Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
1. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 4

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 5

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 6

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και των τροχών.

Ερώτηση 7

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

Ερώτηση 8

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 9

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην κόκκινη περιοχή.

Ερώτηση 10

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 11

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.

Ερώτηση 12

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Των κυκλωμάτων πέδησης.
2. Των ελαστικών.
3. Του κινητήρα.

Ερώτηση 13

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 14

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 15

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.

Ερώτηση 16

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 17

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Των κιλών του.
2. Της ύλης του.
3. Του όγκου του.

Ερώτηση 18

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 19

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 20

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 21

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 22

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 23

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

Ερώτηση 24

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 25

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 26

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 27

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ερώτηση 28

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το εξάμηνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το χρόνο.

Ερώτηση 29

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
1. Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
2. Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
3. Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.

Ερώτηση 30

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
1. Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
2. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3. Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.

Ερώτηση 31

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
1. Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
2. Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
3. Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 32

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 33

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
2. Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
3. Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν

Ερώτηση 34

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στον ανταγωνισμό.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.

Ερώτηση 35

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.

Ερώτηση 36

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 45 λεπτών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 48 ωρών.

Ερώτηση 37

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Καταγράφεται στον ταχογράφο.

Ερώτηση 38

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 39

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

Ερώτηση 40

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

Ερώτηση 41

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2. Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
3. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

Ερώτηση 42

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 43

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

Ερώτηση 44

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
1. Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
2. Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3. Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ερώτηση 45

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Τον τουρισμό.

Ερώτηση 46

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 47

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άμεση και απότομη πέδηση.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άναμμα του δεξιού φλας.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:
1. Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.
2. Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
3. Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους μετακινήσετε άμεσα.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

Ερώτηση 51

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2. Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3. Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Νερού.
2. Ξηράς κόνης.
3. Διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 53

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

Ερώτηση 54

Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
1. Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).
2. Υψηλές τάσεις.
3. Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.

Ερώτηση 55

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.

Ερώτηση 56

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:
1. 1/2 λίτρο.
2. 1 λίτρο.
3. 2 λίτρα.

Ερώτηση 57

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Απώλεια σωματικού βάρους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

Ερώτηση 58

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
1. Διαρκή ευφορία.
2. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3. Διαρκή κόπωση.

Ερώτηση 59

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:
1. Ο σιδηρόδρομος.
2. Το ΙΧΕ.
3. Το τρόλεϊ.

Ερώτηση 60

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.