ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας καλύτερη απόδοση:

Όταν είναι κρύα.
Όταν ζεσταθούν.
Έχουν πάντα την ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Μια μοτοσυκλέτα που αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 40 km/h πρέπει να διαθέτει:

Μέχρι δύο φώτα πορείας, τοποθετημένα συμμετρικά το ένα κοντά στο άλλο.
Δεν επιβάλλεται να έχει φώτα πορείας.
Μόνο φώτα διασταυρώσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Γιατί οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) του δικύκλου περιέχουν και λάδι:

Για να είναι αθόρυβη η λειτουργία του και χωρίς φθορές.
Γιατί το λάδι δίνει ελαστικότητα στο σύστημα πεδήσεως.
Γιατί με το λάδι επιτυγχάνεται καλύτερη απόσβεση των κραδασμών που δημιουργούνται από τις ανωμαλίες του δρόμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η ειδική ζώνη που φοράει ο δικυκλιστής στη μέση του χρησιμεύει:

Για να στηρίζεται καλύτερα στο δίκυκλο.
Για να συγκρατεί τη σπονδυλική του στήλη, να προστατεύει τα νεφρά και τα υπόλοιπα όργανα του σώματός του στην περιοχή της μέσης.
Για λόγους αισθητικής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Πώς πραγματοποιείτε (παίρνετε) με τη μοτοσυκλέτα σας μια ανοικτή στροφή:

Διαγράφετε τη μεγαλύτερη δυνατή καμπύλη, πάντα μέσα στη λωρίδα κινήσεώς σας, με σταθερή ταχύτητα.
Διαγράφετε μία καμπύλη αυξάνοντας ταχύτητα.
Στρίβετε με συνεχείς μικρές γωνίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου αναφλεκτήρα στη μοτοσυκλέτα σας από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής της, τι μπορεί να συμβεί:

Να μη λειτουργεί ο κινητήρας και να χαλάσει το σύστημα αναφλέξεως.
Να υποστεί βλάβη ο κινητήρας.
Να μη λειτουργεί το σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κάθε πότε πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού του δικύκλου σας:

Πριν από κάθε χρήση.
Κάθε 1.000 km.
Κάθε 2.000 km.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Οδηγώντας το δίκυκλό σας πλησιάζετε σε μία στροφή. Πώς συμπεριφέρεσθε:

Αναπτύσσετε ταχύτητα για να περάσετε γρήγορα τη στροφή.
Αναπτύσσετε ταχύτητα, γέρνετε πλησιάζοντας στο έδαφος και περνάτε τη στροφή.
Ελέγχετε το δρόμο, παίρνετε θέση και ρυθμίζετε την ταχύτητά σας και τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πώς πρέπει να δείξετε με τα χέρια σας ότι θέλετε να στρίψετε αριστερά:

Τεντώνετε σταθερά το δεξί σας χέρι.
Τεντώνετε σταθερά και πλάγια το αριστερό σας χέρι.
Κινείτε πάνω-κάτω τεντωμένο το αριστερό σας χέρι.
Κινείτε πάνω-κάτω τεντωμένο το δεξί σας χέρι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:

Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.
Μην υπερβαίνετε το όριο φορτώσεως που ορίζει ο κατασκευαστής.
Κρατάτε καλά τα πράγματά στα χέρια σας.
χρονος
Unknown outcome