Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:
1. Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.
2. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.
3. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.

Ερώτηση 2

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύψος, το βάρος και την ηλικία του:
1. Το δίχτυ ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.
2. Τα εγκεκριμένου τύπου παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητο.

Ερώτηση 3

Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μια τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ). Μπορείτε:
c017
1. Να σταθμεύσετε σε εκείνο το σημείο.
2. Να σταματήσετε για κάποια στιγμή σε εκείνο το σημείο.
3. Να πατήσετε αυτήν τη γραμμή ενώ οδηγείτε.

Ερώτηση 4

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c068
1. Κινητή γέφυρα.
2. Προσοχή! Γέφυρα χωρίς κάγκελα.
3. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα.

Ερώτηση 5

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c080
1. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.
2. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
3. Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c123
1. Πληροφορίες.
2. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
3. Εστιατόριο.

Ερώτηση 7

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c149
1. Παραχωρείτε, στην αμέσως επόμενη διασταύρωση, προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.
2. Είστε έτοιμοι για φρενάρισμα.
3. Μειώνετε την ταχύτητά σας.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c163
1. Θέση για τροχόσπιτα.
2. Κινητό συνεργείο επισκευής βλαβών.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση τροχόσπιτων.

Ερώτηση 9

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c167
1. Είσοδος σε τετράγωνη πλατεία.
2. Τέλος όλων των απαγορεύσεων
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 10

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c189
1. Κίνδυνος από πτώση βράχων στο οδόστρωμα.
2. Προσοχή! Εκτίναξη λάσπης.
3. Επικίνδυνη εκτίναξη χαλικιών.

Ερώτηση 11

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c241
1. Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 12

Σε μια κυκλική διασταύρωση:
d009
1. Όποια και αν είναι η έξοδος που θα ακολουθήσετε, διέρχεστε πρώτα από την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κόμβου.
2. Συγκλίνετε προς το κέντρο εάν η έξοδός σας από τον κόμβο βρίσκεται στα αριστερά της προεκτάσεως του άξονα του δρόμου από τον οποίο εισήλθατε στον κόμβο.

Ερώτηση 13

Με ποια σειρά προτεραιότητας επιτρέπεται η διέλευση της διασταυρώσεως αυτής:
d040
1. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση.
2. 2-1.
3. 1-2.

Ερώτηση 14

Ποιο όχημα πρέπει διακόψει την πορεία του και να περιμένει:
d077
1. Το όχημα 3.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 15

Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε όταν θέλετε να περάσετε κάθετα ένα δρόμο που έχει προτεραιότητα:
1. Εάν η κυκλοφοριακή κατάσταση το επιτρέπει, να περάσετε γρήγορα το δρόμο της προτεραιότητας.
2. Να μην εμποδίσετε σημαντικά εκείνους που έχουν προτεραιότητα.

Ερώτηση 16

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζουν τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δύο λευκές συνεχείς γραμμές, επιτρέπεται η υπέρβασή τους:
1. Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
2. Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
3. Όχι, σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 17

Οδηγείτε νύκτα με φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) σε μία επαρχιακή οδό. Σε πόση απόσταση πρέπει να μπορείτε να σταματήσετε το αργότερο:
1. Όσο το διπλάσιο μήκος της δέσμης των μεσαίων φώτων.
2. Όσο και το μήκος της δέσμης των μεσαίων φώτων.

Ερώτηση 18

Σε ποιο σημείο μπορείτε να σταθμεύσετε:
h23
1. Σε οποιαδήποτε θέση εκτός μπροστά από το στέγαστρο.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m από τη στάση του λεωφορείου.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m από τη στάση του λεωφορείου.

Ερώτηση 19

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτου παραπλεύρως άλλου κανονικά σταθμευμένου κατά μήκος του δρόμου:
1. Μόνο αν το επιτρέπει ειδική σήμανση.
2. Όταν ο δρόμος δεν έχει μεγάλη κίνηση.
3. Όταν ο δρόμος είναι μιας κατευθύνσεως (μονόδρομος) και έχει τρεις τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 20

Τι πρέπει να προσέχετε κατά τη διαδικασία του προσπεράσματος σχετικά με την πλευρική απόσταση:
1. Η πλευρική απόσταση από τα δίκυκλα οχήματα να είναι μικρότερη από ό,τι στα αυτοκίνητα.
2. Να κρατάτε αρκετή πλευρική απόσταση από τους άλλους χρήστες της οδού, ιδιαίτερα τους πεζούς και τους δικυκλιστές.

