Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΡΓΑΝΑ 16

Οδηγείτε με την 4η ταχύτητα, ο κινητήρας δυσκολεύεται (σκορτσάρει) και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς τότε:
1. Περνάτε στην 5η ταχύτητα.
2. Περνάτε στην 3η ταχύτητα.

Ερώτηση 2 ΟΡΓΑΝΑ 17

Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός ωρολογίου με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών, σε ευθεία πορεία, τοποθετείται στις:
1. Έντεκα και πέντε.
2. Εννέα.
3. Εννέα και τέταρτο ως δέκα και δέκα.

Ερώτηση 3 ΟΡΓΑΝΑ 21

Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:
1. Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2. Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).
3. Έχετε «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 4 ΟΡΓΑΝΑ 22

Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:
1. Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.
2. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.
3. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.

Ερώτηση 5 ΟΡΓΑΝΑ 24

Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι:
1. Μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού.
2. Μένει ακίνητο απέναντι από τον ποδομοχλό.
3. Παραμένει πάνω στον ποδομοχλό του συμπλέκτη χωρίς να τον πιέζει.

Ερώτηση 6 ΟΡΓΑΝΑ 28

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί:
1. Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμμένου τύπου, για το σκοπό αυτό, παιδικό κάθισμα.
2. Στην αγκαλιά ενός προσώπου που κάθεται στο εμπρός κάθισμα.
3. Στη θέση του συνοδηγού.

Ερώτηση 7 ΟΡΓΑΝΑ 29

Τι μπορεί να συμβεί, εάν επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα, δεν χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας:
1. Τίποτα διότι τα μαξιλάρια κεφαλής των μπροστινών καθισμάτων προσφέρουν επαρκή προστασία από τραυματισμούς.
2. Σε μία σύγκρουση δημιουργούν για τον οδηγό και τον συνοδηγό ένα πρόσθετο κίνδυνο τραυματισμού.

Ερώτηση 8 ΟΡΓΑΝΑ 31

Σε πόση απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φωτίζουν επαρκώς την οδό, με συνθήκες αιθρίας, κατά τη νύκτα τα φώτα πορείας (μεγάλα) του αυτοκινήτου:
1. 300 m.
2. 40 m.
3. 100 m.

Ερώτηση 9 ΟΡΓΑΝΑ 32

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση των καθρεπτών ενός επιβατηγού:
1. Σε μία ορισμένη περιοχή (νεκρή γωνία) είναι δυνατόν να μην είναι ορατά αυτοκίνητα που προσπερνούν.
2. Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή την πλήρη oρατότητα προς τα δεξιά.

Ερώτηση 10 ΟΡΓΑΝΑ 34

Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος (κόρνα) πρέπει να είναι:
1. Εναλλασσόμενος.
2. Διαπεραστικός.
3. Συνεχής με ίδιο τόνο.

Ερώτηση 11 ΟΡΓΑΝΑ 35

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων:
1. Όχι, γιατί προστατεύονται από τα μπροστινά καθίσματα.
2. Όχι, γιατί δεν προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ.
3. Ναι, γιατί δεν προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος.

Ερώτηση 12 ΟΡΓΑΝΑ 36

Ποια είναι τα φώτα διασταυρώσεως του αυτοκινήτου:
1. Τα μικρά φώτα στο εμπρόσθιο μέρος.
2. Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 40 m.
3. Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 100 m.

Ερώτηση 13 ΟΡΓΑΝΑ 37

Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδήσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί, ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε:
1. Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.
2. Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.
3. Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.

Ερώτηση 14 ΟΡΓΑΝΑ 41

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση του καθρέπτη ενός επιβατηγού:
1. Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή τη πλήρη ορατότητα προς τα δεξιά.
2. Οι καθρέπτες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στον εκάστοτε οδηγό.