Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-54
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.

Ερώτηση 2

Το μισό ενός οδοστρώματος είναι κλεισμένο εξαιτίας ενός εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φθάνουν συγχρόνως και από αντίθετες κατευθύνσεις δύο οχήματα. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:
1. Το όχημα που κινείται στη λωρίδα που βρίσκεται το εμπόδιο.
2. Το πλατύτερο όχημα.
3. Το μικρότερο όχημα.

Ερώτηση 3

Πώς μπορείτε σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο να εκμεταλλευτείτε κατά τον καλύτερο τρόπο την επίδραση φρεναρίσματος του κινητήρα:
1. Με το να τοποθετήσετε έγκαιρα το μοχλό στη νεκρά.
2. Με το να επιλέξετε έγκαιρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο.
3. Με το να επιλέξετε έγκαιρα υψηλότερη σχέση στο κιβώτιο.

Ερώτηση 4

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h.
2. 70 km/h.
3. 80 km/h.

Ερώτηση 5

Μετά τη ζεύξη (σύνδεση) ενός αρθρωτού φορτηγού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) πρέπει να κάνετε ελέγχους:
1. Ναι, κυρίως στη σύνδεση, στην ασφάλιση της αρθρώσεως πλάκας - πίρου και στη λειτουργικότητα του συστήματος πεδήσεως και του ηλεκτρικού κυκλώματος του επικαθημένου.
2. Όχι, δεν χρειάζεται, αρκεί η ζεύξη (σύνδεση) να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά ενεργειών.

Ερώτηση 6

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
3. Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.

Ερώτηση 7

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα όπου φορτηγά σφήνωσαν κάτω από γέφυρες ή προκλήθηκαν ατυχήματα επειδή το ύψος της γέφυρας είναι περιορισμένο ή η αντοχή της γέφυρας είναι για μικρότερο βάρος. Γι' αυτό επιβάλλεται:
1. O οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημα μέχρι το ανώτερο προβλεπόμενο ύψος και βάρος, αλλά επί πλέον να ελέγχει (από τις σχετικές πινακίδες) το ύψος κάθε γέφυρας (αν διέρχεται από κάτω) και το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος (αν τη διασχίζει).
2. Ο οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημά του μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος και βάρος, για να μην προκαλέσει ατύχημα όταν διασχίζει γέφυρες ή περνά κάτω από αυτές.

Ερώτηση 8

Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:
1. Στα απότομα φρεναρίσματα.
2. Στις ανωφέρειες.
3. Στις κατωφέρειες.

Ερώτηση 9

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η βλάβη του θερμοστάτη.

Ερώτηση 10

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Στις πλευρές του πέλματος.