Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-17
1. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
2. Τέλος αδιεξόδου.
3. Τέλος αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-10
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-21
1. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-25
1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 5

Αν ένα σχολικό λεωφορείο κινείται σε οδόστρωμα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχει σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί των κινουμένων στην ίδια κατεύθυνση οχημάτων:
1. Να μειώσουν ταχύτητα και να προσπεράσουν με προσοχή το σχολικό λεωφορείο.
2. Να κινούνται με ταχύτητα μέχρι το ανώτερο όριο (50 km/h) και να προσπεράσουν το σχολικό λεωφορείο με προσοχή.
3. Να σταματήσουν και να περιμένουν να επιβιβασθούν ή να αποβιβασθούν όλοι οι μαθητές και, αφού ξεκινήσει το σχολικό λεωφορείο, να συνεχίσουν την πορεία τους.

Ερώτηση 6

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
1. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
2. Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
3. Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Ερώτηση 7

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.

Ερώτηση 8

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η βλάβη του θερμοστάτη.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Ερώτηση 9

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Ερώτηση 10

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:
1. Ναι.
2. Όχι.