ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-18
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-21
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-30
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

20.000 kg.
19.000 kg.
16.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:

Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.
Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

70 km/h.
60 km/h.
50 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:

90 km/h.
80 km/h.
70 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:

Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.
Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τι ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί για δεύτερη φορά εντός δύο ετών (υπότροπος) να έχει πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας αλκοόλ στην πρώτη παράβαση:

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 2 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:

Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
χρονος
Unknown outcome