ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

f-56
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πώς θα ενεργήσετε στην περίπτωση αυτή:

f-05
Θα προχωρήσετε μέχρι τη γραμμή διακοπής πορείας, θα σταματήσετε και αφού ελέγξετε ότι δεν έρχονται σε κάθετη με σας πορεία άλλα οχήματα στα οποία πρέπει να παραχωρήσετε προτεραιότητα, θα προχωρήσετε.
Θα προχωρήσετε μέχρι το ύψος της πινακίδας STOP, θα σταματήσετε εκεί και θα παραχωρήσετε προτεραιότητα στα οχήματα που βλέπετε ότι κινούνται σε κάθετη με σας πορεία. Όταν δεν βλέπετε να έρχονται άλλα οχήματα, θα διασχίσετε τη διασταύρωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως το μήκος ακινητοποιήσεως:

Από το μήκος και βάρος του οχήματος και την πίεση που ασκείται στον ποδομοχλό των φρένων.
Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού, την κατάσταση των φρένων, την πίεση στον ποδομοχλό φρένων, την κατάσταση των ελαστικών, την επιφάνεια και κατάσταση του οδοστρώματος (βρεγμένο κλπ.).
Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού και την ταχύτητα του ανέμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Για να περάσετε δίπλα από έναν πεζό, οφείλετε να αφήσετε ένα πλευρικό διάστημα το λιγότερο:

0,50 m.
1 m.
1,5 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Αν αντιληφθείτε ότι ένα όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση έρχεται επάνω σας, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, πώς θα αντιδράσετε:

Θα συνεχίσετε την πορεία σας.
Θα προσπαθήσετε, κινούμενοι εφόσον είναι δυνατόν προς τα δεξιά, να βγείτε από την τροχιά του οχήματος, κορνάροντας συνεχώς και αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Θα κορνάρετε συνεχώς αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού φορτηγού, για εθνικές μεταφορές, είναι:

16.000 kg.
19.000 kg.
20.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:

Στο σύστημα πεδήσεως.
Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
Πάντοτε, γιατί κατά την πέδηση το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα είναι:

Να μεταδίδει την κίνηση στο έμβολο.
Να μετατρέπει με τη βοήθεια των στροφάλων την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική.
Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

Η βλάβη του θερμοστάτη.
Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
χρονος
Unknown outcome