Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
f-11
1. ΌΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-21
1. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.

Ερώτηση 3

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως το μήκος ακινητοποιήσεως:
1. Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού και την ταχύτητα του ανέμου.
2. Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού, την κατάσταση των φρένων, την πίεση στον ποδομοχλό φρένων, την κατάσταση των ελαστικών, την επιφάνεια και κατάσταση του οδοστρώματος (βρεγμένο κλπ.).
3. Από το μήκος και βάρος του οχήματος και την πίεση που ασκείται στον ποδομοχλό των φρένων.

Ερώτηση 4

Ποια υποχρέωση έχετε όταν αντιληφθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος που ακολουθεί έχει πρόθεση να σας προσπεράσει:
1. Να φέρετε το όχημά σας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και αν χρειαστεί να μειώσετε την ταχύτητά σας για να γίνει το προσπέρασμα με ασφάλεια.
2. Να αυξήσετε την ταχύτητα του οχήματός σας.
3. Να συνεχίσετε την πορεία σας στο μέρος του οδοστρώματος που κινείσθε, έστω κι αν υπάρχει ευχέρεια να μετακινηθείτε προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 5

Κάποιος σας προσπερνά και παρατηρείτε να δημιουργούνται συνθήκες προκλήσεως τροχαίου ατυχήματος με όχημα που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Θα πρέπει να:
1. Αυξήσετε ταχύτητα και να κορνάρετε για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς.
2. Αυξήσετε ταχύτητα έτσι ώστε το όχημα που σας προσπερνά να κινηθεί πίσω σας.
3. Μειώσετε ταχύτητα, έτσι ώστε το όχημα που σας προσπερνά να εισέλθει μπροστά από εσάς.

Ερώτηση 6

Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα, τη νύκτα, και επιτρέπεται να ανάψετε τα φώτα πορείας αυτό το κάνετε:
1. Όταν είστε στο ύψος του.
2. Όταν είστε στα αριστερά και πριν φθάσετε στο ύψος του.
3. Λίγο πριν μεταφερθείτε προς τα αριστερά.

Ερώτηση 7

Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 8

Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:
1. Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.
2. Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.

Ερώτηση 9

Η άδεια οδηγήσεως Γ ή Γ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:
1. Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο.
2. Κάθε πέντε (5) χρόνια μετά το 65ο έτος της ηλικίας.
3. Κάθε τρία (3) χρόνια μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.

Ερώτηση 10

Αρθρωτό όχημα είναι:
1. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.