Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-05
1. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
3. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-13
1. Υπόγεια διάβαση πεζών.
2. Διάβαση πεζών.
3. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.

Ερώτηση 3

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:
1. Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.
2. Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
3. Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

Ερώτηση 4

Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:
1. Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.
2. Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
3. Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.

Ερώτηση 5

Σε οδούς με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.
2. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
3. Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 6

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.

Ερώτηση 7

Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
1. Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
2. Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
3. Με τον εκκεντροφόρο άξονα.

Ερώτηση 8

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Στις πλευρές του πέλματος.

Ερώτηση 9

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:
1. Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
2. Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
3. Στο σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 10

Κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, με καθαρό βάρος ο καθένας:
1. 10 kg.
2. 8 kg.
3. 6 kg.