Οι Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ-1 έως Κ-42) δηλώνουν:

  • Επικίνδυνες θέσεις.
  • Προσβάσεις οδικών κόμβων.
  • Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου
Card image cap

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Card image cap

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Card image cap

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Card image cap

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Card image cap

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Card image cap

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Card image cap

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Card image cap

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Card image cap

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image cap

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image cap

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image cap

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image cap

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Card image cap

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Card image cap

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Card image cap

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Card image cap

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Card image cap

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Card image cap

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Card image cap

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Card image cap

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Card image cap

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Card image cap

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Card image cap

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Card image cap

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image cap

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image cap

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image cap

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image cap

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Card image cap

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Card image cap

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Card image cap

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Card image cap

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Card image cap

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Card image cap

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Card image cap

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Card image cap

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Card image cap

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Card image cap

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Card image cap

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Card image cap

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Card image cap

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Card image cap

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Card image cap

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Card image cap

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Card image cap

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Card image cap

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Card image cap

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Card image cap

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Card image cap

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Card image cap

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Card image cap

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Card image cap

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Card image cap

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Card image cap

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Card image cap

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Card image cap

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Card image cap

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Card image cap

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image cap

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Card image cap

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Card image cap

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Card image cap

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Card image cap

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image cap

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image cap

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image cap

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image cap

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Card image cap

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Card image cap

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Card image cap

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Card image cap

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Card image cap

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Card image cap

Κ-40

Σήραγγα.

Card image cap

Κ-40

Σήραγγα.

Card image cap

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Card image cap

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης

Card image cap

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης