ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ο έλεγχος της ανοχής των βαλβίδων του κινητήρα του δικύκλου γίνεται:

Μόνο από συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα.
Από οποιονδήποτε οδηγεί δίκυκλο.
Από τον οδηγό του δικύκλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσυκλέτα εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Πώς τιμωρείται αυτή η παράβαση:

Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση.
Μόνο με πρόστιμο.
Δεν έχει καμιά συνέπεια η παράβαση αυτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Διαπιστώνεται ότι ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας οδηγεί για επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμό ή εκτελεί αυτοσχέδιους αγώνες. Πώς τιμωρείται μία τέτοια παράβαση:

Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και της άδειας ικανότητας του οδηγού από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση για 30 ημέρες.
Με πρόστιμο και αφαίρεση επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας.
Μόνο με πρόστιμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Γιατί ο δικυκλιστής δεν πρέπει να κάνει επιδείξεις στο δρόμο με το δίκυκλο που οδηγεί:

Γιατί οι ενέργειες αυτές έχουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από όλους και δεν πρέπει να απειλούμε τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των άλλων.
Γιατί κινδυνεύει να πάρει κλήση από το όργανο της Τροχαίας.
Γιατί ενοχλούνται αυτοί που τον βλέπουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε ένα σχηματισμό δικύκλων (ομαδική οδήγηση), ποιο δίκυκλο παίρνει την τελευταία θέση:

Το δίκυκλο που μπορεί να αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα.
Το δίκυκλο που πηγαίνει πιο αργά.
Οποιοδήποτε δίκυκλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Μια βασική μετατροπή στο δίκυκλό σας:

Μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.
Είναι επικίνδυνη εφόσον γίνεται χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Δεν επηρεάζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας του δικύκλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κινείσθε προς μια διάβαση πεζών και πεζοί περιμένουν να περάσουν το δρόμο. Πώς συμπεριφέρεστε:

Τους κάνετε νεύμα να περάσουν το δρόμο.
Χρησιμοποιείτε τα φώτα πορείας για να τους ειδοποιήσετε να περάσουν.
Επιβραδύνετε και ετοιμάζεστε να σταματήσετε.
Αφήνετε να περάσουν οι πιο ηλικιωμένοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποιες ενέργειες του αναβάτη προκαλούν σοβαρές φθορές στα ελαστικά της μοτοσυκλέτας:

Η στάθμευση.
Η αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Το στρίψιμο.
Το φρενάρισμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πόσο συχνά οφείλετε να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας:

Μια φορά την εβδομάδα.
Μια φορά το μήνα.
Μετά από κάθε μακρύ ταξίδι.
Μόνο σε κάθε τακτική συντήρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν η μοτοσυκλέτα σας ταλαντεύεται ή κινείται σαν φίδι εσείς πρέπει να:

Να αυξήσετε την ταχύτητά σας.
Να φρενάρετε δυνατά και κρατάτε τα φρένα.
Να αφήσετε το τιμόνι και να την αφήσετε να επανέλθει μόνη της.
Κλείνετε προοδευτικά το γκάζι και μειώνετε ταχύτητα.
χρονος
Unknown outcome