ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:

40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
1.000 επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:

Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει ίδια απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προστατεύει το περιβάλλον.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

Ακινητοποίηση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Ο κλιματισμός λειτουργεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τον όγκο του οχήματος.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μεγαλύτερο.
Ίσο.
Μικρότερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο από τον οδηγό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ο οδηγός του συρμού.
Ο οδηγός του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:

Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν
Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:

Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:

Διάλειμμα.
Άλλη εργασία.
Χρόνος οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:

Τα τουριστικά λεωφορεία.
Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
Τα αστικά λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό και το όχημα.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Μετά από κάθε επισκευή του.
Κάθε χρόνο.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
Οι έγκυες γυναίκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Έχει μόνο ο οδηγός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

Τον τουρισμό.
Την εγκληματικότητα.
Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η εργονομία ασχολείται με:

Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:

Τα γυαλιά ηλίου.
Οι χάρτες.
Ο καφές και το νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

Ο άνθρωπος.
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:

Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:

Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:

Χυμούς.
Καφέ.
Αλκοόλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

Το τρόλεϊ.
Το ΙΧΕ.
Ο σιδηρόδρομος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:

Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
χρονος
Unknown outcome