Ερώτηση 1

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:

Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 2

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 3

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.

Ερώτηση 4

Το διάλειμμα γίνεται:

Εκτός του οχήματος μόνο.
Εντός του οχήματος μόνο.
Εντός ή εκτός του οχήματος.

Ερώτηση 5

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.

Ερώτηση 6

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.

Ερώτηση 7

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:

Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

Ερώτηση 8

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;

Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.
Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.

Ερώτηση 9

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

Ερώτηση 10

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:

Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 11

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

Ερώτηση 12

Σύνθετες μεταφορές είναι:

Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

Ερώτηση 13

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 14

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 15

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών.
Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.

Ερώτηση 16

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

Ερώτηση 17

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):

Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.

Ερώτηση 18

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 19

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Δεν εκδίδεται αντίγραφο.

Ερώτηση 20

Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:

Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 21

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:

Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 22

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 23

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;

Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Ερώτηση 24

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:

Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
Ενιαίο έγγραφο.

Ερώτηση 25

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

Ερώτηση 26

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

Ευμενώς.
Δυσμενώς.
Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 27

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

2 έτη.
3 έτη.
5 έτη.

Ερώτηση 28

Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:

Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.

Ερώτηση 29

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:

Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

Ερώτηση 30

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

Ερώτηση 31

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 32

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.

Ερώτηση 33

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 34

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.

Ερώτηση 35

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:

Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 36

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

Ερώτηση 37

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 38

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 39

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:

Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τον τραυματιοφορέα.

Ερώτηση 40

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:

Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.
Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.

Ερώτηση 41

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:

3,5 τόνους.
4,5 τόνους.
5 τόνους.

Ερώτηση 42

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Κάθε χρόνο.
Μετά από κάθε επισκευή του.

Ερώτηση 43

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 44

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.

Ερώτηση 45

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.

Ερώτηση 46

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 47

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:

Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 48

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:

μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
με χρήση γεφυροπλάστιγγας
μέσω διαδικτύου

Ερώτηση 49

Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:

Οι αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός του οχήματος.
Και οι δυο.

Ερώτηση 50

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:

Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

Ερώτηση 52

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 53

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 54

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,.
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

Ερώτηση 55

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μόνο ιδιοχείρως.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

Ερώτηση 56

Τι είναι το Carnet Tir;

Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων.

Ερώτηση 57

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:

Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

Ερώτηση 58

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

Ερώτηση 59

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:

Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.

Ερώτηση 60

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Χρόνος
Unknown outcome