{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 2

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:

1 Τον αναστολέα διαφορικού.
2 Το ΑBS.
3 Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
Ερώτηση 3

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Ερώτηση 4

Κατά τη μεταφορά παλετών:

1 Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.
2 Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
3 Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.
Ερώτηση 5

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
Ερώτηση 6

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

1 Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
2 Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3 Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
Ερώτηση 7

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

1 Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2 Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3 Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Ερώτηση 8

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 9

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:

1 GPS.
2 GIS.
3 RDS.
Ερώτηση 10

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:

1 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
2 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3 Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.
Ερώτηση 11

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

1 «Διάλειμμα».
2 «Άλλη εργασία».
3 «Διαθεσιμότητα».
Ερώτηση 12

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:

1 Στην ανατροπή.
2 Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3 Στους χειρισμούς του οδηγού.
Ερώτηση 13

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

1 Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2 Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3 Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 14

Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:

1 Κοινοτική άδεια.
2 Διμερή άδεια.
3 Σύμβαση CMR.
Ερώτηση 15

Το σύστημα ΑLB είναι:

1 Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2 Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3 Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ερώτηση 16

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

1 Ελκτική.
2 Κινητική.
3 Θερμική.
Ερώτηση 17

Τι είναι το Carnet Tir;

1 Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
2 Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
3 Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων.
Ερώτηση 18

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:

1 Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
2 Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3 Όπισθεν.
Ερώτηση 19

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

1 Το πολύ 45 ωρών.
2 Τουλάχιστον 33 ωρών.
3 Τουλάχιστον 57 ωρών.
Ερώτηση 20

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:

1 Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
2 Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
3 Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
Ερώτηση 21

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:

1 Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2 Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3 Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Ερώτηση 22

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

1 Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2 Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3 Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Ερώτηση 23

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

1 Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2 Ημερολογιακών εβδομάδων.
3 Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ερώτηση 24

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:

1 Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2 Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3 Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
Ερώτηση 25

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

1 Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2 Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3 Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Ερώτηση 26

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

1 RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2 GPS, GIS.
3 Weigh in motion , sensors.
Ερώτηση 27

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

1 Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
2 Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3 Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
Ερώτηση 28

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 29

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

1 Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
2 Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
3 Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.
Ερώτηση 30

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:

1 3,5 τόνους.
2 4,5 τόνους.
3 5 τόνους.
Ερώτηση 31

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

1 ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2 Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3 Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
Ερώτηση 32

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

1 Διαρκή ευφορία.
2 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3 Διαρκή κόπωση.
Ερώτηση 33

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

1 Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
2 Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3 Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
Ερώτηση 34

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:

1 Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2 Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3 Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
Ερώτηση 35

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;

1 Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.
2 Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3 Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
Ερώτηση 36

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:

1 Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
2 Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
3 Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.
Ερώτηση 37

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
Ερώτηση 38

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:

1 Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
2 Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
3 Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.
Ερώτηση 39

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Ερώτηση 40

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:

1 Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
2 Να επιβραδύνει ομαλά.
3 Να επιταχύνει ομαλά.
Ερώτηση 41

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:

1 Της μάζας του προς την ισχύ.
2 Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Μεταφοράς φορτίου.
Ερώτηση 42

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
Ερώτηση 43

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

1 Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2 Η ισχύς και η απόδοση.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 44

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

1 Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2 Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 45

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

1 Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
Ερώτηση 46

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:

1 Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
2 Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
3 Ενιαίο έγγραφο.
Ερώτηση 47

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:

1 Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
2 Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
3 Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
Ερώτηση 48

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;

1 Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2 Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
3 Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.
Ερώτηση 49

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

1 Τα έργα υποδομής.
2 Οι καιρικές συνθήκες.
3 Ο άνθρωπος.
Ερώτηση 50

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

1 Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2 Στο σαγόνι.
3 Στο πάνω μέρος των αυτιών.
Ερώτηση 51

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:

1 Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
2 Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3 Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
Ερώτηση 52

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

1 «Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.
2 Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3 Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.
Ερώτηση 53

Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:

1 Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
2 Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
3 Δεν φέρει ευθύνη.
Ερώτηση 54

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:

1 Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2 Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3 Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Ερώτηση 55

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

1 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3 Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Ερώτηση 56

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Τις ώρες εργασίας.
2 Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3 Τις ώρες ύπνου.
Ερώτηση 57

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

1 Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2 Για κοινωφελείς σκοπούς.
3 Για ανώφελους σκοπούς.
Ερώτηση 58

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

1 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2 Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Ερώτηση 59

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

1 Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2 Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3 Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Ερώτηση 60

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:

1 Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
2 Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3 Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.