Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-33
1. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 2

Κινείσθε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση:
f-04
1. Οδηγείτε στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος λωρίδες.
2. Οδηγείτε σε οποιαδήποτε λωρίδα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας.

Ερώτηση 3

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για οικονομική οδήγηση και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων:
1. Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.
2. Γρήγορο ξεκίνημα και δυνατή επιτάχυνση.
3. Πίεση στα ελαστικά χαμηλότερη της κανονικής.

Ερώτηση 4

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο σε οδικό δίκτυο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:
1. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή τη χρησιμοποιεί μόνο για προσπέρασμα ή άλλες ειδικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσει σε καμιά περίπτωση.
3. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 5

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού ρυμουλκούμενου οχήματος, για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 16.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 20.000 kg.

Ερώτηση 6

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος φορτηγού για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
1. 11,5 m.
2. 12 m.
3. 12,5 m.

Ερώτηση 7

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 8

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 6 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 24 μήνες.

Ερώτηση 9

Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:
1. 6 kg.
2. 8 kg.
3. 10 kg.

Ερώτηση 10

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η βλάβη του θερμοστάτη.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.