Ερώτηση 1

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.

Ερώτηση 2

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τις καιρικές συνθήκες.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τον όγκο του οχήματος.

Ερώτηση 3

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:

Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 4

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:

Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 5

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.

Ερώτηση 6

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 7

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 8

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

Ερώτηση 9

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 10

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:

Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

Ερώτηση 11

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Ηχορύπανση.

Ερώτηση 12

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

Ερώτηση 13

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 14

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.

Ερώτηση 15

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.

Ερώτηση 16

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.

Ερώτηση 17

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:

Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.

Ερώτηση 18

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:

Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 19

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 20

Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:

Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος.
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.

Ερώτηση 21

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:

Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

Ερώτηση 22

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:

Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.

Ερώτηση 23

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.

Ερώτηση 24

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 25

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:

Εντός των πόλεων.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Μεγάλης αξίας.

Ερώτηση 26

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 27

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

1/2 λίτρο.
1 λίτρο.
2 λίτρα.

Ερώτηση 28

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:

Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.
Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.

Ερώτηση 29

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.

Ερώτηση 30

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.

Ερώτηση 31

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:

Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η πνευματική πίεση μειώνεται.

Ερώτηση 32

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.

Ερώτηση 33

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:

Τον αναστολέα διαφορικού.
Το ΑBS.
Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.

Ερώτηση 34

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

Ερώτηση 35

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:

Αυτοκινητόδρομους.
Διασταυρώσεις.
Χώρους στάθμευσης φορτηγών.

Ερώτηση 36

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.

Ερώτηση 37

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους:

9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

Ερώτηση 38

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 39

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:

Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.

Ερώτηση 40

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 41

Το πλάτος της μετώπης:

Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.

Ερώτηση 42

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 43

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 44

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Πριν από κάθε διαδρομή.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

Ερώτηση 45

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:

Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.

Ερώτηση 46

Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:

Ένα χρόνο.
Έξι μήνες.
Δύο χρόνια.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

Νερού.
Ξηράς κόνεως.
Διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 48

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 49

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

«Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.

Ερώτηση 50

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.

Ερώτηση 51

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.

Ερώτηση 52

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:

Φρούτων και λαχανικών.
Νερού.
Πουλερικών ή/και ψαριών.

Ερώτηση 53

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 54

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Ερώτηση 55

Όταν το όχημα είναι άδειο:

Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.

Ερώτηση 56

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 57

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 58

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να επιταχύνει ομαλά.

Ερώτηση 59

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:

Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

Ερώτηση 60

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Χρόνος
Unknown outcome