Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 2

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 4

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 5

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 6

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 7

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει ίδια απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει μικρότερη απόδοση.

Ερώτηση 8

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.

Ερώτηση 9

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 10

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 11

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 12

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερή.

Ερώτηση 13

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 14

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 15

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μεικτό βάρος.
2. Ωφέλιμο φορτίο.
3. Απόβαρο.

Ερώτηση 16

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 17

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 18

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 19

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το εσωτερικό της στροφής.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το δάπεδο του λεωφορείου.

Ερώτηση 20

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.

Ερώτηση 21

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 22

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

Ερώτηση 23

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Ερώτηση 24

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Παραμένει σταθερή.

Ερώτηση 25

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να επιταχύνει ομαλά.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

Ερώτηση 26

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:
1. Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
2. Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
3. Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.

Ερώτηση 27

Το δίχτυ:
1. Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
2. Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3. Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.

Ερώτηση 28

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
1. Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.
2. Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.

Ερώτηση 29

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:
oo196
1. Τέρμα πίσω.
2. Τέρμα μπροστά.
3. Μπροστά από τον πίσω άξονα.

Ερώτηση 30

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στον ανταγωνισμό.

Ερώτηση 31

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 32

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

Ερώτηση 34

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 35

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 30 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 21 ωρών.

Ερώτηση 36

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 37

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3. Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.

Ερώτηση 38

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
1. Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.
2. Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3. Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.

Ερώτηση 39

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Ερώτηση 40

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 41

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος των αυτιών.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Ερώτηση 42

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Τα γυαλιά ηλίου.
2. Οι χάρτες.
3. Ο καφές και το νερό.

Ερώτηση 43

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:
1. Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.
2. Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3. Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 44

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.

Ερώτηση 45

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:
1. Μεταφοράς φορτίου.
2. Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Της μάζας του προς την ισχύ.

Ερώτηση 46

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. «Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 911.
2. 112.
3. 100.

Ερώτηση 48

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Υποχρεωτική.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Ανώφελη.

Ερώτηση 49

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

Ερώτηση 50

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.

Ερώτηση 51

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
1. Η κόπωση του οδηγού.
2. Η κόπωση του συσσωρευτή.
3. Η κόπωση του κινητήρα.

Ερώτηση 52

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του σώματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του πνεύματος.

Ερώτηση 53

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:
1. Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
2. Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
3. Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.

Ερώτηση 54

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
1. Σε επιβατοχιλιόμετρα.
2. Σε τονοχιλιόμετρα.
3. Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 55

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:
1. Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
2. Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3. Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.

Ερώτηση 56

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:
1. Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
2. Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
3. Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.

Ερώτηση 57

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Κοινές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 58

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Για ανώφελους σκοπούς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.

Ερώτηση 59

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
2. Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
3. Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.