ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-13
Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.
Διάβαση πεζών.
Υπόγεια διάβαση πεζών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:

Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.
Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:

Ο αριστερός.
Ο δεξιός.
Και οι δύο το ίδιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται:

Στους τροχούς του διευθυντήριου άξονα.
Στον έναν τροχό του διευθυντήριου άξονα και στον αντιδιαμετρικό αυτού κινητήριο άξονα.
Στους τροχούς του κινητήριου άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:

Περίπου 5-6 bar.
Περίπου 9-10 bar.
Περίπου 14-15 bar.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) είναι μηχανισμοί που:

Καθιστούν σταθερή την οδήγηση του αυτοκινήτου.
Ελέγχουν και αποσβένουν γρήγορα τις ταλαντώσεις των ελατηρίων όταν οι τροχοί συναντούν ανωμαλία στο δρόμο.
Συνδέουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ποια από τα πιο κάτω εξαρτήματα παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα:

Ο στροφαλοφόρος άξονας.
Ο ανεμιστήρας.
Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
χρονος
Unknown outcome