Ερώτηση 1
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Ερώτηση 2
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 3
Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 4
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:
Μειώνεται.
Δεν αλλάζει.
Αυξάνεται.
Ερώτηση 5
Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:
Μόνο από τα ΦΔΧ.
Μόνο από τα ΦΙΧ.
Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 6
Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:
Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
Ενιαίο έγγραφο.
Ερώτηση 7
Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.
Ερώτηση 8
Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Ερώτηση 9
Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.
Για ένα μόνο δρομολόγιο.
Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.
Ερώτηση 10
Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:
Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.
Ερώτηση 11
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
Ερώτηση 12
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 13
Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:
Ο οδηγός.
Ο μεταφορέας.
Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
Ερώτηση 14
Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
Μειώνεται η αντοχή τους.
Ερώτηση 15
Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
Ερώτηση 16
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.
Ερώτηση 17
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Ερώτηση 18
Τι είναι το Carnet Tir;
Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων.
Ερώτηση 19
Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:
Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.
Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
Ερώτηση 20
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
Των κιλών του.
Της ύλης του.
Του όγκου του.
Ερώτηση 21
Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
Σε τονοχιλιόμετρα.
Σε επιβατοχιλιόμετρα.
Ερώτηση 22
Η εργονομία ασχολείται με:
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Ερώτηση 23
Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
Ερώτηση 24
Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
Εντός των πόλεων.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Μεγάλης αξίας.
Ερώτηση 25
Οι κουρτίνες:
Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.
Ερώτηση 26
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.
Ερώτηση 27
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Σε καιρό βροχής.
Ερώτηση 28
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.
Ερώτηση 29
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 30
Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:
Ένα χρόνο.
Έξι μήνες.
Δύο χρόνια.
Ερώτηση 31
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
Ερώτηση 32
Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:
Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 33
Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 34
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 35
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 36
Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.
Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.
Ερώτηση 37
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:
Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 38
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.
Ερώτηση 39
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών.
Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Ερώτηση 40
Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
Ερώτηση 41
Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:
Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
Ερώτηση 42
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 43
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Σε μεταφορές τροφίμων.
Σε μεταφορές επίπλων.
Σε μεταφορές φαρμάκων.
Ερώτηση 44
Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 45
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 46
Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 47
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.
Ερώτηση 48
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
Ερώτηση 49
Η ορθολογική οδήγηση:
Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Ερώτηση 50
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.
Ερώτηση 51
Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
Τη 1 ώρα.
Τα 15 λέπια.
Τα 30 λεπτά.
Ερώτηση 52
Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
Ερώτηση 53
Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:
Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
Ερώτηση 54
Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ερώτηση 55
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 56
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Ερώτηση 57
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 58
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 59
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Ερώτηση 60
Το πιστοποιητικό EUR.1:
Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Χρόνος