Ερώτηση 1
Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:
Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.
Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
Ερώτηση 2
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.
Ερώτηση 3
Σύνθετες μεταφορές είναι:
Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.
Ερώτηση 4
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 5
Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Τον κινητήρα με το διαφορικό.
Ερώτηση 6
Η διάμετρος των συρματόσχοινων:
Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.
Ερώτηση 7
Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.
Ερώτηση 8
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Ερώτηση 9
Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.
Ερώτηση 10
Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:
Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.
Ερώτηση 11
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ερώτηση 12
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.
Ερώτηση 13
Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
Μειώνεται η αντοχή τους.
Ερώτηση 14
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.
Ερώτηση 15
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 16
Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 17
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:
Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.
Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.
Ερώτηση 18
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:
Άνω των 3,5 τόνων.
Κάτω των 3,5 τόνων.
Άνω των 7 τόνων.
Ερώτηση 19
Το δίχτυ:
Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Ερώτηση 20
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Ερώτηση 21
Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.
Ερώτηση 22
Οι διμερείς άδειες:
Χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ.
Χρησιμοποιούνται νια διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερώτηση 23
Όταν το όχημα είναι άδειο:
Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.
Ερώτηση 24
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 25
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 26
Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ερώτηση 27
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Ερώτηση 28
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 29
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.
Ερώτηση 30
Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ερώτηση 31
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 32
Κατά τη μεταφορά παλετών:
Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.
Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.
Ερώτηση 33
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 34
Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.
Ερώτηση 35
Τριβή ονομάζεται:
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Ερώτηση 36
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 37
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
Ερώτηση 38
Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
Ερώτηση 39
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.
Ερώτηση 40
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Οδικής ασφάλειας.
Συντήρησης του οχήματος.
Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Ερώτηση 41
Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ερώτηση 42
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.
Ερώτηση 43
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
Του 1,5 τόνου.
Των 3,5 τόνων.
Των 7 τόνων.
Ερώτηση 44
Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».
Ερώτηση 45
Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:
Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.
Ερώτηση 46
Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:
8cm.
15cm.
20cm.
Ερώτηση 47
Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:
Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
Ερώτηση 48
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
Αλκοόλ.
Καφέ.
Χυμούς.
Ερώτηση 49
Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
Ερώτηση 50
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.
Ερώτηση 51
Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
με χρήση γεφυροπλάστιγγας
μέσω διαδικτύου
Ερώτηση 52
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 53
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Σε μεταφορές τροφίμων.
Σε μεταφορές επίπλων.
Σε μεταφορές φαρμάκων.
Ερώτηση 54
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
Πέντε 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Επτά 24ωρα.
Ερώτηση 55
Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ερώτηση 56
Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 57
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
Ερώτηση 58
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:
Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.
Ερώτηση 59
Το πιστοποιητικό EUR.1:
Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Ερώτηση 60
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Χρόνος