Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-04
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 2

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:
1. Οι οπίσθιοι τροχοί.
2. Οι εσωτερικοί τροχοί.
3. Οι εξωτερικοί τροχοί.

Ερώτηση 3

Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:
1. Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.
2. Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
3. Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.

Ερώτηση 4

Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 100 km/h.
2. 90 km/h.
3. 80 km/h.

Ερώτηση 5

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
1. Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
2. Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
3. Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

Ερώτηση 6

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:
1. Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.
2. Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.
3. Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.

Ερώτηση 7

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 24 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 6 μήνες.

Ερώτηση 8

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:
1. Ναι.
2. Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
3. Όχι.

Ερώτηση 9

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
1. Για 15 ώρες.
2. Για 10 ώρες.
3. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Ερώτηση 10

Το μέγιστο μήκος ενός αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. 18,75 m.
2. 16,00 m.
3. 15,00 m.