ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

70 ώρες.
35 ώρες.
25 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

Η δεξιά στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

Του κινητήρα και των τροχών.
Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το σύστημα ΑLB είναι:

Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:

Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

θερμότητα.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Αιολική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

6 τόνους.
12 τόνους.
18 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μείωση των οδικών ατυχημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Αυξάνεται.
Μειώνεται.
Παραμένει σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

Να επιταχύνει ομαλά.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο από τον οδηγό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:

90km/h.
80km/h.
70 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

19 επιβάτες.
15 επιβάτες.
9 επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Οδήγησης άλλου οχήματος.
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Πρέπει να κοιμάται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:

Από 8 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 9 έως 11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

Τουλάχιστον 57 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Το πολύ 45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:

90 ώρες.
96 ώρες.
144 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό και το όχημα.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες».
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:

Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Πάντοτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Μόνο χρηματικό πρόστιμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το όνομα πατρός.
Η ιθαγένεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

Ο άνθρωπος.
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:

Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:

Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Ενημερώνει τους επιβάτες για ότι συμβαίνει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:

Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:

Πουλερικών ή/και ψαριών.
Νερού.
Φρούτων και λαχανικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:

Διαρκή ευφορία.
Διαρκή κόπωση.
Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:

Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:

Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
15 χρόνια.
5 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
χρονος
Unknown outcome