ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:

Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:

Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:

Τον αναστολέα διαφορικού.
Το ΑBS.
Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:

Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:

Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:

Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:

Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:

Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Και από την ορμή και από την αδράνεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:

Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:

Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Οι κουρτίνες:

Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:

Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:

Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
Γευματίζει.
Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

«Έξυπνη κάρτα».
Ψηφιακό ρολόι.
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

Τη συσκευή του ταχογράφου.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:

Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

2 έτη.
3 έτη.
5 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;

Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;

Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:

Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.
Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;

Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;

Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ναι αλλά σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;

Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Δεν εκδίδεται αντίγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Το πιστοποιητικό EUR.1:

Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:

Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:

Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:

Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:

Φρούτων και λαχανικών.
Νερού.
Πουλερικών ή/και ψαριών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:

Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:

Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:

Εντός των πόλεων.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Μεγάλης αξίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:

Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:

Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:

Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
Γενικότερη αναβάθμιση.
Γενικότερη υποβάθμιση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:

Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
χρονος
Unknown outcome