Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c047
1. Κίνδυνος λόγω συχνής διελεύσεως πεζών.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών και απαγόρευση διελεύσεως οχημάτων πλην αυτών άμεσης ανάγκης και για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
3. Επιτρέπεται η διέλευση μόνον όσων πεζών συνοδεύουν παιδιά.

Ερώτηση 2

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c076
1. Προσπερνάτε τα προπορευόμενα οχήματα.
2. Δεν προσπερνάτε σε καμμία περίπτωση.
3. Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.

Ερώτηση 3

Ποιά πινακίδα επισημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς κινητά φράγματα:
c087
1. Η πινακίδα Α.
2. Η πινακίδα Β.
3. Η πινακίδα Γ.

Ερώτηση 4

Πώς ενεργείτε βλέποντας το σήμα αυτό:
c106
1. Αποφεύγετε απότομο φρενάρισμα.
2. Κινείσθε στο αριστερό μέρος του δρόμου.
3. Αυξάνετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 5

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c149
1. Μειώνετε την ταχύτητά σας.
2. Είστε έτοιμοι για φρενάρισμα.
3. Παραχωρείτε, στην αμέσως επόμενη διασταύρωση, προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c211
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα με φορτίο που εξέχει από τις πλευρές του.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που κινούνται με υγραέριο.

Ερώτηση 7

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c218
1. Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
3. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c238
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
2. Απαγορεύεται η κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά, οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 9

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c240
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 10

Όταν συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
d019
1. Οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται μόνο από τα δεξιά.
2. Πρέπει να σταματήσετε στη διαχωριστική γραμμή και να παραχωρήσετε την προτεραιότητα αριστερά και δεξιά.

Ερώτηση 11

Κινείσθε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο δρόμο της φωτογραφίας και σκοπεύετε να στρίψετε δεξιά στην επόμενη διασταύρωση που σημαίνεται με το βέλος. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε:
d036
1. Θα προειδοποιήσετε τους οδηγούς που ακολουθούν για την πρόθεσή σας, θα ελέγξετε την κίνηση στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, θα μετακινηθείτε προοδευτικά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα στρίψετε δεξιά.
2. Θα επιταχύνετε το όχημά σας, προσπερνώντας το προπορευόμενο αυτοκίνητο, θα ειδοποιήσετε τον οδηγό του για την πρόθεσή σας και θα στρίψετε δεξιά.

Ερώτηση 12

Πλησιάζετε με ταχύτητα περίπου 50 km/h μία διασταύρωση στην οποία υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση. Περίπου 5 m πριν τη διασταύρωση αλλάζει η φωτεινή σηματοδότηση από πράσινο σε κίτρινο. Πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Συνεχίζετε την πορεία σας διότι δεν προλαβαίνετε να ακινητοποιήσετε το όχημα πριν τη διασταύρωση.
2. Σταματάτε, διότι προλαβαίνετε να ακινητοποιήσετε το όχημα πριν τη διασταύρωση.

Ερώτηση 13

Φθάνετε σε μία διασταύρωση στην οποία δεν έχετε αντιληφθεί αν υπάρχει σήμανση για το ποιος έχει προτεραιότητα. Πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Θα οδηγήσετε σύμφωνα με τον κανόνα της προτεραιότητας από τα δεξιά.
2. Θα περιμένετε και στην ανάγκη θα συνεννοηθείτε με τους άλλους οδηγούς.
3. Επειδή κινείσθε ευθεία θα συνεχίσετε την πορεία σας.

Ερώτηση 14

Η απόσταση πεδήσεως, είναι:
1. Η αναγκαία απόσταση για να ακινητοποιήσετε το όχημά σας από τη στιγμή που είδατε το εμπόδιο.
2. Η απόσταση που διανύει το όχημά σας από τη στιγμή που το πόδι σας πάτησε το φρένο μέχρι την ακινητοποίησή του.

Ερώτηση 15

Όταν οδηγείτε τη νύκτα με ομίχλη και ακολουθείτε ένα άλλο όχημα θα πρέπει να:
1. Διατηρείτε τόση απόσταση ώστε να μπορείτε να το αποφύγετε με ασφάλεια αν χρειασθεί.
2. Κρατάτε απόσταση που μόλις σας επιτρέπει να το βλέπετε.
3. Οδηγείτε με αναμμένα τα φώτα πορείας (μεγάλα).

Ερώτηση 16

Εάν το όχημά σας έχει σταθμεύσει κατ' αυτόν τον τρόπο, τα φώτα θέσεως πρέπει να είναι αναμμένα:
h16
1. Είναι προαιρετικά.
2. Είναι υποχρεωτικά.
3. Συνιστώνται.

