Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 2

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
1. Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
2. Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3. Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.

Ερώτηση 3

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η δεξιά στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 6

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

Ερώτηση 7

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 8

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 9

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.

Ερώτηση 10

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
1. Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
2. Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3. Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.

Ερώτηση 11

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 12

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.

Ερώτηση 13

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Πτώσης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Αύξησης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 14

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 15

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 16

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 17

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 18

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 19

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 20

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

Ερώτηση 21

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Μέσα σε σήραγγες.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Εκτός κατοικημένων περιοχών.

Ερώτηση 22

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά.

Ερώτηση 23

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 24

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.

Ερώτηση 25

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
1. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 26

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
1. Την καταβολή του κομίστρου.
2. Την ασφάλεια των επιβατών.
3. Την πληροφόρηση του κοινού.

Ερώτηση 27

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
1. Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
2. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3. Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.

Ερώτηση 28

Σε αυτοκινητόδρομους:
1. Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.

Ερώτηση 29

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
1. Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
2. Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3. Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ερώτηση 30

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 31

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 32

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
1. Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
2. Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3. Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 33

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
1. Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
2. Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
3. Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης

Ερώτηση 34

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 35

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 48 ωρών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 45 λεπτών.

Ερώτηση 36

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 37

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
1. 90 ώρες.
2. 96 ώρες.
3. 144 ώρες.

Ερώτηση 38

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Άλλη εργασία».
2. «Ανάπαυση».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 39

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τις ώρες ύπνου.
2. Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3. Τις ώρες εργασίας.

Ερώτηση 40

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από κάθε επισκευή του.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

Ερώτηση 41

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 42

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Αντιραντάρ.
2. Εφεδρικό τροχό.
3. Πυροσβεστήρα.

Ερώτηση 43

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
2. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.

Ερώτηση 44

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
1. Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2. Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3. Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ερώτηση 45

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.

Ερώτηση 46

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

Ερώτηση 47

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άναμμα του δεξιού φλας.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άμεση και απότομη πέδηση.

Ερώτηση 49

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 50

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 51

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
1. Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
2. Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
3. Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Του ρίξετε παγωμένο νερό.

Ερώτηση 53

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε μόνιμες βλάβες.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε δύσπνοια.

Ερώτηση 54

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
1. Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
2. Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3. Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.

Ερώτηση 55

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Απώλεια σωματικού βάρους.

Ερώτηση 56

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 57

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
1. Έκτακτων μετακινήσεων.
2. Διεθνών μετακινήσεων.
3. Αυτόνομων μετακινήσεων.

Ερώτηση 58

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:
1. Το πλοίο.
2. Το μετρό.
3. Ο σιδηρόδρομος.

Ερώτηση 59

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;
1. Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
2. Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
3. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.