ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-22
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

32.000 kg.
29.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:

Τη συχνή χρήση των φρένων.
Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:

Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.
Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
Τη φθορά των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:

Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τον εκκεντροφόρο άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:

Μόνο αέρα.
Μόνο πετρέλαιο.
Μείγμα πετρελαίου και αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τα ελατήρια του λαδιού έχουν προορισμό:

Να μην αφήνουν να διαφεύγουν τα αέρια της καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φθάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να λιπαίνουν το διανομέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:

Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:

Όχι.
Ναι.
χρονος
Unknown outcome