Ερώτηση 1
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
Ερώτηση 2
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.
Ερώτηση 3
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
Του 1,5 τόνου.
Των 3,5 τόνων.
Των 7 τόνων.
Ερώτηση 4
Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
Ερώτηση 5
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 6
Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:
Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
Ερώτηση 7
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 8
Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
Ερώτηση 9
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 10
Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 11
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Ασθένεια του πνεύματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του σώματος.
Ερώτηση 12
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
Ερώτηση 13
ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Ερώτηση 14
Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.
Ερώτηση 15
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.
Ερώτηση 16
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Αύξησης της θερμοκρασίας.
Πτώσης της πίεσης.
Πτώσης της θερμοκρασίας.
Ερώτηση 17
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Ερώτηση 18
Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 19
Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
Ερώτηση 20
Το πιστοποιητικό EUR.1:
Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Ερώτηση 21
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.
Ερώτηση 22
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Ερώτηση 23
Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
Ερώτηση 24
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
Ερώτηση 25
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
Στην ανατροπή.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στους χειρισμούς του οδηγού.
Ερώτηση 26
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 27
Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ερώτηση 28
Το διάλειμμα γίνεται:
Εκτός του οχήματος μόνο.
Εντός του οχήματος μόνο.
Εντός ή εκτός του οχήματος.
Ερώτηση 29
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 30
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Ερώτηση 31
Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
Ερώτηση 32
Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
Ερώτηση 33
Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.
Ερώτηση 34
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Ερώτηση 35
Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
Το δάπεδο του λεωφορείου.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το εσωτερικό της στροφής.
Ερώτηση 36
Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ερώτηση 37
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 38
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ερώτηση 39
Συρμός είναι ο συνδυασμός:
Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
Ερώτηση 40
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.
Ερώτηση 41
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Ερώτηση 42
Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 43
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.
Ερώτηση 44
Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
Ερώτηση 45
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
Ερώτηση 46
Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.
Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.
Ερώτηση 47
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
Ερώτηση 48
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
Ερώτηση 49
Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:
Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.
Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.
Ερώτηση 50
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
Ερώτηση 51
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.
Ερώτηση 52
Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:
Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.
Ερώτηση 53
Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):
Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.
Ερώτηση 54
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 55
Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Ερώτηση 56
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
«Διαθεσιμότητα».
«Διάλειμμα».
Ερώτηση 57
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Ερώτηση 58
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
Αλκοόλ.
Καφέ.
Χυμούς.
Ερώτηση 59
Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
Ερώτηση 60
Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:
Ένα χρόνο.
Έξι μήνες.
Δύο χρόνια.
Χρόνος