{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

1 Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
2 Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3 Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.
Ερώτηση 2

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:

1 Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
2 Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
3 Όταν αυτό είναι εμφορτο.
Ερώτηση 3

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

1 Απέλαση.
2 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3 Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ερώτηση 4

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 5

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 6

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 7

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:

1 Η οδική ασφάλεια.
2 Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
3 Τα οδικά ατυχήματα.
Ερώτηση 8

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:

1 Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
2 Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
3 Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
Ερώτηση 9

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 10

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 45 ώρες.
2 50 ώρες.
3 56 ώρες.
Ερώτηση 11

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

1 Τον οδηγό μόνο.
2 Το όχημα μόνο.
3 Τον οδηγό και το όχημα.
Ερώτηση 12

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Προστατεύει το περιβάλλον.
Ερώτηση 13

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

1 Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2 Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3 Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 14

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:

1 Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
2 Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3 Μείωσης του χρόνου κρούσης.
Ερώτηση 15

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:

1 Ασθένεια του πνεύματος.
2 Φυσική αντίδραση.
3 Ασθένεια του σώματος.
Ερώτηση 16

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 17

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 26.000 κιλα.
2 22.000 κιλά.
3 14.000 κιλά.
Ερώτηση 18

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

1 Προαιρετικός.
2 Υποχρεωτικός.
3 Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 19

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1 Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2 Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3 Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Ερώτηση 20

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:

1 Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2 Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3 Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 21

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:

1 Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2 Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3 Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
Ερώτηση 22

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 15 ή 30 λεπτών.
Ερώτηση 23

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;

1 Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.
2 Ναι, σε κάθε περίπτωση.
3 Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.
Ερώτηση 24

Το πλάτος της μετώπης:

1 Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
2 Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
3 Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Ερώτηση 25

Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται:

1 Από τον τύπο και το Βάρος του οχήματος.
2 Από την ταχύτητα του οχήματος.
3 Από τα σημεία αγκυρωσης.
Ερώτηση 26

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

1 Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
2 Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
3 Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
Ερώτηση 27

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:

1 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
2 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.
Ερώτηση 28

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:

1 Κοινές και συμβαλλόμενες.
2 Ειδικού και κοινού φορτίου.
3 Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 29

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1 Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
2 Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3 Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 30

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;

1 Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2 Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
3 Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.
Ερώτηση 31

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

1 Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
2 Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
3 Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
Ερώτηση 32

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

1 Του ρίξετε παγωμένο νερό.
2 Το ανασηκώσετε.
3 Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Ερώτηση 33

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:

1 Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
2 Γενικότερη αναβάθμιση.
3 Γενικότερη υποβάθμιση.
Ερώτηση 34

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

1 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2 Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3 Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 35

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

1 Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2 Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3 Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 36

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 37

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

1 Οδικής ασφάλειας.
2 Συντήρησης του οχήματος.
3 Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Ερώτηση 38

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

1 Τα έργα υποδομής.
2 Οι καιρικές συνθήκες.
3 Ο άνθρωπος.
Ερώτηση 39

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:

1 GPS.
2 GIS.
3 RDS.
Ερώτηση 40

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

1 Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ερώτηση 41

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

1 Ευμενώς.
2 Δυσμενώς.
3 Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 42

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

1 «2ος οδηγός».
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 43

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:

1 Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3 Το μεικτό βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 44

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

1 Από τις καιρικές συνθήκες.
2 Από το βάρος του οδηγού.
3 Από τον όγκο του οχήματος.
Ερώτηση 45

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:

1 Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2 Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3 Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 46

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

1 Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2 Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3 Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 47

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.
Ερώτηση 48

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 49

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

1 Διαρκή ευφορία.
2 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3 Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 50

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 51

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:

1 Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.
2 Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
3 Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.
Ερώτηση 52

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:

1 Αποκλειστικά πνευματικό.
2 Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3 Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
Ερώτηση 53

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

1 Η άνεση.
2 Η ασφάλεια.
3 Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 54

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

1 Απαλλάσσεται.
2 Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3 Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Ερώτηση 55

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:

oo196
1 Μπροστά από τον πίσω άξονα.
2 Τέρμα μπροστά.
3 Τέρμα πίσω.
Ερώτηση 56

Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;

1 Όχι, σε καμία περίπτωση.
2 Ναι αλλά σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.
3 Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Ερώτηση 57

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:

1 Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
2 Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
3 Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.
Ερώτηση 58

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

1 Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2 Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3 Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Ερώτηση 59

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

1 Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2 Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3 Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Ερώτηση 60

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

1 Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
2 Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3 Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.