ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:

Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:

Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:

Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:

Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:

Το μεικτό βάρος του οχήματος.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

Δεν μεταβάλλεται.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:

Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστων να ενδιαφέρεται για:

Την ασφάλεια των επιβατών.
Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:

Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:

Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:

Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
Της φλυαρίας τούς.
Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:

Χρόνος οδήγησης.
Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
Άλλη εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:

Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
Γευματίζει.
Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες ύπνου.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:

24 θέσεων επιβατών.
16 θέσεων επιβατών.
8 θέσεων επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

«Διαθεσιμότητα».
«Άλλη εργασία».
«Διάλειμμα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:

«Διάλειμμα».
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
Στη θέση «ανάπαυση».
Μόνο ιδιοχείρως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:

Μεταφορά μαθητών.
Μεταφορά λουομένων.
Συγκοινωνία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;

Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Απαγορεύεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

Παιδικά καθίσματα.
Προειδοποιητικό τρίγωνο.
Εργαλεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Έχει μόνο ο οδηγός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:

Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Δεν έχει κανείς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:

Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Απαλλάσσεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:

Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
Παραμένει κοντά στους επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Το ανασηκώσετε.
Του ρίξετε παγωμένο νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του προσφέρετε νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:

Τον τραυματιοφορέα.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Είναι θετική για την υγεία.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Απώλεια σωματικού βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο δυνατός καφές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:

Το πλοίο.
Το μετρό.
Ο σιδηρόδρομος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
χρονος
Unknown outcome