Ερώτηση 1
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-31
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Ερώτηση 2
Όταν το σύστημα τροφοδοσίας είναι καλά ρυθμισμένο, πού οφείλεται η εκπομπή γαλάζιου καπνού από πετρελαιοκινητήρα:
Στο ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί μεγάλη ταχύτητα.
Στο ότι ο κινητήρας δεν έχει το κανονικό αβάνς.
Στο ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
Ερώτηση 3
Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
Ερώτηση 4
Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
Ερώτηση 5
Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
Ερώτηση 6
Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
Περίπου 5-6 bar.
Περίπου 9-10 bar.
Περίπου 14-15 bar.
Ερώτηση 7
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
11,5 m.
13,5 m.
12,5 m.
Ερώτηση 8
Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
Για 10 ώρες.
Για 15 ώρες.
Ερώτηση 9
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
Ερώτηση 10
Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
Χρόνος