--:--


Χειρονομίες αφής
60
Progress bar

Ερώτηση 1

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε δύσπνοια.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε μόνιμες βλάβες.

Ερώτηση 2

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
1. 8 θέσεων επιβατών.
2. 16 θέσεων επιβατών.
3. 24 θέσεων επιβατών.

Ερώτηση 3

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Νερού.
2. Ξηράς κόνης.
3. Διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 4

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 5

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
1. Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
2. Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
3. Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.

Ερώτηση 6

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.

Ερώτηση 7

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
1. Καθόλου.
2. Πάνω από 1 φορά.
3. Πάνω από 2 φορές.

Ερώτηση 8

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
1. Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2. Ημερολογιακών εβδομάδων.
3. Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.

Ερώτηση 9

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:
1. Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
2. Παράσυρσης πεζού.
3. Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα

Ερώτηση 10

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 8 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 11

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
1. Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
2. Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3. Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.

Ερώτηση 12

Το διάλειμμα γίνεται:
1. Εκτός του οχήματος μόνο.
2. Εντός του οχήματος μόνο.
3. Εντός ή εκτός του οχήματος.

Ερώτηση 13

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 14

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ερώτηση 15

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
1. Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
2. Τα τηγανητά και το αλάτι.
3. Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

Ερώτηση 16

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο απόβαρό.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο μεικτό βάρος.

Ερώτηση 17

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 18

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
1. Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
2. Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
3. Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 19

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 20

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ερώτηση 21

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.

Ερώτηση 22

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της κλιματικής αλλαγής.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

Ερώτηση 23

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.

Ερώτηση 24

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 25

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
1. Από 9 έως 11 ώρες.
2. Από 8 έως 10 ώρες.
3. Από 8 έως 11 ώρες.

Ερώτηση 26

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μικρότερο.
2. Ίσο.
3. Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 27

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Παραμένει σταθερή.
2. Μειώνεται.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 28

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Τον τουρισμό.

Ερώτηση 29

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 30

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
1. Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
2. Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
3. Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.

Ερώτηση 31

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 32

Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
1. Απαγορεύεται πάντα.
2. Επιτρέπεται πάντα.
3. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.

Ερώτηση 33

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
1. Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης
2. Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
3. Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).

Ερώτηση 34

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Απώλεια σωματικού βάρους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

Ερώτηση 35

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.

Ερώτηση 36

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
1. Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
2. Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
3. Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.

Ερώτηση 37

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 38

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 39

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 40

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 41

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
1. Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
2. Πρέπει να αποφεύγεται.
3. Είναι θετική για την υγεία.

Ερώτηση 42

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Ερώτηση 43

Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
1. Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
2. Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
3. Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 44

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
1. Αστικά λεωφορεία.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 45

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στην ανατροπή.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στους χειρισμούς του οδηγού.

Ερώτηση 46

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχει μόνο ο οδηγός.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 47

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 48

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Ανώφελη.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Υποχρεωτική.

Ερώτηση 49

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του λεωφορείου.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 50

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
1. Ως άλλη εργασία.
2. Ως ανάπαυση.
3. Ως ύπνος.

Ερώτηση 51

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
1. 9 επιβάτες.
2. 15 επιβάτες.
3. 19 επιβάτες.

Ερώτηση 52

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τον τραυματιοφορέα.

Ερώτηση 53

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 54

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 55

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

Ερώτηση 56

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 57

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά πνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 58

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.

Ερώτηση 59

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
1. Μόνο από τον οδηγό.
2. Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3. Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Ερώτηση 60

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Αύξησης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Πτώσης της θερμοκρασίας.