--:--


Χειρονομίες αφής
10
Progress bar

Ερώτηση 1

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
1. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
2. Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
3. Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Ερώτηση 2

Ποιο το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 70 km/h.
2. 80 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 3

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
1. Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
2. Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
3. Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Ερώτηση 4

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:
1. Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.
2. Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
3. Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.

Ερώτηση 5

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται:
1. Στους τροχούς του διευθυντήριου άξονα.
2. Στον έναν τροχό του διευθυντήριου άξονα και στον αντιδιαμετρικό αυτού κινητήριο άξονα.
3. Στους τροχούς του κινητήριου άξονα.

Ερώτηση 6

Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:
1. Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Στα τουριστικά λεωφορεία.
3. Στα σχολικά λεωφορεία.

Ερώτηση 7

Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:
1. Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.
2. Την εξωτερική θερμοκρασία.
3. Την ατμοσφαιρική πίεση.

Ερώτηση 8

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-08
1. Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
2. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
3. Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση 9

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 3,80 m.
2. 4,00 m.
3. 4,20 m.

Ερώτηση 10

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-05
1. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
3. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.