ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-23
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-03
Ολισθηρό οδόστρωμα.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

16.000 kg.
19.000 kg.
20.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:

2,50 m.
2,55 m.
2,60 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

16.000 kg.
18.000 kg.
19.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε αυτοτελές όχημα με αερόφρενα, ο χρόνος πληρώσεως των αεροφυλακίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από:

Τρία (3) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.
Δεν υπάρχει όριο, αρκεί να γεμίσουν τα αεροφυλάκια.
Δέκα (10) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ο διακόπτης κινδύνου, με τον οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε λεωφορείο, που προορίζεται για να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαϊάς, όταν το όχημα είναι σε στάση, διακόπτει:

Την παροχή του καυσίμου.
Το κύκλωμα του εσωτερικού φωτισμού κινδύνου.
Το κύκλωμα κεντρικού ηλεκτρονικού κλειδώματος θυρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η στάθμευση των λεωφορείων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται:

Μέχρι 12 ώρες.
Μέχρι 24 ώρες.
Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, με καθαρό βάρος ο καθένας:

6 kg.
8 kg.
10 kg.
χρονος
Unknown outcome