Ερώτηση 1

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 2

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 3

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

Ερώτηση 4

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

Ερώτηση 5

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

Ο σιδηρόδρομος.
Το ΙΧΕ.
Το τρόλεϊ.

Ερώτηση 6

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:

Του κατασκευαστή του οχήματος.
Του οδηγού.
Του οικείου ΚΤΕΟ.

Ερώτηση 7

Η εργονομία ασχολείται με:

Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 8

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

Ερώτηση 9

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 10

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 11

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 12

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:

Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 13

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:

Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 14

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 15

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

Αστικά λεωφορεία.
Σχολικά λεωφορεία.
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 16

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

Ερώτηση 17

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:

Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Της φλυαρίας τούς.
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.

Ερώτηση 18

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

Έχει μόνο ο οδηγός.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 19

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 20

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Πριν από κάθε διαδρομή.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

Ερώτηση 21

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 22

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

Ερώτηση 23

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μόνο ιδιοχείρως.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

Ερώτηση 24

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 25

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Δωρεάν.

Ερώτηση 26

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.

Ερώτηση 27

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 28

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:

Φωτεινό σηματοδότη.
Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.

Ερώτηση 29

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:

Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Ερώτηση 30

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 31

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

Ερώτηση 32

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι σε κατακόρυφη στάση.

Ερώτηση 33

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:

Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.

Ερώτηση 34

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

Ερώτηση 35

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

Ερώτηση 36

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 37

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

Τα ελαστικά.
Την ανάρτηση.
Τα φρένα.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.

Ερώτηση 39

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 40

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.

Ερώτηση 41

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση 42

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά πνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 43

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

Ερώτηση 44

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:

10 ώρες.
20 ώρες.
30 ώρες.

Ερώτηση 45

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.

Ερώτηση 46

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:

Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.

Ερώτηση 47

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.

Ερώτηση 48

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:

Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).

Ερώτηση 49

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.

Ερώτηση 50

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 51

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:

Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 52

Η ζώνη ασφαλείας:

Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.

Ερώτηση 53

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:

Εκτός του οχήματος.
Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Εντός του οχήματος.

Ερώτηση 54

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;

Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.

Ερώτηση 55

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:

Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Το γραφείο και τους οδηγούς.
Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.

Ερώτηση 56

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Νεκρό.
Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

Ερώτηση 57

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 58

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:

Των κιλών του.
Της ύλης του.
Του όγκου του.

Ερώτηση 59

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:

Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

Ερώτηση 60

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Χρόνος
Unknown outcome