Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση 2

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 25.000 kg.

Ερώτηση 3

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:
1. Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
2. Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
3. Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση 4

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
1. Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
2. Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
3. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.

Ερώτηση 5

Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:
1. Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.
2. Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
3. Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση 6

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

Ερώτηση 7

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 8

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
1. Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.
2. Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
3. Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.

Ερώτηση 9

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:
1. Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.
2. Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
3. Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Ερώτηση 10

Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
1. Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.
2. Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
3. Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.