--:--


Χειρονομίες αφής
60
Progress bar

Ερώτηση 1

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

Ερώτηση 2

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 3

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

Ερώτηση 4

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο δυνατός καφές.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

Ερώτηση 5

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η δήμευση του οχήματος.

Ερώτηση 6

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:
1. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 7

Κατά τη μεταφορά παλετών:
1. Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.
2. Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
3. Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.

Ερώτηση 8

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):
1. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3. Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.

Ερώτηση 9

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 10

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 11

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
1. Απογευματινές.
2. Μεσημβρινές.
3. Πρώτες πρωινές.

Ερώτηση 12

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Δύναμη βαρύτητας.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Ελκτική δύναμη.

Ερώτηση 13

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 14

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.

Ερώτηση 15

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τις καιρικές συνθήκες.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τον όγκο του οχήματος.

Ερώτηση 16

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:
1. Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
2. Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
3. Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 17

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
1. Λιγότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 18

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
1. Η αποφυγή εμποδίου.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
3. Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.

Ερώτηση 19

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
2. Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3. Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.

Ερώτηση 20

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 21

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται :
1. Πρωί.
2. Μεσημέρι.
3. Βράδυ.

Ερώτηση 22

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 23

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 24

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.

Ερώτηση 25

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

Ερώτηση 26

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 27

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 28

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:
1. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.

Ερώτηση 29

Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με τη CMR;
1. Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων.
2. Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη Βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
3. Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα.

Ερώτηση 30

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

Ερώτηση 31

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 32

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 33

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 34

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 35

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Απαλλάσσεται.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

Ερώτηση 36

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε δύσπνοια.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε μόνιμες βλάβες.

Ερώτηση 37

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 38

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 39

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
1. Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2. Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
3. Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.

Ερώτηση 40

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 41

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Άλλη εργασία.
3. Διάλειμμα.

Ερώτηση 42

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Σε καιρό βροχής.

Ερώτηση 43

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 44

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά πνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 45

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
1. Τον οδηγό μόνο.
2. Το όχημα μόνο.
3. Τον οδηγό και το όχημα.

Ερώτηση 46

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μόνο ιδιοχείρως.
2. Στη θέση «ανάπαυση».
3. Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

Ερώτηση 48

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 49

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:
1. Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
2. Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
3. Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.

Ερώτηση 50

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Συλλογική επιχείρηση.

Ερώτηση 51

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 52

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:
1. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
2. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
3. Ενιαίο έγγραφο.

Ερώτηση 53

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:
1. Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Και από την ορμή και από την αδράνεια.

Ερώτηση 54

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;
1. Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
2. Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Ερώτηση 55

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:
1. Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
2. Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3. Μείωσης του χρόνου κρούσης.

Ερώτηση 56

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

Ερώτηση 57

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
2. Γευματίζει.
3. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.

Ερώτηση 58

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

Ερώτηση 59

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2. Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

Ερώτηση 60

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.