Ερώτηση 1
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-11
Αρίθμηση εθνικών οδών.
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Χιλιομέτρηση οδών.
Ερώτηση 2
Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:
Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.
Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.
Ερώτηση 3
Ο οξειδωτικός καταλύτης στα λεωφορεία:
Διευκολύνει την εξαγωγή των καυσαερίων.
Μειώνει τους ρύπους που εκπέμπονται από την εξάτμιση.
Αυξάνει την ιπποδύναμη του κινητήρα.
Ερώτηση 4
Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 χρόνια τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 15 χρόνια τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 20 χρόνια τουλάχιστον.
Ερώτηση 5
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-05
Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.
Ερώτηση 6
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
3,80 m.
4,00 m.
4,20 m.
Ερώτηση 7
Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Ερώτηση 8
Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.
Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.
Ερώτηση 9
Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.
Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
Ερώτηση 10
Πόσα είναι κατ' ελάχιστον τα εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού ενός λεωφορείου:
Ένα (1).
Δύο (2).
Τρία (3).
Χρόνος