ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας καλύτερη απόδοση:

Όταν είναι κρύα.
Όταν ζεσταθούν.
Έχουν πάντα την ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσυκλέτα εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Πώς τιμωρείται αυτή η παράβαση:

Δεν έχει καμιά συνέπεια η παράβαση αυτή.
Μόνο με πρόστιμο.
Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Οι ντίζες γκαζιού, συμπλέκτη και φρένων του δικύκλου χρειάζονται λίπανση:

Όχι, γιατί ο κατασκευαστής έχει φροντίσει για τη λίπανσή τους.
Χρειάζονται περιοδικό έλεγχο και λίπανση γιατί διαφορετικά ξηραίνονται και κόβονται.
Χρειάζονται λίπανση όταν ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι αρχίζουν να σφίγγουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου αναφλεκτήρα στη μοτοσυκλέτα σας από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής της, τι μπορεί να συμβεί:

Να μη λειτουργεί ο κινητήρας και να χαλάσει το σύστημα αναφλέξεως.
Να υποστεί βλάβη ο κινητήρας.
Να μη λειτουργεί το σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ο συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα παίζει ρόλο στην οδήγησή της και γιατί:

Όχι, γιατί δεν την οδηγεί.
Ναι, γιατί επηρεάζει το κέντρο βάρους της.
Ναι, γιατί το όχημα γίνεται βαρύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα η συνηθισμένη θέση σας στο δρόμο πρέπει να σας επιτρέπει:

Να φαίνεστε ώστε να σας βλέπουν τα άλλα οχήματα εμπρός σας.
Να φαίνεστε στους καθρέπτες του οχήματος εμπρός σας.
Να καθυστερείτε τα οχήματα που επιθυμούν να προσπεράσουν.
Να αφήσετε τα άλλα επερχόμενα οχήματα να προσπεράσουν από τα δεξιά σας.
Να μείνετε σε απόσταση 0,50 m από το πεζοδρόμιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Επιθυμείτε να στρίψετε εμπρός δεξιά. Γιατί πρέπει να πάρετε τη σωστή θέση στο δρόμο εγκαίρως:

Για να επιτρέψετε στους άλλους οδηγούς να στρίψουν εμπρός σας.
Για να δείτε καλύτερα το δρόμο που θα στρίψετε.
Για να ειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς σχετικά με το πώς πρόκειται να ενεργήσετε.
Για να επιτρέψετε στους άλλους οδηγούς να σας προσπεράσουν από τα αριστερά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Πόσο συχνά οφείλετε να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας:

Μόνο σε κάθε τακτική συντήρηση.
Μετά από κάθε μακρύ ταξίδι.
Μια φορά το μήνα.
Μια φορά την εβδομάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τι κάνετε για να μείνετε ζεστοί όταν οδηγείτε με πολύ κρύο:

Οδηγείτε πολύ κοντά στα προπορευόμενα αυτοκίνητα.
Φοράτε κατάλληλα ρούχα.
Σκύβετε πολύ επάνω στο δοχείο βενζίνης.
Βάζετε πότε-πότε τα χέρια σας επάνω στο σωλήνα εξατμίσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα που έχει κινητήρα 80 cc κινείται σε αυτοκινητόδρομο. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με το οποίο μπορεί να κινείται:

45 km/h.
80 km/h.
100 km/h.
χρονος
Unknown outcome