Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-11
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-06
1. Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση 3

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 24.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 4

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 17.000 kg.
2. 20.000 kg.
3. 22.000 kg.

Ερώτηση 5

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:
1. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση 6

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:
1. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.
2. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
3. Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

Ερώτηση 7

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
1. Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
2. Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
3. Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 8

Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:
1. Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.
2. Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
3. Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.

Ερώτηση 9

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:
1. Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
2. Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
3. Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Ερώτηση 10

Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:
1. 11 ώρες.
2. 14 ώρες.
3. 15 ώρες.