Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2

Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
1. Πετρελαιοκίνητα.
2. Βενζινοκίνητα.
3. Ηλεκτροκίνητα.

Ερώτηση 3

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 5

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 6

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 7

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 8

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 9

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή υγρού φρένων.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ερώτηση 10

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 11

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Την ταχύτητα.

Ερώτηση 12

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση 13

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 14

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. Αιολική ενέργεια.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. θερμότητα.

Ερώτηση 15

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 16

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο απόβαρό.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο μεικτό βάρος.

Ερώτηση 17

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 18

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 19

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της καταπόνησης των τροχών.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 20

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τις καιρικές συνθήκες.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τον όγκο του οχήματος.

Ερώτηση 21

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιβράδυνση.
2. Στροφή.
3. Επιτάχυνση.

Ερώτηση 22

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
1. Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Και από την ορμή και από την αδράνεια.

Ερώτηση 23

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Μέσα σε σήραγγες.

Ερώτηση 24

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 25

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

Ερώτηση 26

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστων να ενδιαφέρεται για:
1. Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.
2. Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Την ασφάλεια των επιβατών.

Ερώτηση 27

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
1. Την πληροφόρηση του κοινού.
2. Την ασφάλεια των επιβατών.
3. Την καταβολή του κομίστρου.

Ερώτηση 28

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
1. Μόνο εξωτερικά του οχήματος.
2. Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
3. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.

Ερώτηση 29

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
1. Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
2. Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3. Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 30

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 31

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.

Ερώτηση 32

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ερώτηση 33

Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
1. Απαγορεύεται πάντα.
2. Επιτρέπεται πάντα.
3. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.

Ερώτηση 34

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
1. Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
2. Της φλυαρίας τούς.
3. Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.

Ερώτηση 35

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στον ανταγωνισμό.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.

Ερώτηση 36

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. Μίας ημερολογιακής ημέρας.

Ερώτηση 37

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:
1. 10 ώρες.
2. 20 ώρες.
3. 30 ώρες.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι (έχει καταργηθεί η ερώτηση):
1. 10 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 18 ώρες.

Ερώτηση 39

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Ανάπαυση».
3. «Άλλη εργασία».

Ερώτηση 40

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Ανάπαυση».
3. «Άλλη εργασία».

Ερώτηση 41

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τις ώρες εργασίας.
2. Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3. Τις ώρες ύπνου.

Ερώτηση 42

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.

Ερώτηση 43

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 44

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

Ερώτηση 45

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
1. Πάντοτε.
2. Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
3. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.

Ερώτηση 46

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Εργαλεία.
2. Προειδοποιητικό τρίγωνο.
3. Παιδικά καθίσματα.

Ερώτηση 47

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
1. 3 ετών.
2. 8 ετών.
3. 10 ετών.

Ερώτηση 48

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
1. Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
2. Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3. Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ερώτηση 49

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 50

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η διεύθυνση κατοικίας.
2. Η ημερομηνία γέννησης.
3. Το σημείο διάβασης των συνόρων.

Ερώτηση 51

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στην ευστάθεια του οχήματος.

Ερώτηση 52

Η ζώνη ασφαλείας:
1. Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
2. Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
3. Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.

Ερώτηση 53

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 54

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
1. Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
2. Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
3. Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.

Ερώτηση 55

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τον τραυματιοφορέα.

Ερώτηση 56

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Απώλεια σωματικού βάρους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

Ερώτηση 57

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
1. Πρωί.
2. Μεσημέρι.
3. Βράδυ.

Ερώτηση 58

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3. 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 59

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
1. Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2. Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3. Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

Ερώτηση 60

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Ειδική τακτική γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Έκτακτη γραμμή.