ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-27
Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-13
Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.
Διάβαση πεζών.
Υπόγεια διάβαση πεζών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-08
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-22
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:

Ο αριστερός.
Ο δεξιός.
Και οι δύο το ίδιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πόσους κατ' ελάχιστον εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως πρέπει να φέρει ένα λεωφορείο:

Δύο (2).
Τρεις (3).
Τέσσερις (4).

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Από τι προκαλείται η υπερθέρμανση των ταμπούρων των τροχών:

Από την κακή λειτουργία του διαφορικού.
Από αντικανονική πίεση στα ελαστικά των τροχών.
Από κακή λειτουργία των επανατατικών ελατηρίων των σιαγόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η στάθμευση των λεωφορείων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται:

Μέχρι 12 ώρες.
Μέχρι 24 ώρες.
Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.
χρονος
Unknown outcome