Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21

Δεν μπορείτε να τοποθετείτε στο όχημά σας:
1. Ελαστικά ίδιας κατασκευής σε όλους τους τροχούς.
2. Ελαστικά διαφορετικής κατασκευής στον ίδιο άξονα.

Ερώτηση 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22

Δεν συνιστάται να τοποθετείτε στο όχημά σας:
1. Ελαστικά «ακτινικά» (Radial) μπροστά και σταυρωτά πίσω.
2. Ελαστικά ίδιας κατασκευής σε όλους τους τροχούς.

Ερώτηση 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Όσον αφορά στη στάθμη του λιπαντικού στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Ασχολείται ο τεχνικός στις προβλεπόμενες συντηρήσεις του αυτοκινήτου στο συνεργείο.
2. Την ελέγχετε κάθε 10.000 km.

Ερώτηση 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 24

Η ευθυγράμμιση και η ζυγοστάθμιση των τροχών είναι εργασίες που ο ίδιος ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιήσει:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Το ανάγλυφο των ελαστικών χρησιμεύει:
1. Στη διακόσμηση του αυτοκινήτου.
2. Στο να απομακρύνει το νερό από το οδόστρωμα.

Ερώτηση 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Μια λυχνία έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27

Μια κακή ζυγοστάθμιση:
1. Παρεκκλίνει το όχημα από την πορεία του
2. Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι και φθείρει πρόωρα τα ελαστικά

Ερώτηση 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28

Η κακή ευθυγράμμιση των τροχών προκαλεί:
1. Ισχυρούς κραδασμούς.
2. Απόκλιση της πορείας και φθορά στο πέλμα του ελαστικού.

Ερώτηση 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η δυσκολία του χειρισμού του τιμονιού όταν το αυτοκίνητο κινείται:
1. Σε στρέβλωση της ζάντας.
2. Σε χαμηλή πίεση του αέρα των ελαστικών.
3. Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπροσθίων τροχών.

Ερώτηση 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Τα ελαστικά του ίδιου άξονα πρέπει να έχουν την ίδια πίεση:
1. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια πίεση.
2. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να έχουν την ίδια πίεση.

Ερώτηση 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η ταλάντωση (κοσκίνισμα) του τιμονιού σε υψηλή ταχύτητα:
1. Σε υπερβολικό φορτίο.
2. Σε απώλεια πιέσεως του αέρα των ελαστικών.
3. Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπροσθίων τροχών.

Ερώτηση 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 34

Αν ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί λόγω ελλείψεως ψυκτικού υγρού τι ενέργειες θα κάνετε:
1. Θα ανοίξετε με προσοχή το δοχείο πληρώσεως του ψυγείου και θα συμπληρώσετε το ψυκτικό υγρό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Θα συνεχίσετε την πορεία σας μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.

Ερώτηση 13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 35

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν ξεκινά, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:
1. Δεν λειτουργεί ο πολλαπλασιαστής.
2. Φθαρμένοι αναφλεκτήρες (μπουζί).
3. Κακή κατάσταση του συσσωρευτή.

Ερώτηση 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 36

Τι μπορεί να προκαλέσει ένας κατεστραμμένος θερμοστάτης που μένει κλειστός λόγω βλάβης:
1. Απότομη ψύξη του κινητήρα.
2. Επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας του κινητήρα.
3. Φθορά της αντλίας του νερού.

Ερώτηση 15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37

Κάθε πότε πρέπει κανονικά να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου σας:
1. Κάθε μήνα.
2. Κάθε εβδομάδα.
3. Καθημερινά.

Ερώτηση 16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 38

Σε περίπτωση αφαιρέσεως του καταλύτη αυτοκινήτου τι συμβαίνει:
1. Εκπέμπονται από το αυτοκίνητο καυσαέρια βλαβερά για την υγεία.
2. Αυξάνεται σημαντικά η ισχύς του κινητήρα.
3. Τίποτε.

Ερώτηση 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Ποια είναι η συνέπεια ενός ακάθαρτου φίλτρου αέρα:
1. Η κατανάλωση καυσίμου είναι μεγαλύτερη.
2. Ο κινητήρας ξεκινά με δυσκολία.
3. Ο κινητήρας παρουσιάζει διακοπές λειτουργίας.

Ερώτηση 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Πότε επιτρέπεται να κυκλοφορείτε στους δημόσιους δρόμους ένα μηχανοκίνητο όχημα:
1. Όταν το όχημα δεν πληροί τις συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.
2. Όταν έχετε στην κυριότητά σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Ερώτηση 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 41

Σε τι οφείλεται ο μπλε καπνός που βγαίνει από την εξάτμιση βενζινοκίνητου αυτοκινήτου:
1. Στην καύση του λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα.
2. Σε βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος.
3. Στο ότι δεν λειτουργεί καλά το σύστημα ψύξεως του κινητήρα.

