Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-25
1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 2

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 7.500 kg.
2. 8.000 kg.
3. 7.000 kg.

Ερώτηση 3

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 4

Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
1. Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
2. Μόνο πετρέλαιο.
3. Μόνο αέρα.

Ερώτηση 5

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.

Ερώτηση 6

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η βλάβη του θερμοστάτη.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Ερώτηση 7

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Ερώτηση 8

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση 9

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
1. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
2. Για 10 ώρες.
3. Για 15 ώρες.

Ερώτηση 10

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 80 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.