ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Επαγωγής.
Συμπίεσης αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:

Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

Ο κλιματισμός λειτουργεί.
Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Ο κινητήρας λειτουργεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:

Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:

Μειώνεται.
Δεν αλλάζει.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:

Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Της επόμενης Κυριακής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

24 και 45 λεπτών.
24 και 45 ωρών.
24 και 48 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);

Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.
Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με τη CMR;

Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη Βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικες.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:

Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:

Της μάζας του προς την ισχύ.
Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Μεταφοράς φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

Η αποφυγή εμποδίου.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:

Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Νεκρό.
Υλικές ζημιές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:

0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:

Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
Σε τονοχιλιόμετρα.
Σε επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:

Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:

Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:

Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:

Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:

Έξι μήνες.
Ένα χρόνο.
Δύο χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Το σύστημα RDS/TMC είναι:

Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.
χρονος
Unknown outcome