Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:
f-15
1. Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.
2. Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-21
1. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.

Ερώτηση 3

Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 4

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h.
2. 70 km/h.
3. 80 km/h.

Ερώτηση 5

Ο οδηγός του φορτηγού, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο φορτηγό και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
1. Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.
2. Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
3. Της προηγούμενης ημέρας.

Ερώτηση 6

Ο εφοδιασμός των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων, με κάρτα ελέγχου καυσαερίων μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 3.500 kg, πρέπει να γίνεται κάθε:
1. Δύο (2) χρόνια.
2. Ένα (1) χρόνο.
3. ΄Εξι (6) μήνες.

Ερώτηση 7

Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
1. Μικρότερο των 10.000 kg.
2. Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
3. Μεγαλύτερο των 12.000 kg.

Ερώτηση 8

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
1. Την εγγύηση του συστήματος.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Ερώτηση 9

Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα φορτηγά διότι:
1. Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
2. Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
3. Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.

Ερώτηση 10

Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός φορτηγού βρίσκεται υπό την επίδρασή του:
1. Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.
2. Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος.
3. Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.