ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:

Τον κινητήρα με το διαφορικό.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:

Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

Την ταχύτητα.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

θερμότητα.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Αιολική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:

Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Έλκουν άλλα υλικά σώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:

Του όγκου του.
Της ύλης του.
Των κιλών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:

Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:

Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
Του εφεδρικού τροχού.
Του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Τριβή ονομάζεται:

Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τον όγκο του οχήματος.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

Επιτάχυνση.
Στροφή.
Επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:

Το εσωτερικό της στροφής.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το δάπεδο του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της κλιματικής αλλαγής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:

90km/h.
80km/h.
70 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:

90km/h.
80km/h.
70 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ο οδηγός του συρμού.
Ο οδηγός του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:

Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:

Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.
Επιτρέπεται πάντα.
Απαγορεύεται πάντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:

Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:

Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
Στην εύρεση εργασίας.
Στον ανταγωνισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

19 επιβάτες.
15 επιβάτες.
9 επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:

Χρόνος οδήγησης.
Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
Άλλη εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

Της επόμενης Κυριακής.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

24 και 48 ωρών.
24 και 45 ωρών.
24 και 45 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Πάνω από 2 φορές.
Πάνω από 1 φορά.
Καθόλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

«Άλλη εργασία».
«Ανάπαυση».
«Διαθεσιμότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τη χιλιομετρική θέση.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Την ταχύτητα κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τη συσκευή του ταχογράφου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Πριν από κάθε διαδρομή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Απέλαση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:

Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

Με άναμμα του δεξιού φλας.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άμεση και απότομη πέδηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:

Χυμούς.
Καφέ.
Αλκοόλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
15 χρόνια.
5 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;

Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
χρονος
Unknown outcome