Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ο πάγος:
f-07
1. Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.
2. Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.
3. Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.

Ερώτηση 2

Όταν οδηγείτε σε μεγάλου μήκους και κλίσεως κατηφόρα, θα πρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα του οχήματός σας:
1. Χρησιμοποιώντας το ποδόφρενο και επιλέγοντας χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πλησιάζοντας το τέλος της κατηφόρας.
2. Επιλέγοντας πριν αρχίσει η κατηφόρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα το ποδόφρενο.
3. Χρησιμοποιώντας σε όλη τη διαδρομή το ποδόφρενο.

Ερώτηση 3

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,60 m.
2. 2,55 m.
3. 2,50 m.

Ερώτηση 4

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 13.000 kg.
2. 12.000 kg.
3. 11.500 kg.

Ερώτηση 5

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:
1. Ο οδηγός του οχήματος.
2. Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 6

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση 7

Δέματα, κιβώτια, βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνη ύλη, πρέπει, όταν μεταφέρονται, να επισημαίνονται με ειδική πινακίδα - ετικέτα, σχήματος:
1. Τετραγώνου.
2. Ρόμβου.
3. Στρογγυλού.

Ερώτηση 8

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
1. Περίπου 14-15 bar.
2. Περίπου 9 -10 bar.
3. Περίπου 5-6 bar.

Ερώτηση 9

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
3. Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.

Ερώτηση 10

Τι ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.