Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί:
1. Στη θέση του συνοδηγού.
2. Στην αγκαλιά ενός προσώπου που κάθεται στο εμπρός κάθισμα.
3. Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμμένου τύπου, για το σκοπό αυτό, παιδικό κάθισμα.

Ερώτηση 2

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου:
c001
1. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο.
2. Να περάσετε με προσοχή χωρίς να σταματήσετε.

Ερώτηση 3

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c047
1. Κίνδυνος λόγω συχνής διελεύσεως πεζών.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών και απαγόρευση διελεύσεως οχημάτων πλην αυτών άμεσης ανάγκης και για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
3. Επιτρέπεται η διέλευση μόνον όσων πεζών συνοδεύουν παιδιά.

Ερώτηση 4

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c062
1. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).
2. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
3. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 5

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:
c146
1. Η κατεύθυνση α-β.
2. Η κατεύθυνση α-γ.
3. Καμιά κατεύθυνση.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c170
1. Είσοδος ιπποδρόμου.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως εφίππων (απαγορευμένης της διελεύσεως άλλων εκτός εφίππων που χρησιμοποιούν την οδό).
3. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων ιππασίας.

Ερώτηση 7

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c203
1. Μονόδρομος.
2. Υποχρεωτική πορεία κατ' ευθείαν εμπρός.
3. Προσέγγιση σε ανηφορικό τμήμα της οδού.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c213
1. Χώρος σταθμεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
3. Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.

Ερώτηση 9

Αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή, για τι πρέπει να προετοιμάζεστε:
c227
1. Είσθε κοντά σε σχολείο και όλες τις ώρες της ημέρας μπορεί να συναντήσετε Σχολικό Τροχονόμο.
2. Είσθε κοντά σε σχολείο και τις ώρες προσελεύσεως και αποχωρήσεως μαθητών Σχολικός Τροχονόμος μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Ερώτηση 10

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c240
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 11

Με ποια προϋπόθεση μπορείτε να εισέλθετε στην περιοχή του οδοστρώματος που προσδιορίζεται με το πλέγμα κιτρίνων γραμμών:
d035
1. Με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσετε υποχρεωτικά ευθεία πορεία.
2. Με την προϋπόθεση ότι αν εισέλθετε, δεν θα υποχρεωθείτε να παραμείνετε μέσα στη διασταύρωση λόγω της πυκνότητας της κυκλοφορίας.

Ερώτηση 12

Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει πρώτο τη διασταύρωση:
d045
1. Το όχημα 1.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 3.

Ερώτηση 13

Σε ποια από τις τρεις σημειούμενες τροχιές, εάν κινηθεί το όχημά σας, θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία:
d051
1. Στην τροχιά 1.
2. Στην τροχιά 2.
3. Στην τροχιά 3.

Ερώτηση 14

Ποιο από τα οχήματα και γιατί πρέπει να περάσει πρώτο τη διασταύρωση:
d091
1. Το όχημα 1, γιατί κινείται παράλληλα προς τις γραμμές του τροχιόδρομου (τραμ).
2. Το όχημα 2, γιατί έρχεται από τα δεξιά του οχήματος 1.
3. Το όχημα 1, γιατί το όχημα 2 πρόκειται να στρίψει αριστερά.

Ερώτηση 15

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με:
1. Μισό δευτερόλεπτο.
2. Ένα δευτερόλεπτο.
3. Δύο δευτερόλεπτα.

Ερώτηση 16

Σε πόση απόσταση από φωτεινό σηματοδότη επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 m.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 m.

Ερώτηση 17

Σε ποια θέση σε μονόδρομο επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων, αν δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα:
1. Μόνο στη δεξιά άκρη του δρόμου.
2. Μόνο στην αριστερή άκρη του δρόμου.
3. Και στην αριστερή και στη δεξιά άκρη του δρόμου.

