Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-10
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-25
1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-04
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση 4

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 12.000 kg.
2. 11.500 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 5

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 6

Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) είναι μηχανισμοί που:
1. Καθιστούν σταθερή την οδήγηση του αυτοκινήτου.
2. Ελέγχουν και αποσβένουν γρήγορα τις ταλαντώσεις των ελατηρίων όταν οι τροχοί συναντούν ανωμαλία στο δρόμο.
3. Συνδέουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τα ελαστικά.

Ερώτηση 7

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
1. Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.
2. Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.
3. Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Ερώτηση 8

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 6 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 24 μήνες.

Ερώτηση 9

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 10

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
1. 11,5 m.
2. 13,5 m.
3. 12,5 m.