ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:

Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

Η δεξιά στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η απόσταση ακινητοποίησης:

Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει ίδια απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προστατεύει το περιβάλλον.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

θερμότητα.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Αιολική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Ελκτική δύναμη.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Δύναμη βαρύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

Δεν μεταβάλλεται.
Αυξάνεται.
Μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τον όγκο του οχήματος.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

Στα τέλη κυκλοφορίας.
Της οικονομίας καυσίμου.
Της ηχορύπανσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Αυξάνεται.
Μειώνεται.
Παραμένει σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

Να επιταχύνει ομαλά.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:

Εντός του οχήματος.
Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Εκτός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:

Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ο οδηγός του συρμού.
Ο οδηγός του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:

Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:

Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

12 ώρες.
10 ώρες.
8 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

Της επόμενης Κυριακής.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως ύπνος.
Ως ανάπαυση.
Ως άλλη εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:

30 ώρες.
20 ώρες.
10 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Υποχρεωτικός.
Προαιρετικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Μετά από κάθε επισκευή του.
Κάθε χρόνο.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

Τον τουρισμό.
Την εγκληματικότητα.
Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Απέλαση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Πλαγιομετωπικές.
Μετωπικές.
Νωτομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:

Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους μετακινήσετε άμεσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:

Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του προσφέρετε νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:

Ασθένεια του σώματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του πνεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:

Διαρκή ευφορία.
Διαρκή κόπωση.
Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:

Δωρεάν.
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

Το τρόλεϊ.
Το ΙΧΕ.
Ο σιδηρόδρομος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;

Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
χρονος
Unknown outcome