Ερώτηση 1
Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
Ερώτηση 2
Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα λεωφορεία με σκοπό:
Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
Ερώτηση 3
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-21
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Ερώτηση 4
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
Ερώτηση 5
Επειδή τα λεωφορεία, όταν είναι σταθμευμένα εντός κατοικημένων περιοχών, προεξέχουν από τα υπόλοιπα οχήματα και παρακωλύουν την ορατότητα των πεζών, πρέπει να αποφεύγεται η στάθμευση στις οδούς:
Ναι.
Όχι.
Ερώτηση 6
Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.
Ερώτηση 7
Ο οξειδωτικός καταλύτης στα λεωφορεία:
Διευκολύνει την εξαγωγή των καυσαερίων.
Μειώνει τους ρύπους που εκπέμπονται από την εξάτμιση.
Αυξάνει την ιπποδύναμη του κινητήρα.
Ερώτηση 8
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).
Ερώτηση 9
Ποια από τα πιο κάτω εξαρτήματα παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα:
Ο στροφαλοφόρος άξονας.
Ο ανεμιστήρας.
Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
Ερώτηση 10
Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.
Χρόνος