Ερώτηση 1

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.

Ερώτηση 2

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.

Ερώτηση 3

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.

Ερώτηση 4

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

Ερώτηση 5

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Η διεύθυνση κατοικίας.
Η ημερομηνία γέννησης.
Το σημείο διάβασης των συνόρων.

Ερώτηση 6

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

Ερώτηση 7

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

Ερώτηση 8

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Ηχορύπανση.

Ερώτηση 9

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

Ερώτηση 10

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:

112 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.

Ερώτηση 11

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:

Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.

Ερώτηση 12

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:

Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.

Ερώτηση 13

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.

Ερώτηση 14

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:

Την πληροφόρηση του κοινού.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την καταβολή του κομίστρου.

Ερώτηση 15

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

Ερώτηση 16

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

Ερώτηση 17

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
15 χρόνια.
5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.

Ερώτηση 18

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 19

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:

Ο σιδηρόδρομος.
Το μετρό.
Το πλοίο.

Ερώτηση 20

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

Ερώτηση 21

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

Ερώτηση 22

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:

Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

Ερώτηση 23

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:

Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 24

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 25

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 26

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:

Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ερώτηση 27

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.

Ερώτηση 29

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

Ερώτηση 30

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 31

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.

Ερώτηση 32

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 33

Το σύστημα ΑLB είναι:

Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Ερώτηση 34

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 35

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 36

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 37

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 38

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Είναι θετική για την υγεία.

Ερώτηση 39

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 40

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:

Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 41

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Δεν μιλούν στο κινητό.

Ερώτηση 42

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 43

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:

Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.

Ερώτηση 44

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Ερώτηση 45

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:

Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.

Ερώτηση 46

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.

Ερώτηση 48

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 49

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

Ο σιδηρόδρομος.
Το ΙΧΕ.
Το τρόλεϊ.

Ερώτηση 50

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

Ερώτηση 51

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

Επιτάχυνση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Ακινητοποίηση.

Ερώτηση 52

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 53

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 54

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 55

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.

Ερώτηση 56

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 57

Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:

Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 58

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;

Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του φορτηγού.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 59

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 60

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Χρόνος
Unknown outcome