ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-11
Χιλιομέτρηση οδών.
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Αρίθμηση εθνικών οδών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-21
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-03
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Ολισθηρό οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

19.000 kg.
18.000 kg.
16.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:

Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η ελάχιστη συνολική απόσταση ακινητοποιήσεως ενός οχήματος:

Μικραίνει, εάν αυξηθεί η ετοιμότητα του οδηγού.
Μικραίνει, εάν το πέλμα των ελαστικών είναι φθαρμένο.
Δεν εξαρτάται από την κατάσταση των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.
Κάθε πέντε (5) χρόνια.
Κάθε τρία (3) χρόνια.
χρονος
Unknown outcome