{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

1 Ο σιδηρόδρομος.
2 Το ΙΧΕ.
3 Το τρόλεϊ.
Ερώτηση 2

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

1 Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2 Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3 Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Ερώτηση 3

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:

1 Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
2 Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
3 Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
Ερώτηση 4

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
3 Στο κέντρο βάρους.
Ερώτηση 5

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

1 «2ος οδηγός».
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Άλλες εργασίες»
Ερώτηση 6

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 7

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:

1 Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
2 Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
3 Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
Ερώτηση 8

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:

1 Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
2 Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3 Τον κινητήρα με το διαφορικό.
Ερώτηση 9

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

1 Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2 Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3 Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
Ερώτηση 10

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

1 Από τις καιρικές συνθήκες.
2 Από το βάρος του οδηγού.
3 Από τον όγκο του οχήματος.
Ερώτηση 11

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Τις ώρες εργασίας.
2 Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3 Τις ώρες ύπνου.
Ερώτηση 12

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ερώτηση 13

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:

1 Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
2 Παράσυρσης πεζού.
3 Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
Ερώτηση 14

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

1 Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2 Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3 Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Ερώτηση 15

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 16

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 17

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
2 Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3 Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Ερώτηση 18

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

1 Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2 Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3 Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 19

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

1 Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2 Επαγωγής.
3 Συμπίεσης αέρα.
Ερώτηση 20

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2 Κάθε χρόνο.
3 Μετά από κάθε επισκευή του.
Ερώτηση 21

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

1 Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2 Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3 Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Ερώτηση 22

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

1 9 ώρες.
2 10 ώρες.
3 11 ώρες.
Ερώτηση 23

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

1 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3 Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Ερώτηση 24

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 25

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 26

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

1 9 επιβάτες.
2 15 επιβάτες.
3 19 επιβάτες.
Ερώτηση 27

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

1 Η ιθαγένεια.
2 Το όνομα πατρός.
3 Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Ερώτηση 28

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 90 ώρες.
2 100 ώρες.
3 112 ώρες.
Ερώτηση 29

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

1 Των κυκλωμάτων πέδησης.
2 Των ελαστικών.
3 Του κινητήρα.
Ερώτηση 30

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
2 Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3 Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Ερώτηση 31

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

1 Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2 Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3 Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
Ερώτηση 32

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:

1 Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
2 Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3 Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
Ερώτηση 33

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:

1 Φρούτων και λαχανικών.
2 Νερού.
3 Πουλερικών ή/και ψαριών.
Ερώτηση 34

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 35

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

1 Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
2 Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3 Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
Ερώτηση 36

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

1 Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.
2 Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Του κινητήρα και των τροχών.
Ερώτηση 37

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

1 Δύναμη βαρύτητας.
2 Φυγόκεντρος δύναμη.
3 Ελκτική δύναμη.
Ερώτηση 38

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

1 Της κλιματικής αλλαγής.
2 Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3 Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Ερώτηση 39

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

1 Οι έγκυες γυναίκες.
2 Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
3 Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
Ερώτηση 40

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

1 Είναι σταθερό.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 41

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:

1 144 ώρες.
2 96 ώρες.
3 90 ώρες.
Ερώτηση 42

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:

1 Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
2 Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3 Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
Ερώτηση 43

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 7 χρόνια.
3 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ερώτηση 44

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:

1 Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2 Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 45

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ερώτηση 46

Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:

1 Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
2 Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
3 Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
Ερώτηση 47

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

1 Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2 Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3 Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
Ερώτηση 48

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 49

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 50

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:

1 Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2 Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3 Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
Ερώτηση 51

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

1 Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2 Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3 Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 52

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:

1 Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
2 Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3 Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
Ερώτηση 53

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 54

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2 Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 55

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

1 Ελκτική.
2 Κινητική.
3 Θερμική.
Ερώτηση 56

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
Ερώτηση 57

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 18 τόνους.
2 12 τόνους.
3 6 τόνους.
Ερώτηση 58

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

1 24 και 45 λεπτών.
2 24 και 45 ωρών.
3 24 και 48 ωρών.
Ερώτηση 59

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

1 Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
2 Να είναι σε οριζόντια στάση.
3 Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
Ερώτηση 60

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.