Ερώτηση 1
Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
Από τις καιρικές συνθήκες.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τον όγκο του οχήματος.
Ερώτηση 2
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 3
Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Ερώτηση 4
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 5
Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ερώτηση 6
Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
Ερώτηση 7
Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 8
Τα τουριστικά λεωφορεία:
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Ερώτηση 9
Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Ερώτηση 10
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Ερώτηση 11
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 12
Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 13
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Ερώτηση 14
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 15
Το διάλειμμα γίνεται:
Εκτός του οχήματος μόνο.
Εντός του οχήματος μόνο.
Εντός ή εκτός του οχήματος.
Ερώτηση 16
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 17
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Την ταχύτητα κίνησης.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Τη χιλιομετρική θέση.
Ερώτηση 18
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του συρμού.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ερώτηση 19
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
Ερώτηση 20
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 21
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.
Ερώτηση 22
Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Ερώτηση 23
Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
Ερώτηση 24
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
Ερώτηση 25
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 26
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
Α. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 27
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 28
Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.
Ερώτηση 29
Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Ερώτηση 30
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 31
Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Της φλυαρίας τούς.
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
Ερώτηση 32
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
Ερώτηση 33
Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Η άνεση.
Η ασφάλεια.
Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 34
Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Ερώτηση 35
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Ασθένεια του πνεύματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του σώματος.
Ερώτηση 36
Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 37
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 38
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Άλλη εργασία».
Ερώτηση 39
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβή«» συνεργάζεται με:
Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
Ερώτηση 40
Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
Ερώτηση 41
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
Ερώτηση 42
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ερώτηση 43
Η απόσταση ακινητοποίησης:
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
Ερώτηση 44
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
Ερώτηση 45
Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.
Ερώτηση 46
Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.
Ερώτηση 47
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 48
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
Θετικά.
Αρνητικά.
Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 49
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.
Ερώτηση 50
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 51
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 52
Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
Εκτός κατοικημένων περιοχών.
Εντός κατοικημένων περιοχών.
Μέσα σε σήραγγες.
Ερώτηση 53
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
Ερώτηση 54
Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.
Ερώτηση 55
Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 56
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Ερώτηση 57
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
Τις χώρες προέλευσης.
Τις χώρες προορισμού.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
Ερώτηση 58
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η πρόληψη του.
Ερώτηση 59
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
Ερώτηση 60
Η εργονομία ασχολείται με:
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Χρόνος