Ερώτηση 1
Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.
Ερώτηση 2
Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
Εντός των πόλεων.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Μεγάλης αξίας.
Ερώτηση 3
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Ερώτηση 4
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 5
Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
Ερώτηση 6
Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ναι αλλά σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Ερώτηση 7
Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.
Ερώτηση 8
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
Ερώτηση 9
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 10
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 11
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
Της καταπόνησης των τροχών.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 12
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Ερώτηση 13
Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
Ερώτηση 14
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 15
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 16
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 17
Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 18
Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.
Ερώτηση 19
Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
Ερώτηση 20
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
Ερώτηση 21
Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.
Ερώτηση 22
Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
Ερώτηση 23
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 24
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
Ανώφελη.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Υποχρεωτική.
Ερώτηση 25
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
Ερώτηση 26
Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
Ερώτηση 27
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 28
Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.
Ερώτηση 29
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Ερώτηση 30
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.
Ερώτηση 31
Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Ερώτηση 32
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
Των κιλών του.
Της ύλης του.
Του όγκου του.
Ερώτηση 33
«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
Ερώτηση 34
Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
Πάντοτε.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
Ερώτηση 35
Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 36
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Ερώτηση 37
Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:
Κοινοτική άδεια.
Διμερή άδεια.
Σύμβαση CMR.
Ερώτηση 38
Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:
CMR.
ADR.
TIR.
Ερώτηση 39
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Ασθένεια του πνεύματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του σώματος.
Ερώτηση 40
Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
Συλλογική επιχείρηση.
Ερώτηση 41
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Ερώτηση 42
Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
«Έξυπνη κάρτα».
Ψηφιακό ρολόι.
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ερώτηση 43
Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.
Ερώτηση 44
Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Ερώτηση 45
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:
ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
ΣΕΚΑΜ.
ΚΕΘΕΥΟ.
Ερώτηση 46
Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
Η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια.
Η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα.
Η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.
Ερώτηση 47
Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:
Αποκλειστικά πνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
Ερώτηση 48
Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
Ερώτηση 49
Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Ερώτηση 50
Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.
Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 51
Η απόσταση ακινητοποίησης:
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
Ερώτηση 52
Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
Τριγωνική μεταφορά.
Διμερής μεταφορά.
Ερώτηση 53
Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.
Ερώτηση 54
Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 55
Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:
Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.
Ερώτηση 56
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 57
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 58
Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:
Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
Της ευστάθειας του φορτίου.
Ερώτηση 59
Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 60
Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το μεικτό βάρος του οχήματος.
Χρόνος