Ερώτηση 1
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.
Ερώτηση 2
Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ερώτηση 3
Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ερώτηση 4
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.
Ερώτηση 5
Οι διμερείς άδειες:
Χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ.
Χρησιμοποιούνται νια διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερώτηση 6
'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:
1.100 τονοχιλιόμετρα.
3.300 τονοχιλιόμετρα.
5.500 τονοχιλιόμετρα.
Ερώτηση 7
Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:
Ρολόι.
Πυξίδα.
Εκκρεμές.
Ερώτηση 8
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Την ταχύτητα κίνησης.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Τη χιλιομετρική θέση.
Ερώτηση 9
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 10
Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.
Ερώτηση 11
Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.
Ερώτηση 12
Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
Όταν αυτό είναι εμφορτο.
Ερώτηση 13
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
Ερώτηση 14
Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 15
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:
Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η πνευματική πίεση μειώνεται.
Ερώτηση 16
Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.
Ερώτηση 17
Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Θανατική ποινή.
Ερώτηση 18
Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
με χρήση γεφυροπλάστιγγας
μέσω διαδικτύου
Ερώτηση 19
Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:
3,5 τόνους.
4,5 τόνους.
5 τόνους.
Ερώτηση 20
Η υπερφόρτωση προκαλεί:
Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 21
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
Ερώτηση 22
Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:
Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
Ερώτηση 23
Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
Επιβράδυνση.
Στροφή.
Επιτάχυνση.
Ερώτηση 24
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 25
Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.
Ερώτηση 26
Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Ερώτηση 27
Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 28
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ερώτηση 29
Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:
Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.
Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
Ερώτηση 30
Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
Ερώτηση 31
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Της επόμενης Κυριακής.
Ερώτηση 32
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Ερώτηση 33
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.
Ερώτηση 34
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Όπισθεν.
Ερώτηση 35
Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:
Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.
Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.
Ερώτηση 36
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:
Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.
Ερώτηση 37
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 38
Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
7,5 τόνοι.
4,5 τόνοι.
4 τόνοι.
Ερώτηση 39
Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 40
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 41
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 42
Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:
Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
Ερώτηση 43
Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:
Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.
Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.
Ερώτηση 44
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 45
Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:
Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.
Ερώτηση 46
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 47
Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 48
Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
Ερώτηση 49
Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:
Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
Ερώτηση 50
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 51
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 52
Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 53
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 54
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.
Ερώτηση 55
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 56
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Ερώτηση 57
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Σε καιρό βροχής.
Ερώτηση 58
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
Ερώτηση 59
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.
Ερώτηση 60
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Χρόνος