Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

Ερώτηση 2

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 3

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 4

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 5

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Των κυκλωμάτων πέδησης.
2. Των ελαστικών.
3. Του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 7

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 8

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.

Ερώτηση 9

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

Ερώτηση 10

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 11

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Απόβαρο.
2. Ωφέλιμο φορτίο.
3. Μεικτό βάρος.

Ερώτηση 12

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 13

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Μειώνεται.
2. Αυξάνεται.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 14

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 15

Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς το εξωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 16

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 17

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 18

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:
1. Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
2. Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3. Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Ερώτηση 19

Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:
1. Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
2. Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
3. Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.

Ερώτηση 20

Οι κουρτίνες:
1. Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
2. Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
3. Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.

Ερώτηση 21

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 8 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 22

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
1. 8 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 23

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Της επόμενης Κυριακής.

Ερώτηση 24

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 9 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 25

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Καταγράφεται στον ταχογράφο.

Ερώτηση 26

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 27

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 29

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε αλλαγή οδηγού.

Ερώτηση 30

Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
1. Η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια.
2. Η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα.
3. Η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.

Ερώτηση 31

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
1. Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
2. Τριγωνική μεταφορά.
3. Διμερής μεταφορά.

Ερώτηση 32

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:
1. Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.
2. Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
3. Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.

Ερώτηση 33

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:
1. Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
2. Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
3. Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.

Ερώτηση 34

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
1. Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
2. Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3. Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.

Ερώτηση 35

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
1. Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.
2. Ναι, σε κάθε περίπτωση.
3. Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.

Ερώτηση 36

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;
1. Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
2. Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Ερώτηση 37

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
1. Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.
2. Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
3. Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.

Ερώτηση 38

Το πιστοποιητικό EUR.1:
1. Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
2. Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
3. Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

Ερώτηση 39

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.

Ερώτηση 40

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 41

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
3. Θανατική ποινή.

Ερώτηση 42

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Ο καφές και το νερό.
2. Οι χάρτες.
3. Τα γυαλιά ηλίου.

Ερώτηση 43

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:
1. Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
2. Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
3. Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 44

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:
1. Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
2. Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
3. Της ευστάθειας του φορτίου.

Ερώτηση 45

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
1. Η αποφυγή εμποδίου.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
3. Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
1. Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
2. Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
3. Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.

Ερώτηση 47

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Το σβήσιμο του τσιγάρου.
2. Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3. Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους μετακινήσετε άμεσα.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

Ερώτηση 50

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Ανώφελη.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Υποχρεωτική.

Ερώτηση 51

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τον τραυματιοφορέα.

Ερώτηση 52

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.

Ερώτηση 53

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 54

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
1. Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
2. Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
3. Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

Ερώτηση 55

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Συλλογική επιχείρηση.

Ερώτηση 56

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Για ανώφελους σκοπούς.

Ερώτηση 57

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
1. Έξι μήνες.
2. Ένα χρόνο.
3. Δύο χρόνια.

Ερώτηση 58

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

Ερώτηση 59

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.