Ερώτηση 20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Όταν ο εκκινητής δεν ξεκινά, ποια από τις ακόλουθες είναι η πιθανή αιτία:
1. Δεν λειτουργεί ο πολλαπλασιαστής.
2. Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητή.
3. Έχει σπάσει ο ιμάντας.

Ερώτηση 21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44

Ποια κυρίως συνέπεια έχει η μη λειτουργία του ανεμιστήρα:
1. Καταστροφή της αντλίας του νερού.
2. Υπερβολικό θόρυβο του κινητήρα.
3. Υπερθέρμανση του κινητήρα.

Ερώτηση 22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 45

Σε ποιους τροχούς του αυτοκινήτου πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείτε τα καινούργια ελαστικά:
1. Στον ένα εμπρόσθιο και στον ένα οπίσθιο διαγώνια.
2. Στους δύο οπίσθιους.
3. Στους δύο εμπρόσθιους.

Ερώτηση 23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 46

Ποια, κυρίως, συνέπεια έχει το χαλάρωμα του ιμάντα της αντλίας νερού ψύξεως:
1. Καταστροφή της αντλίας του νερού.
2. Υπερβολικό θόρυβο του κινητήρα.
3. Υπερθέρμανση του κινητήρα.

Ερώτηση 24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 47

Σε περίπτωση εμπλοκής του εκκινητή (μίζας), πώς διορθώνεται η βλάβη:
1. Με την αλλαγή του συσσωρευτή.
2. Θέτοντας υψηλή σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων (3ης ή 4ης) και προκαλώντας τη βίαιη μετακίνηση (ώθηση) του οχήματος εμπρός και πίσω.
3. Με την αποσυναρμολόγησή του.

Ερώτηση 25 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 48

Πώς θα αντιληφθείτε ότι η εξάτμιση του αυτοκινήτου σας χρειάζεται αντικατάσταση:
1. Από το χρώμα των καυσαερίων.
2. Από τον υπερβολικό θόρυβο.
3. Από την υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 50

Τι είναι ο πολλαπλασιαστής:
1. Μία συσκευή που καταστέλλει τα παράσιτα.
2. Μία συσκευή, που διανέμει το ρεύμα υψηλής τάσεως στους σπινθηριστές (μπουζί).
3. Μία συσκευή, που μετατρέπει την τάση ρεύματος από χαμηλή σε υψηλή.

Ερώτηση 27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 51

Σε τι χρησιμεύει ο συμπλέκτης:
1. Για να αποσυνδέει και να επανασυνδέει τον κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος μεταδόσεως κινήσεως.
2. Για να μειώνεται ο θόρυβος του κινητήρα.
3. Για να επιτυγχάνεται αποτελεσματική επιβράδυνση του οχήματος.

Ερώτηση 28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 52

Πότε παθαίνει ζημιά ο συσσωρευτής:
1. Όταν το υγρό καλύπτει τελείως τις πλάκες του συσσωρευτή.
2. Όταν χρησιμοποιείτε (συμπληρώνετε) το κατάλληλο υγρό.
3. Όταν παραμείνει για πολύ καιρό αχρησιμοποίητος.

Ερώτηση 29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 53

Σε περίπτωση που καεί μία ασφάλεια την αντικαθιστάτε:
1. Με καινούργια ασφάλεια μεγαλύτερης εντάσεως ρεύματος.
2. Με καινούργια ασφάλεια της ίδιας εντάσεως ρεύματος.
3. Με την ίδια ασφάλεια την οποία βραχυκυκλώνετε με ένα σύρμα.

Ερώτηση 30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 54

Πώς θα ελέγξετε ότι λειτουργούν οι αυτόματες ζώνες ασφαλείας:
1. Οι αυτόματες ζώνες ασφαλείας δεν χρειάζονται έλεγχο.
2. Αφού το αυτοκίνητο αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα, πατώντας με δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
3. Τραβώντας τες απότομα με δύναμη.

Ερώτηση 31 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 55

Αν διαπιστώσετε ότι δεν ανάβει μία λυχνία ενός από τα φώτα του οχήματός σας πρέπει πρώτα να ελέγξετε:
1. Τη γεννήτρια ή τον εναλλακτήρα.
2. Τη λυχνία.
3. Το συσσωρευτή.

Ερώτηση 32 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 57

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η πέδη σταθμεύσεως (χειρόφρενο):
1. Για την εκκίνηση στον κατήφορο.
2. Για το σταμάτημα (φρενάρισμα) του αυτοκινήτου.
3. Για την ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση σταθμεύσεως και ως βοηθητική πέδη σε κάθε περίπτωση που μπορεί να απαιτηθεί.

