Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-34
1. Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 2

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 2,60 m.
2. 2,55 m.
3. 2,50 m.

Ερώτηση 3

Τι ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί για δεύτερη φορά εντός δύο ετών (υπότροπος) να έχει πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας αλκοόλ στην πρώτη παράβαση:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 2 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 3 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

Ερώτηση 4

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:
1. Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
2. Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
3. Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση 5

Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
1. Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
2. Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Ερώτηση 6

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
1. Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
2. Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
3. Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 7

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 110 km/h.
2. 100 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 8

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
1. Για 15 ώρες.
2. Για 10 ώρες.
3. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Ερώτηση 9

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
1. Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.
2. Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
3. Της προηγούμενης ημέρας.

Ερώτηση 10

Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:
1. Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.
2. Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.
3. Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.