Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-33
1. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-38
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
3. Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.

Ερώτηση 3

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο σε οδικό δίκτυο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:
1. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
2. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσει σε καμιά περίπτωση.
3. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή τη χρησιμοποιεί μόνο για προσπέρασμα ή άλλες ειδικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ερώτηση 4

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:
1. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση 5

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 4,20 m.
2. 4,00 m.
3. 3,80 m.

Ερώτηση 6

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m, είναι:
1. 20.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 18.000 kg.

Ερώτηση 7

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 8

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
3. Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.

Ερώτηση 9

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

Ερώτηση 10

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:
1. Tην πίεση των ελαστικών.
2. Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
3. Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.