Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.

Ερώτηση 2

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 4

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τον αναστολέα διαφορικού.
2. Το ΑBS.
3. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.

Ερώτηση 5

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 6

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
1. 110 km/h.
2. 120 km/h.
3. 130 km/h.

Ερώτηση 7

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 8

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 9

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 10

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

Ερώτηση 11

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Την ταχύτητα.

Ερώτηση 12

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
1. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 13

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 14

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.

Ερώτηση 15

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Είναι σταθερή.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 16

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 7,5 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 4 τόνοι.

Ερώτηση 17

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 18

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 19

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 20

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 21

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 22

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 23

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
1. Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
2. Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3. Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 24

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
1. Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
2. Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
3. Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.

Ερώτηση 25

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 26

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.

Ερώτηση 27

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ερώτηση 28

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
2. Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
3. Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.

Ερώτηση 29

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
2. Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
3. Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν

Ερώτηση 30

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
2. Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

Ερώτηση 31

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

Ερώτηση 32

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
1. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
2. Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

Ερώτηση 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. Μίας ημερολογιακής ημέρας.

Ερώτηση 34

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 35

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 36

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 45 λεπτών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 48 ωρών.

Ερώτηση 37

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 21 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 30 ωρών.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση δυο οδηγών:
1. Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3. Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 39

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Προαιρετικός.
2. Υποχρεωτικός.
3. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ερώτηση 40

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες»

Ερώτηση 41

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

Ερώτηση 42

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3. Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.

Ερώτηση 43

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η διεύθυνση κατοικίας.
2. Η ημερομηνία γέννησης.
3. Το σημείο διάβασης των συνόρων.

Ερώτηση 44

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 45

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 46

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

Ερώτηση 47

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το φορτίο του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το ύψος του οχήματος.

Ερώτηση 48

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
1. Αστικά λεωφορεία.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 49

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 50

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
1. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.
2. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
3. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

Ερώτηση 53

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
1. Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
2. Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
3. Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.

Ερώτηση 54

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:
1. 1/2 λίτρο.
2. 1 λίτρο.
3. 2 λίτρα.

Ερώτηση 55

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
1. Πρωί.
2. Μεσημέρι.
3. Βράδυ.

Ερώτηση 56

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 57

Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Τακτική.

Ερώτηση 58

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Δωρεάν.

Ερώτηση 59

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 60

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Ειδική τακτική γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Έκτακτη γραμμή.