Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-23
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

Ερώτηση 2

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-38
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 3

Κινείσθε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση:
f-04
1. Οδηγείτε σε οποιαδήποτε λωρίδα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας.
2. Οδηγείτε στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος λωρίδες.

Ερώτηση 4

Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 5

Το ποσοστό των υπευθύνων για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, στους οποίους η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα βρέθηκε να υπερβαίνει το νόμιμο όριο, είναι της τάξεως του:
f-01
1. 40 %
2. 25 %
3. 10 %

Ερώτηση 6

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού φορτηγού, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 20.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 16.000 kg.

Ερώτηση 7

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση 8

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:
f-012
1. Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.
2. Πολύ εύφλεκτα υγρά.
3. Εύφλεκτα υγρά.

Ερώτηση 9

Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:
1. Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.
2. Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
3. Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».

Ερώτηση 10

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:
1. Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.
2. Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.
3. Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.