--:--


Χειρονομίες αφής
10
Progress bar

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-30
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση 2

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-19
1. Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.
2. Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Ερώτηση 3

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:
1. Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.
2. Ότι η λίπανση είναι κανονική.
3. Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ερώτηση 4

Σε αυτήν την κατάσταση, εάν μια οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:
f-024
1. Το φορτηγό υποχωρεί.
2. Το αυτοκίνητο που ρυμουλκεί το τροχόσπιτο υποχωρεί.

Ερώτηση 5

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
1. Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.

Ερώτηση 6

Αν περισσότερα του ενός φορτηγά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση (κονβόι) η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρούν μεταξύ τους συνιστάται να είναι τουλάχιστον:
1. 75 m.
2. 100 m.
3. 150 m.

Ερώτηση 7

Ο αεροσυμπιεστής:
1. Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.
2. Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
3. Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.

Ερώτηση 8

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-56
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταδόσεως κινήσεως:
1. Επιτρέπει την προοδευτική σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.
2. Μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ των στροφών του κινητήρα και των στροφών του κινητήριου άξονα και κατά συνέπεια των τροχών.
3. Μεταφέρει τη δύναμη του ζεύγους πινιόν-κορώνας στους τροχούς επιτρέποντας σε αυτούς να έχουν διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.

Ερώτηση 10

Ποια υποχρέωση έχετε όταν αντιληφθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος που ακολουθεί έχει πρόθεση να σας προσπεράσει:
1. Να συνεχίσετε την πορεία σας στο μέρος του οδοστρώματος που κινείσθε, έστω κι αν υπάρχει ευχέρεια να μετακινηθείτε προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Να αυξήσετε την ταχύτητα του οχήματός σας.
3. Να φέρετε το όχημά σας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και αν χρειαστεί να μειώσετε την ταχύτητά σας για να γίνει το προσπέρασμα με ασφάλεια.