Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:
c002
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 2

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
c040
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 3

Τι δείχνει η πινακίδα αυτή:
c058
1. Αριστερά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
2. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
3. Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.

Ερώτηση 4

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c128
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε επιβατηγά αυτοκίνητα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Ερώτηση 5

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c171
1. Αρίθμηση αγροτικών οδών.
2. Επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c173
1. Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.
2. Κατεύθυνση - επισήμανση επικινδύνων καμπυλών.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.

Ερώτηση 7

Ποιες απαγορέυσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c176
1. Όλες οι τοπικές απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες.
2. Απαγόρευση προσπεράσματος μόνον.
3. Απαγόρευση σταθμεύσεως μόνον.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c231
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Ερώτηση 9

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c241
1. Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 10

Σε αυτό το σήμα του τροχονόμου:
d026
1. Περνάτε.
2. Σταματάτε.
3. Επιβραδύνετε.

Ερώτηση 11

Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει τη διασταύρωση:
d049
1. Κανένα.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 12

Ποια οχήματα επιτρέπεται να στρίψουν:
d069
1. Και τα τρία οχήματα.
2. Τα οχήματα 2 και 3.
3. Τα οχήματα 1 και 2.

Ερώτηση 13

Πλησιάζετε τη διάβαση σιδηροδρομικής γραμμής όπου υπάρχει κινητό φράγμα. Πού πρέπει να περιμένετε, εάν λόγω κυκλοφοριακού συνωστισμού, υπάρχει πιθανότητα να ακινητοποιηθείτε επάνω στη σιδηροδρομική διάβαση:
1. Στο ύψος του κινητού φράγματος.
2. Πριν από την προειδοποιητική πινακίδα.
3. Αμέσως πριν από τις γραμμές.

Ερώτηση 14

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκινήτων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας αν τούτο δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h.
2. 110 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 15

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζουν τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δύο λευκές συνεχείς γραμμές, επιτρέπεται η υπέρβασή τους:
1. Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
2. Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
3. Όχι, σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 16

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να περάσετε αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε μονόδρομο:
1. Σε καμιά περίπτωση.
2. Όταν με το όχημά σας μεταφέρετε άτομο που έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας.
3. Όταν ο μονόδρομος είναι τελείως ελεύθερος.

Ερώτηση 17

Οδηγείτε και διπλασιάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας. Όταν το κάνετε αυτό η απόσταση ακινητοποιήσεως κατά τον εμπειρικό κανόνα θα:
1. Τετραπλασιασθεί.
2. Τριπλασιασθεί.
3. Διπλασιασθεί.

Ερώτηση 18

Σε ποιο σημείο μπορείτε να σταθμεύσετε:
h23
1. Σε οποιαδήποτε θέση εκτός μπροστά από το στέγαστρο.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m από τη στάση του λεωφορείου.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m από τη στάση του λεωφορείου.

Ερώτηση 19

Σταθμεύετε το όχημά σας στην πλευρά ενός δρόμου, με το μπροστινό μέρος σε ανηφορική κλίση. Θα πρέπει να βάλετε χειρόφρενο και να επιλέξετε:
1. Πρώτη ταχύτητα.
2. Νεκρά.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 20

Έναντι ποιων άλλων χρηστών του οδικού δικτύου πρέπει να είσθε ιδιαιτέρως προσεκτικοί:
1. Έναντι άλλων επιβατηγών οχημάτων που έλκουν ρυμουλκούμενο.
2. Έναντι μεγάλων οχημάτων.
3. Έναντι αναπήρων, παιδιών και πεζών που έχουν ανάγκη βοηθείας.

Ερώτηση 21

Βρίσκετε τις ενδείξεις στις πινακίδες κατευθύνσεως και στους οδικούς χάρτες:
ib01
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 22

Για να κάνετε ένα ταξίδι περίπου 500 km με μία μέση ταχύτητα 100 km/h, θα κάνετε περίπου:
1. 5 ώρες.
2. 5 και μισή ώρες τουλάχιστο.
3. 4 ώρες.

Ερώτηση 23

Σε ποια τμήματα της οδού δεν επιτρέπεται να εισέλθετε, εάν εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφορήσεως θα έπρεπε να περιμένετε:
1. Αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
2. Διασταυρώσεις δρόμων, σιδηροδρομικές διαβάσεις, διαβάσεις πεζών.

Ερώτηση 24

Σε κατοικημένη περιοχή χωρίς φωτισμό μπορείτε να οδηγείτε με αναμμένα φώτα πορείας:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 25

Για ποιο λόγο, όταν αρχίσει να βρέχει, πρέπει η απόσταση ασφαλείας να είναι μεγαλύτερη:
1. Η ορατότητα αυξάνεται.
2. Η απόσταση πεδήσεως μειώνεται.
3. Είναι πολύ πιθανόν, από τη βρωμιά του δρόμου, να δημιουργηθεί επάνω στο οδόστρωμα ένα επικίνδυνο στρώμα γλίτσας, το οποίο αυξάνει την απόσταση πεδήσεως.

Ερώτηση 26

Αν ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί λόγω ελλείψεως ψυκτικού υγρού τι ενέργειες θα κάνετε:
1. Θα ανοίξετε με προσοχή το δοχείο πληρώσεως του ψυγείου και θα συμπληρώσετε το ψυκτικό υγρό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Θα συνεχίσετε την πορεία σας μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.

Ερώτηση 27

Όταν διαπιστώνετε από τις ενδείξεις των οργάνων υπερθέρμανση του κινητήρα, ποια από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανά:
1. Κακή λειτουργία του κλιματισμού.
2. Υπερβολική χρήση του συστήματος θερμάνσεως (καλοριφέρ).
3. Έλλειψη ψυκτικού υγρού.

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαγιάς στο όχημά σας:
1. Ρίχνετε νερό στις φλόγες.
2. Διακόπτετε τη λειτουργία του κινητήρα, απομακρύνετε όλον τον κόσμο και σβήνετε τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα και στην ανάγκη με άμμο ή χώμα.

Ερώτηση 29

Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από πετρελαιοκίνητα οχήματα:
1. Αυξάνεται εάν υπάρχει βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας
2. Εξαφανίζεται εντελώς επιταχύνοντας
3. Εξαρτάται από τον τύπο του υγρού για το ψυγείο

Ερώτηση 30

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος του επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως:
1. Κάθε ένα χρόνο.
2. Κάθε δύο χρόνια.
3. Κάθε τέσσερα χρόνια.