Ερώτηση 1
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 2
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.
Ερώτηση 3
Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Επαγωγής.
Συμπίεσης αέρα.
Ερώτηση 4
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.
Ερώτηση 5
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
Η διεύθυνση κατοικίας.
Η ημερομηνία γέννησης.
Το σημείο διάβασης των συνόρων.
Ερώτηση 6
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Ερώτηση 7
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 8
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ερώτηση 9
Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
Ερώτηση 10
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Ερώτηση 11
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 12
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
Θετικά.
Αρνητικά.
Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 13
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.
Ερώτηση 14
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
Φρούτων και λαχανικών.
Νερού.
Πουλερικών ή/και ψαριών.
Ερώτηση 15
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
Ερώτηση 16
Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
Πετρελαιοκίνητα.
Βενζινοκίνητα.
Ηλεκτροκίνητα.
Ερώτηση 17
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Ερώτηση 18
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
Τις χώρες προέλευσης.
Τις χώρες προορισμού.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
Ερώτηση 19
Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
Ερώτηση 20
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
Ερώτηση 21
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Η οικογενειακή κατάσταση.
Ερώτηση 22
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 23
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 24
Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:
Του οδηγού.
Του εφεδρικού τροχού.
Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
Ερώτηση 25
Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.
Ερώτηση 26
Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ερώτηση 27
Τριβή ονομάζεται:
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Ερώτηση 28
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 29
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
Ερώτηση 30
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
Ερώτηση 31
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
Της καταπόνησης των τροχών.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 32
Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
Ειδική τακτική γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Έκτακτη γραμμή.
Ερώτηση 33
Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 34
Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Ερώτηση 35
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Ερώτηση 36
Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 37
Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
18 τόνους.
12 τόνους.
6 τόνους.
Ερώτηση 38
Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
70 km/h.
80km/h.
90km/h.
Ερώτηση 39
Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:
Τον οδηγό και το συνοδηγό.
Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.
Ερώτηση 40
Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Ερώτηση 41
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 42
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Ερώτηση 43
Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Ερώτηση 44
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ερώτηση 45
Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
70 km/h.
80km/h.
90km/h.
Ερώτηση 46
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 47
Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Ερώτηση 48
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Ερώτηση 49
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
Ερώτηση 50
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Ερώτηση 51
Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
Διαρκή κόπωση.
Διαρκή ευφορία.
Ερώτηση 52
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
70 km/h.
80km/h.
90km/h.
Ερώτηση 53
Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Ερώτηση 54
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.
Ερώτηση 55
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Ερώτηση 56
Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Ερώτηση 57
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Άλλη εργασία».
Ερώτηση 58
Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Ερώτηση 59
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.
Ερώτηση 60
Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
Επιτάχυνση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Ακινητοποίηση.
Χρόνος