Ερώτηση 1
Πλησιάζετε ένα δρόμο με την επιφάνειά του καλυμμένη από ψιλό χαλίκι. Τι κάνετε:
Οδηγείτε κανονικά.
Επιταχύνετε.
Επιβραδύνετε.
Σταματάτε.
Ερώτηση 2
Οι συνεπιβάτες οφείλουν να:
Έχουν άδεια ικανότητας οδηγήσεως.
Να είναι ελαφρύτεροι από τον οδηγό.
Να φορούν κράνος.
Να φορούν ρούχα με αντανακλαστικά.
Ερώτηση 3
Η μοτοσυκλέτα σας έχει ελαστικά με αεροθαλάμους. Τότε:
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 6 μήνες.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 10.000 km.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους όταν αλλάζετε το πίσω λάστιχο.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους μαζί με τα ελαστικά.
Ερώτηση 4
Η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση:
Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως.
Όχι, γιατί φροντίζει ο κινητήρας για τη λίπανσή της.
Όχι, γιατί έτσι μπορεί να βγει από τα γρανάζια και να ακινητοποιήσει τον πίσω τρόχο.
Ερώτηση 5
Αν στο δρόμο που οδηγείτε το δίκυκλο, υπάρχει ένα τμήμα με πρόσφατη ασφαλτόστρωση τι κάνετε:
Το αποφεύγετε.
Το αγνοείτε.
Το ακολουθείτε γιατί έχει καλύτερο βαθμό προσφύσεως.
Ερώτηση 6
Επικρατεί πολύ κρύο και ο δρόμος δείχνει βρεγμένος. Δεν ακούγεται ο θόρυβος κυλίσεως. Τι κάνετε:
Συνεχίζετε να οδηγείτε με την ίδια ταχύτητα.
Οδηγείτε αργά με τη μικρότερη σχέση που μπορείτε.
Επιβραδύνετε γιατί μπορεί να βρίσκεστε σε μαύρο πάγο.
Ερώτηση 7
Οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας με σταθερή ταχύτητα και το σύστημα πεδήσεως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Από τι εξαρτάται η απόσταση ακινητοποιήσεως της μοτοσυκλέτας:
Από τις καιρικές συνθήκες.
Από τον τύπο των φρένων.
Από την κατάσταση του οδοστρώματος, των ελαστικών σας και τις καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 8
Ο συνεπιβάτης οφείλει να:
Δίνει οδηγίες στον οδηγό.
Να γέρνει μαζί με τον οδηγό στις στροφές.
Να ελέγχει το δρόμο πίσω.
Να δείχνει με τα χέρια του την πρόθεση για αλλαγή κατευθύνσεως.
Ερώτηση 9
Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:
Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.
Μην υπερβαίνετε το όριο φορτώσεως που ορίζει ο κατασκευαστής.
Κρατάτε καλά τα πράγματά στα χέρια σας.
Ερώτηση 10
Οδηγείτε σε επαρχιακό δρόμο. Στο οδόστρωμα κινούνται βοοειδή. Τι κάνετε:
Επιβραδύνετε και σταματάτε αν χρειασθεί.
Επιταχύνετε.
Κορνάρετε.
Οδηγείτε κοντά τους.
Χρόνος