Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:
f-37
1. Όλα τα οχήματα.
2. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
3. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-52
1. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση 3

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-58
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Ερώτηση 4

Όταν πλησιάζετε σε μία στροφή τι πρέπει να κάνετε για να μην ολισθήσει ή εκτραπεί το αυτοκίνητό σας από τη λωρίδα κυκλοφορίας που κινείται:
1. Να πατήσετε τον ποδομοχλό του φρένου, όταν φθάσετε πάνω στη στροφή.
2. Να συνεχίσετε με την ταχύτητα που φθάνετε στη στροφή.
3. Να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο πριν φθάσετε στο σημείο που αρχίζει η στροφή.

Ερώτηση 5

Όταν οδηγείτε σε μεγάλου μήκους και κλίσεως κατηφόρα, θα πρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα του οχήματός σας:
1. Χρησιμοποιώντας σε όλη τη διαδρομή το ποδόφρενο.
2. Επιλέγοντας πριν αρχίσει η κατηφόρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα το ποδόφρενο.
3. Χρησιμοποιώντας το ποδόφρενο και επιλέγοντας χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πλησιάζοντας το τέλος της κατηφόρας.

Ερώτηση 6

Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση των φορτωμένων φορτηγών αυτοκινήτων στις στροφές:
1. Ο όγκος, το είδος και το βάρος του φορτίου.
2. Η μείωση της ταχύτητας του φορτηγού.
3. Οι κατάλληλοι χειρισμοί του οδηγού.

Ερώτηση 7

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή χωρίς κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 8

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 9

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Ερώτηση 10

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 80 km/h
2. 70 km/h
3. 90 km/h