Ερώτηση 1
Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ερώτηση 2
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ερώτηση 3
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ερώτηση 4
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Ερώτηση 5
Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Ερώτηση 6
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Ερώτηση 7
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
Επί κεντρικής λεωφόρου.
Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Ερώτηση 8
Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 9
Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ερώτηση 10
Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
Ερώτηση 11
Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν
Ερώτηση 12
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
Ερώτηση 13
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ερώτηση 14
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
Ερώτηση 15
Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
Ερώτηση 16
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Κάθε χρόνο.
Μετά από κάθε επισκευή του.
Ερώτηση 17
Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
7,5 τόνοι.
4,5 τόνοι.
4 τόνοι.
Ερώτηση 18
Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
Ερώτηση 19
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.
Ερώτηση 20
Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Ερώτηση 21
Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Ερώτηση 22
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 23
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 24
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Ερώτηση 25
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 26
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Ερώτηση 27
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
Ο κλιματισμός λειτουργεί.
Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ερώτηση 28
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Φωτεινό σηματοδότη.
Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
Ερώτηση 29
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Ερώτηση 30
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
112 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.
Ερώτηση 31
Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 32
Η ορθολογική οδήγηση:
Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Ερώτηση 33
Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:
Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
Ερώτηση 34
Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.
Ερώτηση 35
Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
Ερώτηση 36
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 37
Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.
Ερώτηση 38
Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 39
Η εργονομία ασχολείται με:
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Ερώτηση 40
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Ερώτηση 41
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 42
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Ερώτηση 43
Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Ερώτηση 44
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
Ερώτηση 45
Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
Ερώτηση 46
Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ερώτηση 47
Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 48
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
Ερώτηση 49
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του φορτηγού.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ερώτηση 50
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Ερώτηση 51
Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 52
Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 53
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
Ερώτηση 54
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
Μέγιστο απόβαρό.
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
Μέγιστο μεικτό βάρος.
Ερώτηση 55
Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Τον κινητήρα με το διαφορικό.
Ερώτηση 56
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Ερώτηση 57
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
Τα έργα υποδομής.
Οι καιρικές συνθήκες.
Ο άνθρωπος.
Ερώτηση 58
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.
Ερώτηση 59
Τριβή ονομάζεται:
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Ερώτηση 60
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Χρόνος