνθήκες δρόμου και καιρού. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος να ακινητοποιηθείτε με τα φρένα είναι:

Φρενάρετε με τα δύο φρένα εμπρός και πίσω. Χρησιμοποιείτε πιο πολύ το πίσω.
Φρενάρετε εφαρμόζοντας ίση πίεση και στα δύο φρένα.
Φρενάρετε με το πίσω φρένο και λίγο πριν σταματήσετε χρησιμοποιείτε το εμπρός.
Φρενάρετε και με τα δύο φρένα με έμφαση στο εμπρός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποια έγγραφα οφείλετε να έχετε μαζί σας όταν οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας:

Άδεια ικανότητας οδηγήσεως, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο, σήμα τελών.
Σήμα τελών, άδεια κυκλοφορίας.
Ασφαλιστήριο, άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι συνεπιβάτες οφείλουν να:

Έχουν άδεια ικανότητας οδηγήσεως.
Να είναι ελαφρύτεροι από τον οδηγό.
Να φορούν κράνος.
Να φορούν ρούχα με αντανακλαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:

Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.
Μην υπερβαίνετε το όριο φορτώσεως που ορίζει ο κατασκευαστής.
Κρατάτε καλά τα πράγματά στα χέρια σας.
χρονος
Unknown outcome