--:--


Χειρονομίες αφής
60
Progress bar

Ερώτηση 1

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Άλλη εργασία.
3. Διάλειμμα.

Ερώτηση 2

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα ελαστικά.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα φρένα.

Ερώτηση 3

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 4

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
1. Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2. Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3. Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.

Ερώτηση 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 7

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 8

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

Ερώτηση 9

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;
1. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
2. Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
3. Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.

Ερώτηση 10

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 90 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 11

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχει μόνο ο οδηγός.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 12

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
1. Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
2. Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
3. Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.

Ερώτηση 13

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην κόκκινη περιοχή.

Ερώτηση 14

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 15

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
1. Λιγότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 16

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 17

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Πρέπει να κοιμάται.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.

Ερώτηση 18

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
3. Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.

Ερώτηση 19

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
1. Οδικής ασφάλειας.
2. Συντήρησης του οχήματος.
3. Αντιμετώπισης της ανεργίας.

Ερώτηση 20

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 21

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

Ερώτηση 22

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 23

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 24

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
1. Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
2. Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
3. Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

Ερώτηση 25

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 26

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Τα έργα υποδομής.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Ο άνθρωπος.

Ερώτηση 27

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Ερώτηση 28

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Το πολύ 45 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Τουλάχιστον 57 ωρών.

Ερώτηση 29

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Ελκτική.
2. Κινητική.
3. Θερμική.

Ερώτηση 30

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
1. Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
2. Πρέπει να αποφεύγεται.
3. Είναι θετική για την υγεία.

Ερώτηση 31

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 32

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 33

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

Ερώτηση 34

Το διάλειμμα γίνεται:
1. Εκτός του οχήματος μόνο.
2. Εντός του οχήματος μόνο.
3. Εντός ή εκτός του οχήματος.

Ερώτηση 35

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 4,5 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 15 ή 30 λεπτών.

Ερώτηση 36

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 37

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
1. Φρούτων και λαχανικών.
2. Νερού.
3. Πουλερικών ή/και ψαριών.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 39

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 40

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
1. Τα αστικά λεωφορεία.
2. Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3. Τα τουριστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 41

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 42

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 43

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 44

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.

Ερώτηση 45

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
1. Αυτόνομων μετακινήσεων.
2. Διεθνών μετακινήσεων.
3. Έκτακτων μετακινήσεων.

Ερώτηση 46

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 47

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

Ερώτηση 48

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 49

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο απόβαρό.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο μεικτό βάρος.

Ερώτηση 50

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
2. Γευματίζει.
3. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άμεση και απότομη πέδηση.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άναμμα του δεξιού φλας.

Ερώτηση 52

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:
1. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
2. Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3. Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

Ερώτηση 53

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στον ανταγωνισμό.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.

Ερώτηση 54

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Δωρεάν.

Ερώτηση 55

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Κάθε χρόνο.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

Ερώτηση 56

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
1. Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2. Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3. Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).

Ερώτηση 57

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς το εξωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 58

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 59

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
2. Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

Ερώτηση 60

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.