ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-32
Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-22
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:

25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:

Τη φθορά των ελαστικών.
Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα λεωφορεία διότι:

Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:

Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:

Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.
Καθημερινά.
Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:

Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.
Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η διάρκεια της συνεχούς οδηγήσεως από τον οδηγό ενός λεωφορείου είναι:

5 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
3 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
χρονος
Unknown outcome