Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
1. 70 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 25 ώρες.

Ερώτηση 2

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η δεξιά στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 3

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

Ερώτηση 4

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά

Ερώτηση 5

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 6

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Α. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 7

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 8

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 9

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.

Ερώτηση 10

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 11

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Του όγκου του.
2. Της ύλης του.
3. Των κιλών του.

Ερώτηση 12

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν κινείται.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν είναι σε στάση.

Ερώτηση 13

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.

Ερώτηση 14

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
1. Ίδια.
2. Μικρότερη.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 15

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιτάχυνση.
2. Στροφή.
3. Επιβράδυνση.

Ερώτηση 16

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
1. Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
2. Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.

Ερώτηση 17

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.

Ερώτηση 18

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 19

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της κλιματικής αλλαγής.

Ερώτηση 20

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση του κόστους συντήρησης.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 21

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Υψηλές στροφές του κινητήρα.

Ερώτηση 22

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του οικείου ΚΤΕΟ.
2. Του οδηγού.
3. Του κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 23

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.

Ερώτηση 24

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
1. Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
2. Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3. Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 25

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
2. Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
3. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

Ερώτηση 26

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
3. Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.

Ερώτηση 27

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 28

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 29

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
1. 45 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 30

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Καταγράφεται στον ταχογράφο.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.

Ερώτηση 31

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τα 30 λεπτά.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τη 1 ώρα.

Ερώτηση 32

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

Ερώτηση 33

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.

Ερώτηση 34

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.

Ερώτηση 35

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε αλλαγή οδηγού.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

Ερώτηση 36

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
1. Μεταφορά μαθητών.
2. Μεταφορά λουομένων.
3. Συγκοινωνία.

Ερώτηση 37

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 38

Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
1. Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
2. Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
3. Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Ερώτηση 39

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Τον τουρισμό.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

Ερώτηση 40

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 41

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 42

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η δήμευση του οχήματος.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Ερώτηση 43

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

Ερώτηση 44

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:
1. Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
2. Να είναι σε οριζόντια στάση.
3. Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).

Ερώτηση 45

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η αύξηση της αποδοτικότητας.
2. Η ασφάλεια.
3. Η άνεση.

Ερώτηση 46

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Τα γυαλιά ηλίου.
2. Οι χάρτες.
3. Ο καφές και το νερό.

Ερώτηση 47

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
1. Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
2. Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
3. Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:
1. Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
2. Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
3. Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
2. Το σβήσιμο του κινητήρα.
3. Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.

Ερώτηση 52

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε μόνιμες βλάβες.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε δύσπνοια.

Ερώτηση 53

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

Ερώτηση 54

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
1. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3. Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 55

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Ερώτηση 56

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
1. Βράδυ.
2. Μεσημέρι.
3. Πρωί.

Ερώτηση 57

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.

Ερώτηση 58

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 59

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο δυνατός καφές.

Ερώτηση 60

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
1. Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
2. Το γραφείο και τους οδηγούς.
3. Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.