ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:

Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:

Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Τον κινητήρα με το διαφορικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:

Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η απόσταση ακινητοποίησης:

Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά πνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το σύστημα ΑLB είναι:

Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:

Μέγιστο απόβαρό.
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
Μέγιστο μεικτό βάρος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:

Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:

Την πληροφόρηση του κοινού.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την καταβολή του κομίστρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:

Εκτός του οχήματος.
Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:

Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Της φλυαρίας τούς.
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Δεν μιλούν στο κινητό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

45 ώρες.
50 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:

Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:

112 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Άλλη εργασία».

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:

Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που ανήκουν στο στρατό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;

Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:

Τις χώρες προέλευσης.
Τις χώρες προορισμού.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι σε κατακόρυφη στάση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

Αστικά λεωφορεία.
Σχολικά λεωφορεία.
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:

Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:

Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:

Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:

Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:

Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:

Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:

Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:

Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Τακτική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

Ειδική τακτική γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Έκτακτη γραμμή.
χρονος
Unknown outcome