Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:
f-02
1. Μόνο τις κίτρινες γραμμές.
2. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
3. Μόνο τις άσπρες γραμμές.

Ερώτηση 2

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
1. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.

Ερώτηση 3

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-56
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 4

Πώς θα ενεργήσετε στην περίπτωση αυτή:
f-05
1. Θα προχωρήσετε μέχρι το ύψος της πινακίδας STOP, θα σταματήσετε εκεί και θα παραχωρήσετε προτεραιότητα στα οχήματα που βλέπετε ότι κινούνται σε κάθετη με σας πορεία. Όταν δεν βλέπετε να έρχονται άλλα οχήματα, θα διασχίσετε τη διασταύρωση.
2. Θα προχωρήσετε μέχρι τη γραμμή διακοπής πορείας, θα σταματήσετε και αφού ελέγξετε ότι δεν έρχονται σε κάθετη με σας πορεία άλλα οχήματα στα οποία πρέπει να παραχωρήσετε προτεραιότητα, θα προχωρήσετε.

Ερώτηση 5

Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με δύο λευκές συνεχείς γραμμές. Επιτρέπεται η υπέρβασή τους:
1. Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
2. Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
3. Όχι, σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 6

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m, είναι:
1. 20.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 18.000 kg.

Ερώτηση 7

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 24 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 6 μήνες.

Ερώτηση 8

Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
1. Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
2. Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταδόσεως κινήσεως:
1. Μεταφέρει τη δύναμη του ζεύγους πινιόν-κορώνας στους τροχούς επιτρέποντας σε αυτούς να έχουν διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.
2. Μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ των στροφών του κινητήρα και των στροφών του κινητήριου άξονα και κατά συνέπεια των τροχών.
3. Επιτρέπει την προοδευτική σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.

Ερώτηση 10

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:
1. Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
2. Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
3. Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.