ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Για να επιβιβασθείτε στο όχημά σας:

Βρίσκεσθε με πρόσωπο προς την κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.
Γυρνάτε την πλάτη σας στην κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

c044
Περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.
Περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
Περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

c083
Συνεργείο επισκευής βλαβών.
Τηλέφωνο.
Αγροτικό Ιατρείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

c099
Οδός αποκλειστικής κινήσεως αγροτικών μηχανημάτων.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
Η κυκλοφορία των αγροτικών μηχανημάτων έχει προτεραιότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:

c146
Καμιά κατεύθυνση.
Η κατεύθυνση α-γ.
Η κατεύθυνση α-β.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

c158
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσεως της οδού.
Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα προς τις δύο ακραίες πλευρές του.
Επικίνδυνο αυλάκι προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

c204
Κατοικημένη περιοχή.
Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.
Προσέγγιση σε ραδιοφωνικό σταθμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

c214
Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.
Ελικοδρόμιο.
Αεροδρόμιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

c235
Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ένας τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε μία διασταύρωση, αν και ο φωτεινός σηματοδότης λειτουργεί. Συμμορφώνεστε με:

Τα σήματα του τροχονόμου.
Τα φωτεινά σήματα του σηματοδότη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει πρώτο τη διασταύρωση:

d045
Το όχημα 3.
Το όχημα 2.
Το όχημα 1.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Με ποια σειρά προτεραιότητας επιτρέπεται η διέλευση της διασταυρώσεως αυτής:

d050
1-3-2.
2-1-3.
1-2-3.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:

d055
Κανένα και οι οδηγοί πρέπει να συνεννοηθούν.
Το όχημα 2.
Το όχημα 1.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Πλησιάζετε μία διασταύρωση που δεν έχει σήμανση. Η ορατότητα και στις δύο πλευρές εμποδίζεται από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πώς συμπεριφέρεσθε:

Θα προειδοποιήσετε τη διασταυρούμενη κυκλοφορία με τη χρήση των ηχητικών οργάνων (κορνάρισμα).
Εισέρχεστε προσεκτικά στη διασταύρωση.
Περνάτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη διασταύρωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Όταν οδηγείτε επί πολύ ώρα με υψηλή ταχύτητα:

Μειώνεται η αίσθηση της ταχύτητας.
Οδηγείτε πολύ πλησίον στο προπορευόμενο όχημα.
Η ετοιμότητα αντιδράσεως αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας:

Τίποτε, εφόσον το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το δικό σας.
Να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες κατευθύνσεως μόνο όταν το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται κοντά σας.
Να ελέγξτε με τους καθρέπτες και να κάνετε εγκαίρως γνωστή την πρόθεσή σας στους ακολουθούντες, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κατευθύνσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Προσεγγίζετε σε μία διασταύρωση που το οδόστρωμα είναι διαγραμμισμένο με βέλη και γραμμές που επιτρέπουν την πορεία μόνο ευθεία, ενώ εσείς θέλετε να στρίψετε δεξιά. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε:

Στρίβετε δεξιά.
Οδηγείτε ευθεία εμπρός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Βρέχει και ακολουθείτε ένα όχημα. Θα πρέπει να αφήσετε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον:

4 δευτερόλεπτα.
3 δευτερόλεπτα.
2 δευτερόλεπτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Τι πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα ως οδηγός ενός επιβατηγού με πλήρως φορτωμένο ρυμουλκούμενο που δεν έχει δικά του φρένα:

Η ικανότητα επιταχύνσεως θα αυξηθεί.
Η απόσταση ακινητοποιήσεως θα γίνει μικρότερη.
Το μήκος φρεναρίσματος θα γίνει μεγαλύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Αυτό το αυτοκίνητο τελειώνει το προσπέρασμα του οχήματός σας:

th14
Επιβραδύνετε ελαφρώς για να αποφύγετε να τον κάνετε να διατρέξει κίνδυνο.
Διατηρείτε την ταχύτητά σας, γιατί το προσπέρασμά του ήταν αντικανονικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Για να αλλάξετε κατεύθυνση, ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος χρήστης γύρω σας, είστε υποχρεωμένος να βγάλετε φλας:

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το μισό ενός οδοστρώματος είναι κλεισμένο εξαιτίας ενός εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φθάνουν συγχρόνως και από αντίθετες κατευθύνσεις δύο οχήματα. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:

Το όχημα που κινείται στη λωρίδα που βρίσκεται το εμπόδιο.
Το πλατύτερο όχημα.
Το μικρότερο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

H κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει την οδήγηση. Οι πιθανές επιδράσεις είναι:

Καλύτερη συγκέντρωση.
Μειωμένος συντονισμός, κακή κρίση, αυξημένη αυτοπεποίθηση.
Γρηγορότερες αντιδράσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Κινείσθε σε λωρίδα επιταχύνσεως. Μπορείτε να εισέλθετε στην κανονική λωρίδα κυκλοφορίας πίσω από αυτό το μαύρο όχημα:

ie05
ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Σε κάθε ταξίδι ο οδηγός πρέπει να κάνει στάση για ανάπαυση σε χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως κάθε:

ie12
Δύο ώρες.
Τέσσερις ώρες.
Έξι ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Για να εγκαταλείψετε τον αυτοκινητόδρομο ή μια οδό ταχείας κυκλοφορίας:

Επιβραδύνετε μόλις παρατηρήσετε τη λωρίδα επιβραδύνσεως.
Πρέπει να εισέλθετε στη λωρίδα επιβραδύνσεως και στη συνέχεια να μειώσετε ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Μια κακή ζυγοστάθμιση:

Παρεκκλίνει το όχημα από την πορεία του
Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι και φθείρει πρόωρα τα ελαστικά

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή (μίζα) για να προωθήσετε ή να οπισθοδρομήσετε μερικά μέτρα το όχημά σας:

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πεδήσεως:

Σηκώνετε με επιμονή το χειρόφρενο.
Βάζετε χαμηλότερη ταχύτητα, χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο πατώντας συνεχώς το κουμπί, ψάχνετε για περιοχή με ελεύθερο χώρο και συνεχώς ασκείτε αλλεπάλληλες πιέσεις στο πεντάλ φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις, ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:

Η έλλειψη σεβασμού στην πινακίδα STOP.
Η φυγή σε ατύχημα.
χρονος
Unknown outcome