Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

Ερώτηση 3

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 4

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 5

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 7

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 8

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

Ερώτηση 9

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 10

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Είναι σταθερή.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 11

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 12

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της καταπόνησης των τροχών.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 13

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 14

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 15

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Μέσα σε σήραγγες.

Ερώτηση 16

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 17

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 18

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Υψηλές στροφές του κινητήρα.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

Ερώτηση 19

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:
1. Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.
2. Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
3. Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.

Ερώτηση 20

Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:
1. Οι αστυνομικές αρχές.
2. Ο οδηγός του οχήματος.
3. Και οι δυο.

Ερώτηση 21

Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται:
1. Από τον τύπο και το Βάρος του οχήματος.
2. Από την ταχύτητα του οχήματος.
3. Από τα σημεία αγκυρωσης.

Ερώτηση 22

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Μειώνεται η αντοχή τους.

Ερώτηση 23

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 9 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 24

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

Ερώτηση 25

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 26

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Το πολύ 45 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Τουλάχιστον 57 ωρών.

Ερώτηση 27

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

Ερώτηση 28

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
1. «Έξυπνη κάρτα».
2. Ψηφιακό ρολόι.
3. Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.

Ερώτηση 29

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 30

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
1. Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
2. Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3. Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.

Ερώτηση 31

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;
1. Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
2. Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Ερώτηση 32

Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος σύμφωνα με τη CMR;
1. Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα.
2. Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος.
3. Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά.

Ερώτηση 33

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
1. Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
2. Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
3. Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.

Ερώτηση 34

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
1. Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
2. Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3. Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.

Ερώτηση 35

Τι είναι το Carnet Tir;
1. Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
2. Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
3. Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτω

Ερώτηση 36

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 37

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

Ερώτηση 38

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η άνεση.
2. Η ασφάλεια.
3. Η αύξηση της αποδοτικότητας.

Ερώτηση 39

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Οι έγκυες γυναίκες.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.

Ερώτηση 40

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
2. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3. Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

Ερώτηση 41

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:
1. Λιγότερα οχήματα.
2. Ισάριθμα οχήματα.
3. Περισσότερα οχήματα.

Ερώτηση 42

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:
1. Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3. Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

Ερώτηση 43

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 45

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:
1. Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
2. Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
3. Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.

Ερώτηση 47

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Ανώφελη.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Υποχρεωτική.

Ερώτηση 48

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
1. Του προσφέρετε νερό.
2. Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3. Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:
1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
2. Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
3. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

Ερώτηση 51

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:
1. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

Ερώτηση 52

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:
1. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

Ερώτηση 53

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Απώλεια σωματικού βάρους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

Ερώτηση 54

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο δυνατός καφές.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

Ερώτηση 55

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
1. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 56

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
1. Η οδική ασφάλεια.
2. Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
3. Τα οδικά ατυχήματα.

Ερώτηση 57

Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:
1. CMR.
2. ADR.
3. TIR.

Ερώτηση 58

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
1. Έξι μήνες.
2. Ένα χρόνο.
3. Δύο χρόνια.

Ερώτηση 59

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2. GPS, GIS.
3. Weigh in motion , sensors.

Ερώτηση 60

Το σύστημα RDS/TMC είναι:
1. Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
2. Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
3. Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.