ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:

f-02
Μόνο τις άσπρες γραμμές.
Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

f-53
Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

f-54
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.
Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η στάθμευση των φορτηγών άνω των 3.500 kg σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται στην ίδια θέση:

Μέχρι 12 ώρες.
Μέχρι 24 ώρες.
Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση των φορτωμένων φορτηγών αυτοκινήτων στις στροφές:

Ο όγκος, το είδος και το βάρος του φορτίου.
Η μείωση της ταχύτητας του φορτηγού.
Οι κατάλληλοι χειρισμοί του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ο εφοδιασμός των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων, με κάρτα ελέγχου καυσαερίων μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 3.500 kg, πρέπει να γίνεται κάθε:

΄Εξι (6) μήνες.
Ένα (1) χρόνο.
Δύο (2) χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:

Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.
Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τα φορτηγά άνω των 3.500 kg που ταξινομούνται ως μεταχειρισμένα υφίστανται τεχνικό έλεγχο:

Τον πρώτο έλεγχο, δύο χρόνια μετά την ταξινόμησή τους και μετά περιοδικά κάθε δύο χρόνια.
Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε ένα (1) χρόνο.
Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

85 km/h.
70 km/h.
90 km/h.
χρονος
Unknown outcome