Ερώτηση 1
Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.
Ερώτηση 2
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 3
Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 4
Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 5
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Ερώτηση 6
Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:
Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
Της ευστάθειας του φορτίου.
Ερώτηση 7
Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).
Υψηλές τάσεις.
Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
Ερώτηση 8
Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.
Ερώτηση 9
Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:
Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
Ερώτηση 10
Το μέγεθος της ροπής είναι:
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ερώτηση 11
Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:
Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
Ερώτηση 12
Τριβή ονομάζεται:
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Ερώτηση 13
Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
Επιβράδυνση.
Στροφή.
Επιτάχυνση.
Ερώτηση 14
Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 15
Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.
Για ένα μόνο δρομολόγιο.
Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.
Ερώτηση 16
Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 17
Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ερώτηση 18
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ερώτηση 19
Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ερώτηση 20
Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Είναι θετική για την υγεία.
Ερώτηση 21
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Ερώτηση 22
Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.
Ερώτηση 23
Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.
Ερώτηση 24
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Ερώτηση 25
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
Ερώτηση 26
Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Ερώτηση 27
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
Ερώτηση 28
Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.
Ερώτηση 29
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 30
Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:
Μονό από τον μεταφορέα.
Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
Ερώτηση 31
Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ερώτηση 32
Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:
Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Και από την ορμή και από την αδράνεια.
Ερώτηση 33
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
Ανώφελη.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Υποχρεωτική.
Ερώτηση 34
Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
Έξι μήνες.
Ένα χρόνο.
Δύο χρόνια.
Ερώτηση 35
Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
Ερώτηση 36
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.
Ερώτηση 37
Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:
Του οδηγού.
Των αστυνομικών αρχών.
Του υπεύθυνου της φόρτωσης.
Ερώτηση 38
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.
Ερώτηση 39
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
Τις χώρες προέλευσης.
Τις χώρες προορισμού.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
Ερώτηση 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Την ταχύτητα κίνησης.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Τη χιλιομετρική θέση.
Ερώτηση 41
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ερώτηση 42
Οι άδειες ΕΔΥΜ:
Είναι ετήσιας διάρκειας.
Ισχύουν για 2 έτη.
Ισχύουν για 3 έτη.
Ερώτηση 43
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 44
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ερώτηση 45
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
Της καταπόνησης των τροχών.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της κατανάλωσης καυσίμου.
Ερώτηση 46
Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :
1/1/2006.
1/5/2006.
1/6/2006.
Ερώτηση 47
Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
GPS, GIS.
Weigh in motion , sensors.
Ερώτηση 48
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Φωτεινό σηματοδότη.
Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
Ερώτηση 49
Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
«Έξυπνη κάρτα».
Ψηφιακό ρολόι.
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ερώτηση 50
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 51
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Ερώτηση 52
Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:
8cm.
15cm.
20cm.
Ερώτηση 53
Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 54
Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
Ερώτηση 55
Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Ερώτηση 56
Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:
GPS.
GIS.
RDS.
Ερώτηση 57
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.
Ερώτηση 58
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
Ερώτηση 59
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.
Ερώτηση 60
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Χρόνος