Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-11
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-20
1. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση 3

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Ερώτηση 4

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:
1. Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
2. Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
3. Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση 5

Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:
1. Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.
2. Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
3. Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.

Ερώτηση 6

Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 7

Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
2. Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
3. Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

Ερώτηση 8

Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
1. Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
2. Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
3. Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.

Ερώτηση 9

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Ερώτηση 10

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
1. Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
2. Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
3. Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.