{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

1 Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
2 Τα τηγανητά και το αλάτι.
3 Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Ερώτηση 2

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

1 Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2 Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3 Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Ερώτηση 3

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
Ερώτηση 4

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:

1 Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
2 Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3 Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ερώτηση 5

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:

1 Εκτός του οχήματος.
2 Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
3 Εντός του οχήματος.
Ερώτηση 6

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

1 Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2 Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3 Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 7

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

1 Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2 Το πολύ 45 λεπιών.
3 Τουλάχιστον 35 λεπτών.
Ερώτηση 8

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

1 Ανώφελη.
2 Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3 Υποχρεωτική.
Ερώτηση 9

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:

1 Των κιλών του.
2 Της ύλης του.
3 Του όγκου του.
Ερώτηση 10

Σε αυτοκινητόδρομους:

1 Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
2 Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
3 Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
Ερώτηση 11

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 12

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:

1 Του οδηγού.
2 Του εφεδρικού τροχού.
3 Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
Ερώτηση 13

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

1 Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2 Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3 Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 14

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:

1 Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
2 Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
3 Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
Ερώτηση 15

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

1 Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2 Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
3 Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Ερώτηση 16

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
3 Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 17

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

1 Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2 Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3 Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Ερώτηση 18

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

1 Το πολύ 45 ωρών.
2 Τουλάχιστον 33 ωρών.
3 Τουλάχιστον 57 ωρών.
Ερώτηση 19

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

1 Οδικής ασφάλειας.
2 Συντήρησης του οχήματος.
3 Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Ερώτηση 20

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

1 Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2 Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3 Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 21

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 22

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

1 Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2 Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3 Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 23

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:

1 Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
2 Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
3 Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Ερώτηση 24

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

1 Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
2 Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3 Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Ερώτηση 25

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:

1 Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
2 Το γραφείο και τους οδηγούς.
3 Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
Ερώτηση 26

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

1 Ο οδηγός του λεωφορείου.
2 Ο οδηγός του συρμού.
3 Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ερώτηση 27

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

1 Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2 Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3 Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 28

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
Ερώτηση 29

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:

1 Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2 Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3 Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
Ερώτηση 30

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

1 21 ωρών.
2 24 ωρών.
3 30 ωρών.
Ερώτηση 31

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 32

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:

1 Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
2 Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3 Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
Ερώτηση 33

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
3 Στο κέντρο βάρους.
Ερώτηση 34

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:

1 Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.
2 Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
3 Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Ερώτηση 35

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

1 Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2 Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3 Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 36

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
Ερώτηση 37

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

1 Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3 Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
Ερώτηση 38

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

1 Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2 Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3 Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Ερώτηση 39

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2 Κάθε χρόνο.
3 Μετά από κάθε επισκευή του.
Ερώτηση 40

Το σύστημα ΑLB είναι:

1 Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2 Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3 Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ερώτηση 41

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

1 Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2 Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3 Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Ερώτηση 42

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:

1 Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
2 Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
3 Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
Ερώτηση 43

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:

1 Πάντοτε.
2 Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
3 Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
Ερώτηση 44

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
2 Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3 Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Ερώτηση 45

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 46

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
Ερώτηση 47

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

1 7,5 τόνοι.
2 4,5 τόνοι.
3 4 τόνοι.
Ερώτηση 48

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

1 Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2 Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3 Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
Ερώτηση 49

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:

1 Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
2 Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
3 Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
Ερώτηση 50

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

1 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3 Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 51

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
Ερώτηση 52

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:

1 Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
2 Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
3 Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
Ερώτηση 53

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
2 Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3 Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Ερώτηση 54

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

1 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3 Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Ερώτηση 55

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:

1 Ο σιδηρόδρομος.
2 Το μετρό.
3 Το πλοίο.
Ερώτηση 56

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

1 Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
2 Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
3 Η οικογενειακή κατάσταση.
Ερώτηση 57

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

1 Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2 Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3 Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
Ερώτηση 58

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Ερώτηση 59

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

1 Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2 Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3 Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 60

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:

1 Ασθένεια του πνεύματος.
2 Φυσική αντίδραση.
3 Ασθένεια του σώματος.