ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:

Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

Η δεξιά στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τον κινητήρα στους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:

Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:

130 km/h.
120 km/h.
110 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει ίδια απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά πνευματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

θερμότητα.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Αιολική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:

Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Έλκουν άλλα υλικά σώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

Δεν μεταβάλλεται.
Αυξάνεται.
Μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

Επιτάχυνση.
Στροφή.
Επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:

Το εσωτερικό της στροφής.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το δάπεδο του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:

Όπισθεν.
Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:

Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:

Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:

Του οικείου ΚΤΕΟ.
Του οδηγού.
Του κατασκευαστή του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:

Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:

Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:

Διάλειμμα.
Άλλη εργασία.
Χρόνος οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Οδήγησης άλλου οχήματος.
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

Επτά 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Πέντε 24ωρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Πάνω από 2 φορές.
Πάνω από 1 φορά.
Καθόλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

«Άλλη εργασία».
«Ανάπαυση».
«Διαθεσιμότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ψηφιακό ρολόι.
«Έξυπνη κάρτα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες».
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες»
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Απαλλάσσεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Μόνο χρηματικό πρόστιμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

Με άναμμα του δεξιού φλας.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άμεση και απότομη πέδηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:

Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή κόπωση.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή ευφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:

Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
15 χρόνια.
5 χρόνια.
χρονος
Unknown outcome