ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:

Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:

Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά πνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:

Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:

Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

18 τόνους.
12 τόνους.
6 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τις καιρικές συνθήκες.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τον όγκο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:

Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:

Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Όπισθεν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

Μόνο από τον οδηγό.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:

70 km/h.
80km/h.
90km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Για την από/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:

Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Δεν μιλούν στο κινητό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
15 ή 30 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

24 και 45 λεπτών.
24 και 45 ωρών.
24 και 48 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

Πέντε 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Επτά 24ωρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

«Έξυπνη κάρτα».
Ψηφιακό ρολόι.
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

3 ετών.
8 ετών.
10 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:

Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:

Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

Νερού.
Ξηράς κόνης.
Διοξειδίου του άνθρακα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Δωρεάν.
χρονος
Unknown outcome