ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Τριβή ονομάζεται:

Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:

Το δάπεδο του λεωφορείου.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το εσωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:

Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να επιταχύνει ομαλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:

Του οδηγού.
Των αστυνομικών αρχών.
Του υπεύθυνου της φόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:

Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:

Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
Μειώνεται η αντοχή τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
Είναι το πολύ τρίκλωνα.
Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:

Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:

Η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια.
Η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα.
Η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:

Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;

Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;

Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με τη CMR;

Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη Βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η δήμευση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

Η άνεση.
Η ασφάλεια.
Η αύξηση της αποδοτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:

Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.
«Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:

Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:

Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:

Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:

Έξι μήνες.
Ένα χρόνο.
Δύο χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:

Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.
Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.
χρονος
Unknown outcome