Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-52
1. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Ερώτηση 2

Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα, τη νύκτα, και επιτρέπεται να ανάψετε τα φώτα πορείας αυτό το κάνετε:
1. Όταν είστε στο ύψος του.
2. Όταν είστε στα αριστερά και πριν φθάσετε στο ύψος του.
3. Λίγο πριν μεταφερθείτε προς τα αριστερά.

Ερώτηση 3

Η στάθμευση των φορτηγών άνω των 3.500 kg σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται στην ίδια θέση:
1. Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.
2. Μέχρι 24 ώρες.
3. Μέχρι 12 ώρες.

Ερώτηση 4

Για ποιους λόγους επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα κατά τις μεγάλες εξόδους:
1. Για να περιορισθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.
2. Για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
3. Για να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά την έξοδο και είσοδο στο αστικό κέντρο.

Ερώτηση 5

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 4,20 m.
2. 4,00 m.
3. 3,80 m.

Ερώτηση 6

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 25.000 kg.

Ερώτηση 7

Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
1. Μικρότερο των 10.000 kg.
2. Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
3. Μεγαλύτερο των 12.000 kg.

Ερώτηση 8

Φορτηγό όχημα είναι:
1. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Ερώτηση 9

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
1. Περίπου 14-15 bar.
2. Περίπου 9 -10 bar.
3. Περίπου 5-6 bar.

Ερώτηση 10

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:
1. Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
2. Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
3. Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.