Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 2

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.

Ερώτηση 3

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
1. 70 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 25 ώρες.

Ερώτηση 4

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
1. Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
2. Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3. Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.

Ερώτηση 5

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
1. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

Ερώτηση 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.

Ερώτηση 7

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και των τροχών.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.

Ερώτηση 8

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
1. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.

Ερώτηση 9

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 10

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 11

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 12

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Του κινητήρα.
2. Των ελαστικών.
3. Των κυκλωμάτων πέδησης.

Ερώτηση 13

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε καιρό βροχής.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 14

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 15

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 16

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Το φορτίο.

Ερώτηση 17

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
1. Ο ηλεκτρομαγνητικός.
2. Ο υδραυλικός.
3. Το μηχανόφρενο.

Ερώτηση 18

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 19

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 20

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο μεικτό βάρος.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο απόβαρό.

Ερώτηση 21

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 22

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 23

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα φρένα.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα ελαστικά.

Ερώτηση 24

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 25

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 26

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στους χειρισμούς του οδηγού.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στην ανατροπή.

Ερώτηση 27

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.

Ερώτηση 28

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της κλιματικής αλλαγής.

Ερώτηση 29

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
1. Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3. Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).

Ερώτηση 30

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 31

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν μιλούν στο κινητό.
2. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.

Ερώτηση 32

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Διάλειμμα.
2. Άλλη εργασία.
3. Χρόνος οδήγησης.

Ερώτηση 33

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 15 ή 30 λεπτών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 34

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 35

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Επτά 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Πέντε 24ωρα.

Ερώτηση 36

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
1. 90 ώρες.
2. 144 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 37

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
1. Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
2. Χωρίς προϋποθέσεις.
3. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.

Ερώτηση 38

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

Ερώτηση 39

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
2. Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
3. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.

Ερώτηση 40

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 41

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Μόνο χρηματικό πρόστιμο.

Ερώτηση 42

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η δήμευση του οχήματος.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Ερώτηση 43

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
1. Λιγότερο αποδοτική.
2. Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
3. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ερώτηση 44

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
1. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
2. Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 45

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η αύξηση της αποδοτικότητας.
2. Η ασφάλεια.
3. Η άνεση.

Ερώτηση 46

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος των αυτιών.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Ερώτηση 47

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
1. Περισσότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Λιγότερα θύματα.

Ερώτηση 48

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άναμμα του δεξιού φλας.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άμεση και απότομη πέδηση.

Ερώτηση 50

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
1. Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
2. Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
3. Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους μετακινήσετε άμεσα.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
2. Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3. Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.

Ερώτηση 53

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
1. Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
2. Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3. Του προσφέρετε νερό.

Ερώτηση 54

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
1. Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
2. Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
3. Φωτεινό σηματοδότη.

Ερώτηση 55

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
1. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
2. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
3. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.

Ερώτηση 56

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Απώλεια σωματικού βάρους.

Ερώτηση 57

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3. 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 58

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 59

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
1. Δωρεάν.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
2. Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
3. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.