ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

f-19
Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.
Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις απαγορεύεται το προσπέρασμα:

Σε οδούς διπλής κατευθύνσεως με μία λωρίδα κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση.
Όταν το προπορευόμενο όχημα πρόκειται να στρίψει δεξιά.
Αμέσως πριν ή επάνω σε ισόπεδη αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση χωρίς κινητά φράγματα, εκτός αν η κυκλοφορία ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Αν αντιληφθείτε ότι ένα όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση έρχεται επάνω σας, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, πώς θα αντιδράσετε:

Θα κορνάρετε συνεχώς αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Θα προσπαθήσετε, κινούμενοι εφόσον είναι δυνατόν προς τα δεξιά, να βγείτε από την τροχιά του οχήματος, κορνάροντας συνεχώς και αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Θα συνεχίσετε την πορεία σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το ποσοστό των υπευθύνων για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, στους οποίους η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα βρέθηκε να υπερβαίνει το νόμιμο όριο, είναι της τάξεως του:

f-01
40 %
25 %
10 %

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:

Ο οδηγός του οχήματος.
Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.
Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα όπου φορτηγά σφήνωσαν κάτω από γέφυρες ή προκλήθηκαν ατυχήματα επειδή το ύψος της γέφυρας είναι περιορισμένο ή η αντοχή της γέφυρας είναι για μικρότερο βάρος. Γι' αυτό επιβάλλεται:

O οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημα μέχρι το ανώτερο προβλεπόμενο ύψος και βάρος, αλλά επί πλέον να ελέγχει (από τις σχετικές πινακίδες) το ύψος κάθε γέφυρας (αν διέρχεται από κάτω) και το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος (αν τη διασχίζει).
Ο οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημά του μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος και βάρος, για να μην προκαλέσει ατύχημα όταν διασχίζει γέφυρες ή περνά κάτω από αυτές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):

Στην ανακούφιση του κινητήρα.
Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
Στην οικονομία καυσίμων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:

Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
χρονος
Unknown outcome