Οι Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ-1 έως Κ-42) δηλώνουν:

  • Επικίνδυνες θέσεις.
  • Προσβάσεις οδικών κόμβων.
  • Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου
Card image cap

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Card image cap

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Card image cap

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Card image cap

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Card image cap

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image cap

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image cap

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Card image cap

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Card image cap

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Card image cap

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Card image cap

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Card image cap

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Card image cap

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image cap

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image cap

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Card image cap

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Card image cap

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Card image cap

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Card image cap

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Card image cap

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Card image cap

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Card image cap

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Card image cap

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Card image cap

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Card image cap

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Card image cap

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Card image cap

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Card image cap

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Card image cap

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Card image cap

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Card image cap

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Card image cap

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image cap

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image cap

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Card image cap

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Card image cap

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Card image cap

Κ-40

Σήραγγα.

Card image cap

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης


Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ-1 έως Ρ-77) επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ.

  • απαγόρευση στροφής
  • υποχρεωτική πορεία
  • όριο ταχύτητας
κλπ.).

Πληροφορούν δηλαδή, αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές και εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.

Ρυθμιστικές Πινακίδες
Card image cap

P-1

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Card image cap

P-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Card image cap

P-3

Οδός προτεραιότητας.

Card image cap

P-4

Τέλος οδού προτεραιότητας.

Card image cap

P-5

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

Card image cap

P-6

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

Card image cap

P-7

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.

Card image cap

P-8

Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Card image cap

P-9

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Card image cap

P-10

Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.

Card image cap

P-11

Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.

Card image cap

P-12

Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.

Card image cap

P-13

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.

Card image cap

P-14

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.

Card image cap

P-15

Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.

Card image cap

P-16

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.

Card image cap

P-17

Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.

Card image cap

P-18

Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.

Card image cap

P-19

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Card image cap

P-20

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).

Card image cap

P-21

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα.

Card image cap

P-22

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 3.5) μέτρα.

Card image cap

P-23

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 5) τόνους.

Card image cap

P-24

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους.

Card image cap

P-25

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 10) μέτρα.

Card image cap

P-26

Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ. 70) μέτρων.

Card image cap

P-27

Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Card image cap

P-28

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Card image cap

P-29

Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).

Card image cap

P-30

Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι.

Card image cap

P-31

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Card image cap

P-32

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα.

Card image cap

P-33

Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).

Card image cap

P-34

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείο με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.

Card image cap

P-35

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.

Card image cap

P-36

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.

Card image cap

P-37

Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.

Card image cap

P-38

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.

Card image cap

P-39

Απαγορεύεται η στάθμευση.

Card image cap

P-40

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Card image cap

P-41

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.

Card image cap

P-42

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.

Card image cap

P-43

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).

Card image cap

P-44

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.

Card image cap

P-45

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.

Card image cap

P-46

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.

Card image cap

P-47

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.

Card image cap

P-48

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.

Card image cap

P-49

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

Card image cap

P-50

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

Card image cap

P-50α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

Card image cap

P-50δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

Card image cap

P-51α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.

Card image cap

P-51δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.

Card image cap

P-52

Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.

Card image cap

P-52α

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Card image cap

P-52δ

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Card image cap

P-53

Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.

Card image cap

P-54

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).

Card image cap

P-55

Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρoμoς, απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, oχημάτων άμεσης ανάγκης και oχημάτων για την είσoδo-έξoδo σε παρόδιες ιδιoκτησίες).

Card image cap

P-56

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).

Card image cap

P-57

Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα.

Card image cap

P-58

Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

Card image cap

P-59

Yπoχρεωτικές αντιoλισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυς κινητήριoυς τρoχoύς τoυ αυτoκινήτoυ.

Card image cap

P-60

Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.

Card image cap

P-61

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.

Card image cap

P-62

Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.

Card image cap

P-63

Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.

Card image cap

P-64

Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.

Card image cap

P-65

H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.

Card image cap

P-66

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

Card image cap

P-67

Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

P-68

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

P-69

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.

