ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:

Την ατμοσφαιρική πίεση.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.
Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:

Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.
Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:

Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.
Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:

Στην κόκκινη.
Στην πράσινη.
Στην κίτρινη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.
Καθημερινά.
Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.
Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
Της προηγούμενης ημέρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Οι ζώνες ασφαλείας:

Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.
Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
χρονος
Unknown outcome