ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-24
Τέλος οδού προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-30
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-03
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Ολισθηρό οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-04
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Ολισθηρό οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

32.000 kg.
29.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:

Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Γιατί δεν επιτρέπεται να κινείστε με σβησμένη τη μηχανή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το όχημά μας είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα:

Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς φρένα.
Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως προκαλείτε γρήγορη φθορά στο συμπλέκτη.
Διότι το όχημα μένει ακυβέρνητο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:

Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν ένα λεωφορείο πάθει βλάβη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:

Σε απόσταση τουλάχιστον 100 m.
Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
χρονος
Unknown outcome