ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:

Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

70 ώρες.
35 ώρες.
25 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

Η δεξιά στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:

Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
Το ΑBS.
Τον αναστολέα διαφορικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):

Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

6 τόνους.
12 τόνους.
18 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

Ίδια.
Μικρότερη.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

Επιτάχυνση.
Στροφή.
Επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μεγαλύτερο.
Ίσο.
Μικρότερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:

Το εσωτερικό της στροφής.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το δάπεδο του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
Αρνητικά.
Θετικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 φορά το χρόνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το εξάμηνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:

Όπισθεν.
Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:

Την καταβολή του κομίστρου.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την πληροφόρηση του κοινού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:

Του οικείου ΚΤΕΟ.
Του οδηγού.
Του κατασκευαστή του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:

Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:

Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:

Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:

Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

12 ώρες.
9 ώρες.
8 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Πρέπει να κοιμάται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως ύπνος.
Ως ανάπαυση.
Ως άλλη εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

30 ωρών.
24 ωρών.
21 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τη συσκευή του ταχογράφου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες»
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:

Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Απαλλάσσεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

Η δήμευση του οχήματος.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:

Λιγότερο αποδοτική.
Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Η ασφάλεια.
Η άνεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Σχολικά λεωφορεία.
Αστικά λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:

Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

Υποχρεωτική.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Ανώφελη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Νεκρό.
Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Είναι θετική για την υγεία.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:

Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:

Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
15 χρόνια.
5 χρόνια.
χρονος
Unknown outcome