ΕΡΩΤΗΣΗ 1

To καλοκαίρι οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα με κοντό παντελόνι:

Όχι, γιατί με την παραμικρή πτώση θα έχετε σοβαρές σωματικές κακώσεις.
Ναι, αλλά με προσοχή και μικρή ταχύτητα.
Ναι, αρκεί να φοράτε προστατευτικό κράνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιον θεωρείτε σωστό τρόπο για το προσπέρασμα προπορευόμενου οχήματος:

Από αριστερά ή δεξιά και με μεγάλη ταχύτητα.
Από αριστερά και όσο πιο αργά μπορούμε.
Από αριστερά και, αφού κάνετε γνωστή την παρουσία και την πρόθεσή σας, χρησιμοποιώντας όλη την επιτάχυνση που διαθέτετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Οι ντίζες γκαζιού, συμπλέκτη και φρένων του δικύκλου χρειάζονται λίπανση:

Όχι, γιατί ο κατασκευαστής έχει φροντίσει για τη λίπανσή τους.
Χρειάζονται περιοδικό έλεγχο και λίπανση γιατί διαφορετικά ξηραίνονται και κόβονται.
Χρειάζονται λίπανση όταν ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι αρχίζουν να σφίγγουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Αν με το δίκυκλό σας μεταφέρετε κάποιο μεγάλο αντικείμενο, τότε αυτό επιτρέπεται να προεξέχει:

Μόνο από την πίσω πλευρά του δικύκλου, λιγότερο από 0,50 m.
Και από τις δύο πλευρές (δεξιά και αριστερά) του δικύκλου, λιγότερο από 0,50 m.
Από τις πλευρές του δικύκλου ή του εμπρός ή του πίσω ακραίου σημείου, λιγότερο από 0,50 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιοι από τους παρακάτω ελέγχους, που αφορούν στο δίκυκλό σας, πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένο συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα:

Έλεγχος αναφλεκτήρα μόνον.
Έλεγχος του αναφλεκτήρα, της τάσεως της αλυσίδας και ειδικά ο έλεγχος του εξαεριωτήρα.
Έλεγχος της τάσεως της αλυσίδας μόνον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Πώς πρέπει να στηρίζεται ο συνεπιβάτης του δικύκλου:

Από τη σχάρα ή το σχετικό εξάρτημα που υπάρχει πίσω του.
Από τον οδηγό σφίγγοντας τα γόνατά του.
Πατά καλά στα υποπόδια και κρατά χαλαρά αλλά σταθερά τον οδηγό από τη μέση ή από τη χειρολαβή του καθίσματος, αν υπάρχει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα η συνηθισμένη θέση σας στο δρόμο πρέπει να σας επιτρέπει:

Να φαίνεστε ώστε να σας βλέπουν τα άλλα οχήματα εμπρός σας.
Να φαίνεστε στους καθρέπτες του οχήματος εμπρός σας.
Να καθυστερείτε τα οχήματα που επιθυμούν να προσπεράσουν.
Να αφήσετε τα άλλα επερχόμενα οχήματα να προσπεράσουν από τα δεξιά σας.
Να μείνετε σε απόσταση 0,50 m από το πεζοδρόμιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Οδηγείτε σε επαρχιακό δρόμο. Στο οδόστρωμα κινούνται βοοειδή. Τι κάνετε:

Επιβραδύνετε και σταματάτε αν χρειασθεί.
Επιταχύνετε.
Κορνάρετε.
Οδηγείτε κοντά τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Δεν πρέπει να κινείσθε με το συμπλέκτη πατημένο περισσότερο από όσο είναι εντελώς απαραίτητο χρονικά γιατί:

Αυξάνεται η φθορά του κιβωτίου ταχυτήτων.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμων.
Μειώνεται ο έλεγχος της μοτοσυκλέτας σας.
Μειώνεται η πρόσφυση των ελαστικών σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πρέπει να ταξιδέψετε με ομίχλη. Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνετε:

Εφοδιάζεσθε με καύσιμα.
Παίρνετε ζεστό ρόφημα μαζί σας.
Ελέγχετε τη λειτουργία των φώτων, τη μπαταρία και καθαρίζετε τη ζελατίνα του κράνους σας.
χρονος
Unknown outcome