--:--


Χειρονομίες αφής
10
Progress bar

Ερώτηση 1

Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:
1. Στις κατωφέρειες.
2. Στις ανωφέρειες.
3. Στα απότομα φρεναρίσματα.

Ερώτηση 2

Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 3

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:
1. Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
2. Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
3. Πάντοτε, γιατί κατά την πέδηση το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση 4

Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
1. Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
2. Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
3. Μικρότερο των 10.000 kg.

Ερώτηση 5

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει, ένα επικίνδυνα ανώμαλο οδόστρωμα, κινδυνεύει κυρίως:
1. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
2. Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.

Ερώτηση 6

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
1. Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.

Ερώτηση 7

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος φορτηγού για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
1. 11,5 m.
2. 12 m.
3. 12,5 m.

Ερώτηση 8

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-53
1. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση 9

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
1. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση 10

Δέματα, κιβώτια, βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνη ύλη, πρέπει, όταν μεταφέρονται, να επισημαίνονται με ειδική πινακίδα - ετικέτα, σχήματος:
1. Στρογγυλού.
2. Ρόμβου.
3. Τετραγώνου.