Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:
1. Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 2

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:
1. 25 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 70 ώρες.

Ερώτηση 3

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
1. Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3. Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.

Ερώτηση 4

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
2. Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
3. Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.

Ερώτηση 5

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

Ερώτηση 6

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 7

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. Αιολική ενέργεια.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. Θερμότητα.

Ερώτηση 8

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 9

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 10

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
1. 26.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 14.000 κιλα.

Ερώτηση 11

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 12

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 13

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιβράδυνση.
2. Στροφή.
3. Επιτάχυνση.

Ερώτηση 14

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 15

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 16

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.

Ερώτηση 17

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 18

Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται:
1. Από τον τύπο και το Βάρος του οχήματος.
2. Από την ταχύτητα του οχήματος.
3. Από τα σημεία αγκυρωσης.

Ερώτηση 19

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Μειώνεται η αντοχή τους.

Ερώτηση 20

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

Ερώτηση 21

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Κέντρο.
2. Δεξιά.
3. Αριστερά.

Ερώτηση 22

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
2. Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3. Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.

Ερώτηση 23

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
2. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
3. Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.

Ερώτηση 24

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:
1. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.
2. Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
3. Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.

Ερώτηση 25

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 90 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 26

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Καταγράφεται στον ταχογράφο.

Ερώτηση 27

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

Ερώτηση 28

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
1. «Έξυπνη κάρτα».
2. Ψηφιακό ρολόι.
3. Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.

Ερώτηση 29

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 30

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Κάθε χρόνο.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

Ερώτηση 31

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3. Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.

Ερώτηση 32

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):
1. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
2. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
3. Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.

Ερώτηση 33

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
2. Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3. Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.

Ερώτηση 34

Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:
1. Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
2. Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
3. Δεν φέρει ευθύνη.

Ερώτηση 35

Το πιστοποιητικό EUR.1:
1. Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
2. Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
3. Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

Ερώτηση 36

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 37

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 38

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 39

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Ο καφές και το νερό.
2. Οι χάρτες.
3. Τα γυαλιά ηλίου.

Ερώτηση 40

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άμεση και απότομη πέδηση.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άναμμα του δεξιού φλας.

Ερώτηση 41

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.

Ερώτηση 42

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:
1. Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2. Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3. Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.

Ερώτηση 43

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Νερού.
2. Ξηράς κόνεως.
3. Διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 44

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
1. Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
2. Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
3. Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

Ερώτηση 45

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους μετακινήσετε άμεσα.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

Ερώτηση 46

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.

Ερώτηση 47

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Ανώφελη.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Υποχρεωτική.

Ερώτηση 48

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:
1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
2. Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
3. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

Ερώτηση 50

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:
1. Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
2. Τα τηγανητά και το αλάτι.
3. Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

Ερώτηση 51

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Αλκοόλ.
2. Καφέ.
3. Χυμούς.

Ερώτηση 52

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:
1. 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2. 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3. 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

Ερώτηση 53

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
1. Η κόπωση του κινητήρα.
2. Η κόπωση του συσσωρευτή.
3. Η κόπωση του οδηγού.

Ερώτηση 54

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 55

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
1. Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2. Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3. Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

Ερώτηση 56

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
1. Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
2. Σε τονοχιλιόμετρα.
3. Σε επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 57

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
1. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.

Ερώτηση 58

Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:
1. Κοινοτική άδεια.
2. Διμερή άδεια.
3. Σύμβαση CMR.

Ερώτηση 59

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:
1. Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2. Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3. Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

Ερώτηση 60

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.