Ερώτηση 1
Η υπερφόρτωση προκαλεί:
Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 2
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 3
Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.
Ερώτηση 4
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 5
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 6
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η πρόληψη του.
Ερώτηση 7
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Ερώτηση 8
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
Αιολική ενέργεια.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Θερμότητα.
Ερώτηση 9
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.
Ερώτηση 10
Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
Ερώτηση 11
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.
Ερώτηση 12
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.
Ερώτηση 13
Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:
Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
Δεν φέρει ευθύνη.
Ερώτηση 14
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 15
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
8 ώρες.
10 ώρες.
12 ώρες.
Ερώτηση 16
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:
Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.
Ερώτηση 17
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Ερώτηση 18
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 19
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 20
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 21
Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.
Ερώτηση 22
Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
7,5 τόνοι.
4,5 τόνοι.
4 τόνοι.
Ερώτηση 23
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 24
Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.
Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
Ερώτηση 25
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Ερώτηση 26
Το πιστοποιητικό EUR.1:
Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Ερώτηση 27
Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:
Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
Ερώτηση 28
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 29
Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
Ερώτηση 30
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.
Ερώτηση 31
Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Η άνεση.
Η ασφάλεια.
Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 32
Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 33
Τριβή ονομάζεται:
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Ερώτηση 34
Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
με χρήση γεφυροπλάστιγγας
μέσω διαδικτύου
Ερώτηση 35
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 36
Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 37
Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η δήμευση του οχήματος.
Ερώτηση 38
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 39
Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:
Κοινοτική άδεια.
Διμερή άδεια.
Σύμβαση CMR.
Ερώτηση 40
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Ερώτηση 41
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
Ερώτηση 42
Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Ερώτηση 43
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
Αλκοόλ.
Καφέ.
Χυμούς.
Ερώτηση 44
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 45
Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Νωτομετωπικες.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.
Ερώτηση 46
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
Ερώτηση 47
Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Ερώτηση 48
Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.
Ερώτηση 49
Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
Ερώτηση 50
Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:
GPS.
GIS.
RDS.
Ερώτηση 51
Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ερώτηση 52
Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).
Υψηλές τάσεις.
Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
Ερώτηση 53
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
Ερώτηση 54
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Ασθένεια του πνεύματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του σώματος.
Ερώτηση 55
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
Ερώτηση 56
Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Ερώτηση 57
Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:
Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
Γενικότερη αναβάθμιση.
Γενικότερη υποβάθμιση.
Ερώτηση 58
Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.
Ναι, σε κάθε περίπτωση.
Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.
Ερώτηση 59
Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
Ερώτηση 60
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.
Χρόνος