Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το μισό ενός οδοστρώματος είναι κλεισμένο εξαιτίας ενός εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φθάνουν συγχρόνως και από αντίθετες κατευθύνσεις δύο οχήματα. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:
1. Το όχημα που κινείται στη λωρίδα που βρίσκεται το εμπόδιο.
2. Το πλατύτερο όχημα.
3. Το μικρότερο όχημα.

Ερώτηση 2

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για οικονομική οδήγηση και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων:
1. Πίεση στα ελαστικά χαμηλότερη της κανονικής.
2. Γρήγορο ξεκίνημα και δυνατή επιτάχυνση.
3. Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.

Ερώτηση 3

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 22.000 kg.
2. 20.000 kg.
3. 17.000 kg.

Ερώτηση 4

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 4,20 m.
2. 4,00 m.
3. 3,80 m.

Ερώτηση 5

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 6

Η μέγιστη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) που τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, ρυθμίζεται σε:
1. 85 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 7

Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:
1. Μηχανικό τρόπο.
2. Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
3. Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.

Ερώτηση 8

Φορτηγό όχημα είναι:
1. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Ερώτηση 9

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
3. Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.

Ερώτηση 10

Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός φορτηγού βρίσκεται υπό την επίδρασή του:
1. Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.
2. Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος.
3. Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.