ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης:

Των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης.
Του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερομένου εμπορεύματος.
Του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:

Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Επαγωγής.
Συμπίεσης αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η απόσταση ακινητοποίησης:

Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:

Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:

Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το μεικτό βάρος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:

Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

Επιβράδυνση.
Στροφή.
Επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:

Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Όταν το όχημα είναι άδειο:

Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:

oo195
Κέντρο.
Δεξιά.
Αριστερά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:

Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι:

10 ώρες.
9 ώρες.
18 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μόνο ιδιοχείρως.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:

Η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια.
Η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα.
Η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Οι άδειες ΕΔΥΜ:

Είναι ετήσιας διάρκειας.
Ισχύουν για 2 έτη.
Ισχύουν για 3 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:

Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;

Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:

Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Θανατική ποινή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

100.
112.
911.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

Ανώφελη.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Υποχρεωτική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:

Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:

Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
Για κοινωφελείς σκοπούς.
Για ανώφελους σκοπούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:

Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.
Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
χρονος
Unknown outcome