Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
1. Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
2. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.

Ερώτηση 2

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
1. Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
2. Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3. Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.

Ερώτηση 3

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η δεξιά στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 4

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
1. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

Ερώτηση 5

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Συμπίεσης αέρα.
2. Επαγωγής.
3. Ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ερώτηση 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 7

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και των τροχών.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.

Ερώτηση 8

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Τον κινητήρα με το διαφορικό.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.

Ερώτηση 9

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
1. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.

Ερώτηση 10

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά

Ερώτηση 11

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 12

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 13

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

Ερώτηση 14

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Ο ηλεκτρομαγνητικός.
2. Ο υδραυλικός.
3. Το μηχανόφρενο.

Ερώτηση 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προστατεύει το περιβάλλον.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 16

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Θερμική.
2. Κινητική.
3. Ελκτική.

Ερώτηση 17

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Ελκτική δύναμη.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Δύναμη βαρύτητας.

Ερώτηση 18

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 19

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 20

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 21

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιτάχυνση.
2. Στροφή.
3. Επιβράδυνση.

Ερώτηση 22

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 23

Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς το εσωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 24

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Μέσα σε σήραγγες.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Εκτός κατοικημένων περιοχών.

Ερώτηση 25

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να επιταχύνει ομαλά.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

Ερώτηση 26

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Υψηλές στροφές του κινητήρα.

Ερώτηση 27

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Ηχορύπανση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.

Ερώτηση 28

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
1. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
2. Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
3. Μόνο εξωτερικά του οχήματος.

Ερώτηση 29

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
1. Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
2. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3. Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.

Ερώτηση 30

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του οικείου ΚΤΕΟ.
2. Του οδηγού.
3. Του κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 31

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
1. Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
2. Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3. Μόνο από τον οδηγό.

Ερώτηση 32

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 33

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.

Ερώτηση 34

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
1. Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
2. Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
3. Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.

Ερώτηση 35

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

Ερώτηση 36

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
3. Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.

Ερώτηση 37

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 56 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 45 ώρες.

Ερώτηση 38

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 39

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

Ερώτηση 40

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

Ερώτηση 41

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
1. Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
2. Χωρίς προϋποθέσεις.
3. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.

Ερώτηση 42

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Ως πιστωτική κάρτα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.

Ερώτηση 43

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε αλλαγή οδηγού.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
1. Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
2. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
3. Ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Ερώτηση 45

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
2. Το όνομα πατρός.
3. Η ιθαγένεια.

Ερώτηση 46

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η οικογενειακή κατάσταση.
2. Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
3. Το πλήρες ονοματεπώνυμο.

Ερώτηση 47

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 48

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Τα γυαλιά ηλίου.
2. Οι χάρτες.
3. Ο καφές και το νερό.

Ερώτηση 49

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
1. Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
2. Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
3. Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.

Ερώτηση 50

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 51

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
1. Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
2. Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
3. Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.

Ερώτηση 52

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 53

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του σώματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του πνεύματος.

Ερώτηση 54

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
1. Η πρόληψη του.
2. Τα ηρεμιστικά χάπια.
3. Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.

Ερώτηση 55

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
1. Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
2. Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3. Αυτόνομο μεταφορικό έργο.

Ερώτηση 56

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
1. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 57

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
1. Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
2. Το γραφείο και τους οδηγούς.
3. Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ερώτηση 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 59

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Έκτακτη γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Ειδική τακτική γραμμή.

Ερώτηση 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
2. 15 χρόνια.
3. 5 χρόνια.