--:--


Χειρονομίες αφής
30
Progress bar

Ερώτηση 1

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c071
1. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.

Ερώτηση 2

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c136
1. Διακλάδωση με λοξή οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.
2. Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Υποχρεωτική στροφή δεξιά.

Ερώτηση 3

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c108
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση 4

Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c183
1. Απαγόρευση κινήσεως σε παράλληλη σειρά.
2. Απαγόρευση σταθμεύσεως.
3. Απαγόρευση προσπεράσματος.

Ερώτηση 5

Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
c064
1. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 200 m.
2. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.
3. Τρεις εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c075
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
3. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 7

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c004
1. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c223
1. Αρχή περιοχής κατοικίας που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
2. Προσέγγιση σε παιδική χαρά.

Ερώτηση 9

Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:
c011
1. Να είσθε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει.
2. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.

Ερώτηση 10

Ο σηματοδότης δείχνει πράσινο φως. Στο σηματοδότη υπάρχει πινακίδα με το σήμα STOP. Τι θα κάνει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
d053
1. Θα ανακόψει την ταχύτητα του οχήματός του.
2. Θα σταματήσει υποχρεωτικά πριν από τη διασταύρωση και θα συνεχίσει την πορεία του μόνο αφού βεβαιωθεί ότι στο δρόμο που θα μπει δεν κινούνται οχήματα.
3. Θα περάσει τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει.

Ερώτηση 11

Ποιο όχημα πρέπει διακόψει την πορεία του και να περιμένει:
d077
1. Το όχημα 1.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 3.

Ερώτηση 12

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:
d070
1. Το όχημα 1.
2. Το όχημα 2.
3. Κανένα και οι οδηγοί πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Ερώτηση 13

Με ποια σειρά επιτρέπεται να περάσουν τη διασταύρωση τα οχήματα:
d039
1. 1-2-3.
2. 2-3-1.
3. 3-1-2.

Ερώτηση 14

Τι είναι ο πολλαπλασιαστής:
1. Μία συσκευή, που μετατρέπει την τάση ρεύματος από χαμηλή σε υψηλή.
2. Μία συσκευή, που διανέμει το ρεύμα υψηλής τάσεως στους σπινθηριστές (μπουζί).
3. Μία συσκευή που καταστέλλει τα παράσιτα.

Ερώτηση 15

Έχετε με το όχημά σας ρυπάνει υπερβολικά το οδόστρωμα. Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε:
1. Αρκεί να ειδοποιήσετε την οδική βοήθεια.
2. Να επισημάνετε επαρκώς την επικίνδυνη θέση και να απομακρύνετε τους ρύπους και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να ειδοποιήσετε την Τροχαία.
3. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε.

Ερώτηση 16

Εάν είστε πολύ προσεκτικός, μηδενίζεται ο χρόνος αντιδράσεως:
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 17

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση κυκλοφορίας ενός οχήματος που έχει άδεια κυκλοφορίας:
1. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου.
2. Η ασφαλιστική εταιρεία.
3. Ο οδηγός.

Ερώτηση 18

To λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο στη στάση. Εσείς, επειδή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας είναι ελεύθερη, αποφασίζετε να το προσπεράσετε. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος:
th07
1. Μήπως πεζοί, περνώντας μπροστά από το λεωφορείο, διασχίζουν απρόσεκτα το οδόστρωμα.
2. Μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει.
3. Μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει ή μήπως πεζοί διασχίζουν απρόσεχτα το οδόστρωμα μπροστά από το λεωφορείο.

Ερώτηση 19

Διαπράττετε αδίκημα φυγής σημαίνει:
1. Να μη σταματήσετε ενώ έχετε εμπλακεί σε αυτό ως δράστης.
2. Να μην αναζητήσετε το πλησιέστερο τηλέφωνο για να ειδοποιήσετε.

Ερώτηση 20

Κινείσθε σε μία ευθεία με μεγάλη ταχύτητα. Ποιο μέρος του αυτοκινήτου χαμηλώνει αν το επιβραδύνετε απότομα:
1. Κανένα.
2. Το εμπρόσθιο μέρος.
3. Το οπίσθιο μέρος.

Ερώτηση 21

Πώς θα κινηθείτε στην περίπτωση αυτή:
ib14
1. Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μικρότερη από 30 km/h.
2. Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 30 km/h.

Ερώτηση 22

Τα όρια ταχύτητας που τίθενται με πινακίδες σαν αυτή του σχήματος έχουν σκοπό:
e04
1. Να τα φτάνετε.
2. Να μην τα υπερβαίνετε.
3. Ως συμβουλή.

Ερώτηση 23

Ταξιδεύετε με 120 km/h. Κάθε δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με:
1. 24 m.
2. 30 m.
3. 36 m.

Ερώτηση 24

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομους αν τούτο δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 100 km/h.
2. 130 km/h.
3. 150 km/h.

Ερώτηση 25

Όταν σταματάτε σε κόκκινο φανάρι, ποια είναι η σωστή θέση του οχήματός σας:
1. Στο ύψος του σηματοδότη.
2. Πριν το σηματοδότη και το μπροστινό μέρος του οχήματος να μην καλύπτει καθόλου τη γραμμή διακοπής πορείας πριν τη διάβαση των πεζών.
3. Σε οποιαδήποτε θέση πριν τη διασταύρωση.

Ερώτηση 26

Τι πρέπει, εκτός των άλλων, να ελέγξετε σε ένα επιβατηγό αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, πριν ξεκινήσετε:
1. Εάν η ορατότητα προς τα πίσω, μέσω του καθρέφτη είναι επαρκής.
2. Εάν το ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο είναι εφοδιασμένο με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Ερώτηση 27

Σε περίπτωση που καεί μία ασφάλεια την αντικαθιστάτε:
1. Με την ίδια ασφάλεια την οποία βραχυκυκλώνετε με ένα σύρμα.
2. Με καινούργια ασφάλεια της ίδιας εντάσεως ρεύματος.
3. Με καινούργια ασφάλεια μεγαλύτερης εντάσεως ρεύματος.

Ερώτηση 28

Η κατάσταση της υγείας σας είναι τέτοια που σας υποχρεώνει να παίρνετε φάρμακα που μπορεί να επηρεάζουν την οδήγησή σας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε:
1. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Την Αστυνομία.
3. Το γιατρό σας.

Ερώτηση 29

Το να βοηθήσετε ένα άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο, σημαίνει να παραμείνετε κοντά του για να του προσφέρετε βοήθεια:
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 30

Ποιες ώρες έχετε υποχρέωση να ανάβετε τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) του αυτοκινήτου σας όταν αυτό κινείται:
1. Από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
2. Μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και μέχρι μισή ώρα πριν από την ανατολή του.
3. Από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.