Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 2

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 3

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

Ερώτηση 4

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
1. 130 km/h.
2. 120 km/h.
3. 110 km/h.

Ερώτηση 5

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 6

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

Ερώτηση 7

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 8

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 9

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
1. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

Ερώτηση 10

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 11

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κλιματισμός λειτουργεί.

Ερώτηση 12

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.

Ερώτηση 13

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 14

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 15

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 16

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Μέσα σε σήραγγες.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Εκτός κατοικημένων περιοχών.

Ερώτηση 17

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 18

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 19

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 20

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 21

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Όπισθεν.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

Ερώτηση 22

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
1. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 23

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
1. Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
2. Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3. Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 24

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
1. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
2. Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
3. Μόνο εξωτερικά του οχήματος.

Ερώτηση 25

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 26

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 27

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
1. Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
2. Της φλυαρίας τούς.
3. Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.

Ερώτηση 28

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
1. Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
2. Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
3. Επί κεντρικής λεωφόρου.

Ερώτηση 29

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
1. Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
2. Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
3. Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης

Ερώτηση 30

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν μιλούν στο κινητό.
2. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.

Ερώτηση 31

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
3. Άλλη εργασία.

Ερώτηση 32

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 112 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 33

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 15 ή 30 λεπτών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 34

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Πρέπει να κοιμάται.

Ερώτηση 35

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.

Ερώτηση 36

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Επτά 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Πέντε 24ωρα.

Ερώτηση 37

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Καταγράφεται στον ταχογράφο.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.

Ερώτηση 38

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 39

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τις ώρες ύπνου.
2. Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3. Τις ώρες εργασίας.

Ερώτηση 40

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 41

Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
1. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Δεν έχει κανείς.

Ερώτηση 42

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 43

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
2. Το όνομα πατρός.
3. Η ιθαγένεια.

Ερώτηση 44

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στην ευστάθεια του οχήματος.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.

Ερώτηση 45

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος των αυτιών.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Ερώτηση 46

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το ύψος του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 47

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
2. Το σβήσιμο του κινητήρα.
3. Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
2. Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3. Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.

Ερώτηση 51

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
1. Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
2. Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
3. Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.

Ερώτηση 52

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

Ερώτηση 53

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
1. Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
2. Τα τηγανητά και το αλάτι.
3. Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.

Ερώτηση 54

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
1. Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
2. Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3. Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.

Ερώτηση 55

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
1. Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
2. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
3. Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.

Ερώτηση 56

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:
1. Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
2. Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.

Ερώτηση 57

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
1. Πρώτες πρωινές.
2. Μεσημβρινές.
3. Απογευματινές.

Ερώτηση 58

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Διαρκή ευφορία.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.

Ερώτηση 59

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
1. Δωρεάν.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 60

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
1. Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
2. Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
3. Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.