ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Το σύστημα ΑLB είναι:

Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

Επιβράδυνση.
Στροφή.
Επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:

Το δάπεδο του λεωφορείου.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το εσωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εσωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

Θετικά.
Αρνητικά.
Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:

Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:

Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:

Τα αστικά λεωφορεία.
Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
Τα τουριστικά λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μόνο ιδιοχείρως.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

Εργαλεία.
Προειδοποιητικό τρίγωνο.
Παιδικά καθίσματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

3 ετών.
8 ετών.
10 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:

Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

100.
112.
911.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Νεκρό.
Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:

Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:

Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τον τραυματιοφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:

Ο σιδηρόδρομος.
Το μετρό.
Το πλοίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
χρονος
Unknown outcome