ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-01
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:

Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:

Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε στροφόμετρο λεωφορείου, που υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα, σε ποια κλίμακα πρέπει να είναι ο δείκτης, για να έχετε καλή απόδοση του κινητήρα και περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου:

Στην κίτρινη.
Στην πράσινη.
Στην κόκκινη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) είναι μηχανισμοί που:

Καθιστούν σταθερή την οδήγηση του αυτοκινήτου.
Ελέγχουν και αποσβένουν γρήγορα τις ταλαντώσεις των ελατηρίων όταν οι τροχοί συναντούν ανωμαλία στο δρόμο.
Συνδέουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
Tην πίεση των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
χρονος
Unknown outcome