ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:

Πετρελαιοκίνητα.
Βενζινοκίνητα.
Ηλεκτροκίνητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Επαγωγής.
Συμπίεσης αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά πνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:

Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε υψηλές θερμοκρασίες
Σε καιρό βροχής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

18 τόνους.
12 τόνους.
6 τόνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

Από τις καιρικές συνθήκες.
Από το βάρος του οδηγού.
Από τον όγκο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;

Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του φορτηγού.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:

Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:

Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
Παράσυρσης πεζού.
Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:

Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:

9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:

Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τη 1 ώρα.
Τα 15 λέπια.
Τα 30 λεπτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

3 ετών.
8 ετών.
10 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

Έχει μόνο ο οδηγός.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:

Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:

Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:

Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:

Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή ευφορία.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή κόπωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:

Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η πρόληψη του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Δωρεάν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:

Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:

Αυτόνομων μετακινήσεων.
Διεθνών μετακινήσεων.
Έκτακτων μετακινήσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:

Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Το γραφείο και τους οδηγούς.
Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:

Τον οδηγό και το συνοδηγό.
Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
χρονος
Unknown outcome