ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

Επιτάχυνση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Ακινητοποίηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:

Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

Της καταπόνησης των τροχών.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της κατανάλωσης καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

Εκτός κατοικημένων περιοχών.
Εντός κατοικημένων περιοχών.
Μέσα σε σήραγγες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Το μεταφερόμενο φορτίο:

Απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα.
Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος.
Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το πλάτος της μετώπης:

Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η διάμετρος των συρματόσχοινων:

Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:

oo195
Κέντρο.
Δεξιά.
Αριστερά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

24 και 45 λεπτών.
24 και 45 ωρών.
24 και 48 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :

1/1/2006.
1/5/2006.
1/6/2006.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:

Πάντοτε.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:

Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
Τριγωνική μεταφορά.
Διμερής μεταφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:

Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.
Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Οι άδειες ΕΔΥΜ:

Είναι ετήσιας διάρκειας.
Ισχύουν για 2 έτη.
Ισχύουν για 3 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει:

Τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις.
Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.
Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος σύμφωνα με τη CMR;

Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα.
Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος.
Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:

Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η δήμευση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:

Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:

Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:

5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

1/2 λίτρο.
1 λίτρο.
2 λίτρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:

Φρούτων και λαχανικών.
Νερού.
Πουλερικών ή/και ψαριών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:

Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:

Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:

Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:

Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:

Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
Ενιαίο έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
χρονος
Unknown outcome