ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:

f-37
Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.
Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
Όλα τα οχήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε αυτήν την κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:

f-011
Το βαρύ όχημα υποχωρεί.
Το επιβατηγό υποχωρεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο πάγος:

f-07
Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.
Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.
Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποιος τρόπος οδηγήσεως είναι ιδιαίτερα οικονομικός και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος:

Έγκαιρο ανέβασμα της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων μόλις αρχίζει ανηφόρα.
Οδήγηση εξαντλώντας τον αριθμό στροφών για κάθε σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων.
Έγκαιρη αλλαγή της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων με την αμέσως μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Για να κάνετε ένα ταξίδι περίπου 300 km με μία μέση ταχύτητα 70 km/h, θα κάνετε περίπου:

5 ώρες.
5 ώρες και 30 λεπτά τουλάχιστον.
4 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Για ποιους λόγους επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα κατά τις μεγάλες εξόδους:

Για να περιορισθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.
Για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
Για να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά την έξοδο και είσοδο στο αστικό κέντρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

110 km/h.
100 km/h.
90 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:

Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

90 km/h
70 km/h
80 km/h
χρονος
Unknown outcome