{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:

1 Κοινοτική άδεια.
2 Διμερή άδεια.
3 Σύμβαση CMR.
Ερώτηση 2

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
Ερώτηση 3

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

1 Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
2 Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
3 Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 4

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

1 Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2 Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3 Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.
Ερώτηση 5

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

1 Μόνο όταν είναι σε στάση.
2 Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3 Μόνο όταν κινείται.
Ερώτηση 6

Οι κουρτίνες:

1 Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
2 Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
3 Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.
Ερώτηση 7

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

1 Η αποφυγή εμποδίου.
2 Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
3 Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
Ερώτηση 8

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Κάθε χρόνο.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
Ερώτηση 9

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

1 Η άνεση.
2 Η ασφάλεια.
3 Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 10

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

1 Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2 Από το τιμόνι στους τροχούς.
3 Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Ερώτηση 11

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

1 Της καταπόνησης των τροχών.
2 Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 12

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

1 7,5 τόνοι.
2 4,5 τόνοι.
3 4 τόνοι.
Ερώτηση 13

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

1 Επιβράδυνση.
2 Στροφή.
3 Επιτάχυνση.
Ερώτηση 14

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:

1 Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2 Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3 Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 15

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

1 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2 Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Ερώτηση 16

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

1 Από τις καιρικές συνθήκες.
2 Από το βάρος του οδηγού.
3 Από τον όγκο του οχήματος.
Ερώτηση 17

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 18

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:

1 Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
2 Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3 Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 19

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

1 Ανώφελη.
2 Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3 Υποχρεωτική.
Ερώτηση 20

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

1 Είναι σταθερό.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
Ερώτηση 21

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

1 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3 Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.
Ερώτηση 22

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Ερώτηση 23

Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:

1 Ρολόι.
2 Πυξίδα.
3 Εκκρεμές.
Ερώτηση 24

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

1 Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2 Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3 Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.
Ερώτηση 25

Η διάμετρος των συρματόσχοινων:

1 Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
2 Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
3 Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.
Ερώτηση 26

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 27

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:

1 Αυτοκινητόδρομους.
2 Διασταυρώσεις.
3 Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
Ερώτηση 28

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:

1 Χρόνος οδήγησης.
2 Άλλη εργασία.
3 Διάλειμμα.
Ερώτηση 29

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 30

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 31

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:

1 Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
2 Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
3 Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
Ερώτηση 32

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

1 Τους μετακινήσετε άμεσα.
2 Τους κρατάτε ζεστούς.
3 Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Ερώτηση 33

Η ορθολογική οδήγηση:

1 Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2 Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3 Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Ερώτηση 34

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

1 Προαιρετικός.
2 Υποχρεωτικός.
3 Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 35

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:

1 Απόβαρο.
2 Ωφέλιμο φορτίο.
3 Μεικτό βάρος.
Ερώτηση 36

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

1 Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2 Στο σαγόνι.
3 Στο πάνω μέρος των αυτιών.
Ερώτηση 37

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2 Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3 Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Ερώτηση 38

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

1 Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
2 Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
3 Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
Ερώτηση 39

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

1 Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2 Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3 Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 40

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

1 Τα ελαστικά.
2 Την ανάρτηση.
3 Τα φρένα.
Ερώτηση 41

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

1 Νερού.
2 Ξηράς κόνεως.
3 Διοξειδίου του άνθρακα.
Ερώτηση 42

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:

1 Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.
2 Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
3 Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
Ερώτηση 43

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ερώτηση 44

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Την ταχύτητα κίνησης.
2 Τη διανυόμενη απόσταση.
3 Τη χιλιομετρική θέση.
Ερώτηση 45

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

1 Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2 Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3 Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Ερώτηση 46

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

1 Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2 Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3 Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
Ερώτηση 47

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:

1 Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.
2 Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
3 Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
Ερώτηση 48

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:

1 Κοινές και συμβαλλόμενες.
2 Ειδικού και κοινού φορτίου.
3 Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 49

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

1 Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
2 Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
3 Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
Ερώτηση 50

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

1 Επιτάχυνση.
2 Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3 Ακινητοποίηση.
Ερώτηση 51

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

1 Ο κλιματισμός λειτουργεί.
2 Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3 Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ερώτηση 52

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

1 «Διάλειμμα».
2 «Άλλη εργασία».
3 «Διαθεσιμότητα».
Ερώτηση 53

Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:

1 Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).
2 Υψηλές τάσεις.
3 Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
Ερώτηση 54

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

1 Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2 Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3 Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
Ερώτηση 55

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:

1 Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
2 Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3 Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.
Ερώτηση 56

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 57

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:

1 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
2 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.
Ερώτηση 58

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 59

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

1 Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2 Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3 Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
Ερώτηση 60

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

1 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2 Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.