Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 2

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.

Ερώτηση 3

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:
1. 5 τόνους.
2. 4,5 τόνους.
3. 3,5 τόνους.

Ερώτηση 4

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Τον κινητήρα με το διαφορικό.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.

Ερώτηση 5

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 7

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 8

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Πτώσης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Αύξησης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 9

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προστατεύει το περιβάλλον.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 10

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κλιματισμός λειτουργεί.

Ερώτηση 11

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Του όγκου του.
2. Της ύλης του.
3. Των κιλών του.

Ερώτηση 12

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 13

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 14

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 15

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μεικτό βάρος.
2. Ωφέλιμο φορτίο.
3. Απόβαρο.

Ερώτηση 16

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.

Ερώτηση 17

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 18

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το χρόνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το εξάμηνο.

Ερώτηση 19

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Παραμένει σταθερή.

Ερώτηση 20

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 21

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:
1. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
2. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 22

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:
oo196
1. Τέρμα πίσω.
2. Τέρμα μπροστά.
3. Μπροστά από τον πίσω άξονα.

Ερώτηση 23

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:
1. Άνω των 7 τόνων.
2. Κάτω των 3,5 τόνων.
3. Άνω των 3,5 τόνων.

Ερώτηση 24

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.
2. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
3. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.

Ερώτηση 25

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 112 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 26

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 35 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ερώτηση 27

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:
1. Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
2. Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 28

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.

Ερώτηση 29

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 30

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
2. Κάθε χρόνο.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 31

Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
1. Η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.
2. Η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα.
3. Η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια.

Ερώτηση 32

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
1. Διμερής μεταφορά.
2. Τριγωνική μεταφορά.
3. Τράνζιτ (transit) μεταφορά.

Ερώτηση 33

Οι άδειες ΕΔΥΜ:
1. Ισχύουν για 3 έτη.
2. Ισχύουν για 2 έτη.
3. Είναι ετήσιας διάρκειας.

Ερώτηση 34

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
1. Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.
2. Ναι, σε κάθε περίπτωση.
3. Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.

Ερώτηση 35

Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος σύμφωνα με τη CMR;
1. Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά.
2. Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος.
3. Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα.

Ερώτηση 36

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
1. Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
2. Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
3. Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.

Ερώτηση 37

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:
1. Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.
2. Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
3. Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.

Ερώτηση 38

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 39

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 40

Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:
1. Εκκρεμές.
2. Πυξίδα.
3. Ρολόι.

Ερώτηση 41

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:
1. Μείωσης του χρόνου κρούσης.
2. Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3. Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.

Ερώτηση 42

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
1. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
2. Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.

Ερώτηση 43

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 45

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άναμμα του δεξιού φλας.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άμεση και απότομη πέδηση.

Ερώτηση 46

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:
1. Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
2. Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
3. Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.

Ερώτηση 47

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.

Ερώτηση 48

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

Ερώτηση 49

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 50

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Χυμούς.
2. Καφέ.
3. Αλκοόλ.

Ερώτηση 51

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:
1. 2 λίτρα.
2. 1 λίτρο.
3. 1/2 λίτρο.

Ερώτηση 52

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται :
1. Βράδυ.
2. Μεσημέρι.
3. Πρωί.

Ερώτηση 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 54

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:
1. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 55

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:
1. Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
2. Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
3. Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.

Ερώτηση 56

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
1. Σε επιβατοχιλιόμετρα.
2. Σε τονοχιλιόμετρα.
3. Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 57

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
1. 15 χρόνια.
2. 10 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 58

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Συλλογική επιχείρηση.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ερώτηση 59

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Κοινές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.