Ερώτηση 1

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:

Όχι.
Ναι.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-01
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση 3

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:

Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 4

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

11.500 kg.
12.000 kg.
13.000 kg.

Ερώτηση 5

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-16
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
Αυτοκινητόδρομος.
Αδιέξοδος.

Ερώτηση 6

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα λεωφορεία με σκοπό:

Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.

Ερώτηση 7

Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:

Με αναμμένο το δεξί φλας.
Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση 8

Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:

Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-26
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 10

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
Χρόνος
Unknown outcome