{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 2

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

1 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 3

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 4

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:

1 Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
2 Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
3 Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
Ερώτηση 5

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:

1 Μόνο από τα ΦΔΧ.
2 Μόνο από τα ΦΙΧ.
3 Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 6

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι:

1 10 ώρες.
2 9 ώρες.
3 18 ώρες.
Ερώτηση 7

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 8

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:

1 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
2 Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 9

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:

1 Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2 Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3 Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Ερώτηση 10

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μόνο ιδιοχείρως.
2 Στη θέση «ανάπαυση».
3 Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
Ερώτηση 11

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 12

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

1 Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2 Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3 Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Ερώτηση 13

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

1 Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
2 Το φορτίο και την ταχύτητα.
3 Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 14

Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, σύμφωνα με τη CMR:

1 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή.
2 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή.
3 Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει.
Ερώτηση 15

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 16

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

1 Από τις καιρικές συνθήκες.
2 Από το βάρος του οδηγού.
3 Από τον όγκο του οχήματος.
Ερώτηση 17

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:

1 Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.
2 Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3 Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 18

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:

1 Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2 Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 19

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:

1 Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.
2 Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
3 Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.
Ερώτηση 20

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 21

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 10 χρόνια.
3 15 χρόνια.
Ερώτηση 22

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:

1 Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2 Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3 Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
Ερώτηση 23

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:

1 Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
2 Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3 Μείωσης του χρόνου κρούσης.
Ερώτηση 24

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:

1 Μονό από τον μεταφορέα.
2 Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3 Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
Ερώτηση 25

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 26

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

1 Διαρκή ευφορία.
2 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3 Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 27

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;

1 Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.
2 Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3 Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
Ερώτηση 28

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:

1 Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
2 Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3 Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
Ερώτηση 29

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

1 Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2 Η ισχύς και η απόδοση.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 30

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

1 Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
2 Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
3 Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Ερώτηση 31

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:

1 Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.
2 Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3 Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
Ερώτηση 32

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:

1 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
2 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Ερώτηση 33

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;

1 Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
2 Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
3 Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
Ερώτηση 34

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους:

1 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Ερώτηση 35

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

1 Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2 Εντός κατοικημένων περιοχών.
3 Μέσα σε σήραγγες.
Ερώτηση 36

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

1 21 ωρών.
2 24 ωρών.
3 30 ωρών.
Ερώτηση 37

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:

1 Του 1,5 τόνου.
2 Των 3,5 τόνων.
3 Των 7 τόνων.
Ερώτηση 38

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 39

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

1 Των κυκλωμάτων πέδησης.
2 Των ελαστικών.
3 Του κινητήρα.
Ερώτηση 40

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:

1 Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2 Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3 Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 41

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

1 Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2 Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3 Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
Ερώτηση 42

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2 Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 43

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 44

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

1 100.
2 112.
3 911.
Ερώτηση 45

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
Ερώτηση 46

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:

1 Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
2 Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
3 Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
Ερώτηση 47

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 48

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Ερώτηση 49

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;

1 Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
2 Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3 Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
Ερώτηση 50

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
Ερώτηση 51

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 52

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

1 Η κόπωση του κινητήρα.
2 Η κόπωση του συσσωρευτή.
3 Η κόπωση του οδηγού.
Ερώτηση 53

Συρμός είναι ο συνδυασμός:

1 Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
2 Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
3 Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
Ερώτηση 54

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

1 Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
2 Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Του κινητήρα και των τροχών.
Ερώτηση 55

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:

1 Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
2 Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
3 Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
Ερώτηση 56

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

1 Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
2 Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3 Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Ερώτηση 57

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 58

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:

1 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 59

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:

1 Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
2 Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
3 Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.
Ερώτηση 60

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

1 Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2 Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3 Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.