Ερώτηση 1
Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ερώτηση 2
Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
Απαγορεύεται πάντα.
Επιτρέπεται πάντα.
Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.
Ερώτηση 3
Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
Πετρελαιοκίνητα.
Βενζινοκίνητα.
Ηλεκτροκίνητα.
Ερώτηση 4
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 5
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του οδηγού.
Ερώτηση 6
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 7
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
Ερώτηση 8
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 9
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Ερώτηση 10
Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.
Ερώτηση 11
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
Ερώτηση 12
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
Ερώτηση 13
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 14
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 15
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 16
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Ερώτηση 17
Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
Αστικά λεωφορεία.
Σχολικά λεωφορεία.
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Ερώτηση 18
Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να επιταχύνει ομαλά.
Ερώτηση 19
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Ερώτηση 20
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
«Διαθεσιμότητα».
«Διάλειμμα».
Ερώτηση 21
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.
Ερώτηση 22
Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Ερώτηση 23
Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ερώτηση 24
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Άλλη εργασία».
Ερώτηση 25
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
Ερώτηση 26
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Ερώτηση 27
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
Ερώτηση 28
Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
Ερώτηση 29
Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 30
Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.
Ερώτηση 31
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Ερώτηση 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
Ερώτηση 33
Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 34
Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.
Ερώτηση 36
Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
Ερώτηση 37
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.
Ερώτηση 38
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 39
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Ερώτηση 40
Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
18 τόνους.
12 τόνους.
6 τόνους.
Ερώτηση 41
Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Η άνεση.
Η ασφάλεια.
Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 42
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 43
Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Ερώτηση 44
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 45
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 46
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 47
Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 48
Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
Ερώτηση 49
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 50
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 51
Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
Ερώτηση 52
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 53
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Ερώτηση 54
Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
24 και 45 λεπτών.
24 και 45 ωρών.
24 και 48 ωρών.
Ερώτηση 55
Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Ερώτηση 56
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 57
Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
Ερώτηση 58
Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
Ερώτηση 59
Η ορθολογική οδήγηση:
Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Ερώτηση 60
Η ζώνη ασφαλείας:
Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Χρόνος