--:--


Χειρονομίες αφής
10
Progress bar

Ερώτηση 1

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Ερώτηση 2

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση 3

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 4

Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 5

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 29.000 kg.
3. 32.000 kg.

Ερώτηση 6

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
1. Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
2. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
3. Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 7

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:
1. Όχι.
2. Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
3. Ναι.

Ερώτηση 8

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 7.500 kg.
2. 8.000 kg.
3. 7.000 kg.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
1. Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
2. Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
3. Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.

Ερώτηση 10

Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:
1. Μία (1) φορά.
2. Δύο (2) φορές.
3. Τρεις (3) φορές.