ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

f-33
Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε αυτήν την κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:

f-011
Το βαρύ όχημα υποχωρεί.
Το επιβατηγό υποχωρεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με δύο λευκές συνεχείς γραμμές. Επιτρέπεται η υπέρβασή τους:

Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
Όχι, σε καμιά περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Αν αντιληφθείτε ότι ένα όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση έρχεται επάνω σας, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, πώς θα αντιδράσετε:

Θα κορνάρετε συνεχώς αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Θα προσπαθήσετε, κινούμενοι εφόσον είναι δυνατόν προς τα δεξιά, να βγείτε από την τροχιά του οχήματος, κορνάροντας συνεχώς και αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Θα συνεχίσετε την πορεία σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Θέλετε να στρίψετε προς τα αριστερά. Ποια διαδοχική σειρά ενεργειών πρέπει να κάνετε:

Τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.
Παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο.
Θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής πορείας, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:

2,60 m.
2,55 m.
2,50 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

32.000 kg.
29.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m, είναι:

20.000 kg.
19.000 kg.
18.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:

Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
Στο σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
χρονος
Unknown outcome