Ερώτηση 21

Γιατί εδώ πρέπει να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή:
i04
1. Γιατί μετά τη δεξιά στροφή μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη αριστερή στροφή.
2. Γιατί η ορατότητα εμποδίζεται από τη στροφή και το οδόστρωμα είναι βρεγμένο.

Ερώτηση 22

Καθώς το φορτηγό εισέρχεται στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας από λωρίδα επιταχύνσεως, τι μπορεί να κάνει ο οδηγός ενός επιβατηγού αυτοκινήτου που κινείται στη δεξιά λωρίδα, για να συμβάλει στην ασφάλεια της κυκλοφορίας:
ia07
1. Να κινείται με την ίδια ταχύτητα παράλληλα και κοντά στο φορτηγό.
2. Μπορεί να αλλάξει λωρίδα ή να επιβραδύνει για να διευκολύνει το φορτηγό να εισέλθει στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 23

Τι πρέπει να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση:
ia14
1. Να σταματήσετε πριν τη διάβαση πεζών για να περάσει ο πεζός.
2. Να συνεχίσετε την πορεία σας.

Ερώτηση 24

Ποια είναι η συνέπεια ενός ακάθαρτου φίλτρου αέρα:
1. Η κατανάλωση καυσίμου είναι μεγαλύτερη.
2. Ο κινητήρας ξεκινά με δυσκολία.
3. Ο κινητήρας παρουσιάζει διακοπές λειτουργίας.

Ερώτηση 25

Διαπιστώνετε ότι ένα ελαστικό του αυτοκινήτου έχει χάσει αέρα και πρέπει να αντικαταστήσετε τον τροχό με τον εφεδρικό (ρεζέρβα). Πώς ξεσφίγγετε τις βίδες (μπουλόνια) με τα οποία συγκρατείται ο τροχός:
1. Ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με το ειδικό κλειδί ενώ ο τρόχος ακουμπά στο έδαφος.
2. Ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο και ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με το ειδικό κλειδί ενώ ο τροχός βρίσκεται στον αέρα.

Ερώτηση 26

Όταν διαπιστώνετε από τις ενδείξεις των οργάνων υπερθέρμανση του κινητήρα, ποια από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανά:
1. Κακή λειτουργία του κλιματισμού.
2. Υπερβολική χρήση του συστήματος θερμάνσεως (καλοριφέρ).
3. Έλλειψη ψυκτικού υγρού.

Ερώτηση 27

Πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε καύσιμο:
1. Να διατηρείτε τη σχάρα οροφής, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
2. Να σβήνετε τον κινητήρα όταν πρέπει να περιμένετε πολύ ώρα.
3. Να οδηγείτε με υψηλό αριθμό στροφών στον κινητήρα.

Ερώτηση 28

Η οικονομική οδήγηση:
1. Αυξάνει τη φθορά του οχήματος.
2. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων, βελτιώνει την ασφάλεια και είναι ευεργετική για το περιβάλλον.

Ερώτηση 29

Πότε έχετε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου:
1. Με κλειστή ηλιοροφή
2. Με κλειστά παράθυρα
3. Με ανοικτά παράθυρα

Ερώτηση 30

Για να μειωθεί η μόλυνση του αέρα που προκαλείται από την κυκλοφορία των βενζινοκίνητων οχημάτων, πρέπει:
1. Να πατάτε το γκάζι επαναλαμβανόμενα σταματημένοι για να κρατήσετε ζεστό τον κινητήρα και να βελτιώσετε την απόδοσή του
2. Να αποφεύγετε την παρατεταμένη χρήση χαμηλών σχέσεων μετάδοσης
3. Να ελέγχετε συχνά το σύστημα μετάδοσης