Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-33
1. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 2

Σε αυτήν την κατάσταση, εάν μια οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:
f-024
1. Το αυτοκίνητο που ρυμουλκεί το τροχόσπιτο υποχωρεί.
2. Το φορτηγό υποχωρεί.

Ερώτηση 3

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού φορτηγού που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 19.000 kg.
2. 18.000 kg.
3. 16.000 kg.

Ερώτηση 4

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
1. Την εγγύηση του συστήματος.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Ερώτηση 5

Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 6

Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:
1. Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.
2. Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
3. Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».

Ερώτηση 7

Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
2. Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
3. Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Ερώτηση 8

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Ερώτηση 9

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h
2. 70 km/h
3. 80 km/h

Ερώτηση 10

Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός φορτηγού βρίσκεται υπό την επίδρασή του:
1. Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.
2. Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος.
3. Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.