Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και των τροχών.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.

Ερώτηση 2

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 3

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
1. Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
2. Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
3. Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

Ερώτηση 4

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 5

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 6

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 7

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Το φορτίο.

Ερώτηση 8

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 9

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν κινείται.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν είναι σε στάση.

Ερώτηση 10

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.

Ερώτηση 11

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το μεικτό βάρος του οχήματος.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

Ερώτηση 12

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Αυξάνεται.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 13

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 14

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:
1. Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
2. Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
3. Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

Ερώτηση 15

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 16

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Μειώνεται η αντοχή τους.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.

Ερώτηση 17

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
1. Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.
2. Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.

Ερώτηση 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 35 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ερώτηση 19

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Πρέπει να κοιμάται.

Ερώτηση 21

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

Ερώτηση 22

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Τουλάχιστον 57 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Το πολύ 45 ωρών.

Ερώτηση 23

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
1. Των 7 τόνων.
2. Των 3,5 τόνων.
3. Του 1,5 τόνου.

Ερώτηση 24

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 25

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:
1. Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
2. Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3. Μονό από τον μεταφορέα.

Ερώτηση 26

Οι άδειες ΕΔΥΜ:
1. Ισχύουν για 3 έτη.
2. Ισχύουν για 2 έτη.
3. Είναι ετήσιας διάρκειας.

Ερώτηση 27

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Σε μεταφορές φαρμάκων.
2. Σε μεταφορές επίπλων.
3. Σε μεταφορές τροφίμων.

Ερώτηση 28

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
1. Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.
2. Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
3. Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.

Ερώτηση 29

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):
1. Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.
2. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
3. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.

Ερώτηση 30

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
1. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.
2. Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
3. Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.

Ερώτηση 31

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
1. Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.
2. Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
3. Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.

Ερώτηση 32

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 33

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.

Ερώτηση 34

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
3. Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Ερώτηση 35

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 36

Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:
1. 20cm.
2. 15cm.
3. 8cm.

Ερώτηση 37

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Ο άνθρωπος.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Τα έργα υποδομής.

Ερώτηση 38

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 39

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 40

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
1. Περισσότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Λιγότερα θύματα.

Ερώτηση 41

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:
1. Περισσότερα οχήματα.
2. Ισάριθμα οχήματα.
3. Λιγότερα οχήματα.

Ερώτηση 42

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
1. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.

Ερώτηση 43

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άναμμα του δεξιού φλας.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άμεση και απότομη πέδηση.

Ερώτηση 45

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:
1. Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.
2. Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
3. Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
2. Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3. Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
1. Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
2. Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
3. Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
2. Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3. Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.

Ερώτηση 49

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.

Ερώτηση 50

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 51

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:
1. 2 λίτρα.
2. 1 λίτρο.
3. 1/2 λίτρο.

Ερώτηση 52

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
1. Πουλερικών ή/και ψαριών.
2. Νερού.
3. Φρούτων και λαχανικών.

Ερώτηση 53

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:
1. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 54

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Διαρκή ευφορία.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.

Ερώτηση 55

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Μεγάλης αξίας.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Εντός των πόλεων.

Ερώτηση 56

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
1. Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
2. Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3. Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.

Ερώτηση 57

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:
1. Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
2. Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
3. Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.

Ερώτηση 58

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Συλλογική επιχείρηση.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ερώτηση 59

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.

Ερώτηση 60

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. Weigh in motion , sensors.
2. GPS, GIS.
3. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.