Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 2

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.
2. Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
3. Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.

Ερώτηση 3

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:
1. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

Ερώτηση 4

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 5

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

Ερώτηση 6

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Τον κινητήρα με το διαφορικό.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.

Ερώτηση 7

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
2. Το ΑBS.
3. Τον αναστολέα διαφορικού.

Ερώτηση 8

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 9

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 10

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει ίδια απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει μικρότερη απόδοση.

Ερώτηση 11

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά πνευματικό.

Ερώτηση 12

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 13

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 14

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 15

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Το φορτίο.

Ερώτηση 16

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 17

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Του όγκου του.
2. Της ύλης του.
3. Των κιλών του.

Ερώτηση 18

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 19

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το εσωτερικό της στροφής.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το δάπεδο του λεωφορείου.

Ερώτηση 20

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 21

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το χρόνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το εξάμηνο.

Ερώτηση 22

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση του κόστους συντήρησης.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 23

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να επιταχύνει ομαλά.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

Ερώτηση 24

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.
2. Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
3. Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 25

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.

Ερώτηση 26

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Αριστερά.
2. Δεξιά.
3. Κέντρο.

Ερώτηση 27

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Της επόμενης Κυριακής.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.

Ερώτηση 28

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 29

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 15 ή 30 λεπτών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 30

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 35 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ερώτηση 31

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Πρέπει να κοιμάται.

Ερώτηση 32

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 33

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 34

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τα 30 λεπτά.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τη 1 ώρα.

Ερώτηση 35

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
1. Των 7 τόνων.
2. Των 3,5 τόνων.
3. Του 1,5 τόνου.

Ερώτηση 36

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

Ερώτηση 37

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 38

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
1. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.
2. Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
3. Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.

Ερώτηση 39

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
1. Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.
2. Για ένα μόνο δρομολόγιο.
3. Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.

Ερώτηση 40

Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
1. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
2. Ναι αλλά σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.
3. Όχι, σε καμία περίπτωση.

Ερώτηση 41

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 42

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η δήμευση του οχήματος.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Ερώτηση 43

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:
1. Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.
2. «Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
3. Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.

Ερώτηση 45

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Οι έγκυες γυναίκες.

Ερώτηση 46

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

Ερώτηση 47

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

Ερώτηση 48

Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:
1. 20cm.
2. 15cm.
3. 8cm.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:
1. Η πνευματική πίεση μειώνεται.
2. Η αστοχία γενικεύεται.
3. Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Του ρίξετε παγωμένο νερό.

Ερώτηση 51

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 52

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
1. Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
2. Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
3. Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.

Ερώτηση 53

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
1. Πρώτες πρωινές.
2. Μεσημβρινές.
3. Απογευματινές.

Ερώτηση 54

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
1. Η πρόληψη του.
2. Τα ηρεμιστικά χάπια.
3. Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.

Ερώτηση 55

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:
1. Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
2. Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
3. Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ερώτηση 56

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
2. Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
3. Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.

Ερώτηση 57

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:
1. ΚΕΘΕΥΟ.
2. ΣΕΚΑΜ.
3. ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Ερώτηση 58

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

Ερώτηση 59

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.