{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 18 τόνους.
2 12 τόνους.
3 6 τόνους.
Ερώτηση 2

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

1 Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2 Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 3

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2 Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
3 Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
Ερώτηση 4

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:

1 Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3 Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 5

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:

1 Άλλη εργασία.
2 Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
3 Χρόνος οδήγησης.
Ερώτηση 6

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

1 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3 Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 7

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:

1 Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
2 Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3 Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Ερώτηση 8

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;

1 Απαγορεύεται.
2 Επιτρέπεται πάντοτε.
3 Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 9

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Ερώτηση 10

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

1 Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2 Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3 Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Ερώτηση 11

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

1 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Ερώτηση 12

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

1 Επιβράδυνση.
2 Στροφή.
3 Επιτάχυνση.
Ερώτηση 13

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

1 Της ηχορύπανσης.
2 Της οικονομίας καυσίμου.
3 Στα τέλη κυκλοφορίας.
Ερώτηση 14

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:

1 Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2 Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3 Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Ερώτηση 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Ερώτηση 16

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

1 Η διεύθυνση κατοικίας.
2 Η ημερομηνία γέννησης.
3 Το σημείο διάβασης των συνόρων.
Ερώτηση 17

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:

1 Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2 Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 18

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

1 «Διαθεσιμότητα».
2 «Ανάπαυση».
3 «Άλλη εργασία».
Ερώτηση 19

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

1 Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3 Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Ερώτηση 20

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

1 Η κόπωση του κινητήρα.
2 Η κόπωση του συσσωρευτή.
3 Η κόπωση του οδηγού.
Ερώτηση 21

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

1 24 και 45 λεπτών.
2 24 και 45 ωρών.
3 24 και 48 ωρών.
Ερώτηση 22

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:

1 Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
2 Το γραφείο και τους οδηγούς.
3 Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
Ερώτηση 23

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

1 Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
2 Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3 Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Ερώτηση 24

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 25

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:

1 Λιγότερα θύματα.
2 Ισάριθμα θύματα.
3 Περισσότερα θύματα.
Ερώτηση 26

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

1 Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
2 Νεκρό.
3 Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Ερώτηση 27

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:

1 Των κιλών του.
2 Της ύλης του.
3 Του όγκου του.
Ερώτηση 28

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 29

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ερώτηση 30

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

1 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
Ερώτηση 31

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:

1 Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
2 Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3 Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
Ερώτηση 32

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
2 Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3 Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 33

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

1 Το φορτίο.
2 Το συντελεστή πρόσφυσης.
3 Την ταχύτητα.
Ερώτηση 34

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:

1 Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
2 Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
3 Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
Ερώτηση 35

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

1 Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
2 Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
3 Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
Ερώτηση 36

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

1 Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2 Εντός κατοικημένων περιοχών.
3 Μέσα σε σήραγγες.
Ερώτηση 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 38

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

1 Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
2 Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3 Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
Ερώτηση 39

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

1 1/2 λίτρο.
2 1 λίτρο.
3 2 λίτρα.
Ερώτηση 40

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 41

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

1 Της κλιματικής αλλαγής.
2 Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3 Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Ερώτηση 42

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:

1 Υψηλές στροφές του κινητήρα.
2 Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3 Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
Ερώτηση 43

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:

1 Στην ανατροπή.
2 Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3 Στους χειρισμούς του οδηγού.
Ερώτηση 44

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

1 Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2 Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3 Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 45

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:

1 Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
2 Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3 Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
Ερώτηση 46

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι (έχει καταργηθεί η ερώτηση):

1 10 ώρες.
2 9 ώρες.
3 18 ώρες.
Ερώτηση 47

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στο κέντρο στροφής.
3 Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
Ερώτηση 48

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

1 Τον οδηγό μόνο.
2 Το όχημα μόνο.
3 Τον οδηγό και το όχημα.
Ερώτηση 49

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

1 Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2 Είναι εν γένει μικρότερη.
3 Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 50

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 51

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.
Ερώτηση 52

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

1 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 53

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

1 Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2 Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3 Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Ερώτηση 54

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

1 Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2 Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3 Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
Ερώτηση 55

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:

1 «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Διάλειμμα».
Ερώτηση 56

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 57

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:

1 Αύξησης της θερμοκρασίας.
2 Πτώσης της πίεσης.
3 Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 58

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:

1 Του κατασκευαστή του οχήματος.
2 Του οδηγού.
3 Του οικείου ΚΤΕΟ.
Ερώτηση 59

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

1 Ο δυνατός καφές.
2 Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3 Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ερώτηση 60

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.