ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

f-19
Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.
Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

f-33
Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στο βουνό, στις απότομες στροφές:

f-08
Κινείσθε στο ρεύμα κυκλοφορίας σας, όσο γίνεται πιο δεξιά.
Κορνάρετε πάντοτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:

Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.
Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Αν περισσότερα του ενός φορτηγά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση (κονβόι) η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρούν μεταξύ τους συνιστάται να είναι τουλάχιστον:

75 m.
100 m.
150 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές, είναι:

18.000 kg.
19.000 kg.
20.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:

f-012
Εύφλεκτα υγρά.
Πολύ εύφλεκτα υγρά.
Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:

Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.
Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).
χρονος
Unknown outcome