Ερώτηση 1
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 2
Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.
Ερώτηση 3
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
Ερώτηση 4
Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 5
ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 6
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι (έχει καταργηθεί η ερώτηση):
10 ώρες.
9 ώρες.
18 ώρες.
Ερώτηση 7
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Ερώτηση 8
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 9
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
Ερώτηση 10
Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Ερώτηση 11
Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
Την πληροφόρηση του κοινού.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την καταβολή του κομίστρου.
Ερώτηση 12
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 13
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Την ταχύτητα κίνησης.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Τη χιλιομετρική θέση.
Ερώτηση 14
Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 15
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 16
Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Το γραφείο και τους οδηγούς.
Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
Ερώτηση 17
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Ερώτηση 18
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Οδικής ασφάλειας.
Συντήρησης του οχήματος.
Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Ερώτηση 19
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
Πέντε 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Επτά 24ωρα.
Ερώτηση 20
Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 21
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Ερώτηση 22
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ερώτηση 23
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Ερώτηση 24
Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εσωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 25
Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Ερώτηση 26
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:
10 ώρες.
20 ώρες.
30 ώρες.
Ερώτηση 27
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
Ερώτηση 28
Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 29
Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.
Ερώτηση 30
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Ερώτηση 31
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
Ερώτηση 32
Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ερώτηση 33
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 34
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Ερώτηση 35
Το σύστημα ΑLB είναι:
Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ερώτηση 36
Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Ερώτηση 37
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ερώτηση 38
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
Ερώτηση 39
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
Ερώτηση 40
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
Ερώτηση 41
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Ερώτηση 42
Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 43
Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
Μόνο από τον οδηγό.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Ερώτηση 44
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 45
Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
Ερώτηση 46
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
Η ιθαγένεια.
Το όνομα πατρός.
Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Ερώτηση 47
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:
Παραμένει κοντά στους επιβάτες.
Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
Ερώτηση 48
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 49
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.
Ερώτηση 50
Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
110 km/h.
120 km/h.
130 km/h.
Ερώτηση 51
Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
Ερώτηση 52
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
Πυροσβεστήρα.
Εφεδρικό τροχό.
Αντιραντάρ.
Ερώτηση 53
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 54
Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:
Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
Παράσυρσης πεζού.
Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
Ερώτηση 55
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 56
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 57
Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 58
Η εργονομία ασχολείται με:
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Ερώτηση 59
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 60
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Χρόνος