Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-17
1. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
2. Τέλος αδιεξόδου.
3. Τέλος αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-18
1. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-02
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-34
1. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 5

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με τρεις (3) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 6

Τα ελατήρια του λαδιού έχουν προορισμό:
1. Να λιπαίνουν το διανομέα.
2. Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φθάνει στο θάλαμο καύσεως.
3. Να μην αφήνουν να διαφεύγουν τα αέρια της καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.

Ερώτηση 7

Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:
1. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση 8

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
1. Της προηγούμενης ημέρας.
2. Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
3. Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Ερώτηση 9

Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:
1. 11 ώρες.
2. 14 ώρες.
3. 15 ώρες.

Ερώτηση 10

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:
1. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.