ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-17
Τέλος αυτοκινητόδρομου.
Τέλος αδιεξόδου.
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:

Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.
Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:

Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:

Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.
Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:

Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.
Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:

Κάθε δύο χρόνια.
Κάθε χρόνο.
Κάθε 6 μήνες.
χρονος
Unknown outcome