{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:

1 Ο οδηγός.
2 Ο μεταφορέας.
3 Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
Ερώτηση 2

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:

1 1.100 τονοχιλιόμετρα.
2 3.300 τονοχιλιόμετρα.
3 5.500 τονοχιλιόμετρα.
Ερώτηση 3

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

1 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ερώτηση 4

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:

1 Τις χώρες προέλευσης.
2 Τις χώρες προορισμού.
3 Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
Ερώτηση 5

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

1 Το φορτίο του οχήματος.
2 Το ύψος του οδηγού.
3 Το ύψος του οχήματος.
Ερώτηση 6

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

1 Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.
2 Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
3 Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.
Ερώτηση 7

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:

1 «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Διάλειμμα».
Ερώτηση 8

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

1 Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2 Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3 Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 9

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 26.000 κιλα.
2 22.000 κιλά.
3 14.000 κιλά.
Ερώτηση 10

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:

1 Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2 Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3 Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
Ερώτηση 11

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

1 Επιτάχυνση.
2 Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3 Ακινητοποίηση.
Ερώτηση 12

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

1 Νερού.
2 Ξηράς κόνεως.
3 Διοξειδίου του άνθρακα.
Ερώτηση 13

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 45 ωρών.
Ερώτηση 14

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:

1 Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
2 Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
3 Της ευστάθειας του φορτίου.
Ερώτηση 15

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Την ταχύτητα κίνησης.
2 Τη διανυόμενη απόσταση.
3 Τη χιλιομετρική θέση.
Ερώτηση 16

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:

1 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 17

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
Ερώτηση 18

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:

1 Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2 Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3 Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Ερώτηση 19

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:

1 Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
2 Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
3 Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
Ερώτηση 20

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

1 Με άμεση και απότομη πέδηση.
2 Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3 Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 21

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

1 Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
2 Το φορτίο και την ταχύτητα.
3 Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
Ερώτηση 22

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:

1 Μονό από τον μεταφορέα.
2 Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3 Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
Ερώτηση 23

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 24

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

1 Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2 Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3 Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Ερώτηση 25

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

1 «Διάλειμμα».
2 «Άλλη εργασία».
3 «Διαθεσιμότητα».
Ερώτηση 26

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:

1 Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2 Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3 Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
Ερώτηση 27

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Ερώτηση 28

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
Ερώτηση 29

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):

1 Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
2 Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
3 Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.
Ερώτηση 30

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:

1 Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.
2 Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
3 Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
Ερώτηση 31

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:

1 Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
2 Σε τονοχιλιόμετρα.
3 Σε επιβατοχιλιόμετρα.
Ερώτηση 32

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

1 Είναι σταθερό.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 33

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

1 Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2 Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3 Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
Ερώτηση 34

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

1 Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2 Η ισχύς και η απόδοση.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 35

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

1 Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
2 Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3 Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ερώτηση 36

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Ερώτηση 37

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

1 Απώλεια σωματικού βάρους.
2 Αύξηση σωματικού βάρους.
3 Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
Ερώτηση 38

Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά:

1 Ευθύνεται πανιά ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος.
2 Ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας.
3 Ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα.
Ερώτηση 39

Το σύστημα ΑLB είναι:

1 Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2 Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3 Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ερώτηση 40

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 41

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

1 Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
2 Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
3 Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 42

Το διάλειμμα γίνεται:

1 Εκτός του οχήματος μόνο.
2 Εντός του οχήματος μόνο.
3 Εντός ή εκτός του οχήματος.
Ερώτηση 43

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

1 Του προσφέρετε νερό.
2 Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3 Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Ερώτηση 44

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;

1 Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
2 Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
3 Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.
Ερώτηση 45

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 46

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:

1 Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
2 Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3 Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.
Ερώτηση 47

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 48

Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, σύμφωνα με τη CMR:

1 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή.
2 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή.
3 Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει.
Ερώτηση 49

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:

1 Αυτοκινητόδρομους.
2 Διασταυρώσεις.
3 Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
Ερώτηση 50

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 51

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

1 Τη συσκευή του ταχογράφου.
2 Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3 Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Ερώτηση 52

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

1 Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2 Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3 Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.
Ερώτηση 53

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

1 Ελκτική.
2 Κινητική.
3 Θερμική.
Ερώτηση 54

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

1 Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2 Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3 Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Ερώτηση 55

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

1 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2 Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3 Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 56

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

1 Των κυκλωμάτων πέδησης.
2 Των ελαστικών.
3 Του κινητήρα.
Ερώτηση 57

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

1 Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3 Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Ερώτηση 58

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

1 8 ώρες.
2 10 ώρες.
3 12 ώρες.
Ερώτηση 59

Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης:

1 Των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης.
2 Του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερομένου εμπορεύματος.
3 Του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
Ερώτηση 60

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

1 Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2 Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3 Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.