Ερώτηση 1
Η αλυσίδα που μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στον τροχό της μοτοσυκλέτας, πόση κάθετη ανοχή (να παίζει ελεύθερα πάνω - κάτω) πρέπει να έχει, αν εξεταστεί στη μέση της αποστάσεως κινητήρα - τροχού:
4-5 cm.
2-3 cm.
Πρέπει να είναι σφιγμένη τελείως.
Ερώτηση 2
Διαπιστώνεται ότι ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας οδηγεί για επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμό ή εκτελεί αυτοσχέδιους αγώνες. Πώς τιμωρείται μία τέτοια παράβαση:
Μόνο με πρόστιμο.
Με πρόστιμο και αφαίρεση επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας.
Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και της άδειας ικανότητας του οδηγού από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση για 30 ημέρες.
Ερώτηση 3
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου αναφλεκτήρα στη μοτοσυκλέτα σας από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής της, τι μπορεί να συμβεί:
Να μη λειτουργεί ο κινητήρας και να χαλάσει το σύστημα αναφλέξεως.
Να υποστεί βλάβη ο κινητήρας.
Να μη λειτουργεί το σύστημα πεδήσεως.
Ερώτηση 4
Σε πολύ ζεστό καιρό η πίσσα στην επιφάνεια του δρόμου μπορεί να μαλακώνει. Ποια τμήματα της μοτοσυκλέτας σας επηρεάζονται περισσότερο:
Η ανάρτηση.
Η πρόσφυση των ελαστικών.
Η εξάτμιση.
Ερώτηση 5
Γιατί ο δικυκλιστής, ακόμα και την ημέρα, πρέπει να οδηγεί με τα φώτα αναμμένα:
Για να είναι καλύτερα ορατός.
Για να βλέπει καλύτερα τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα.
Για να βλέπει καλύτερα τα οχήματα που ακολουθεί.
Ερώτηση 6
Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσυκλέτα εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Πώς τιμωρείται αυτή η παράβαση:
Δεν έχει καμιά συνέπεια η παράβαση αυτή.
Μόνο με πρόστιμο.
Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση.
Ερώτηση 7
Πρέπει να ταξιδέψετε με ομίχλη. Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνετε:
Εφοδιάζεσθε με καύσιμα.
Παίρνετε ζεστό ρόφημα μαζί σας.
Ελέγχετε τη λειτουργία των φώτων, τη μπαταρία και καθαρίζετε τη ζελατίνα του κράνους σας.
Ερώτηση 8
Ποιοι από τους παρακάτω ελέγχους, που αφορούν στο δίκυκλό σας, πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένο συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα:
Έλεγχος αναφλεκτήρα μόνον.
Έλεγχος του αναφλεκτήρα, της τάσεως της αλυσίδας και ειδικά ο έλεγχος του εξαεριωτήρα.
Έλεγχος της τάσεως της αλυσίδας μόνον.
Ερώτηση 9
Οδηγείτε πίσω από ένα μακρύ όχημα. Υπάρχει μικρός κυκλικός κόμβος εμπρός σας. Το προπορευόμενο όχημα ανάβει δεξί φλας αλλά παίρνει θέση αριστερά στο οδόστρωμα. Εσείς πρέπει να:
Κορνάρετε.
Να προσπεράσετε από τα δεξιά του.
Να παραμείνετε πίσω του μέχρις ότου ολοκληρώσει τους ελιγμούς του.
Να αναβοσβήσετε τα φώτα σας.
Ερώτηση 10
Εισέρχεστε στην εθνική οδό από πλευρικό δρόμο. Τι πρέπει να κάνετε:
Να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας σε αυτήν των οχημάτων της εθνικής οδού.
Να επιταχύνετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να οδηγείτε ευθεία εμπρός.
Να οδηγείτε κοντά στην πλευρά της εθνικής οδού ψάχνοντας για κενό.
Να ανάψετε φλας.
Χρόνος