Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 2

Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης:
1. Του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
2. Του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερομένου εμπορεύματος.
3. Των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης.

Ερώτηση 3

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 4

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 5

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 6

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

Ερώτηση 7

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προστατεύει το περιβάλλον.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 8

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στο κέντρο βάρους.
2. Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 9

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερή.

Ερώτηση 10

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 11

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 12

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μεικτό βάρος.
2. Ωφέλιμο φορτίο.
3. Απόβαρο.

Ερώτηση 13

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

Ερώτηση 14

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το μεικτό βάρος του οχήματος.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

Ερώτηση 15

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 16

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 17

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς το εσωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 18

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 19

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.

Ερώτηση 20

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 21

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της κλιματικής αλλαγής.

Ερώτηση 22

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 23

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:
1. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.
2. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 24

Όταν το όχημα είναι άδειο:
1. Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.
2. Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
3. Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.

Ερώτηση 25

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.
2. Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.

Ερώτηση 26

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Επτά 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Πέντε 24ωρα.

Ερώτηση 27

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Τουλάχιστον 57 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Το πολύ 45 ωρών.

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 30 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 21 ωρών.

Ερώτηση 29

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
2. Στη θέση «ανάπαυση».
3. Μόνο ιδιοχείρως.

Ερώτηση 30

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
1. Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
2. Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3. Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.

Ερώτηση 31

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:
1. Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.
2. Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
3. Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.

Ερώτηση 32

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Σε μεταφορές φαρμάκων.
2. Σε μεταφορές επίπλων.
3. Σε μεταφορές τροφίμων.

Ερώτηση 33

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
1. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.
2. Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
3. Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.

Ερώτηση 34

Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με τη CMR;
1. Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα.
2. Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη Βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
3. Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 35

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:
1. Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.
2. Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
3. Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.

Ερώτηση 36

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
1. Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
2. Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3. Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.

Ερώτηση 37

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 38

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 39

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:
1. Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.
2. «Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
3. Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.

Ερώτηση 40

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Οι έγκυες γυναίκες.

Ερώτηση 41

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

Ερώτηση 42

Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Πλαγιομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Νωτομετωπικες.

Ερώτηση 43

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:
1. Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.
2. Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
3. Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 911.
2. 112.
3. 100.

Ερώτηση 45

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Του ρίξετε παγωμένο νερό.

Ερώτηση 46

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε μόνιμες βλάβες.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε δύσπνοια.

Ερώτηση 47

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
2. Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3. Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
1. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
2. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
3. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.

Ερώτηση 50

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Ερώτηση 51

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 52

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

Ερώτηση 53

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
1. Πουλερικών ή/και ψαριών.
2. Νερού.
3. Φρούτων και λαχανικών.

Ερώτηση 54

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
1. Διαρκή κόπωση.
2. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 55

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Μεγάλης αξίας.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Εντός των πόλεων.

Ερώτηση 56

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
1. Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 57

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:
1. Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
2. Ο μεταφορέας.
3. Ο οδηγός.

Ερώτηση 58

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Συλλογική επιχείρηση.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ερώτηση 59

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.