--:--


Χειρονομίες αφής
60
Progress bar

Ερώτηση 1

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

Ερώτηση 2

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Της επόμενης Κυριακής.

Ερώτηση 3

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 4

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Ερώτηση 5

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.

Ερώτηση 6

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Ελκτική.
2. Κινητική.
3. Θερμική.

Ερώτηση 7

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Πέντε 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Επτά 24ωρα.

Ερώτηση 8

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Αλκοόλ.
2. Καφέ.
3. Χυμούς.

Ερώτηση 9

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

Ερώτηση 10

Όταν το όχημα είναι άδειο:
1. Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
2. Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
3. Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.

Ερώτηση 11

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στην ευστάθεια του οχήματος.

Ερώτηση 12

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 8 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 13

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Εντός των πόλεων.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Μεγάλης αξίας.

Ερώτηση 14

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 15

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
1. μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
2. με χρήση γεφυροπλάστιγγας
3. μέσω διαδικτύου

Ερώτηση 16

Η διάμετρος των συρματόσχοινων:
1. Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
2. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
3. Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.

Ερώτηση 17

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 90 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 18

Τι είναι το Carnet Tir;
1. Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
2. Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
3. Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων.

Ερώτηση 19

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
1. Καθόλου.
2. Πάνω από 1 φορά.
3. Πάνω από 2 φορές.

Ερώτηση 20

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 1.100 τονοχιλιόμετρα.
2. 3.300 τονοχιλιόμετρα.
3. 5.500 τονοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 21

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
1. Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
2. Πρέπει να αποφεύγεται.
3. Είναι θετική για την υγεία.

Ερώτηση 22

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
1. Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2. Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
3. Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.

Ερώτηση 23

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

Ερώτηση 24

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
1. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

Ερώτηση 25

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:
1. Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
2. Γενικότερη αναβάθμιση.
3. Γενικότερη υποβάθμιση.

Ερώτηση 26

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
1. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
2. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
3. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.

Ερώτηση 27

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):
1. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
2. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
3. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

Ερώτηση 28

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:
oo196
1. Μπροστά από τον πίσω άξονα.
2. Τέρμα μπροστά.
3. Τέρμα πίσω.

Ερώτηση 29

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:
1. Μόνο από τα ΦΔΧ.
2. Μόνο από τα ΦΙΧ.
3. Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ερώτηση 30

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
1. 112 ώρες.
2. 144 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 31

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 4,5 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 15 ή 30 λεπτών.

Ερώτηση 32

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
1. Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.
2. Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3. Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.

Ερώτηση 33

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.

Ερώτηση 34

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:
1. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
2. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 35

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Νερού.
2. Ξηράς κόνεως.
3. Διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 36

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 37

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος των αυτιών.

Ερώτηση 38

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Ευμενώς.
2. Δυσμενώς.
3. Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 39

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

Ερώτηση 40

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
2. Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3. Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.

Ερώτηση 41

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
1. Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.
2. Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
3. Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.

Ερώτηση 42

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3. 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 43

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:
1. Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.
2. Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
3. Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση 44

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
1. Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2. Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3. Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

Ερώτηση 45

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 46

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.

Ερώτηση 47

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 48

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
1. Ο δυνατός καφές.
2. Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3. Ο ολιγόλεπτος ύπνος.

Ερώτηση 49

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.

Ερώτηση 50

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:
1. Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2. Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3. Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.

Ερώτηση 51

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.

Ερώτηση 52

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
1. Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
2. Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
3. Όταν αυτό είναι εμφορτο.

Ερώτηση 53

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

Ερώτηση 54

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

Ερώτηση 55

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
1. Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
2. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
3. Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

Ερώτηση 56

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 57

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
1. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
2. Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

Ερώτηση 58

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 59

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
1. Διαρκή ευφορία.
2. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3. Διαρκή κόπωση.

Ερώτηση 60

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.