ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:

Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):

Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Το σύστημα ΑLB είναι:

Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:

Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Δύναμη βαρύτητας.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Ελκτική δύναμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:

Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:

Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:

Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να επιταχύνει ομαλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:

Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:

Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:

Εκτός του οχήματος.
Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:

Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

Μόνο από τον οδηγό.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:

Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:

Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:

Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
Παράσυρσης πεζού.
Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:

Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Άλλη εργασία».

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

3 ετών.
8 ετών.
10 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η εργονομία ασχολείται με:

Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:

Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:

Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

100.
112.
911.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τόν απεγκλωβισμό τους.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:

Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
χρονος
Unknown outcome