Ερώτηση 1
Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με μια λευκή συνεχή γραμμή. Επιτρέπεται η υπέρβασή της:
Ναι, εάν δεν βλέπετε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση οχήματα.
Όχι, σε καμιά περίπτωση.
Ναι, αν είναι να προσπεράσετε άλλο όχημα που κινείται με μικρή ταχύτητα.
Ερώτηση 2
Όταν τα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα είναι πολύ μαύρα, ποια είναι η πιθανή αιτία:
Η χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
Η χαμηλή πίεση των κυλίνδρων.
Η ελαττωματική παροχή της αντλίας εγχύσεως.
Ερώτηση 3
Ο πάγος:
f-07
Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.
Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.
Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.
Ερώτηση 4
Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:
Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.
Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Ερώτηση 5
Σε στροφόμετρο φορτηγού, που υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες (περιοχές ενδείξεων στροφών) με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα, σε ποια κλίμακα πρέπει να είναι ο δείκτης, για να έχετε καλή απόδοση του κινητήρα και περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου:
Στην κίτρινη.
Στην πράσινη.
Στην κόκκινη.
Ερώτηση 6
Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:
Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.
Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.
Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.
Ερώτηση 7
Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
Μικρότερο των 10.000 kg.
Ερώτηση 8
Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:
Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».
Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.
Ερώτηση 9
Αν αντιληφθείτε ότι ένα όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση έρχεται επάνω σας, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, πώς θα αντιδράσετε:
Θα συνεχίσετε την πορεία σας.
Θα προσπαθήσετε, κινούμενοι εφόσον είναι δυνατόν προς τα δεξιά, να βγείτε από την τροχιά του οχήματος, κορνάροντας συνεχώς και αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Θα κορνάρετε συνεχώς αναβοσβήνοντας τα φώτα σας.
Ερώτηση 10
Για να προσφέρετε βοήθεια, είναι μερικές φορές απαραίτητο να:
f-06
Δώσετε να πιει αλκοόλ ένας τραυματισμένος.
Απέχετε αν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε.
Βγάλετε το κράνος ενός οδηγού δικύκλου.
Χρόνος