ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Επαγωγής.
Συμπίεσης αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:

Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:

Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Ηχορύπανση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:

Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:

Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:

Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

Οδικής ασφάλειας.
Συντήρησης του οχήματος.
Αντιμετώπισης της ανεργίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:

Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

45 ώρες.
50 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Άλλης εργασίας.
Φυσικής άσκησης.
Οδήγησης άλλου οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:

Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:

Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.
Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:

Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η δήμευση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:

Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:

Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.
«Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :

Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:

Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.
Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:

Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η πνευματική πίεση μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:

Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).
Υψηλές τάσεις.
Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:

Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:

Ο οδηγός.
Ο μεταφορέας.
Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
χρονος
Unknown outcome