Ερώτηση 1
Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός φορτηγού βρίσκεται υπό την επίδρασή του:
Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.
Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος.
Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.
Ερώτηση 2
Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα, τη νύκτα, και επιτρέπεται να ανάψετε τα φώτα πορείας αυτό το κάνετε:
Λίγο πριν μεταφερθείτε προς τα αριστερά.
Όταν είστε στα αριστερά και πριν φθάσετε στο ύψος του.
Όταν είστε στο ύψος του.
Ερώτηση 3
Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:
Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.
Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.
Ερώτηση 4
Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:
Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.
Ερώτηση 5
Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
Ερώτηση 6
Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.
Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
Ερώτηση 7
Για να κάνετε ένα ταξίδι περίπου 300 km με μία μέση ταχύτητα 70 km/h, θα κάνετε περίπου:
4 ώρες.
5 ώρες και 30 λεπτά τουλάχιστον.
5 ώρες.
Ερώτηση 8
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για οικονομική οδήγηση και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων:
Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.
Γρήγορο ξεκίνημα και δυνατή επιτάχυνση.
Πίεση στα ελαστικά χαμηλότερη της κανονικής.
Ερώτηση 9
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε ένα φορτηγό για εθνικές μεταφορές είναι:
10.000 kg.
11.500 kg.
13.000 kg.
Ερώτηση 10
Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:
f-37
Όλα τα οχήματα.
Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.
Χρόνος