ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Συρμός είναι ο συνδυασμός:

Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:

Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:

Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:

Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.
Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται:

Από τον τύπο και το Βάρος του οχήματος.
Από την ταχύτητα του οχήματος.
Από τα σημεία αγκυρωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Το πλάτος της μετώπης:

Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Οι κουρτίνες:

Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:

Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:

Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:

Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:

Του 1,5 τόνου.
Των 3,5 τόνων.
Των 7 τόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:

Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
Τριγωνική μεταφορά.
Διμερής μεταφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

Σε μεταφορές τροφίμων.
Σε μεταφορές επίπλων.
Σε μεταφορές φαρμάκων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;

Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;

Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:

Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

Η άνεση.
Η ασφάλεια.
Η αύξηση της αποδοτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:

Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:

Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Είναι θετική για την υγεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:

Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
Διαρκή κόπωση.
Διαρκή ευφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:

Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η πρόληψη του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:

Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:

Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:

5 χρόνια.
10 χρόνια.
15 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:

Ο οδηγός.
Ο μεταφορέας.
Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.
χρονος
Unknown outcome