ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

f-48
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

f-58
Σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όταν πλησιάζετε σε μία στροφή τι πρέπει να κάνετε για να μην ολισθήσει ή εκτραπεί το αυτοκίνητό σας από τη λωρίδα κυκλοφορίας που κινείται:

Να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο πριν φθάσετε στο σημείο που αρχίζει η στροφή.
Να συνεχίσετε με την ταχύτητα που φθάνετε στη στροφή.
Να πατήσετε τον ποδομοχλό του φρένου, όταν φθάσετε πάνω στη στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Πότε επιτρέπεται να κάνετε όπισθεν με το όχημά σας:

Από έναν κεντρικό σε ένα μικρό δρόμο.
Όταν δεν είναι δυνατή η προς τα εμπρός κίνηση ή γίνεται ελιγμός σταθμεύσεως.
Κοντά σε ένα στύλο φωτισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Όταν οδηγείτε σε παγωμένους δρόμους, η απόσταση που φυσιολογικά χρειάζεται για να σταματήσετε σε περίπτωση ανάγκης σε σύγκριση με αυτήν που απαιτείται σε στεγνό δρόμο είναι πιθανό να αυξηθεί κατά:

10 φορές
5 φορές.
2 φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε οδούς με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή σε ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.
Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Για να προσφέρετε βοήθεια, είναι μερικές φορές απαραίτητο να:

f-06
Βγάλετε το κράνος ενός οδηγού δικύκλου.
Απέχετε αν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε.
Δώσετε να πιει αλκοόλ ένας τραυματισμένος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού φορτηγού, για εθνικές μεταφορές, είναι:

20.000 kg.
19.000 kg.
16.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:

22.000 kg.
20.000 kg.
17.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.
χρονος
Unknown outcome