Card image cap

P-70

Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (π.χ. ΤΑΧΙ).

Card image cap

P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image cap

P-72

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)", ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας

Card image cap

P-73α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς αριστερά.

Card image cap

P-73δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

Card image cap

P-74α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.

Card image cap

P-74δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

Card image cap

P-75

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτω.

Card image cap

P-76

Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.

Card image cap

P-77

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.


Οι Πληροφοριακές Πινακίδες (Π-1 έως Π-95) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για την διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ.).

Πληροφοριακές Πινακίδες
Card image cap

Π-1

Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων με αναγραφές κατευ θύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.

Card image cap

Π-2

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ των διακλαδώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

Card image cap

Π-3

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

Card image cap

Π-3α

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Card image cap

Π-3β

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Card image cap

Π-4

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

Card image cap

Π-5

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

Card image cap

Π-6

Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση.

Card image cap

Π-7

Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-8α

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Card image cap

Π-8β

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Card image cap

Π-8γ

Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.

Card image cap

Π-8δ

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με μορφή βέλους.

Card image cap

Π-9

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).

Card image cap

Π-10

Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.

Card image cap

Π-11

Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.

Card image cap

Π-12

Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.

Card image cap

Π-13

Αρίθμηση εθνικών οδών.

Card image cap

Π-14

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.

Card image cap

Π-15

Χιλιομέτρηση οδών.

Card image cap

Π-16

Χιλιομέτρηση οδών.

Card image cap

Π-17

Αρχή κατοικημένης περιοχής.

Card image cap

Π-18

Τέλος κατοικημένης περιοχής.

Card image cap

Π-19

Τοπωνυμία.

Card image cap

Π-20

Επιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).

Card image cap

Π-21

Διάβαση πεζών.

Card image cap

Π-22

Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).

Card image cap

Π-23

Μονόδρομος.

Card image cap

Π-24

Μονόδρομος.

Card image cap

Π-25

Οδός αδιέξοδος.

Card image cap

Π-26

Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-26α

Τέλος oδού ταχείας κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-27

Αυτοκινητόδρομος.

Card image cap

Π-27α

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

Card image cap

Π-28

Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

Π-29

Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.

Card image cap

Π-30

Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π–29).

Card image cap

Π-31

Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.

Card image cap

Π-31α

Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.

Card image cap

Π-31β

Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.

Card image cap

Π-31γ

Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.

Card image cap

Π-32

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

Card image cap

Π-33

Συνεργείο επισκευής βλαβών.

Card image cap

Π-34

Τηλέφωνο.

Card image cap

Π-35

Πρατήριο καυσίμων.

Card image cap

Π-36

Ξενοδοχείο ή Motel.

Card image cap

Π-37

Εστιατόριο.

Card image cap

Π-38

Αναψυκτήριο ή Καφενείο.

Card image cap

Π-39

Θέση για παραμονή εκδρομέων.

Card image cap

Π-40

Σημείο έναρξης περιπάτου.

Card image cap

Π-41

Θέσεις για κατασκηνώσεις.

Card image cap

Π-42

Θέση για τροχόσπιτα.

Card image cap

Π-43

Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

Card image cap

Π-44

Ξενώνας Νεότητας.

Card image cap

Π-45

Τουριστικές Πληροφορίες.

Card image cap

Π-46

Περιοχή κολύμβησης.

Card image cap

Π-47

Εγκαταστάσεις υγιεινής.

Card image cap

Π-48

Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-49

Σήραγγα.

Card image cap

Π-50

Αεροδρόμιο.

Card image cap

Π-51

Ελικοδρόμιο.

Card image cap

Π-52

Εναέρια μεταφορά.

Card image cap

Π-53

Λιμάνι.

Card image cap

Π-54

Τουριστικό λιμάνι.

Card image cap

Π-55

Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.

Card image cap

Π-56

Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.

Card image cap

Π-57

Αστυνομία.

