ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-16
Αδιέξοδος.
Αυτοκινητόδρομος.
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-19
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

19.000 kg.
18.000 kg.
16.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:

Την ατμοσφαιρική πίεση.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:

Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια από τα πιο κάτω εξαρτήματα παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα:

Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
Ο ανεμιστήρας.
Ο στροφαλοφόρος άξονας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ο διακόπτης κινδύνου, με τον οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε λεωφορείο, που προορίζεται για να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαϊάς, όταν το όχημα είναι σε στάση, διακόπτει:

Το κύκλωμα κεντρικού ηλεκτρονικού κλειδώματος θυρών.
Το κύκλωμα του εσωτερικού φωτισμού κινδύνου.
Την παροχή του καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:

Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:

Ναι.
Όχι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

100 km/h.
90 km/h.
80 km/h.
χρονος
Unknown outcome