{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Ερώτηση 2

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 3

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

1 Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
2 Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
3 Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
Ερώτηση 4

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

1 Μικρότερο.
2 Ίσο.
3 Μεγαλύτερο.
Ερώτηση 5

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

1 Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2 Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3 Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 6

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1 Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
2 Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3 Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 7

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

1 Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2 Την εγκληματικότητα.
3 Τον τουρισμό.
Ερώτηση 8

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

1 Νωτομετωπικές.
2 Μετωπικές.
3 Πλαγιομετωπικές.
Ερώτηση 9

Τα τουριστικά λεωφορεία:

1 Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
2 Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
3 Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Ερώτηση 10

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:

1 Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
2 Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3 Και από την ορμή και από την αδράνεια.
Ερώτηση 11

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:

1 Εκτός του οχήματος.
2 Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
3 Εντός του οχήματος.
Ερώτηση 12

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

1 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 13

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

1 Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2 Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3 Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
Ερώτηση 14

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

1 Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2 Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3 Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
Ερώτηση 15

Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:

1 Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2 Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3 Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 16

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 17

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

1 Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2 Από το τιμόνι στους τροχούς.
3 Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
Ερώτηση 18

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

1 Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
2 Τα τηγανητά και το αλάτι.
3 Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Ερώτηση 19

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Τις ώρες εργασίας.
2 Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3 Τις ώρες ύπνου.
Ερώτηση 20

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

1 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3 Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 21

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

1 Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
2 Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3 Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
Ερώτηση 22

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

1 Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2 Εντός κατοικημένων περιοχών.
3 Μέσα σε σήραγγες.
Ερώτηση 23

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

1 Ανώφελη.
2 Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3 Υποχρεωτική.
Ερώτηση 24

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2 Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 25

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 26

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

1 Απογευματινές.
2 Μεσημβρινές.
3 Πρώτες πρωινές.
Ερώτηση 27

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

1 Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
2 Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
3 Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Ερώτηση 28

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 45 ωρών.
Ερώτηση 29

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 30

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 31

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:

1 70 km/h.
2 80km/h.
3 90km/h.
Ερώτηση 32

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

1 Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2 Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3 Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 33

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

1 Διαρκή ευφορία.
2 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3 Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 34

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

1 Αιολική ενέργεια.
2 Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3 θερμότητα.
Ερώτηση 35

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

1 Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2 Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3 Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
Ερώτηση 36

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:

1 Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
2 Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3 Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Ερώτηση 37

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

1 Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2 Στη συντήρηση του οχήματος.
3 Στην ευστάθεια του οχήματος.
Ερώτηση 38

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

1 Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2 Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3 Ηχορύπανση.
Ερώτηση 39

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:

1 Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
2 Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3 Τον κινητήρα με το διαφορικό.
Ερώτηση 40

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:

1 Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2 Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 41

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

1 Αύξηση της ταχύτητας.
2 Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3 Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 42

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

1 Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
2 Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
3 Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
Ερώτηση 43

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
Ερώτηση 44

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

1 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2 Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
Ερώτηση 45

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 15 ή 30 λεπτών.
Ερώτηση 46

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 7 χρόνια.
3 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ερώτηση 47

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:

1 Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
2 Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3 Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
Ερώτηση 48

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
2 Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3 Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Ερώτηση 49

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:

1 144 ώρες.
2 96 ώρες.
3 90 ώρες.
Ερώτηση 50

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

1 Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2 Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3 Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Ερώτηση 51

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

1 «Διαθεσιμότητα».
2 «Ανάπαυση».
3 «Άλλη εργασία».
Ερώτηση 52

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 53

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 54

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

1 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3 Μείωση του κόστους συντήρησης.
Ερώτηση 55

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

1 Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2 Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3 Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 56

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

1 Τους μετακινήσετε άμεσα.
2 Τους κρατάτε ζεστούς.
3 Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Ερώτηση 57

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;

1 Απαγορεύεται.
2 Επιτρέπεται πάντοτε.
3 Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 58

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

1 Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2 Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3 Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
Ερώτηση 59

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:

1 112 ώρες.
2 144 ώρες.
3 90 ώρες.
Ερώτηση 60

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 1 φορά το εξάμηνο.
2 1 φορά το μήνα.
3 1 φορά το χρόνο.