{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:

1 Του 1,5 τόνου.
2 Των 3,5 τόνων.
3 Των 7 τόνων.
Ερώτηση 2

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

1 Τα ελαστικά.
2 Την ανάρτηση.
3 Τα φρένα.
Ερώτηση 3

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:

1 Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
2 Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
3 Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
Ερώτηση 4

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

1 Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ερώτηση 5

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 6

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

1 Τους μετακινήσετε άμεσα.
2 Τους κρατάτε ζεστούς.
3 Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Ερώτηση 7

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 8

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:

1 Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2 Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3 Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
Ερώτηση 9

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:

1 Αυτοκινητόδρομους.
2 Διασταυρώσεις.
3 Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
Ερώτηση 10

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:

1 Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2 Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3 Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ερώτηση 11

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

1 Το φορτίο.
2 Το συντελεστή πρόσφυσης.
3 Την ταχύτητα.
Ερώτηση 12

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

1 2 έτη.
2 3 έτη.
3 5 έτη.
Ερώτηση 13

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
2 Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,.
3 Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Ερώτηση 14

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

1 Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2 Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3 Της επόμενης Κυριακής.
Ερώτηση 15

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 16

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;

1 Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2 Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
3 Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.
Ερώτηση 17

Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο:

1 Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2 Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3 Προς το εξωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 18

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 19

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

1 8 ώρες.
2 10 ώρες.
3 12 ώρες.
Ερώτηση 20

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:

1 Σε ανωφέρεια.
2 Σε κατωφέρεια.
3 Σε στροφή.
Ερώτηση 21

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 10 χρόνια.
3 15 χρόνια.
Ερώτηση 22

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

1 Τη συσκευή του ταχογράφου.
2 Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3 Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Ερώτηση 23

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:

1 Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2 Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3 Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Ερώτηση 24

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

1 Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
2 Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
3 Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Ερώτηση 25

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

1 Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2 Επαγωγής.
3 Συμπίεσης αέρα.
Ερώτηση 26

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:

1 Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2 Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3 Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 27

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:

1 ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
2 ΣΕΚΑΜ.
3 ΚΕΘΕΥΟ.
Ερώτηση 28

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):

1 Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2 Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3 Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Ερώτηση 29

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Το σβήσιμο του τσιγάρου.
2 Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3 Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
Ερώτηση 30

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 8 ώρες.
2 9 ώρες.
3 12 ώρες.
Ερώτηση 31

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:

1 Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
2 Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
3 Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.
Ερώτηση 32

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

1 Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2 Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3 Ηχορύπανση.
Ερώτηση 33

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

1 Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2 Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3 Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Ερώτηση 34

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

1 Η κόπωση του κινητήρα.
2 Η κόπωση του συσσωρευτή.
3 Η κόπωση του οδηγού.
Ερώτηση 35

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 36

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

1 Με άμεση και απότομη πέδηση.
2 Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3 Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 37

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2 Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3 Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Ερώτηση 38

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Ερώτηση 39

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 40

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:

1 Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2 Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
3 Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.
Ερώτηση 41

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

1 Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2 Για κοινωφελείς σκοπούς.
3 Για ανώφελους σκοπούς.
Ερώτηση 42

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

1 Άλλης εργασίας.
2 Φυσικής άσκησης.
3 Οδήγησης άλλου οχήματος.
Ερώτηση 43

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:

1 Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.
2 Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
3 Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
Ερώτηση 44

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 45

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:

1 Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
2 Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
3 Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.
Ερώτηση 46

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

1 Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
2 Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3 Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
Ερώτηση 47

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Ερώτηση 48

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

1 Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2 Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3 Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.
Ερώτηση 49

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:

1 Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.
2 Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
3 Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.
Ερώτηση 50

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

1 Προαιρετικός.
2 Υποχρεωτικός.
3 Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 51

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:

1 Ο καφές και το νερό.
2 Οι χάρτες.
3 Τα γυαλιά ηλίου.
Ερώτηση 52

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 53

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

1 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2 Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3 Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 54

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 55

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :

1 Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
2 Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3 Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
Ερώτηση 56

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:

1 Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
2 Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3 Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.
Ερώτηση 57

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:

1 Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
2 Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
3 Της ευστάθειας του φορτίου.
Ερώτηση 58

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

1 Ανώφελη.
2 Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3 Υποχρεωτική.
Ερώτηση 59

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

1 Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2 Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3 Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Ερώτηση 60

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

1 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3 Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.