Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
1. Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
2. Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
3. Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.

Ερώτηση 2

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
1. 25 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 70 ώρες.

Ερώτηση 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 5

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

Ερώτηση 7

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Ερώτηση 8

Η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
2. Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3. Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.

Ερώτηση 9

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 10

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά πνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 11

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.

Ερώτηση 12

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
2. Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
3. Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

Ερώτηση 13

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Ελκτική.
2. Κινητική.
3. Θερμική.

Ερώτηση 14

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Των κιλών του.
2. Της ύλης του.
3. Του όγκου του.

Ερώτηση 15

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Δύναμη βαρύτητας.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Ελκτική δύναμη.

Ερώτηση 16

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 17

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.

Ερώτηση 18

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

Ερώτηση 19

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Μειώνεται.
2. Αυξάνεται.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 20

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 21

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το δάπεδο του λεωφορείου.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 22

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 23

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στην ανατροπή.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στους χειρισμούς του οδηγού.

Ερώτηση 24

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 25

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ερώτηση 26

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 27

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
1. Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2. Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3. Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 28

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
1. Εκτός του οχήματος.
2. Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
3. Εντός του οχήματος.

Ερώτηση 29

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του κατασκευαστή του οχήματος.
2. Του οδηγού.
3. Του οικείου ΚΤΕΟ.

Ερώτηση 30

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
1. Μόνο από τον οδηγό.
2. Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3. Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Ερώτηση 31

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του λεωφορείου.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 32

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ερώτηση 33

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
2. Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
3. Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.

Ερώτηση 34

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
1. Οδικής ασφάλειας.
2. Συντήρησης του οχήματος.
3. Αντιμετώπισης της ανεργίας.

Ερώτηση 35

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
3. Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.

Ερώτηση 36

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Άλλη εργασία.
3. Διάλειμμα.

Ερώτηση 37

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

Ερώτηση 38

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 9 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 39

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
1. 112 ώρες.
2. 144 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 40

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
1. 8 θέσεων επιβατών.
2. 16 θέσεων επιβατών.
3. 24 θέσεων επιβατών.

Ερώτηση 41

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

Ερώτηση 42

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 43

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από κάθε επισκευή του.

Ερώτηση 44

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε αλλαγή οδηγού.

Ερώτηση 45

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
1. 3 ετών.
2. 8 ετών.
3. 10 ετών.

Ερώτηση 46

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχει μόνο ο οδηγός.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 47

Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
1. Δεν έχει κανείς.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 48

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 49

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

Ερώτηση 50

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το φορτίο του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το ύψος του οχήματος.

Ερώτηση 51

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
1. Αστικά λεωφορεία.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 53

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:
1. Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.
2. Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
3. Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

Ερώτηση 54

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

Ερώτηση 55

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Του ρίξετε παγωμένο νερό.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

Ερώτηση 56

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 57

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
1. Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
2. Πρέπει να αποφεύγεται.
3. Είναι θετική για την υγεία.

Ερώτηση 58

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
1. Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2. Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3. Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.

Ερώτηση 59

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
1. Αυτόνομων μετακινήσεων.
2. Διεθνών μετακινήσεων.
3. Έκτακτων μετακινήσεων.

Ερώτηση 60

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Ειδική τακτική γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Έκτακτη γραμμή.