ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:

Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:

Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:

Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:

Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Δύναμη βαρύτητας.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Ελκτική δύναμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:

Μειώνεται.
Δεν αλλάζει.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:

Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

Τα ελαστικά.
Την ανάρτηση.
Τα φρένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:

Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Και από την ορμή και από την αδράνεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:

Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Το πλάτος της μετώπης:

Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η διάμετρος των συρματόσχοινων:

Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:

oo196
Μπροστά από τον πίσω άξονα.
Τέρμα μπροστά.
Τέρμα πίσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:

Άνω των 3,5 τόνων.
Κάτω των 3,5 τόνων.
Άνω των 7 τόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:

Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:

Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

24 και 45 λεπτών.
24 και 45 ωρών.
24 και 48 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

Πέντε 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Επτά 24ωρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τη 1 ώρα.
Τα 15 λέπια.
Τα 30 λεπτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Την ταχύτητα κίνησης.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Τη χιλιομετρική θέση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;

Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;

Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;

Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.
Για ένα μόνο δρομολόγιο.
Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Δεν εκδίδεται αντίγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

Η αποφυγή εμποδίου.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:

Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:

Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:

Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:

Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:

Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:

Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Σύνθετες μεταφορές είναι:

Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
GPS, GIS.
Weigh in motion , sensors.
χρονος
Unknown outcome