ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:

Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:

Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:

Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Δύναμη βαρύτητας.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Ελκτική δύναμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:

Μειώνεται.
Δεν αλλάζει.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Τριβή ονομάζεται:

Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:

Στην ανατροπή.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στους χειρισμούς του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:

Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:

Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:

Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Οι διμερείς άδειες:

Χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ.
Χρησιμοποιούνται νια διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

2 έτη.
3 έτη.
5 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

Σε μεταφορές τροφίμων.
Σε μεταφορές επίπλων.
Σε μεταφορές φαρμάκων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:

Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.
Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Τι είναι το Carnet Tir;

Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτω

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;

Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ναι αλλά σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;

Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Το πιστοποιητικό EUR.1:

Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
Την εγκληματικότητα.
Τον τουρισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:

Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:

Αυτοκινητόδρομους.
Διασταυρώσεις.
Χώρους στάθμευσης φορτηγών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:

Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η πνευματική πίεση μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:

Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:

Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:

Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η πρόληψη του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:

Εντός των πόλεων.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Μεγάλης αξίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:

Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:

Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
Για κοινωφελείς σκοπούς.
Για ανώφελους σκοπούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:

Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
χρονος
Unknown outcome