ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:

Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά πνευματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στο κέντρο βάρους.
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στον κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

14.000 κιλα.
22.000 κιλά.
26.000 κιλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Τριβή ονομάζεται:

Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:

Δεν μεταβάλλεται.
Αυξάνεται.
Μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:

Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:

Του υπεύθυνου της φόρτωσης.
Των αστυνομικών αρχών.
Του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:

oo195
Αριστερά.
Δεξιά.
Κέντρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:

oo196
Τέρμα πίσω.
Τέρμα μπροστά.
Μπροστά από τον πίσω άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:

Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
Στην εύρεση εργασίας.
Στον ανταγωνισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

Επτά 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Πέντε 24ωρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

Ως ύπνος.
Ως ανάπαυση.
Ως άλλη εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τα 30 λεπτά.
Τα 15 λέπια.
Τη 1 ώρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:

Των 7 τόνων.
Των 3,5 τόνων.
Του 1,5 τόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τη συσκευή του ταχογράφου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:

«Διάλειμμα».
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«Άλλες εργασίες».
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
Στη θέση «ανάπαυση».
Μόνο ιδιοχείρως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
Κάθε χρόνο.
Πριν από κάθε διαδρομή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;

Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

Θανατική ποινή.
Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Η ασφάλεια.
Η άνεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:

Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:

Όταν αυτό είναι εμφορτο.
Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:

Της ευστάθειας του φορτίου.
Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
Η αποφυγή εμποδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :

Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:

Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.
Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:

Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:

Χυμούς.
Καφέ.
Αλκοόλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο δυνατός καφές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:

Σε επιβατοχιλιόμετρα.
Σε τονοχιλιόμετρα.
Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:

Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
Ο μεταφορέας.
Ο οδηγός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:

Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:

Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:

ΚΕΘΕΥΟ.
ΣΕΚΑΜ.
ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:

Δύο χρόνια.
Έξι μήνες.
Ένα χρόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

Μεικτή.
Συνδυασμένη.
Διαδοχική.
χρονος
Unknown outcome