Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-32
1. Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 2 ΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-29
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα εκτός επιβατηγών.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 3 ΣΗΜΑΝΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-27
1. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
3. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 4 ΣΗΜΑΝΣΗ 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-28
1. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
3. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 5 ΣΗΜΑΝΣΗ 5

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-05
1. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
3. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 6 ΣΗΜΑΝΣΗ 6

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-14
1. Επιτρέπεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
2. Αυτοκινητόδρομος.
3. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 7 ΣΗΜΑΝΣΗ 7

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-15
1. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
2. Τέλος αυτοκινητόδρομου.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 8 ΣΗΜΑΝΣΗ 8

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-16
1. Αδιέξοδος.
2. Αυτοκινητόδρομος.
3. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 9 ΣΗΜΑΝΣΗ 9

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-17
1. Τέλος αυτοκινητόδρομου.
2. Τέλος αδιεξόδου.
3. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 10

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-13
1. Υπόγεια διάβαση πεζών.
2. Διάβαση πεζών.
3. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.

Ερώτηση 11 ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-10
1. Χιλιομέτρηση οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Αρίθμηση εθνικών οδών.

Ερώτηση 12 ΣΗΜΑΝΣΗ 12

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-11
1. Χιλιομέτρηση οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Αρίθμηση εθνικών οδών.

Ερώτηση 13 ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-12
1. Χιλιομέτρηση οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Αρίθμηση εθνικών οδών.

Ερώτηση 14 ΣΗΜΑΝΣΗ 14

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-08
1. Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
3. Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Ερώτηση 15 ΣΗΜΑΝΣΗ 15

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-09
1. Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
3. Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.

Ερώτηση 16 ΣΗΜΑΝΣΗ 16

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-19
1. Γενικά, όρια ταχύτητας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 17 ΣΗΜΑΝΣΗ 17

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-20
1. Γενικά, όρια ταχύτητας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 18 ΣΗΜΑΝΣΗ 18

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-18
1. Γενικά, όρια ταχύτητας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 19 ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-23
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 20 ΣΗΜΑΝΣΗ 20

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-21
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 21 ΣΗΜΑΝΣΗ 21

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-22
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 22 ΣΗΜΑΝΣΗ 22

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-06
1. Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.

Ερώτηση 23 ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-07
1. Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.

Ερώτηση 24 ΣΗΜΑΝΣΗ 24

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-24
1. Τέλος οδού προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Ερώτηση 25 ΣΗΜΑΝΣΗ 25

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-25
1. Τέλος οδού προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Ερώτηση 26 ΣΗΜΑΝΣΗ 26

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-26
1. Τέλος οδού προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Ερώτηση 27 ΣΗΜΑΝΣΗ 28

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-01
1. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
3. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Ερώτηση 28 ΣΗΜΑΝΣΗ 29

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-30
1. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
3. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Ερώτηση 29 ΣΗΜΑΝΣΗ 30

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-31
1. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
3. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Ερώτηση 30 ΣΗΜΑΝΣΗ 31

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-02
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 31 ΣΗΜΑΝΣΗ 32

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-03
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 32 ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-04
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 33 ΣΗΜΑΝΣΗ 34

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-34
1. Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.