Ερώτηση 1
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Ερώτηση 2
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
Εφεδρικό ταχογράφο.
Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.
Ερώτηση 3
Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
Ερώτηση 4
Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Το γραφείο και τους οδηγούς.
Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
Ερώτηση 5
Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.
Ερώτηση 6
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 7
Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Νεκρό.
Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Ερώτηση 8
Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 9
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 10
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβή«» συνεργάζεται με:
Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
Ερώτηση 11
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
Ερώτηση 12
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
Ερώτηση 13
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 14
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
Ερώτηση 15
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε υψηλές θερμοκρασίες
Σε καιρό βροχής.
Ερώτηση 16
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Ερώτηση 17
Το σύστημα ΑLB είναι:
Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ερώτηση 18
Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
Ερώτηση 19
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ερώτηση 20
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Ερώτηση 21
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
144 ώρες.
96 ώρες.
90 ώρες.
Ερώτηση 22
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.
Ερώτηση 23
Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
110 km/h.
120 km/h.
130 km/h.
Ερώτηση 24
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
Φρούτων και λαχανικών.
Νερού.
Πουλερικών ή/και ψαριών.
Ερώτηση 25
Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.
Ερώτηση 26
Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Τον κινητήρα με το διαφορικό.
Ερώτηση 27
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:
Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 28
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
Συγκοινωνία.
Μεταφορά λουομένων.
Μεταφορά μαθητών.
Ερώτηση 29
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 30
Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
Ερώτηση 31
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
Αλκοόλ.
Καφέ.
Χυμούς.
Ερώτηση 32
Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
Λιγότερο αποδοτική.
Ερώτηση 33
Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
Ερώτηση 34
Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το μεικτό βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 35
Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
Ερώτηση 36
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 37
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 38
Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Ερώτηση 39
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
Ερώτηση 40
Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
Ερώτηση 41
Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
Ερώτηση 42
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.
Ερώτηση 43
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 44
Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Δωρεάν.
Ερώτηση 45
Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
Ερώτηση 46
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 47
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Ερώτηση 48
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
Γευματίζει.
Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
Ερώτηση 49
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
Ερώτηση 50
Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ερώτηση 51
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
Ερώτηση 52
Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
Του κατασκευαστή του οχήματος.
Του οδηγού.
Του οικείου ΚΤΕΟ.
Ερώτηση 53
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Ερώτηση 54
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 55
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 56
Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 57
Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Ερώτηση 58
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 59
Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
«Έξυπνη κάρτα».
Ψηφιακό ρολόι.
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ερώτηση 60
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Χρόνος