Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-42
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων μεγαλύτερη των 10 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα μήκους μικρότερου των 10 m.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.

Ερώτηση 2

Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με δύο λευκές συνεχείς γραμμές. Επιτρέπεται η υπέρβασή τους:
1. Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
2. Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
3. Όχι, σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 3

Για να διασχίσει με ασφάλεια ένα φορτωμένο φορτηγό μια στροφή, πρέπει:
1. Να μειώσει ταχύτητα πριν τη στροφή και όχι πάνω σε αυτήν.
2. Να ανεβάσει τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Να μειώσει την ταχύτητα μέσα στη στροφή.

Ερώτηση 4

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 5

Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:
1. Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.
2. Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
3. Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.

Ερώτηση 6

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η βλάβη του θερμοστάτη.

Ερώτηση 7

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Ερώτηση 8

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Στις πλευρές του πέλματος.

Ερώτηση 9

Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
1. Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
2. Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
3. Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.

Ερώτηση 10

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.