--:--


Χειρονομίες αφής
10
Progress bar

Ερώτηση 1

Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
1. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
2. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
3. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.

Ερώτηση 2

Ποια από τα πιο κάτω εξαρτήματα παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα:
1. Ο στροφαλοφόρος άξονας.
2. Ο ανεμιστήρας.
3. Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Ερώτηση 3

Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:
1. Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.
2. Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.

Ερώτηση 4

Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 80 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 5

Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:
1. Κάθε 6 μήνες.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση 6

Πόσα είναι κατ' ελάχιστον τα εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού ενός λεωφορείου:
1. Ένα (1).
2. Δύο (2).
3. Τρία (3).

Ερώτηση 7

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:
1. Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
2. Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
3. Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 8

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 16.000 kg.
2. 18.000 kg.
3. 19.000 kg.

Ερώτηση 9

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 90 km/h.
2. 100 km/h.
3. 110 km/h.

Ερώτηση 10

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.