Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:
1. Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2. Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).
3. Έχετε «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 2

Οδηγείτε με το επιβατηγό σας λίγο γρηγορότερα από την ταχύτητα βαδίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να δεθούν:
1. Μόνο σε διαδρομές στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
2. Ναι, σε κάθε διαδρομή.
3. Όχι, σε διαδρομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Ερώτηση 3

Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:
c002
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 4

Τι επιτρέπεται να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό:
c013
1. Να σταθμεύσετε εφόσον δεν παρακωλύετε την είσοδο ή την έξοδο.
2. Να σταθμεύσετε επί πέντε λεπτά.
3. Να σταθμεύσετε εφόσον διαθέτετε το προβλεπόμενο αντίτιμο σταθμεύσεως.

Ερώτηση 5

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος:
c027
1. Σε όλα τα ποδήλατα και τα αγροτικά μηχανήματα.
2. Σε μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Σε κάθε όχημα.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c063
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και μοτοποδήλατα.
2. Η κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων και πεζών.

Ερώτηση 7

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c086
1. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών
2. Προσέγγιση σε ποδηλατοδρόμιο.
3. Η κυκλοφορία των ποδηλατιστών έχει προτεραιότητα.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c092
1. Δεξιά της οδού υπάρχει χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.
2. Διακλάδωση δεξιά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.
3. Προειδοποίηση για αδιέξοδη οδό δεξιά.

Ερώτηση 9

Θέλοντας να κατευθυνθείτε προς Ηράκλειο, πώς θα ενεργήσετε βλέποντας αυτήν την πινακίδα:
c140
1. Θα συνεχίσετε την πορεία εμπρός.
2. Θα στρίψετε αριστερά.
3. Θα στρίψετε δεξιά.

Ερώτηση 10

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c184
1. Έξοδος από περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
2. Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης σταθμεύσεως.
3. Τέλος όλων των τοπικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί με πινακίδες.

Ερώτηση 11

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c196
1. Θέση για κατασκηνώσεις.
2. Περιοχή κολυμβήσεως.
3. Απαγορεύεται η κολύμβηση.

Ερώτηση 12

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:
d064
1. Κανένα και οι οδηγοί τους πρέπει να συνεννοηθούν για το ποιος θα περάσει πρώτος.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 13

Ποιο όχημα πρέπει διακόψει την πορεία του και να περιμένει:
d077
1. Το όχημα 3.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 14

Ποιο από τα οχήματα πρέπει να περάσει τελευταίο τη διασταύρωση:
d078
1. Το όχημα 3.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 15

Ποιο όχημα πρέπει να περάσει τελευταίο τη διασταύρωση:
d084
1. Το όχημα 3.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 16

Σε κανονική πορεία, σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ταχύτητά σας, οδηγείτε σωστά αν κινείσθε:
st04
1. Στην αριστερή λωρίδα.
2. Στη δεξιά λωρίδα.
3. Στη μεσαία λωρίδα.

Ερώτηση 17

Εάν προτίθεσθε να σταματήσετε εδώ για λίγα λεπτά, έχετε δικαίωμα να το πράξετε:
h01
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 18

Ποια υποχρέωση έχετε όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμια:
1. Να αφήνετε ελεύθερο χώρο, πλάτους 1 m τουλάχιστον, για να περνούν οι πεζοί.
2. Να τοποθετείτε το αυτοκίνητο κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην οικοδομική γραμμή.
3. Να μη σταθμεύετε μπροστά σε εισόδους σπιτιών ή καταστημάτων.

Ερώτηση 19

Ένα όχημα φθάνει από απέναντι. Πρέπει να επιβραδύνει για να σας αφήσει να προσπεράσετε:
th10
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 20

Σε έναν ανήφορο θέλετε να προσπεράσετε έναν ποδηλάτη. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε:
1. Θα κρατήσετε μεγαλύτερες πλευρικές αποστάσεις, διότι ο ποδηλάτης είναι δυνατόν να αρχίσει να ταλαντεύεται.
2. Θα περάσετε κατά το δυνατόν κοντά από τον ποδηλάτη, για να μην εισέλθετε στη λωρίδα της αντίθετης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 21

Καθώς ετοιμάζεστε να προσπεράσετε διακρίνετε από τον εξωτερικό σας καθρέπτη το φως ενός μοτοποδηλάτου:
1. Περιμένετε να περάσει πρώτα το μοτοποδήλατο και έπειτα προσπερνάτε.
2. Επιταχύνετε πριν φτάσει το μοτοποδήλατο.

Ερώτηση 22

Βρίσκετε τις ενδείξεις στις πινακίδες κατευθύνσεως και στους οδικούς χάρτες:
ib01
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 23

Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να μετριάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας:
1. Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία προσπεράσεως άλλου οχήματος.
2. Όταν προσπερνώντας άλλο όχημα, βρίσκεσθε παράπλευρα σε αυτό.
3. Στις απότομες κατηφόρες.

Ερώτηση 24

Εκτός κατοικημένης περιοχής κατά τη νύκτα:
ist03
1. Χρησιμοποιείτε τα φώτα πορείας.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο τα φώτα διασταυρώσεως.

Ερώτηση 25

Ακόμη και την ημέρα πρέπει να οδηγείτε με αναμμένα τα μεσαία φώτα:
1. Όταν η ορατότητα είναι ανεπαρκής εξαιτίας βροχής ή ομίχλης ή χιονοπτώσεως.
2. Όταν η ορατότητα είναι ανεπαρκής εξαιτίας λερωμένου ανεμοθώρακα.

Ερώτηση 26

Μια λυχνία έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 27

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πεδήσεως:
1. Σηκώνετε με επιμονή το χειρόφρενο.
2. Βάζετε χαμηλότερη ταχύτητα, χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο πατώντας συνεχώς το κουμπί, ψάχνετε για περιοχή με ελεύθερο χώρο και συνεχώς ασκείτε αλλεπάλληλες πιέσεις στο πεντάλ φρένων.

Ερώτηση 28

Πώς μπορείτε, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, να συμπεριφέρεσθε έτσι, ώστε να εξοικονομείτε καύσιμο και να προστατεύετε το περιβάλλον:
1. Να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας ακόμα και αν εξυπηρετείσθε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2. Να χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ερώτηση 29

Κατά τις ώρες αιχμής, καταναλώνετε στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, περισσότερο ή λιγότερο καύσιμο από ό,τι τις άλλες ώρες της ημέρας:
1. Λιγότερο, διότι πρέπει να οδηγείτε περισσότερο με χαμηλές ταχύτητες.
2. Περισσότερο, διότι πρέπει να επιταχύνετε και να φρενάρετε συχνότερα.

Ερώτηση 30

Έχετε ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας και κατεβαίνετε κατηφόρα. Πότε θα καταναλώσετε λιγότερο καύσιμο:
1. Επιλέγοντας την πρώτη σχέση στο κιβώτιο πατώντας ελαφρά το γκάζι
2. Βάζοντας τον μοχλό ταχυτήτων στη θέση «νεκρά»
3. Αφήνοντας το γκάζι και έχοντας επιλέξει την κατάλληλη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων