{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στο κέντρο στροφής.
3 Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
Ερώτηση 2

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

1 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2 Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3 Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 3

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):

1 Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2 Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3 Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Ερώτηση 4

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

1 Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2 Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3 Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Ερώτηση 5

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

1 Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3 Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Ερώτηση 6

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.
Ερώτηση 7

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:

1 Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3 Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Ερώτηση 8

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

1 Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
2 Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
3 Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
Ερώτηση 9

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

1 Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2 Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3 Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
Ερώτηση 10

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
Ερώτηση 11

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

1 Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
2 Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
3 Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Ερώτηση 12

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:

1 Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2 Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3 Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ερώτηση 13

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

1 Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
2 Νεκρό.
3 Υλικές ζημιές.
Ερώτηση 14

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:

1 Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
2 Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3 Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.
Ερώτηση 15

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

1 Επιβράδυνση.
2 Στροφή.
3 Επιτάχυνση.
Ερώτηση 16

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:

1 Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
2 Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
3 Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
Ερώτηση 17

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:

1 Έξι μήνες.
2 Ένα χρόνο.
3 Δύο χρόνια.
Ερώτηση 18

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:

1 Άνω των 3,5 τόνων.
2 Κάτω των 3,5 τόνων.
3 Άνω των 7 τόνων.
Ερώτηση 19

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:

1 Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2 Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3 Προς το εσωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 20

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

1 Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2 Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3 Της επόμενης Κυριακής.
Ερώτηση 21

Η εργονομία ασχολείται με:

1 Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2 Το εργατικό δίκαιο.
3 Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Ερώτηση 22

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
Ερώτηση 23

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

1 Του προσφέρετε νερό.
2 Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3 Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Ερώτηση 24

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Το σβήσιμο του τσιγάρου.
2 Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3 Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
Ερώτηση 25

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 26

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

1 Αύξηση της ταχύτητας.
2 Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3 Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 27

Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:

1 Ρολόι.
2 Πυξίδα.
3 Εκκρεμές.
Ερώτηση 28

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:

1 Οι έγκυες γυναίκες.
2 Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3 Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
Ερώτηση 29

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:

1 Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2 Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3 Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 30

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

1 Απώλεια σωματικού βάρους.
2 Αύξηση σωματικού βάρους.
3 Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
Ερώτηση 31

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 32

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

1 Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
2 Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3 Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ερώτηση 33

Σύνθετες μεταφορές είναι:

1 Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
2 Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3 Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.
Ερώτηση 34

Η απόσταση ακινητοποίησης:

1 Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
2 Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3 Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
Ερώτηση 35

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:

1 Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
2 Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3 Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
Ερώτηση 36

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 37

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

1 Μεγαλύτερη.
2 Μικρότερη.
3 Ίδια.
Ερώτηση 38

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:

1 Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
2 Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
3 Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.
Ερώτηση 39

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;

1 Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
2 Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3 Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.
Ερώτηση 40

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

1 Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
2 Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3 Η δήμευση του οχήματος.
Ερώτηση 41

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:

1 Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
2 Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
3 Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.
Ερώτηση 42

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

1 Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
2 Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3 Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
Ερώτηση 43

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

1 Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2 Ημερολογιακών εβδομάδων.
3 Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ερώτηση 44

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
Ερώτηση 45

Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:

1 Δεν είχε ασφάλιση.
2 Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
3 Είναι επαγγελματίας.
Ερώτηση 46

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

1 Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2 Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3 Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 47

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:

1 Αλκοόλ.
2 Καφέ.
3 Χυμούς.
Ερώτηση 48

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

1 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3 Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.
Ερώτηση 49

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:

1 Ο οδηγός.
2 Ο μεταφορέας.
3 Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
Ερώτηση 50

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

1 Είναι σταθερό.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 51

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

1 Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
2 Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3 Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Ερώτηση 52

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

1 Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
2 Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Του κινητήρα και των τροχών.
Ερώτηση 53

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

1 Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
Ερώτηση 54

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:

1 Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
2 Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
3 Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.
Ερώτηση 55

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

1 Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
2 Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3 Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
Ερώτηση 56

Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :

1 1/1/2006.
2 1/5/2006.
3 1/6/2006.
Ερώτηση 57

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

1 Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2 Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3 Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.
Ερώτηση 58

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

1 Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ερώτηση 59

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;

1 Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
2 Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
3 Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
Ερώτηση 60

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.