ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-12
Αρίθμηση εθνικών οδών.
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Χιλιομέτρηση οδών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

16.000 kg.
19.000 kg.
20.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

3,80 m.
4,00 m.
4,20 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:

Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.
Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
Τη συχνή χρήση των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:

Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του λεωφορείου:

Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.
Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών των κινητήριων αξόνων των λεωφορείων είναι:

1,6 mm.
1,5 mm.
2 mm.
χρονος
Unknown outcome