Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ-1 έως Ρ-77) επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ.

  • απαγόρευση στροφής
  • υποχρεωτική πορεία
  • όριο ταχύτητας
κλπ.).

Πληροφορούν δηλαδή, αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές και εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.

Ρυθμιστικές Πινακίδες
Card image cap

P-1

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Card image cap

P-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Card image cap

P-3

Οδός προτεραιότητας.

Card image cap

P-4

Τέλος οδού προτεραιότητας.

Card image cap

P-5

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

Card image cap

P-6

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

Card image cap

P-7

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.

Card image cap

P-8

Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Card image cap

P-9

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Card image cap

P-10

Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.

Card image cap

P-11

Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.

Card image cap

P-12

Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.

Card image cap

P-13

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.

Card image cap

P-14

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.

Card image cap

P-15

Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.

Card image cap

P-16

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.

Card image cap

P-17

Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.

Card image cap

P-18

Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.

Card image cap

P-19

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Card image cap

P-20

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).

Card image cap

P-21

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα.

Card image cap

P-22

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 3.5) μέτρα.

Card image cap

P-23

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 5) τόνους.

Card image cap

P-24

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους.

Card image cap

P-25

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 10) μέτρα.

Card image cap

P-26

Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ. 70) μέτρων.

Card image cap

P-27

Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Card image cap

P-28

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Card image cap

P-29

Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).

Card image cap

P-30

Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι.

Card image cap

P-31

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Card image cap

P-32

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα.

Card image cap

P-33

Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).

Card image cap

P-34

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείο με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.

Card image cap

P-35

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.

Card image cap

P-36

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.

Card image cap

P-37

Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.

Card image cap

P-38

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.

Card image cap

P-39

Απαγορεύεται η στάθμευση.

Card image cap

P-40

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Card image cap

P-41

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.

Card image cap

P-42

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.

Card image cap

P-43

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).

Card image cap

P-44

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.

Card image cap

P-45

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.

Card image cap

P-46

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.

Card image cap

P-47

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.

Card image cap

P-48

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.

Card image cap

P-49

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

Card image cap

P-50

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

Card image cap

P-50α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

Card image cap

P-50δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

Card image cap

P-51α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.

Card image cap

P-51δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.

Card image cap

P-52

Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.

Card image cap

P-52α

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Card image cap

P-52δ

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Card image cap

P-53

Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.

Card image cap

P-54

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).

Card image cap

P-55

Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρoμoς, απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, oχημάτων άμεσης ανάγκης και oχημάτων για την είσoδo-έξoδo σε παρόδιες ιδιoκτησίες).

Card image cap

P-56

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).

Card image cap

P-57

Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα.

Card image cap

P-58

Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

Card image cap

P-59

Yπoχρεωτικές αντιoλισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυς κινητήριoυς τρoχoύς τoυ αυτoκινήτoυ.

Card image cap

P-60

Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.

Card image cap

P-61

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.

Card image cap

P-62

Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.

Card image cap

P-63

Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.

Card image cap

P-64

Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.

Card image cap

P-65

H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.

Card image cap

P-66

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

Card image cap

P-67

Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

P-68

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

P-69

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.

Card image cap

P-70

Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (π.χ. ΤΑΧΙ).

Card image cap

P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image cap

P-72

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)", ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας

Card image cap

P-73α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς αριστερά.

Card image cap

P-73δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

Card image cap

P-74α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.

Card image cap

P-74δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

Card image cap

P-75

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτω.

Card image cap

P-76

Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.

Card image cap

P-77

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.