ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:

Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.
Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:

Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.
Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:

Περίπου 14-15 bar.
Περίπου 9-10 bar.
Περίπου 5-6 bar.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Πόσους κατ' ελάχιστον εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως πρέπει να φέρει ένα λεωφορείο:

Τέσσερις (4).
Τρεις (3).
Δύο (2).

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
Η βλάβη του θερμοστάτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.
Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν το σύστημα τροφοδοσίας είναι καλά ρυθμισμένο, πού οφείλεται η εκπομπή γαλάζιου καπνού από πετρελαιοκινητήρα:

Στο ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
Στο ότι ο κινητήρας δεν έχει το κανονικό αβάνς.
Στο ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί μεγάλη ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.
Κάθε πέντε (5) χρόνια.
Κάθε τρία (3) χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

100 km/h.
90 km/h.
80 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
χρονος
Unknown outcome