Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-22
1. Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από 3 τόνους.
2. Έξοδος από περιοχή όπου το μέγιστο φορτίο ανά άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 τόνους.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ερώτηση 2

Αν περισσότερα του ενός φορτηγά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση (κονβόι) η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρούν μεταξύ τους συνιστάται να είναι τουλάχιστον:
1. 150 m.
2. 100 m.
3. 75 m.

Ερώτηση 3

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις το προσπέρασμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο:
1. Όταν σε οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χρησιμοποιεί, για το προσπέρασμα, την αριστερή λωρίδα της κατευθύνσεώς του.
2. Όταν προσπερνά σε αυτοκινητόδρομο λόγω των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται.
3. Όταν το οδόστρωμα της κατευθύνσεώς του αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας και χρησιμοποιεί μέρος του οδοστρώματος της αντίθετης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 4

Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση των φορτωμένων φορτηγών αυτοκινήτων στις στροφές:
1. Οι κατάλληλοι χειρισμοί του οδηγού.
2. Η μείωση της ταχύτητας του φορτηγού.
3. Ο όγκος, το είδος και το βάρος του φορτίου.

Ερώτηση 5

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού φορτηγού, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 20.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 16.000 kg.

Ερώτηση 6

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή χωρίς κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,60 m.
2. 2,55 m.
3. 2,50 m.

Ερώτηση 7

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλα) είναι:
1. Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής ή εξαγωγής.
2. Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
3. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.

Ερώτηση 8

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
1. Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
2. Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
3. Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

Ερώτηση 9

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:
1. Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.
2. Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.
3. Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 10

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
1. Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
2. Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
3. Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.