Ερώτηση 17

Μια συνεχόμενη κίτρινη γραμμή στα άκρα του πεζοδρομίου:
1. Καθορίζει την απαγόρευση να σταθμεύετε, αλλά σας επιτρέπει να σταματήσετε μερικά λεπτά.
2. Τονίζει πως απαγορεύεται να σταματάτε και να σταθμεύετε.

Ερώτηση 18

To λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο στη στάση. Εσείς, επειδή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας είναι ελεύθερη, αποφασίζετε να το προσπεράσετε. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος:
th07
1. Μήπως πεζοί, περνώντας μπροστά από το λεωφορείο, διασχίζουν απρόσεκτα το οδόστρωμα.
2. Μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει.
3. Μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει ή μήπως πεζοί διασχίζουν απρόσεχτα το οδόστρωμα μπροστά από το λεωφορείο.

Ερώτηση 19

Πίσω από ένα φορτηγό έχει σχηματιστεί μία φάλαγγα από επιβατηγά αυτοκίνητα. Ποιο επιβατηγό θα έπρεπε να προσπεράσει πρώτο:
1. Το πρώτο επιβατηγό της φάλαγγας.
2. Το τελευταίο επιβατηγό της φάλαγγας.

Ερώτηση 20

Πώς συμπεριφέρεσθε σε κλειστές στροφές:
1. Ελαττώνετε την ταχύτητα προ της στροφής και επιταχύνετε μόνο όταν, μετά τη στροφή, βγείτε πάλι στην ευθεία.
2. Ελαττώνετε την ταχύτητα μόνο όταν βρίσκεσθε στην κορυφή της καμπύλης.

Ερώτηση 21

Το όχημά σας έμεινε από βλάβη σε έναν επαρχιακό δρόμο. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη ρυμούλκηση:
1. Από την επόμενη είσοδο να μπείτε στον αυτοκινητόδρομο, διότι σε αυτόν μπορείτε να οδηγήσετε με σταθερή ταχύτητα.
2. Κατά τη ρυμούλκηση να θέσετε σε λειτουργία, και στα δύο οχήματα, τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση 22

Πώς θα κινηθείτε στην περίπτωση αυτή:
ib14
1. Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μικρότερη από 30 km/h.
2. Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 30 km/h.

Ερώτηση 23

Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να μετριάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας:
1. Στις απότομες κατηφόρες.
2. Όταν προσπερνώντας άλλο όχημα, βρίσκεσθε παράπλευρα σε αυτό.
3. Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία προσπεράσεως άλλου οχήματος.

Ερώτηση 24

Το επιβατηγό σας κατά το φρενάρισμα ολισθαίνει (ντεραπάρει). Πώς πρέπει να αντιδράσετε:
1. Αφήνετε τα φρένα και στρίβετε το τιμόνι αντίθετα, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ολισθήσεως του πίσω μέρους του οχήματος.
2. Φρενάρετε δυνατότερα και δεν στρίβετε καθόλου το τιμόνι.

Ερώτηση 25

Πρέπει να αλλάξετε τα φώτα πορείας με τα φώτα διασταυρώσεως:
ist02
1. Πριν διασταυρωθείτε με ένα όχημα που κινείται αντίθετα ή όταν ακολουθείτε ένα όχημα.
2. Στις διαβάσεις.
3. Στην κορυφή πλαγιάς.

Ερώτηση 26

Σε ποια Υπηρεσία υποχρεούστε να αναγγείλετε ατύχημα στο οποίο εμπλακήκατε και από το οποίο επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη:
1. Στο ΕΚΑΒ.
2. Στην Υπηρεσία Μεταφορών της Νομαρχίας.
3. Στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Ερώτηση 27

Μια κακή ζυγοστάθμιση:
1. Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι και φθείρει πρόωρα τα ελαστικά
2. Παρεκκλίνει το όχημα από την πορεία του

Ερώτηση 28

Τι μπορεί να προκαλέσει ένας κατεστραμμένος θερμοστάτης που μένει κλειστός λόγω βλάβης:
1. Φθορά της αντλίας του νερού.
2. Επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας του κινητήρα.
3. Απότομη ψύξη του κινητήρα.

Ερώτηση 29

Πώς θα αντιληφθείτε ότι η εξάτμιση του αυτοκινήτου σας χρειάζεται αντικατάσταση:
1. Από την υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
2. Από τον υπερβολικό θόρυβο.
3. Από το χρώμα των καυσαερίων.

Ερώτηση 30

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών «ABS»:
1. Αποτρέπει, κατά την πέδηση, το μπλοκάρισμα των τροχών και επιτρέπει, ενώ φρενάρετε, να διατηρείτε τον έλεγχο του οχήματος.
2. Επιτρέπει να μειώσετε την απόσταση ασφαλείας.