Ερώτηση 1

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

3,80 m.
4,00 m.
4,20 m.

Ερώτηση 2

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
Tην πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 3

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 4

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:

2,50 m.
2,55 m.
2,60 m.

Ερώτηση 5

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

Της προηγούμενης ημέρας.
Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Ερώτηση 6

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

Ερώτηση 7

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:

Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

Ερώτηση 8

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:

Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Ερώτηση 9

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

Ερώτηση 10

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.
Χρόνος
Unknown outcome