Ερώτηση 1
Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 2
Το σύστημα RDS/TMC είναι:
Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.
Ερώτηση 3
Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.
Ερώτηση 4
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Ερώτηση 5
Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.
Ερώτηση 6
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:
Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η πνευματική πίεση μειώνεται.
Ερώτηση 7
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 8
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
Ερώτηση 9
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
8 ώρες.
10 ώρες.
12 ώρες.
Ερώτηση 10
Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.
Ερώτηση 11
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.
Ερώτηση 12
Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
Ερώτηση 13
Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Ερώτηση 14
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Ερώτηση 15
Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
Ερώτηση 16
Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 17
Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Ερώτηση 18
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
Ερώτηση 19
Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 20
Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
Ερώτηση 21
Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 22
Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
Ερώτηση 23
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 24
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 25
Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
Πάντοτε.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
Ερώτηση 26
Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 27
Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το μεικτό βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 28
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.
Ερώτηση 29
Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.
Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.
Ερώτηση 30
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ερώτηση 31
Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 32
Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 33
Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η δήμευση του οχήματος.
Ερώτηση 34
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 35
Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:
Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.
Ερώτηση 36
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Ερώτηση 37
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 38
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Ερώτηση 39
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Ερώτηση 40
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
Ερώτηση 41
Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:
Ένα χρόνο.
Έξι μήνες.
Δύο χρόνια.
Ερώτηση 42
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.
Ερώτηση 43
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:
Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 44
Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.
Ερώτηση 45
Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
Μειώνεται η αντοχή τους.
Ερώτηση 46
Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».
Ερώτηση 47
Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.
Ερώτηση 48
Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
Τριγωνική μεταφορά.
Διμερής μεταφορά.
Ερώτηση 49
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Ερώτηση 50
Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
Ερώτηση 51
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.
Ερώτηση 52
Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
Ερώτηση 53
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
Ερώτηση 54
Σε περίπτωση δυο οδηγών:
Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Ερώτηση 55
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 56
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 57
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.
Ερώτηση 58
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 59
Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.
Ερώτηση 60
Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:
Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
Χρόνος