ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:

40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
1.000 επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

Συμπίεσης αέρα.
Επαγωγής.
Ηλεκτρικού κυκλώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:

Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
Το ΑBS.
Τον αναστολέα διαφορικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η απόσταση ακινητοποίησης:

Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

Του κινητήρα.
Των ελαστικών.
Των κυκλωμάτων πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:

Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στο κέντρο βάρους.
Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
Στον κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

Θερμική.
Κινητική.
Ελκτική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

6 τόνους.
12 τόνους.
18 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

Της κατανάλωσης καυσίμου.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της καταπόνησης των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

Τα φρένα.
Την ανάρτηση.
Τα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:

Και από την ορμή και από την αδράνεια.
Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
Αρνητικά.
Θετικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

Στα τέλη κυκλοφορίας.
Της οικονομίας καυσίμου.
Της ηχορύπανσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

Ηχορύπανση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:

Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Επί κεντρικής λεωφόρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Συντήρησης του οχήματος.
Οδικής ασφάλειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

56 ώρες.
50 ώρες.
45 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:

Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
Γευματίζει.
Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Οδήγησης άλλου οχήματος.
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:

Από 8 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 9 έως 11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

«Άλλη εργασία».
«Ανάπαυση».
«Διαθεσιμότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ψηφιακό ρολόι.
«Έξυπνη κάρτα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες»
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε αλλαγή οδηγού.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:

Μεταφορά μαθητών.
Μεταφορά λουομένων.
Συγκοινωνία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

Τον τουρισμό.
Την εγκληματικότητα.
Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το όνομα πατρός.
Η ιθαγένεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Η ζώνη ασφαλείας:

Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:

Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Το σβήσιμο του τσιγάρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Το ανασηκώσετε.
Του ρίξετε παγωμένο νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή κόπωση.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή ευφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:

Διαρκή ευφορία.
Διαρκή κόπωση.
Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

Το τρόλεϊ.
Το ΙΧΕ.
Ο σιδηρόδρομος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

Έκτακτη γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Ειδική τακτική γραμμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;

Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
χρονος
Unknown outcome