{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

1 Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2 Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3 Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Ερώτηση 2

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2 Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3 Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Ερώτηση 3

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:

1 70 km/h.
2 80km/h.
3 90km/h.
Ερώτηση 4

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:

1 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
2 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
3 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
Ερώτηση 5

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:

1 Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
2 Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
3 Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
Ερώτηση 6

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Ερώτηση 7

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:

1 70 km/h.
2 80km/h.
3 90km/h.
Ερώτηση 8

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

1 Νωτομετωπικές.
2 Μετωπικές.
3 Πλαγιομετωπικές.
Ερώτηση 9

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 10

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 11

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2 Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 12

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

1 Τη 1 ώρα.
2 Τα 15 λέπια.
3 Τα 30 λεπτά.
Ερώτηση 13

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

1 Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2 Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3 Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 14

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 15

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:

1 Αυτόνομων μετακινήσεων.
2 Διεθνών μετακινήσεων.
3 Έκτακτων μετακινήσεων.
Ερώτηση 16

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

1 Δύναμη βαρύτητας.
2 Φυγόκεντρος δύναμη.
3 Ελκτική δύναμη.
Ερώτηση 17

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

1 Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
2 Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3 Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
Ερώτηση 18

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

1 Αποκλειστικά πνευματικό.
2 Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3 Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
Ερώτηση 19

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
Ερώτηση 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

1 Πρέπει να κοιμάται.
2 Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3 Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
Ερώτηση 21

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

1 Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2 Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3 Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Ερώτηση 22

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
3 Στο κέντρο βάρους.
Ερώτηση 23

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 24

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

1 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3 Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Ερώτηση 25

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 26

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

1 Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2 Το πολύ 45 λεπιών.
3 Τουλάχιστον 35 λεπτών.
Ερώτηση 27

Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:

1 Απαγορεύεται.
2 Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3 Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Ερώτηση 28

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 29

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

1 Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2 Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3 Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 30

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

1 Η άνεση.
2 Η ασφάλεια.
3 Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 31

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

1 Μειώνεται.
2 Αυξάνεται.
3 Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 32

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
Ερώτηση 33

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
Ερώτηση 34

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 35

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

1 Της καταπόνησης των τροχών.
2 Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 36

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
Ερώτηση 37

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

1 Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
2 Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3 Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Ερώτηση 38

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

1 ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2 Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3 Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 39

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

1 «Έξυπνη κάρτα».
2 Ψηφιακό ρολόι.
3 Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ερώτηση 40

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

1 Πέντε 24ωρα.
2 Έξι 24ωρα.
3 Επτά 24ωρα.
Ερώτηση 41

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

1 Οδικής ασφάλειας.
2 Συντήρησης του οχήματος.
3 Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Ερώτηση 42

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

1 Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2 Επαγωγής.
3 Συμπίεσης αέρα.
Ερώτηση 43

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:

1 Μόνο εξωτερικά του οχήματος.
2 Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
3 Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
Ερώτηση 44

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

1 Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2 Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3 Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 45

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:

1 Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2 Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3 Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ερώτηση 46

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:

1 Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2 Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3 Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
Ερώτηση 47

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:

1 Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
2 Της φλυαρίας τούς.
3 Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
Ερώτηση 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 49

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:

1 Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
2 Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
3 Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
Ερώτηση 50

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

1 Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2 Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3 Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Ερώτηση 51

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
Ερώτηση 52

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

1 Απογευματινές.
2 Μεσημβρινές.
3 Πρώτες πρωινές.
Ερώτηση 53

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:

1 Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες
2 Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
3 Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
Ερώτηση 54

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

1 «Διαθεσιμότητα».
2 «Ανάπαυση».
3 «Άλλη εργασία».
Ερώτηση 55

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
2 Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3 Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Ερώτηση 56

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

1 Αστικά λεωφορεία.
2 Σχολικά λεωφορεία.
3 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Ερώτηση 57

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
2 Το σβήσιμο του κινητήρα.
3 Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Ερώτηση 58

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

1 Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2 Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3 Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
Ερώτηση 59

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:

1 Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
2 Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
3 Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
Ερώτηση 60

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

1 Ειδική τακτική γραμμή.
2 Τακτική γραμμή.
3 Έκτακτη γραμμή.