ΕΡΩΤΗΣΗ 1

To καλοκαίρι οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα με κοντό παντελόνι:

Ναι, αρκεί να φοράτε προστατευτικό κράνος.
Ναι, αλλά με προσοχή και μικρή ταχύτητα.
Όχι, γιατί με την παραμικρή πτώση θα έχετε σοβαρές σωματικές κακώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση:

Όχι, γιατί έτσι μπορεί να βγει από τα γρανάζια και να ακινητοποιήσει τον πίσω τρόχο.
Όχι, γιατί φροντίζει ο κινητήρας για τη λίπανσή της.
Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Γιατί ο δικυκλιστής δεν πρέπει να κάνει επιδείξεις στο δρόμο με το δίκυκλο που οδηγεί:

Γιατί οι ενέργειες αυτές έχουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από όλους και δεν πρέπει να απειλούμε τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των άλλων.
Γιατί κινδυνεύει να πάρει κλήση από το όργανο της Τροχαίας.
Γιατί ενοχλούνται αυτοί που τον βλέπουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας με σταθερή ταχύτητα και το σύστημα πεδήσεως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Από τι εξαρτάται η απόσταση ακινητοποιήσεως της μοτοσυκλέτας:

Από την κατάσταση του οδοστρώματος, των ελαστικών σας και τις καιρικές συνθήκες.
Από τον τύπο των φρένων.
Από τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποια θεωρείτε πιο ασφαλή θέση για δίκυκλο που ταξιδεύει στην εθνική οδό σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα:

Το δεξιό άκρο της οδού.
Πολύ μπροστά ή πολύ πίσω από τα άλλα αυτοκίνητα.
Ανάμεσα από έναν όμιλο αυτοκινήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, ποια από τις παρακάτω εργασίες πρέπει να γίνεται από συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα:

Έλεγχος του συστήματος πεδήσεως, των αναρτήσεων και της λειτουργίας του κινητήρα.
Λίπανση της αλυσίδας.
Καθάρισμα του φίλτρου βενζίνης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα η συνηθισμένη θέση σας στο δρόμο πρέπει να σας επιτρέπει:

Να μείνετε σε απόσταση 0,50 m από το πεζοδρόμιο.
Να αφήσετε τα άλλα επερχόμενα οχήματα να προσπεράσουν από τα δεξιά σας.
Να καθυστερείτε τα οχήματα που επιθυμούν να προσπεράσουν.
Να φαίνεστε στους καθρέπτες του οχήματος εμπρός σας.
Να φαίνεστε ώστε να σας βλέπουν τα άλλα οχήματα εμπρός σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σε πολύ ζεστό καιρό η πίσσα στην επιφάνεια του δρόμου μπορεί να μαλακώνει. Ποια τμήματα της μοτοσυκλέτας σας επηρεάζονται περισσότερο:

Η εξάτμιση.
Η πρόσφυση των ελαστικών.
Η ανάρτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οδηγείτε τη νύκτα. Τι κάνετε για να διακρίνεσθε καλύτερα:

Φοράτε ρούχα με έντονο χρώμα.
Κινείσθε σαφώς στο αριστερό μέρος του δρόμου.
Καθαρίζετε τη μοτοσυκλέτα σας.
Φοράτε ρούχα με ανακλαστήρες.
Οδηγείτε με τα φώτα αναμμένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Δεν πρέπει να κινείσθε με το συμπλέκτη πατημένο περισσότερο από όσο είναι εντελώς απαραίτητο χρονικά γιατί:

Μειώνεται η πρόσφυση των ελαστικών σας.
Μειώνεται ο έλεγχος της μοτοσυκλέτας σας.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμων.
Αυξάνεται η φθορά του κιβωτίου ταχυτήτων.
χρονος
Unknown outcome