ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:

Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:

40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
1.000 επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:

Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:

Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει ίδια απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά πνευματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:

Μέγιστο μεικτό βάρος.
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
Μέγιστο απόβαρό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

6 τόνους.
12 τόνους.
18 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:

Το μεικτό βάρος του οχήματος.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

Δεν μεταβάλλεται.
Αυξάνεται.
Μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:

Την καταβολή του κομίστρου.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την πληροφόρηση του κοινού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:

Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
Μόνο εξωτερικά του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:

Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο από τον οδηγό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Σε αυτοκινητόδρομους:

Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Συντήρησης του οχήματος.
Οδικής ασφάλειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:

Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

112 ώρες.
100 ώρες.
90 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Οδήγησης άλλου οχήματος.
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:

Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

«Διαθεσιμότητα».
«Άλλη εργασία».
«Διάλειμμα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες»
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

Αντιραντάρ.
Εφεδρικό τροχό.
Πυροσβεστήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

10 ετών.
8 ετών.
3 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Η ασφάλεια.
Η άνεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:

Περισσότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Λιγότερα θύματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Σχολικά λεωφορεία.
Αστικά λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

2 λίτρα.
1 λίτρο.
1/2 λίτρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:

Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

Έκτακτη γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Ειδική τακτική γραμμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:

Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
15 χρόνια.
5 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;

Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:

Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.
Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
Τον οδηγό και το συνοδηγό.
χρονος
Unknown outcome