--:--


Χειρονομίες αφής
10
Progress bar

Ερώτηση 1

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε λεωφορείο είναι:
1. 10.000 kg.
2. 11.500 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 2

Στο ελαστικό 175/70 R 15 87T το μέγεθος 15 δηλώνει:
1. Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού σε ίντσες.
2. Τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες.
3. Το ύψος του πέλματος του ελαστικού σε ίντσες.

Ερώτηση 3

Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:
1. Κάθε 6 μήνες.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση 4

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:
1. Κάθε τρία (3) χρόνια.
2. Κάθε πέντε (5) χρόνια.
3. Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.

Ερώτηση 5

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:
1. 70 km/h.
2. 80 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 6

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Ερώτηση 7

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:
1. Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.
2. Καθημερινά.
3. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.

Ερώτηση 8

Η ελάχιστη συνολική απόσταση ακινητοποιήσεως ενός οχήματος:
1. Δεν εξαρτάται από την κατάσταση των ελαστικών.
2. Μικραίνει, εάν το πέλμα των ελαστικών είναι φθαρμένο.
3. Μικραίνει, εάν αυξηθεί η ετοιμότητα του οδηγού.

Ερώτηση 9

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
1. Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
2. Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
3. Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.

Ερώτηση 10

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:
1. Όχι.
2. Ναι.