Ερώτηση 33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 58

Πώς αντιλαμβάνεστε, κυρίως, ότι ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί:
1. Από το θόρυβο του κινητήρα.
2. Από τις ενδείξεις του μανόμετρου ή της λυχνίας ενδείξεως της πιέσεως του λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα.
3. Από τις ενδείξεις του δείκτη θερμοκρασίας.

Ερώτηση 34 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 59

Ποιος ο σκοπός του θερμοστάτη:
1. Να απαγορεύει την κυκλοφορία του νερού, όταν αυτό έχει υπερθερμανθεί.
2. Να διατηρεί πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο τη θερμοκρασία του κινητήρα.
3. Να εξασφαλίζει όταν είναι ανοικτός, γρήγορη κυκλοφορία του νερού.

Ερώτηση 35 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 60

Τι πρέπει να κάνετε αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία πιέσεως του λαδιού του κινητήρα ενώ αυτός λειτουργεί:
1. Να αντικαταστήσετε τον ιμάντα του εκκεντροφόρου.
2. Να ελέγξετε την ποσότητα του λαδιού και να συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
3. Να αλλάξετε το λάδι του κινητήρα.

Ερώτηση 36 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 61

Τι πρέπει να έχουν τα ελαστικά του ίδιου άξονα:
1. Να έχουν την ίδια μορφή πέλματος και τον ίδιο βαθμό φθοράς.
2. Να έχουν διαφορετικό βαθμό φθοράς, αρκεί να έχουν την ίδια μορφή πέλματος.
3. Να έχουν διαφορετική μορφή πέλματος, αλλά τον ίδιο βαθμό φθοράς.

Ερώτηση 37 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 62

Κατά την κίνηση του αυτοκινήτου, παρατηρείτε ότι αυτό παρεκκλίνει από την ευθεία προς τη μία πλευρά. Ποια είναι η πιθανή αιτία:
1. Μονόπλευρη φόρτωση του οχήματος.
2. Μεγάλη διαφορά πιέσεως αέρα των ελαστικών των εμπροσθίων τροχών.
3. Μεγάλη διαφορά φθοράς των ελαστικών των εμπροσθίων τροχών.

Ερώτηση 38 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 63

Διαπιστώνετε ότι ένα ελαστικό του αυτοκινήτου έχει χάσει αέρα και πρέπει να αντικαταστήσετε τον τροχό με τον εφεδρικό (ρεζέρβα). Πώς ξεσφίγγετε τις βίδες (μπουλόνια) με τα οποία συγκρατείται ο τροχός:
1. Ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με το ειδικό κλειδί ενώ ο τρόχος ακουμπά στο έδαφος.
2. Ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο και ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με το ειδικό κλειδί ενώ ο τροχός βρίσκεται στον αέρα.

Ερώτηση 39 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 64

Τι είδους ελαστικά πρέπει να τοποθετείτε στο αυτοκίνητό σας:
1. Αυτά που συστήνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.
2. Αυτά που νομίζετε εσείς ότι ταιριάζουν καλύτερα στο αυτοκίνητο.
3. Αυτά που προτείνει ο τεχνίτης του συνεργείου αυτοκινήτων.

Ερώτηση 40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 66

Αν σε ηλεκτρικό κύκλωμα (π.χ. φώτων) του αυτοκινήτου σας, είναι καμένη η ασφάλεια τι πρέπει να κάνετε:
1. Να την αντικαταστήσετε με καινούργια των ιδίων ενδείξεων σε αμπέρ.
2. Να την αντικαταστήσετε με καινούργια μεγαλυτέρων ενδείξεων σε αμπέρ.
3. Να την αντικαταστήσετε με καινούργια μικροτέρων ενδείξεων σε αμπέρ.

Ερώτηση 41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 67

Όταν σε ένα αυτοκίνητο υπάρχει έλλειψη ψυκτικού υγρού στο ψυγείο ή είναι κομμένος ή χαλαρωμένος ο ιμάντας του ανεμιστήρα ή υπάρχει έλλειψη λαδιού στον κινητήρα, ποια είναι η πιθανή ένδειξη που θα παρατηρήσετε στα όργανα του αυτοκινήτου:
1. Χαμηλή θερμοκρασία.
2. Υψηλή θερμοκρασία.
3. Κανονική θερμοκρασία.

Ερώτηση 42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 68

Κατά τη χειμερινή, κυρίως, περίοδο και για να αποφεύγεται το ράγισμα του κινητήρα, τι υγρό πρέπει να ρίχνετε στο ψυγείο του κινητήρα:
1. Νερό από τη βρύση.
2. Αντιπηκτικό υγρό.
3. Αποσταγμένο νερό.

