{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 2

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στο κέντρο στροφής.
3 Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
Ερώτηση 3

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

1 Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2 Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3 Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
Ερώτηση 4

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

1 Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2 Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3 Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
Ερώτηση 5

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
Ερώτηση 6

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Κάθε χρόνο.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
Ερώτηση 7

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 8

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

1 «2ος οδηγός».
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Άλλες εργασίες»
Ερώτηση 9

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

1 Έχει μικρότερη απόδοση.
2 Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3 Έχει ίδια απόδοση.
Ερώτηση 10

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

1 Ελκτική.
2 Κινητική.
3 Θερμική.
Ερώτηση 11

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 12

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

1 Του προσφέρετε νερό.
2 Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3 Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Ερώτηση 13

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

1 Οι έγκυες γυναίκες.
2 Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
3 Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
Ερώτηση 14

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:

1 Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2 Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3 Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
Ερώτηση 15

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
2 Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3 Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 16

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Ερώτηση 17

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:

1 Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
2 Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
3 Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
Ερώτηση 18

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 19

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

1 Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
2 Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
3 Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
Ερώτηση 20

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

1 Αύξηση της ταχύτητας.
2 Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3 Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 21

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 22

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

1 «Έξυπνη κάρτα».
2 Ψηφιακό ρολόι.
3 Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ερώτηση 23

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

1 9 επιβάτες.
2 15 επιβάτες.
3 19 επιβάτες.
Ερώτηση 24

Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:

1 Απαγορεύεται.
2 Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3 Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Ερώτηση 25

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
Ερώτηση 26

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:

1 Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3 Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 27

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2 Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3 Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Ερώτηση 28

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ερώτηση 29

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 30

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 31

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

1 Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2 Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3 Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
Ερώτηση 32

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μόνο ιδιοχείρως.
2 Στη θέση «ανάπαυση».
3 Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
Ερώτηση 33

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:

1 Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
2 Το γραφείο και τους οδηγούς.
3 Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
Ερώτηση 34

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

1 Αστικά λεωφορεία.
2 Σχολικά λεωφορεία.
3 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Ερώτηση 35

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:

1 Παραμένει κοντά στους επιβάτες.
2 Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
3 Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
Ερώτηση 36

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Ερώτηση 37

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

1 Θετικά.
2 Αρνητικά.
3 Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 38

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 39

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

1 Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2 Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3 Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Ερώτηση 40

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:

1 Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
2 Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3 Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
Ερώτηση 41

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

1 Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
2 Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3 Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Ερώτηση 42

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

1 Τους μετακινήσετε άμεσα.
2 Τους κρατάτε ζεστούς.
3 Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Ερώτηση 43

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:

1 Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2 Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3 Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
Ερώτηση 44

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

1 Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
2 Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
3 Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
Ερώτηση 45

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

1 Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3 Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Ερώτηση 46

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 18 τόνους.
2 12 τόνους.
3 6 τόνους.
Ερώτηση 47

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:

1 10 ώρες.
2 20 ώρες.
3 30 ώρες.
Ερώτηση 48

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:

1 Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
2 Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3 Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
Ερώτηση 49

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 50

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:

1 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
2 Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 51

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

1 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2 Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Ερώτηση 52

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

1 Η αριστερή στροφή.
2 Η οπισθοπορεία.
3 Η δεξιά στροφή.
Ερώτηση 53

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

1 Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2 Η ισχύς και η απόδοση.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 54

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

1 Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2 Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3 Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 55

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

1 Καθόλου.
2 Πάνω από 1 φορά.
3 Πάνω από 2 φορές.
Ερώτηση 56

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 57

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

1 Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2 Εντός κατοικημένων περιοχών.
3 Μέσα σε σήραγγες.
Ερώτηση 58

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

1 Έχει μόνο ο οδηγός.
2 Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3 Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
Ερώτηση 59

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
2 Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3 Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Ερώτηση 60

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

1 Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2 Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3 Ηχορύπανση.