Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 2

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 3

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 5

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και των τροχών.

Ερώτηση 6

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 7

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:
1. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.

Ερώτηση 8

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 9

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 10

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Την ταχύτητα.

Ερώτηση 11

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 12

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.

Ερώτηση 13

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Ελκτική.
2. Κινητική.
3. Θερμική.

Ερώτηση 14

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 15

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 16

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 17

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 7,5 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 4 τόνοι.

Ερώτηση 18

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
1. 26.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 14.000 κιλα.

Ερώτηση 19

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 20

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 21

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 22

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 23

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 24

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ερώτηση 25

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 26

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 27

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Παραμένει σταθερή.
2. Μειώνεται.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 28

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:
1. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
2. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 29

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:
1. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
2. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 30

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Μειώνεται η αντοχή τους.

Ερώτηση 31

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
2. Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3. Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.

Ερώτηση 32

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
2. Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3. Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.

Ερώτηση 33

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.

Ερώτηση 34

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 4,5 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 15 ή 30 λεπτών.

Ερώτηση 35

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

Ερώτηση 36

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 21 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 30 ωρών.

Ερώτηση 37

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι:
1. 10 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 18 ώρες.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση δυο οδηγών:
1. Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3. Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 39

Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :
1. 1/1/2006.
2. 1/5/2006.
3. 1/6/2006.

Ερώτηση 40

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
1. Τη συσκευή του ταχογράφου.
2. Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3. Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Ερώτηση 41

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

Ερώτηση 42

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3. Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.

Ερώτηση 43

Το Carnet Tir καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
1. Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
2. Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ.
3. Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.

Ερώτηση 44

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
3. Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Ερώτηση 45

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

Ερώτηση 46

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 47

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

Ερώτηση 48

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
2. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3. Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:
1. Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
2. Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
3. Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:
1. Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2. Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3. Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Το σβήσιμο του τσιγάρου.
2. Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3. Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

Ερώτηση 53

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
1. Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2. Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3. Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

Ερώτηση 54

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο δυνατός καφές.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

Ερώτηση 55

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του πνεύματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του σώματος.

Ερώτηση 56

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:
1. Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2. Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3. Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

Ερώτηση 57

Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:
1. CMR.
2. ADR.
3. TIR.

Ερώτηση 58

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Για ανώφελους σκοπούς.

Ερώτηση 59

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 60

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:
1. Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
2. Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
3. Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.