Ερώτηση 1
Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:
Τη φθορά των ελαστικών.
Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.
Ερώτηση 2
Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:
Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.
Καθημερινά.
Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.
Ερώτηση 3
Τα ελατήρια του λαδιού έχουν προορισμό:
Να λιπαίνουν το διανομέα.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φθάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να μην αφήνουν να διαφεύγουν τα αέρια της καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
Ερώτηση 4
Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
Ερώτηση 5
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-20
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ερώτηση 6
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-07
Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
Ερώτηση 7
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-23
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Ερώτηση 8
Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:
Οι εξωτερικοί τροχοί.
Οι εσωτερικοί τροχοί.
Οι οπίσθιοι τροχοί.
Ερώτηση 9
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
Ερώτηση 10
Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
17.000 kg.
20.000 kg.
22.000 kg.
Χρόνος