Ερώτηση 1

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 2

Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:

11 ώρες.
14 ώρες.
15 ώρες.

Ερώτηση 3

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

24.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.

Ερώτηση 4

Κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, με καθαρό βάρος ο καθένας:

6 kg.
8 kg.
10 kg.

Ερώτηση 5

Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:

50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.

Ερώτηση 6

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-20
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση 7

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:

2,50 m.
2,55 m.
2,60 m.

Ερώτηση 8

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:

Στο σύστημα πεδήσεως.
Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-25
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 10

Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:

25%.
30%.
50%.
Χρόνος
Unknown outcome