Ερώτηση 1
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Οδικής ασφάλειας.
Συντήρησης του οχήματος.
Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Ερώτηση 2
Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
Ερώτηση 3
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ερώτηση 4
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
Ερώτηση 5
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 6
Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
Μόνο από τον οδηγό.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Ερώτηση 7
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.
Ερώτηση 8
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 9
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
Ερώτηση 10
Σε περίπτωση δυο οδηγών:
Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Ερώτηση 11
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 12
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Ερώτηση 13
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
Στην ανατροπή.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στους χειρισμούς του οδηγού.
Ερώτηση 14
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 15
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
Ερώτηση 16
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.
Ερώτηση 17
Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
7,5 τόνοι.
4,5 τόνοι.
4 τόνοι.
Ερώτηση 18
Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Τακτική.
Ερώτηση 19
Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
Ερώτηση 20
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
Εφεδρικό ταχογράφο.
Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.
Ερώτηση 21
Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.
Ερώτηση 22
Η ορθολογική οδήγηση:
Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Ερώτηση 23
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Της επόμενης Κυριακής.
Ερώτηση 24
Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
Άλλη εργασία.
Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
Χρόνος οδήγησης.
Ερώτηση 25
Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εσωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 26
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Ερώτηση 27
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 28
Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
Ερώτηση 29
Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
Απαγορεύεται πάντα.
Επιτρέπεται πάντα.
Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.
Ερώτηση 30
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Ερώτηση 31
Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
Ερώτηση 32
Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 33
Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 34
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
Ερώτηση 35
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ερώτηση 36
Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 37
Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
Δύναμη βαρύτητας.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Ελκτική δύναμη.
Ερώτηση 38
Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
Ερώτηση 39
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
Τη συσκευή του ταχογράφου.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Ερώτηση 40
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:
Παραμένει κοντά στους επιβάτες.
Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
Ερώτηση 41
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
Γευματίζει.
Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
Ερώτηση 42
Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
Της ηχορύπανσης.
Της οικονομίας καυσίμου.
Στα τέλη κυκλοφορίας.
Ερώτηση 43
ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 44
Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.
Ερώτηση 45
Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Ερώτηση 46
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 47
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
Ανώφελη.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Υποχρεωτική.
Ερώτηση 48
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Ερώτηση 49
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
Ερώτηση 50
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Ερώτηση 51
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Κάθε χρόνο.
Μετά από κάθε επισκευή του.
Ερώτηση 52
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
Ερώτηση 53
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Ερώτηση 54
Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Ερώτηση 55
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
5 χρόνια.
15 χρόνια.
5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
Ερώτηση 56
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
Ερώτηση 57
Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
Ερώτηση 58
Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Ερώτηση 59
Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
70 km/h.
80km/h.
90km/h.
Ερώτηση 60
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
Χρόνος