Ερώτηση 1
Σε αυτήν την κατάσταση, εάν μια οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:
f-024
Το φορτηγό υποχωρεί.
Το αυτοκίνητο που ρυμουλκεί το τροχόσπιτο υποχωρεί.
Ερώτηση 2
Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.
Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.
Ερώτηση 3
Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 33 υποδηλώνει:
f-022
Εύφλεκτα υγρά.
Πολύ εύφλεκτα υγρά.
Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.
Ερώτηση 4
Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
Περίπου 5-6 bar.
Περίπου 9 -10 bar.
Περίπου 14-15 bar.
Ερώτηση 5
Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
Μικρότερο των 10.000 kg.
Ερώτηση 6
Κατά την πορεία σας διαπιστώνετε ότι χάσατε τον έλεγχο του αυτοκινήτου επειδή στην άσφαλτο υπάρχουν λάδια. Τι θα κάνετε:
Θα επιβραδύνετε, χρησιμοποιώντας τα φρένα.
Θα αφήσετε τον ποδομοχλό του επιταχυντή και θα βάλετε τη χαμηλότερη ταχύτητα.
Θα πιέσετε τον ποδομοχλό του επιταχυντή και θα διορθώσετε την πορεία με χειρισμό του τιμονιού.
Ερώτηση 7
Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ερώτηση 8
Για να περάσετε δίπλα από έναν πεζό, οφείλετε να αφήσετε ένα πλευρικό διάστημα το λιγότερο:
0,50 m.
1 m.
1,5 m.
Ερώτηση 9
Ένα όχημα που κινείται αργά (βραδυπορεί), ακολουθείται από πολλά οχήματα τα οποία εξαιτίας της κυκλοφοριακής καταστάσεως δεν μπορούν να προσπεράσουν. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός του οχήματος που βραδυπορεί:
Πρέπει να διατηρήσει την ταχύτητά του.
Πρέπει σε κατάλληλη θέση να ελαττώσει την ταχύτητά του, εν ανάγκη να περιμένει, έτσι ώστε τα οχήματα που ακολουθούν να μπορέσουν να προσπεράσουν.
Πρέπει να στρίψει στην επόμενη στροφή.
Ερώτηση 10
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
80 km/h
70 km/h
90 km/h
Χρόνος