Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.
2. Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

Ερώτηση 2

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
1. Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
2. Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3. Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ερώτηση 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.

Ερώτηση 5

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 7

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 8

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 9

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

Ερώτηση 10

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:
1. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

Ερώτηση 11

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 12

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.

Ερώτηση 13

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
1. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
2. Η ισχύς και η απόδοση.
3. Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.

Ερώτηση 14

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 14.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 26.000 κιλα.

Ερώτηση 15

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

Ερώτηση 16

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 17

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.

Ερώτηση 18

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.

Ερώτηση 19

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 20

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Παραμένει σταθερή.

Ερώτηση 21

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:
1. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

Ερώτηση 22

Το δίχτυ:
1. Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
2. Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3. Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.

Ερώτηση 23

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Αριστερά.
2. Δεξιά.
3. Κέντρο.

Ερώτηση 24

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
1. 12 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 25

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

Ερώτηση 26

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

Ερώτηση 27

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ερώτηση 28

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Ως πιστωτική κάρτα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.

Ερώτηση 29

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 30

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:
1. Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.
2. Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
3. Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.

Ερώτηση 31

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Ερώτηση 32

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Τον τουρισμό.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

Ερώτηση 33

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 34

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 35

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Οι έγκυες γυναίκες.

Ερώτηση 36

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
2. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.

Ερώτηση 37

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:
1. Μείωσης του χρόνου κρούσης.
2. Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3. Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.

Ερώτηση 38

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
1. Περισσότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Λιγότερα θύματα.

Ερώτηση 39

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:
1. Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
2. Διασταυρώσεις.
3. Αυτοκινητόδρομους.

Ερώτηση 40

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.

Ερώτηση 41

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.

Ερώτηση 42

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:
1. Η πνευματική πίεση μειώνεται.
2. Η αστοχία γενικεύεται.
3. Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.

Ερώτηση 43

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Διοξειδίου του άνθρακα.
2. Ξηράς κόνεως.
3. Νερού.

Ερώτηση 44

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
1. Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
2. Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
3. Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.

Ερώτηση 45

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 911.
2. 112.
3. 100.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους μετακινήσετε άμεσα.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
1. Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
2. Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
3. Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Του ρίξετε παγωμένο νερό.

Ερώτηση 49

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

Ερώτηση 50

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τον τραυματιοφορέα.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Ερώτηση 51

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται :
1. Βράδυ.
2. Μεσημέρι.
3. Πρωί.

Ερώτηση 52

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
1. Η κόπωση του οδηγού.
2. Η κόπωση του συσσωρευτή.
3. Η κόπωση του κινητήρα.

Ερώτηση 53

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
1. Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2. Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3. Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

Ερώτηση 54

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:
1. Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.
2. Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
3. Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.

Ερώτηση 55

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Συλλογική επιχείρηση.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ερώτηση 56

Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Κοινές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 57

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
1. Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
2. Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
3. Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 58

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
1. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
2. Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
3. Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.

Ερώτηση 59

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:
1. Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
2. Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
3. Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.