ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

70 ώρες.
35 ώρες.
25 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:

Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Μόνο από τα ΦΙΧ.
Μόνο από τα ΦΔΧ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Συρμός είναι ο συνδυασμός:

Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:

Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:

Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Ελκτική δύναμη.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Δύναμη βαρύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:

Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Τριβή ονομάζεται:

Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:

Σε στροφή.
Σε κατωφέρεια.
Σε ανωφέρεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της κλιματικής αλλαγής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Αυξάνεται.
Μειώνεται.
Παραμένει σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

Να επιταχύνει ομαλά.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:

Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:

oo195
Αριστερά.
Δεξιά.
Κέντρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.
Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:

Διάλειμμα.
Άλλη εργασία.
Χρόνος οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

Τουλάχιστον 35 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 45 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Πρέπει να κοιμάται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους:

3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

Επτά 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Πέντε 24ωρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

Τουλάχιστον 57 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Το πολύ 45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά:

Ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα.
Ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας.
Ευθύνεται πανιά ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;

Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.
Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;

Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.
Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Το πιστοποιητικό EUR.1:

Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

Θανατική ποινή.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η εργονομία ασχολείται με:

Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

Το ύψος του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το φορτίο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
Η αποφυγή εμποδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:

Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.
Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Πρώτες πρωινές.
Μεσημβρινές.
Απογευματινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:

Μεγάλης αξίας.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Εντός των πόλεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:

Γενικότερη υποβάθμιση.
Γενικότερη αναβάθμιση.
Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:

15 χρόνια.
10 χρόνια.
5 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:

Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:

Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Κοινές και συμβαλλόμενες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

Για ανώφελους σκοπούς.
Για κοινωφελείς σκοπούς.
Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
χρονος
Unknown outcome