Ερώτηση 1
Ποιος τρόπος οδηγήσεως είναι ιδιαίτερα οικονομικός και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος:
Έγκαιρη αλλαγή της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων με την αμέσως μεγαλύτερη.
Οδήγηση εξαντλώντας τον αριθμό στροφών για κάθε σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων.
Έγκαιρο ανέβασμα της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων μόλις αρχίζει ανηφόρα.
Ερώτηση 2
Σφήνες αναστολής κυλίσεως (τάκους) πρέπει να φέρουν:
Όλα τα φορτηγά.
Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μικρότερο των 3.500 kg.
Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3.500 kg.
Ερώτηση 3
Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
f-11
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Ερώτηση 4
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-22
Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
Έξοδος από περιοχή όπου το μέγιστο φορτίο ανά άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 τόνους.
Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από 3 τόνους.
Ερώτηση 5
Για ποιους λόγους επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα κατά τις μεγάλες εξόδους:
Για να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά την έξοδο και είσοδο στο αστικό κέντρο.
Για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
Για να περιορισθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.
Ερώτηση 6
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
80 km/h
70 km/h
90 km/h
Ερώτηση 7
Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:
Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.
Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.
Ερώτηση 8
Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
Ερώτηση 9
Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-38
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
Ερώτηση 10
Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλα) είναι:
Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής ή εξαγωγής.
Χρόνος