Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Συρμός είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
2. Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
3. Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.

Ερώτηση 2

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 3

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 4

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:
1. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.

Ερώτηση 5

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 6

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 7

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.

Ερώτηση 8

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 9

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Προστατεύει το περιβάλλον.

Ερώτηση 10

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Είναι σταθερή.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 11

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 7,5 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 4 τόνοι.

Ερώτηση 12

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Μειώνεται.
2. Αυξάνεται.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 13

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 14

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 15

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

Ερώτηση 16

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στην ανατροπή.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στους χειρισμούς του οδηγού.

Ερώτηση 17

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 18

Κατά τη μεταφορά παλετών:
1. Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.
2. Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
3. Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.

Ερώτηση 19

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

Ερώτηση 20

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 21

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

Ερώτηση 22

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Την ταχύτητα κίνησης.
2. Τη διανυόμενη απόσταση.
3. Τη χιλιομετρική θέση.

Ερώτηση 23

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 24

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μόνο ιδιοχείρως.
2. Στη θέση «ανάπαυση».
3. Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

Ερώτηση 25

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:
1. Μονό από τον μεταφορέα.
2. Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3. Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.

Ερώτηση 26

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
1. Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.
2. Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3. Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.

Ερώτηση 27

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
1. Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
2. Τριγωνική μεταφορά.
3. Διμερής μεταφορά.

Ερώτηση 28

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):
1. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
2. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
3. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

Ερώτηση 29

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:
1. 2 έτη.
2. 3 έτη.
3. 5 έτη.

Ερώτηση 30

Οι άδειες ΕΔΥΜ:
1. Είναι ετήσιας διάρκειας.
2. Ισχύουν για 2 έτη.
3. Ισχύουν για 3 έτη.

Ερώτηση 31

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:
1. Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
2. Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
3. Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.

Ερώτηση 32

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
1. Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
2. Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
3. Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.

Ερώτηση 33

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:
1. Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
2. Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
3. Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.

Ερώτηση 34

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):
1. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3. Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.

Ερώτηση 35

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 36

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 37

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η άνεση.
2. Η ασφάλεια.
3. Η αύξηση της αποδοτικότητας.

Ερώτηση 38

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 39

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άμεση και απότομη πέδηση.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άναμμα του δεξιού φλας.

Ερώτηση 40

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
1. Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
2. Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
3. Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.

Ερώτηση 41

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 42

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:
1. Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
2. Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
3. Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.

Ερώτηση 43

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

Ερώτηση 44

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

Ερώτηση 45

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
1. Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 46

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 47

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τον τραυματιοφορέα.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:
1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
2. Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
3. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

Ερώτηση 49

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
1. Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
2. Τα τηγανητά και το αλάτι.
3. Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

Ερώτηση 50

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
1. Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
2. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
3. Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

Ερώτηση 51

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο δυνατός καφές.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

Ερώτηση 52

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του πνεύματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του σώματος.

Ερώτηση 53

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Εντός των πόλεων.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Μεγάλης αξίας.

Ερώτηση 54

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:
1. Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2. Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3. Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

Ερώτηση 55

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Κοινές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 56

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
1. Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
2. Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
3. Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 57

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

Ερώτηση 58

Σύνθετες μεταφορές είναι:
1. Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
2. Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3. Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

Ερώτηση 59

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 60

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2. GPS, GIS.
3. Weigh in motion , sensors.