ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:

f-13
Αλλάζετε λωρίδα.
Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

f-38
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Για να κάνετε ένα ταξίδι περίπου 300 km με μία μέση ταχύτητα 70 km/h, θα κάνετε περίπου:

4 ώρες.
5 ώρες και 30 λεπτά τουλάχιστον.
5 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:

Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.
Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
Μηχανικό τρόπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σφήνες αναστολής κυλίσεως (τάκους) πρέπει να φέρουν:

Όλα τα φορτηγά.
Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μικρότερο των 3.500 kg.
Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3.500 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα φορτηγά διότι:

Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:

Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.
Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
Tην πίεση των ελαστικών.
χρονος
Unknown outcome