Ερώτηση 18

Ποια υποχρέωση έχετε όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμια:
1. Να μη σταθμεύετε μπροστά σε εισόδους σπιτιών ή καταστημάτων.
2. Να τοποθετείτε το αυτοκίνητο κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην οικοδομική γραμμή.
3. Να αφήνετε ελεύθερο χώρο, πλάτους 1 m τουλάχιστον, για να περνούν οι πεζοί.

Ερώτηση 19

Ένα όχημα φθάνει από απέναντι. Πρέπει να επιβραδύνει για να σας αφήσει να προσπεράσετε:
th10
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 20

Η ορατότητα είναι άριστη:
th13
1. Μπορείτε να ακολουθήσετε το όχημα μπροστά σας που προσπερνά.
2. Δεν πρέπει να ακολουθήσετε το όχημα που προσπερνά.

Ερώτηση 21

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται το προσπέρασμα από δεξιά:
1. Όταν ο προπορευόμενος έχει δώσει σήμα ότι σκοπεύει να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημά του προς αυτήν την πλευρά.
2. Όταν ο προπορευόμενος δεν έχει αφήσει ελεύθερη την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του οδοστρώματος.
3. Σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 22

Γιατί δεν επιτρέπεται οι οδηγοί να πηγαίνουν πολύ σιγά χωρίς αιτία:
1. Η ροή της κυκλοφορίας θα εμποδίζεται χωρίς λόγο.
2. Ο κίνδυνος συγκρούσεων (εκ των όπισθεν) θα μεγάλωνε.

Ερώτηση 23

Η πινακίδα E-92 σε πράσινο φόντο σημαίνει:
ib04
1. Έξοδος υπό γωνία 92°.
2. Διεθνής αρτηρία 92.
3. Εθνική οδός 92.

Ερώτηση 24

Το επιβατηγό σας κατά το φρενάρισμα ολισθαίνει (ντεραπάρει). Πώς πρέπει να αντιδράσετε:
1. Αφήνετε τα φρένα και στρίβετε το τιμόνι αντίθετα, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ολισθήσεως του πίσω μέρους του οχήματος.
2. Φρενάρετε δυνατότερα και δεν στρίβετε καθόλου το τιμόνι.

Ερώτηση 25

Η κατανάλωση αλκοόλ:
1. Σας οδηγεί σε υπερεκτίμηση των πραγματικών σας ικανοτήτων.
2. Μειώνει το χρόνο της αντιδράσεως σας.

Ερώτηση 26

Σε μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης μπορείτε:
1. Να σταματήσετε για να ξεκουραστείτε λίγο.
2. Να αντικαταστήσετε ένα κλαταρισμένο λάστιχο.

Ερώτηση 27

Έλκετε με το επιβατηγό σας ένα ρυμουλκούμενο που δεν έχει δικά του φρένα, σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να λάβετε υπόψη σας ότι το ρυμουλκούμενο, κατά το φρενάρισμα, θα σπρώχνει το όχημά σας.
2. Να ξεκουράζετε τα φρένα του επιβατηγού με συχνή αλλαγή ταχυτήτων.

Ερώτηση 28

Η περιστασιακή ρυμούλκηση άλλου οχήματος:
1. Επιτρέπεται υπό όρους αλλά δεν συνιστάται.
2. Απαγορεύεται.

Ερώτηση 29

Σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαγιάς στο όχημά σας:
1. Διακόπτετε τη λειτουργία του κινητήρα, απομακρύνετε όλον τον κόσμο και σβήνετε τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα και στην ανάγκη με άμμο ή χώμα.
2. Ρίχνετε νερό στις φλόγες.

Ερώτηση 30

Ο θόρυβος που προκαλείται από τα αυτοκίνητα:
1. Μειώνεται όταν επιταχύνετε
2. Μειώνεται αν έχει καθαριστεί ο κινητήρας σας
3. Μπορεί να μειωθεί με σωστή οδήγηση, αποφεύγοντας απότομα φρεναρίσματα και επιταχύνσεις