ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-04
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Ολισθηρό οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:

22.000 kg.
20.000 kg.
17.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:

Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.
Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:

Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.
Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:

Στην κόκκινη.
Στην πράσινη.
Στην κίτρινη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:

Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.
Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.
Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.
χρονος
Unknown outcome