ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

Η αριστερή στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η δεξιά στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Επαγωγής.
Συμπίεσης αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το μέγεθος της ροπής είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:

Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

Επιτάχυνση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Ακινητοποίηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:

Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:

Του οδηγού.
Του εφεδρικού τροχού.
Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

Τα ελαστικά.
Την ανάρτηση.
Τα φρένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:

Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστων να ενδιαφέρεται για:

Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.
Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Την ασφάλεια των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:

Του κατασκευαστή του οχήματος.
Του οδηγού.
Του οικείου ΚΤΕΟ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:

Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:

70 km/h.
80km/h.
90km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:

Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Για την από/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:

Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

45 ώρες.
50 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Άλλης εργασίας.
Φυσικής άσκησης.
Οδήγησης άλλου οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:

144 ώρες.
96 ώρες.
90 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:

8 θέσεων επιβατών.
16 θέσεων επιβατών.
24 θέσεων επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:

Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που ανήκουν στο στρατό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

Τη συσκευή του ταχογράφου.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:

Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι σε κατακόρυφη στάση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:

Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Είναι θετική για την υγεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

1/2 λίτρο.
1 λίτρο.
2 λίτρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
χρονος
Unknown outcome