Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
1. Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
2. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.

Ερώτηση 2

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 3

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.

Ερώτηση 4

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

Ερώτηση 5

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 6

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί

Ερώτηση 7

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

Ερώτηση 8

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 9

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

Ερώτηση 10

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 11

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
2. Το φορτίο και την ταχύτητα.
3. Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 12

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην πράσινη περιοχή.

Ερώτηση 13

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.

Ερώτηση 14

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε καιρό βροχής.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 15

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
1. Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
2. Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3. Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.

Ερώτηση 16

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Ελκτική δύναμη.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Δύναμη βαρύτητας.

Ερώτηση 17

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.

Ερώτηση 18

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 19

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 20

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τον όγκο του οχήματος.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 21

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 22

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Όπισθεν.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

Ερώτηση 23

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να επιταχύνει ομαλά.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

Ερώτηση 24

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 25

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 26

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 27

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.

Ερώτηση 28

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

Ερώτηση 29

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

Ερώτηση 30

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
1. Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
2. Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
3. Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.

Ερώτηση 31

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
1. 19 επιβάτες.
2. 15 επιβάτες.
3. 9 επιβάτες.

Ερώτηση 32

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
1. 12 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 33

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 34

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
1. Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
2. Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3. Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.

Ερώτηση 35

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 36

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 30 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 21 ωρών.

Ερώτηση 37

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
1. Τα τουριστικά λεωφορεία.
2. Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3. Τα αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 38

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Ως πιστωτική κάρτα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.

Ερώτηση 39

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχει μόνο ο οδηγός.

Ερώτηση 40

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.

Ερώτηση 41

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
1. Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2. Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3. Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ερώτηση 42

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Τις χώρες προέλευσης.

Ερώτηση 43

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 44

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Μόνο χρηματικό πρόστιμο.

Ερώτηση 45

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η δήμευση του οχήματος.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Ερώτηση 46

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 47

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
1. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
2. Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:
1. Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
2. Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
3. Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.

Ερώτηση 49

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
1. Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
2. Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
3. Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.

Ερώτηση 50

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
2. Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3. Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.

Ερώτηση 52

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

Ερώτηση 53

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
1. Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
2. Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
3. Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.

Ερώτηση 54

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
1. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3. Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 55

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
1. Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
2. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
3. Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.

Ερώτηση 56

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
1. Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
2. Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
3. Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες

Ερώτηση 57

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
1. Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
2. Το γραφείο και τους οδηγούς.
3. Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ερώτηση 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 59

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Έκτακτη γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Ειδική τακτική γραμμή.

Ερώτηση 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;
1. Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
2. Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
3. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.