Ερώτηση 1
Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 2
Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
Κέντρο.
Δεξιά.
Αριστερά.
Ερώτηση 3
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
Τα έργα υποδομής.
Οι καιρικές συνθήκες.
Ο άνθρωπος.
Ερώτηση 4
Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Ερώτηση 5
Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
45 ώρες.
50 ώρες.
56 ώρες.
Ερώτηση 6
Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 7
Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει:
Τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις.
Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.
Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 8
Η διάμετρος των συρματόσχοινων:
Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.
Ερώτηση 9
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Σε μεταφορές τροφίμων.
Σε μεταφορές επίπλων.
Σε μεταφορές φαρμάκων.
Ερώτηση 10
Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:
Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
Ενιαίο έγγραφο.
Ερώτηση 11
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 12
Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).
Υψηλές τάσεις.
Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
Ερώτηση 13
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Ερώτηση 14
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Ερώτηση 15
Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και των τροχών.
Ερώτηση 16
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.
Ερώτηση 17
Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
Ερώτηση 18
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.
Ερώτηση 19
Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.
Ερώτηση 20
Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:
Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.
Ερώτηση 21
Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.
Ερώτηση 22
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
«Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.
Ερώτηση 23
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 24
Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
Ερώτηση 25
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η πρόληψη του.
Ερώτηση 26
Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.
Ερώτηση 27
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Ερώτηση 28
Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:
Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 29
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
Ερώτηση 30
Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:
Οι αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός του οχήματος.
Και οι δυο.
Ερώτηση 31
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ερώτηση 32
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
112 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.
Ερώτηση 33
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Φωτεινό σηματοδότη.
Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
Ερώτηση 34
Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.
Ερώτηση 35
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.
Ερώτηση 36
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.
Ερώτηση 37
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:
ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
ΣΕΚΑΜ.
ΚΕΘΕΥΟ.
Ερώτηση 38
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.
Ερώτηση 39
Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:
Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.
Ερώτηση 40
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 41
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 42
Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:
Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.
Ερώτηση 43
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
Ερώτηση 44
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 45
Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 46
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 47
Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 48
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
Των κιλών του.
Της ύλης του.
Του όγκου του.
Ερώτηση 49
Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
Όταν αυτό είναι εμφορτο.
Ερώτηση 50
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 51
Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
Ερώτηση 52
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.
Ερώτηση 53
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Ερώτηση 54
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 55
Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 56
Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:
Ο οδηγός.
Ο μεταφορέας.
Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
Ερώτηση 57
Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.
Ερώτηση 58
Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:
Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.
Ερώτηση 59
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 60
Το πλάτος της μετώπης:
Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Χρόνος