ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:

Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Μόνο από τα ΦΙΧ.
Μόνο από τα ΦΔΧ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:

Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τον κινητήρα στους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:

Σε καιρό βροχής.
Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Ο κλιματισμός λειτουργεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:

Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

14.000 κιλά.
22.000 κιλά.
26.000 κιλα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τον όγκο του οχήματος.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

Τα φρένα.
Την ανάρτηση.
Τα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

Μέσα σε σήραγγες.
Εντός κατοικημένων περιοχών.
Εκτός κατοικημένων περιοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Αύξηση της ταχύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η ορθολογική οδήγηση:

Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:

Του υπεύθυνου της φόρτωσης.
Των αστυνομικών αρχών.
Του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:

Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Κατά τη μεταφορά παλετών:

Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.
Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:

Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Όταν το όχημα είναι άδειο:

Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.
Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:

Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
Στην εύρεση εργασίας.
Στον ανταγωνισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.
Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό και το όχημα.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;

Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

5 έτη.
3 έτη.
2 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:

Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.
«Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
Η αποφυγή εμποδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:

Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

Διοξειδίου του άνθρακα.
Ξηράς κόνεως.
Νερού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Το ανασηκώσετε.
Του ρίξετε παγωμένο νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

Υποχρεωτική.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Ανώφελη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:

2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:

Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:

Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:

Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:

Συλλογική επιχείρηση.
Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:

Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.
Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:

Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:

Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:

RDS.
GIS.
GPS.
χρονος
Unknown outcome