Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-21
1. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 2

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
1. Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
2. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
3. Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 3

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται:
1. Στους τροχούς του διευθυντήριου άξονα.
2. Στον έναν τροχό του διευθυντήριου άξονα και στον αντιδιαμετρικό αυτού κινητήριο άξονα.
3. Στους τροχούς του κινητήριου άξονα.

Ερώτηση 4

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με τρεις (3) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 5

Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
1. Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
2. Μόνο πετρέλαιο.
3. Μόνο αέρα.

Ερώτηση 6

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:
1. Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
2. Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
3. Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

Ερώτηση 7

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.

Ερώτηση 8

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του λεωφορείου:
1. Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
2. Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
3. Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Ερώτηση 9

Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:
1. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση 10

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:
1. Ναι.
2. Όχι.