Ερώτηση 43 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 69

Όταν διαπιστώνετε από τις ενδείξεις των οργάνων υπερθέρμανση του κινητήρα, ποια από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανά:
1. Κακή λειτουργία του κλιματισμού.
2. Υπερβολική χρήση του συστήματος θερμάνσεως (καλοριφέρ).
3. Έλλειψη ψυκτικού υγρού.

Ερώτηση 44 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 70

Όταν ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου παρουσιάζει διακοπές κατά τη λειτουργία του και δεν οφείλεται σε έλλειψη βενζίνης, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανότερο:
1. Έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας.
2. Ελαττωματικός συσσωρευτής (μπαταρία).
3. Κακή λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 45 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 71

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι ο ποδομοχλός φρένων παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανό:
1. Έχουν καταστραφεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).
2. Έχουν βραχεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).
3. Να έχετε διαρροή υγρών των φρένων ή η στάθμη υγρών των φρένων να είναι πολύ χαμηλή.

Ερώτηση 46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 72

Γιατί πρέπει να ελέγχετε τακτικά την ποσότητα (στάθμη) λαδιού του κινητήρα:
1. Για τυχόν διαρροές ή υπερβολική καύση λαδιού από τον κινητήρα.
2. Για να ελέγχετε αν χρειάζεται αλλαγή του.
3. Για να μην χάνετε την εγγύηση του οχήματος.

Ερώτηση 47 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 75

Όταν οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, διαπιστώσετε ότι ξαφνικά ορισμένα φώτα δεν ανάβουν, τι μπορεί να συμβαίνει:
1. Βλάβη στον κινητήρα.
2. Είναι καμένη η ασφάλεια του αντίστοιχου ηλεκτρικού κυκλώματος.
3. Βλάβη στο συσσωρευτή (μπαταρία).

Ερώτηση 48 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 78

Στο ελαστικό 175/70 R15 87T το μέγεθος 15 τι δηλώνει:
1. Το μέγιστο φορτίο που αντέχει το ελαστικό.
2. Τη διάμετρο της ζάντας στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το ελαστικό.
3. Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού.

Ερώτηση 49 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 80

Τα ελαστικά του οχήματός σας έχουν φθαρεί υπερβολικά στο μέσο (κέντρο) του πέλματος. Το πιο πιθανό είναι ότι:
1. Αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος φθοράς.
2. Υπήρχε χαμηλή πίεση στα ελαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Υπήρχε υπερβολική πίεση στα ελαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερώτηση 50 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 81

Όταν διαπιστώνετε από τις ενδείξεις των οργάνων υπερθέρμανση του κινητήρα, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανό:
1. Κακή λειτουργία των φρένων.
2. Κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
3. Κακή λειτουργία του διανομέα.

Ερώτηση 51 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82

Καθώς οδηγείτε παρατηρείτε ότι ο δείκτης θερμοκρασίας του οχήματός σας καταγράφει μια ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας. Η πιο πιθανή αιτία για αυτό είναι:
1. Έχει κοπεί ο ιμάντας του ανεμιστήρα.
2. Οι αναφλεκτήρες (μπουζί) έχουν λάδι.
3. Η στάθμη του λιπαντικού του κινητήρα είναι χαμηλή.

Ερώτηση 52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 83

Η εκπομπή καπνού από έναν πετρελαιοκινητήρα ενός επιβατηγού μπορεί να οφείλεται σε:
1. Βουλωμένο φίλτρο καυσίμου.
2. Βλάβη στο σύστημα ψεκασμού.
3. Βουλωμένο φίλτρο αέρα.

Ερώτηση 53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 84

Τι συμβαίνει όταν οδηγείτε με πολύ μικρή πίεση ελαστικών:
1. Τα ελαστικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
2. Μειώνεται η ευστάθεια της οδηγήσεως.
3. Μπορεί, εξαιτίας της υπερθερμάνσεως, να δημιουργηθούν ζημιές στα ελαστικά.

Ερώτηση 54 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 87

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση κυκλοφορίας ενός οχήματος που έχει άδεια κυκλοφορίας:
1. Ο οδηγός.
2. Η ασφαλιστική εταιρεία.
3. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 55 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 88

Τι μπορεί να συμβεί, όταν οι τροχοί του ίδιου άξονα παρουσιάζουν ανομοιόμορφη πέδηση:
1. Το μήκος φρεναρίσματος μικραίνει.
2. Ο τροχός που φρενάρει λιγότερο ακινητοποιείται πρώτος.
3. Το όχημα μπορεί να φύγει πλευρικά.

Ερώτηση 56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 74

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος του επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως:
1. Κάθε ένα χρόνο.
2. Κάθε δύο χρόνια.
3. Κάθε τέσσερα χρόνια.