Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-11
1. Χιλιομέτρηση οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Αρίθμηση εθνικών οδών.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-24
1. Τέλος οδού προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-04
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 4

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 19.000 kg.
2. 18.000 kg.
3. 16.000 kg.

Ερώτηση 5

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
1. Και οι δύο το ίδιο.
2. Ο δεξιός.
3. Ο αριστερός.

Ερώτηση 6

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.

Ερώτηση 7

Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα λεωφορεία διότι:
1. Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
2. Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
3. Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.

Ερώτηση 8

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

Ερώτηση 9

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
1. Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.
2. Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
3. Της προηγούμενης ημέρας.

Ερώτηση 10

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός οδηγού λεωφορείου στη διάρκεια δύο εβδομάδων:
1. 100 ώρες.
2. 90 ώρες.
3. 80 ώρες.