--:--


Χειρονομίες αφής
60
Progress bar

Ερώτηση 1

Το δίχτυ:
1. Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
2. Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3. Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

Ερώτηση 2

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
1. Έξι μήνες.
2. Ένα χρόνο.
3. Δύο χρόνια.

Ερώτηση 3

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 4

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 90 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 5

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να επιταχύνει ομαλά.

Ερώτηση 6

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
1. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.
2. Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 7

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:
1. Ο οδηγός.
2. Ο μεταφορέας.
3. Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.

Ερώτηση 8

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:
1. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.
2. Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
3. Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.

Ερώτηση 9

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

Ερώτηση 10

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή υγρού φρένων.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ερώτηση 11

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 12

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Υψηλές στροφές του κινητήρα.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

Ερώτηση 13

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στο κέντρο βάρους.

Ερώτηση 14

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
1. Μεγαλύτερη.
2. Μικρότερη.
3. Ίδια.

Ερώτηση 15

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Των κιλών του.
2. Της ύλης του.
3. Του όγκου του.

Ερώτηση 16

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. Μίας ημερολογιακής ημέρας.

Ερώτηση 17

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

Ερώτηση 18

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

Ερώτηση 19

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
1. Διαρκή ευφορία.
2. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3. Διαρκή κόπωση.

Ερώτηση 20

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 21

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
1. 26.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 14.000 κιλα.

Ερώτηση 22

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 8 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 23

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 9 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 24

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 25

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Την ταχύτητα κίνησης.
2. Τη διανυόμενη απόσταση.
3. Τη χιλιομετρική θέση.

Ερώτηση 26

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:
1. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.

Ερώτηση 27

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

Ερώτηση 28

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 29

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:
1. Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
2. Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
3. Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.

Ερώτηση 30

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:
1. Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.
2. Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
3. Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Ερώτηση 31

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 32

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Κοινές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 33

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 34

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 35

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μικρότερο.
2. Ίσο.
3. Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 36

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.

Ερώτηση 37

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 38

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 39

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.

Ερώτηση 40

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

Ερώτηση 41

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2. Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3. Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

Ερώτηση 42

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:
1. 3,5 τόνους.
2. 4,5 τόνους.
3. 5 τόνους.

Ερώτηση 43

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;
1. Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
2. Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Ερώτηση 44

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
1. Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
2. Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
3. Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

Ερώτηση 45

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:
1. Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
2. Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
3. Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

Ερώτηση 47

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
1. Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
2. Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
3. Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

Ερώτηση 48

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:
1. Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.
2. Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
3. Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.

Ερώτηση 49

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 50

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:
1. Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.
2. Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
3. Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.

Ερώτηση 51

Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά:
1. Ευθύνεται πανιά ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος.
2. Ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας.
3. Ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα.

Ερώτηση 52

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3. 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 53

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 54

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:
1. GPS.
2. GIS.
3. RDS.

Ερώτηση 55

Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :
1. 1/1/2006.
2. 1/5/2006.
3. 1/6/2006.

Ερώτηση 56

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 57

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Ηχορύπανση.

Ερώτηση 58

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:
1. 25 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 70 ώρες.

Ερώτηση 59

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
1. Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3. Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.

Ερώτηση 60

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
1. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.