ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:

Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:

Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Δύναμη βαρύτητας.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Ελκτική δύναμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:

Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:

Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Οι κουρτίνες:

Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:

oo196
Μπροστά από τον πίσω άξονα.
Τέρμα μπροστά.
Τέρμα πίσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:

Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:

Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:

Του 1,5 τόνου.
Των 3,5 τόνων.
Των 7 τόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:

Πάντοτε.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;

Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.
Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):

Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);

Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.
Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;

Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:

Τις χώρες προέλευσης.
Τις χώρες προορισμού.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:

Λιγότερα οχήματα.
Ισάριθμα οχήματα.
Περισσότερα οχήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:

Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:

Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
Της ευστάθειας του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

Νερού.
Ξηράς κόνεως.
Διοξειδίου του άνθρακα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

1/2 λίτρο.
1 λίτρο.
2 λίτρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:

Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:

CMR.
ADR.
TIR.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Σύνθετες μεταφορές είναι:

Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
GPS, GIS.
Weigh in motion , sensors.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
GPS, GIS.
Weigh in motion , sensors.
χρονος
Unknown outcome