ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-09
Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-06
Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Αν ένα σχολικό λεωφορείο κινείται σε οδόστρωμα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχει σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί των κινουμένων στην ίδια κατεύθυνση οχημάτων:

Να σταματήσουν και να περιμένουν να επιβιβασθούν ή να αποβιβασθούν όλοι οι μαθητές και, αφού ξεκινήσει το σχολικό λεωφορείο, να συνεχίσουν την πορεία τους.
Να κινούνται με ταχύτητα μέχρι το ανώτερο όριο (50 km/h) και να προσπεράσουν το σχολικό λεωφορείο με προσοχή.
Να μειώσουν ταχύτητα και να προσπεράσουν με προσοχή το σχολικό λεωφορείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων, εκτός αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας και κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

100 km/h.
90 km/h.
80 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:

Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τον εκκεντροφόρο άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η λίπανση των τριβομένων επιφανειών των κινητήρων των σημερινών αυτοκινήτων γίνεται:

Με μικτό σύστημα.
Με αναγκαστική κυκλοφορία του λαδιού.
Με ψεκασμό των λαδιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.
Καθημερινά.
Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.
Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Μετά από συνεχή οδήγηση τεσσεράμισι ωρών, πόσος είναι ο χρόνος της διακοπής για την ανάπαυση του οδηγού λεωφορείου:

Σαράντα πέντε πρώτα λεπτά.
Τριάντα πρώτα λεπτά.
Δέκα πρώτα λεπτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας διόροφων λεωφορείων, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

90 km/h.
80 km/h.
70 km/h.
χρονος
Unknown outcome