Card image cap

Π-58

Αρχή περιοχής κατοικίας.

Card image cap

Π-59

Τέλος περιοχής κατοικίας.

Card image cap

Π-60

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

Card image cap

Π-61

Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Card image cap

Π-62

Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.

Card image cap

Π-63

Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Card image cap

Π-64

Συνιστώμενη ταχύτητα.

Card image cap

Π-65

Γενικά όρια ταχύτητας.

Card image cap

Π-66

Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

Π-67

Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-68

Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-69

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image cap

Π-69α

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image cap

Π-70

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image cap

Π-70α

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image cap

Π-71

Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

Card image cap

Π-72

Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).

Card image cap

Π-73

Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.

Card image cap

Π-74

Κατεύθυνση-επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.

Card image cap

Π-75

Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.

Card image cap

Π-76

Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.

Card image cap

Π-77

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ).

Card image cap

Π-78

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52α).

Card image cap

Π-79

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52).

Card image cap

Π-80

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Card image cap

Π-81

Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Card image cap

Π-82

Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.

Card image cap

Π-83

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Card image cap

Π-84

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Card image cap

Π-85

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).

Card image cap

Π-86

Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.

Card image cap

Π-87

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.

Card image cap

Π-88

Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Card image cap

Π-89

Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Card image cap

Π-90α - Π-90β - Π-90γ

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 100, 200, 300 μέτρα, αντίστοιχα

Card image cap

Π-91

Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Card image cap

Π-92

Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-92α

Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

Card image cap

Π-93

Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.

Card image cap

Π-94

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.

Card image cap

Π-95

Τροχιόδρομος επί του οδοστρώματος.


Οι Πρόσθετες Πινακίδες (Πρ-1 έως Πρ-18β) συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

  • Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα.
  • Να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα.
Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).
Πρόσθετες Πινακίδες
Card image cap

Πρ-1

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 100 μ.).

Card image cap

Πρ-2

Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χιλιόμετρο).

Card image cap

Πρ-3α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί...(π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Card image cap

Πρ-3β

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5 μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.

Card image cap

Πρ-3γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Card image cap

Πρ-4α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image cap

Πρ-4β

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image cap

Πρ-4γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image cap

Πρ-4δ

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image cap

Πρ-4ε

Εξαιρούνται μόνο οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image cap

Πρ-5

Πάγος.

Card image cap

Πρ-6

Βροχή.

Card image cap

Πρ-7

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση (π.χ. α-δ).

Card image cap

Πρ-8

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-9

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Card image cap

Πρ-10

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-11

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-12

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Card image cap

Πρ-13

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-14α

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.

Card image cap

Πρ-14δ

Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.

Card image cap

Πρ-15α

Ανακάπτων ελιγμός αριστερά.

Card image cap

Πρ-15δ

Ανακάπτων ελιγμός δεξιά.

Card image cap

Πρ-16α

Ζωήλατο όχημα (επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο).

Card image cap

Πρ-16β

Χειράμαξα.

Card image cap

Πρ-16γ

Ποδήλατο.

Card image cap

Πρ-16δ

Μοτοποδήλατο.

Card image cap

Πρ-16ε

Μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.

Card image cap

Πρ-16στ

Επιβατικό όχημα.

Card image cap

Πρ-16ζ

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Card image cap

Πρ-16η

Αγροτικό μηχάνημα.

Card image cap

Πρ-16θ

Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

Πρ-16ι

Φορτηγό αυτοκίνητο.

Card image cap

Πρ-16ια

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).

Card image cap

Πρ-16ιβ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

Card image cap

Πρ-16ιγ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Card image cap

Πρ-16ιδ

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Card image cap

Πρ-16ιε

Τροχιοδρόμος

Card image cap

Πρ-17

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

Card image cap

Πρ-18α

Επιτρέπεται μόνο για τα "ΤΑΧΙ".

Card image cap

Πρ-18β

Εξαιρούνται μόνο τα "ΤΑΧΙ".