Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-23
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-14
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
Αυτοκινητόδρομος.
Επιτρέπεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-04
Ολισθηρό οδόστρωμα.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση 4

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):

Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).

Ερώτηση 5

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 6

Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:

Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.

Ερώτηση 7

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Ερώτηση 8

Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:

Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ατμοσφαιρική πίεση.

Ερώτηση 9

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
Tην πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 10

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.
Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.
Χρόνος
Unknown outcome