Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 4

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 5

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 7

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 8

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 9

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 10

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 11

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 12

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
1. Επιτάχυνση.
2. Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3. Ακινητοποίηση.

Ερώτηση 13

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. Αιολική ενέργεια.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. Θερμότητα.

Ερώτηση 14

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 15

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 16

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

Ερώτηση 17

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα ελαστικά.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα φρένα.

Ερώτηση 18

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 19

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 20

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 21

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:
1. Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
2. Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.

Ερώτηση 22

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:
1. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
2. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 23

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

Ερώτηση 24

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Κέντρο.
2. Δεξιά.
3. Αριστερά.

Ερώτηση 25

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
2. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
3. Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.

Ερώτηση 26

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.

Ερώτηση 27

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Της επόμενης Κυριακής.

Ερώτηση 28

Το διάλειμμα γίνεται:
1. Εκτός του οχήματος μόνο.
2. Εντός του οχήματος μόνο.
3. Εντός ή εκτός του οχήματος.

Ερώτηση 29

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
1. Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
2. Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3. Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.

Ερώτηση 30

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. Μίας ημερολογιακής ημέρας.

Ερώτηση 31

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ερώτηση 32

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τη 1 ώρα.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τα 30 λεπτά.

Ερώτηση 33

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2. Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

Ερώτηση 34

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):
1. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
2. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
3. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

Ερώτηση 35

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:
1. Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
2. Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
3. Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.

Ερώτηση 36

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3. Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.

Ερώτηση 37

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Τον τουρισμό.

Ερώτηση 38

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Τις χώρες προέλευσης.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.

Ερώτηση 39

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος των αυτιών.

Ερώτηση 40

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

Ερώτηση 41

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
1. Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
2. Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
3. Όταν αυτό είναι εμφορτο.

Ερώτηση 42

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
2. Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

Ερώτηση 43

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 100.
2. 112.
3. 911.

Ερώτηση 45

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

Ερώτηση 46

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
1. Φωτεινό σηματοδότη.
2. Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
3. Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.

Ερώτηση 47

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
1. Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
2. Νεκρό.
3. Υλικές ζημιές.

Ερώτηση 48

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

Ερώτηση 49

Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
1. Δεν είχε ασφάλιση.
2. Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
3. Είναι επαγγελματίας.

Ερώτηση 50

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.

Ερώτηση 51

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Απώλεια σωματικού βάρους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

Ερώτηση 52

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
1. Απογευματινές.
2. Μεσημβρινές.
3. Πρώτες πρωινές.

Ερώτηση 53

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο δυνατός καφές.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

Ερώτηση 54

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
1. Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.
2. Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3. Του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Ερώτηση 55

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
1. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.

Ερώτηση 56

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 10 χρόνια.
3. 15 χρόνια.

Ερώτηση 57

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
1. Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
2. Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
3. Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.

Ερώτηση 58

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

Ερώτηση 59

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 60

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
1. μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
2. με χρήση γεφυροπλάστιγγας
3. μέσω διαδικτύου