Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-15
1. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
2. Τέλος αυτοκινητόδρομου.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-08
1. Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
3. Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-19
1. Γενικά, όρια ταχύτητας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-22
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 5

Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:
1. Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).
2. Με αναμμένο το δεξί φλας.

Ερώτηση 6

Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
1. Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
2. Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
3. Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.

Ερώτηση 7

Σε έναν τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα, όταν ο στροφαλοφόρος άξονας κάνει δύο στροφές, πόσες στροφές κάνει ο εκκεντροφόρος:
1. Τέσσερις στροφές.
2. Δύο στροφές.
3. Μία στροφή.

Ερώτηση 8

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
1. Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
2. Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
3. Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

Ερώτηση 9

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:
1. Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.
2. Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
3. Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Ερώτηση 10

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:
1. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.