ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Κινείσθε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση:

f-04
Οδηγείτε στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος λωρίδες.
Οδηγείτε σε οποιαδήποτε λωρίδα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Στο βουνό, στις απότομες στροφές:

f-08
Κινείσθε στο ρεύμα κυκλοφορίας σας, όσο γίνεται πιο δεξιά.
Κορνάρετε πάντοτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έχετε προκαλέσει ζημιά σε ένα σταθμευμένο όχημα. Αν και περιμένετε αρκετά, εν τούτοις δεν φάνηκε ο ιδιοκτήτης του. Τι πρέπει να κάνετε:

Είναι αρκετό να δώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας σε ένα μάρτυρα που δεν αναμείχτηκε στο ατύχημα.
Να αφήσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας και του οχήματός σας επάνω στο κτυπημένο όχημα και επί πλέον να δηλώσετε εντός 24 ωρών το ατύχημα στον ιδιοκτήτη είτε άμεσα είτε μέσω του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος.
Έχετε δικαίωμα να εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να κάνετε τίποτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η άδεια οδηγήσεως Γ ή Γ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε τρία (3) χρόνια μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.
Κάθε πέντε (5) χρόνια μετά το 65ο έτος της ηλικίας.
Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος φορτηγού για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:

11,5 m.
12 m.
12,5 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:

2,50 m.
2,55 m.
2,60 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.
χρονος
Unknown outcome