Ερώτηση 1
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-18
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ερώτηση 2
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
28.000 kg.
29.000 kg.
32.000 kg.
Ερώτηση 3
Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:
Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.
Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.
Ερώτηση 4
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:
Τα 3 m.
Τα 3,20 m.
Τα 3,50 m.
Ερώτηση 5
Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):
Στην οικονομία καυσίμων.
Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
Στην ανακούφιση του κινητήρα.
Ερώτηση 6
Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.
Ερώτηση 7
Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα λεωφορεία διότι:
Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
Ερώτηση 8
Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:
Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.
Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.
Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.
Ερώτηση 9
Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
Ερώτηση 10
Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
Χρόνος