Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
1. Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
2. Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
3. Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.

Ερώτηση 2

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
2. 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
3. 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 3

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
1. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
2. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3. Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.

Ερώτηση 4

Τα τουριστικά λεωφορεία:
1. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
2. Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
3. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

Ερώτηση 5

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
1. Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
2. Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3. Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.

Ερώτηση 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 7

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Των κυκλωμάτων πέδησης.
2. Των ελαστικών.
3. Του κινητήρα.

Ερώτηση 8

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 9

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 10

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 11

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

Ερώτηση 12

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 13

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 14

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.

Ερώτηση 15

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 16

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.

Ερώτηση 17

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 18

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

Ερώτηση 19

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 20

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 21

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μικρότερο.
2. Ίσο.
3. Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 22

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 23

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 24

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της κλιματικής αλλαγής.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

Ερώτηση 25

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 26

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
1. Εκτός του οχήματος.
2. Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
3. Εντός του οχήματος.

Ερώτηση 27

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του κατασκευαστή του οχήματος.
2. Του οδηγού.
3. Του οικείου ΚΤΕΟ.

Ερώτηση 28

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
1. Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
2. Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3. Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 29

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.

Ερώτηση 30

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.

Ερώτηση 31

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 35 λεπτών.

Ερώτηση 32

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Πρέπει να κοιμάται.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.

Ερώτηση 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ερώτηση 34

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 35

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
1. Καθόλου.
2. Πάνω από 1 φορά.
3. Πάνω από 2 φορές.

Ερώτηση 36

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Ανάπαυση».
3. «Άλλη εργασία».

Ερώτηση 37

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
1. Τη συσκευή του ταχογράφου.
2. Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3. Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Ερώτηση 38

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

Ερώτηση 39

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
1. Απαγορεύεται.
2. Επιτρέπεται πάντοτε.
3. Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ερώτηση 40

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
1. Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
2. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
3. Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.

Ερώτηση 41

Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
1. Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
2. Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
3. Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.

Ερώτηση 42

Η ζώνη ασφαλείας:
1. Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
2. Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
3. Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.

Ερώτηση 43

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 44

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 45

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
1. Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
2. Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
3. Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 100.
2. 112.
3. 911.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους μετακινήσετε άμεσα.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Του ρίξετε παγωμένο νερό.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2. Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3. Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Νερού.
2. Ξηράς κόνης.
3. Διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 51

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
1. Φρούτων και λαχανικών.
2. Νερού.
3. Πουλερικών ή/και ψαριών.

Ερώτηση 52

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Απώλεια σωματικού βάρους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

Ερώτηση 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 54

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του πνεύματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του σώματος.

Ερώτηση 55

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Δωρεάν.

Ερώτηση 56

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:
1. Ο σιδηρόδρομος.
2. Το ΙΧΕ.
3. Το τρόλεϊ.

Ερώτηση 57

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 59

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Ειδική τακτική γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Έκτακτη γραμμή.

Ερώτηση 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
2. Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
3. Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.